ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 BÁC SĨ YHCT KHÓA 2018 – 2024 NĂM 2

97 9 0
ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 BÁC SĨ YHCT KHÓA 2018 – 2024 NĂM 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BÁC SĨ YHCT KHĨA 2018 – 2024 NĂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM THỨ HAI LỚP BÁC SỸ YHCT 2018 TỔNG SỐ HỌC SINH: 156 SV SỐ TỔ: 15 tổ NĂM HỌC 2019 - 2020 TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng năm 2019 TRƯỞNG KHOA (đã ký) PGS.TS TRỊNH THỊ DIỆU THƯỜNG MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1.1 Mục tiêu chung Đào tạo bác sỹ YHCT có y đức, có kiến thức khoa học y học sở vững chắc; có kiến thức kỹ y học đại y học Phương đơng; có khả tiếp thu, thừa kế phát triển vốn Y học cổ truyền, kết hợp YHCT với Y học đại phịng bệnh chữa bệnh, có khả tự học vươn lên để đáp ứng nhu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân 1.2 Mục tiêu đào tạo chuyên ngành BS YHCT năm thứ Có kiến thức sở ngành, kiến thức sở lý luận YHHĐ YHCT Từ sinh viên khám bệnh nhận biết triệu chứng bệnh lý theo YHHĐ YHCT CƠ SỞ ĐẢM BẢO ĐÀO TẠO 2.1 Cơ sở giảng dạy lý thuyết - Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, 217 Hồng Bàng, Quận 5, TP Hồ Chí Minh 2.2 Cơ sở giảng dạy thực hành - Bệnh viện Chỉnh hình Phục hồi chức TP Hồ Chí Minh - Bệnh viện Quân Y 175 - Bệnh viện Phục hồi chức Điều trị bệnh nghề nghiệp quận - Phịng labo, phịng thí nghiệm, phịng chức tại: - 217 Hồng Bàng, Quận 5, TP Hồ Chí Minh Trang KHUNG CHƯƠNG TRÌNH (36 TÍN CHỈ) 3.1 Chương trình mời giảng Khoa Y (19 tín chỉ) Stt Học phần Tổng số Lý thuyết Tín Tín Tiết Tín Tiết 0 30 tiết 0 30 tiết 0 40 tiết 0 30 tiết 0 tuần 0 tuần 0 tuần Vi sinh 1 15 Thực hành Vi sinh 0 Mô phôi 2 30 Thực hành Mô phôi 0 Sinh lý 2 30 Thực hành Sinh lý 0 Hoá sinh 3 45 Thực hành Hóa sinh 0 Ký sinh trùng 1 15 10 Thực hành Ký sinh trùng 0 11 Giải phẫu bệnh 1 15 12 Thực hành Giải phẫu bệnh 0 13 Sinh lý bệnh - Miễn dịch 2 30 14 Thực hành Sinh lý bệnh Miễn dịch Thực hành 0 Bộ môn phụ trách BM Vi sinh Khoa Y BM Mô phôi Khoa Y BM Sinh lý Khoa Y BM Hóa sinh Khoa Y BM KST Khoa Y BM GPB Khoa Y BM SLB-MD Khoa Y Trang 3.2 Chương trình mời giảng Khoa Khoa học (4 tín chỉ) Stt Học phần Tổng số Lý thuyết Thực hành Tín Tín Tiết Tín Tiết 15 Tiếng Anh 4 60 0 16 Tiếng Hoa 4 60 0 Bộ môn phụ trách BM Ngoại ngữ Khoa KHCB 3.3 Chương trình mời giảng Khoa Điều dưỡng Kỹ thuật y học (2 tín chỉ) Stt Học phần Tổng số Lý thuyết Thực hành Bộ mơn Tín Tín Tiết Tín Tiết phụ trách 0 tuần ĐV Huấn luyện Kỹ ĐD – KTYH 17 Điều dưỡng 1 15 18 Thực hành Điều dưỡng 0 Khoa ĐD-KTYH 3.4 Chương trình mời giảng Khoa Y tế Cơng cộng giảng (2 tín chỉ) Stt 19 Học phần Tâm lý y học – Đạo đức y học Tổng số Lý thuyết Thực hành Tín Tín Tiết Tín Tiết 2 30 0 Bộ môn phụ trách BM Tâm lý Khoa YTCC 3.5 Chương trình Khoa Y học Cổ truyền giảng (9 tín chỉ) Stt Học phần Tổng số Lý thuyết Thực hành Bộ mơn Tín Tín Tiết Tín Tiết phụ trách BM Nội K ĐY 20 Tiền lâm sàng (Nội, YHCTCS) 0 tuần 21 Tiền lâm sàng (Nhi, Sản) 0 tuần BM YHCT-CS Trang BM Nhi K ĐY 22 Lý luận YHCT 4 60 23 Thực hành Lý luận YHCT 0 0 tuần BM YHCT-CS Khoa YHCT THỜI GIAN THỰC HIỆN Đăng ký học sinh hoạt đầu năm (01 tuần) : 19.08.2019 – 23.08.2019 Học kỳ I (19 tuần) : 26.08.2019 – 03.01.2020 Nghỉ Tết (03 tuần) : 20.01.2020 – 07.02.2020 Học kỳ II (19 tuần) : 06.01.2020 – 05.06.2020 Tổng kết, thi lại, học kỳ hè (10 tuần) : 08.06.2020 – 14.08.2020 Trang THỜI GIAN GIẢNG VÀ THI CÁC HỌC PHẦN STT Học phần Thời gian học Thi lần Thi lần Chiều thứ ba 13g30, Thứ ba 13g30, Thứ sáu Từ 27/8/19 – 17/9/19 22/10/2019 15/11/2019 Chiều thứ sáu 13g30, Thứ ba 13g30, Thứ ba Từ 30/8/19 – 18/10/19 03/12/2019 31/12/2019 Chiều thứ ba 13g30, Thứ ba 13g30, Thứ ba Từ 24/9/19 – 15/10/19 19/11/2019 10/12/2019 Chiều thứ sáu 13g30, Thứ ba 13g30, Thứ ba Từ 30/8/19 – 18/10/19 26/11/2019 17/12/2019 Chiều thứ hai 13g30, Thứ ba 13g30, Thứ sáu Từ 26/8/19 – 09/12/19 24/12/2019 14/02/2020 Chiều thứ năm 13g30, Thứ năm 13g30, Thứ sáu HỌC KỲ I Điều dưỡng Vi sinh Ký sinh trùng Giải phẫu bệnh Mô phôi Tiếng Anh Từ 29/08/19 – 05/12/19 Chiều thứ tư Tiếng Hoa Từ 28/08/19 – 11/12/19 Chiều thứ hai Sinh lý Từ 26/8/19 – 09/12/19 19/12/2019 13g30, Thứ tư 18/12/2019 03/01/2020 13g30, Thứ sáu 03/01/2020 13g30, Thứ sáu 13g30, Thứ sáu 27/12/2019 21/02/2020 HỌC KỲ II Trang Tâm lý y học – Đạo đức y học 10 Sinh lý bệnh - Miễn dịch 11 Lý luận YHCT 12 Hoá sinh Chiều thứ hai, thứ tư 13g30, Thứ sáu 13g30, Thứ tư Từ 06/01/20 – 19/02/20 06/03/2020 22/04/2020 Chiều thứ ba 13g30, Thứ tư 13g30, Thứ hai Từ 07/01/20 – 17/03/20 15/04/2020 04/05/2020 Chiều thứ hai, thứ tư 13g30, Thứ hai 13g30, Thứ ba Từ 24/02/20 – 13/04/20 27/04/2020 09/06/2020 Chiều thứ năm 13g30, Thứ năm 13g30, Thứ sáu Từ 09/01/20 – 23/04/20 07/05/2020 13 Tiền lâm sàng Nội, YHCTCS) Xem lịch thực tập 14 Tiền lâm sàng (Nhi, Sản) Xem lịch thực tập 12/06/2020 Trang 6 CHƯƠNG TRÌNH LÝ THUYẾT CHI TIẾT 6.1 VI SINH Tên môn học: VI SINH Mã môn học: Thuộc khối kiến thức/ kỹ năng: ☐Kiến thức ☒Kiến thức sở ngành ☐Kiến thức chuyên ngành ☐Kiến thức khác ☐Môn học chuyên kỹ ☐Môn học đồ án/ luận văn tốt nghiệp Số tín chỉ: tín (1 lý thuyết) + Số lý thuyết / số buổi: 15 tiết lý thuyết + Số tiết thực hành/ số buổi: tiết thực hành Môn học tiên quyết: Sinh học di truyền Môn học song hành: 6.1.1 Mô tả môn học Vi sinh học môn học sở đặt tảng cho môn Y lâm sàng, có liên quan đến loại vi sinh vật gây bệnh cho người, Truyền nhiễm, Lao, Da liễu, ngồi cịn liên quan đến mơn khác Nội, Ngoại, Sản khoa (Nhiễm khuẩn Nội, Ngoại Sản khoa) 6.1.2 Nguồn học liệu a Giáo trình - Vi khuẩn Y học (2016) Chủ biên: PGS.TS Cao Minh Nga Nhà xuất Y học Chị nhánh TP.HCM - Virus Y học (2016) Chủ biên: PGS.TS Cao Minh Nga Nhà xuất Y học Chị nhánh TP.HCM - Medical Microbiology 27th Edition (2016) Jawetz, Milnick, & Adelberg’S Mc Graw Hill LANGE - Medical Microbiology and Infection (2011) Lecture Notes 5th Edition Tom Elliott, Anna Casey, Peter Lambert, Jonathan Sandoe, WILEY-BLACKWELL - Microbiology With Disease by Body System 4th Edition (2015) Robert W Bauman PEARSON b Tài liệu khác Trang 6.1.3 Mục tiêu môn học Mục tiêu MT1 CĐR CTĐT Mơ tả mục tiêu Phân tích vai trò mối liên quan chuyên ngành C1 Vi sinh với chuyên ngành lâm sàng cận lâm sàng khác MT2 Áp dụng số vấn đề vi sinh học y khoa sinh lý vi khuẩn, nhiễm khuẩn truyền nhiễm, đáp ứng miễn dịch, thuốc kháng sinh vào bệnh học YHCT C2 MT3 Trình bày đặc điểm vi sinh, khả gây bệnh số tác nhân vi khuẩn virus gây bệnh nhiễm khuẩn thường gặp Việt Nam C3 MT4 Trình bày biện pháp phịng chống số tác nhân vi khuẩn virus gây bệnh nhiễm khuẩn thường gặp Việt Nam C4 MT5 Trình bày phương pháp khử khuẩn tiệt khuẩn C5 MT6 Trình bày định cách lấy bệnh phẩm cách (máu, nước tiểu, nước não tủy, đàm, phân, dịch loại…) C6 6.1.4 Đánh giá môn học Lượng giá kiến thức lý thuyết: Câu hỏi trắc nghiệm (MCQ) MCQ kỳ: Câu MCQ Tỷ lệ % - Số câu Nhớ lại (60%) Hiểu (30%) Áp (10%) dụng Mục tiêu 10% - Mục tiêu 20% - Mục tiêu 30% - Mục tiêu 20% - Mục tiêu 10% - Mục tiêu 10% - Tổng cộng 100% - 30 câu 18 câu câu câu Trang T5 13g30-15g15 03.10.19 15g30-17g15 T6 04.10.19 13g30-15g15 15g30-17g15 T.Anh: UNIT 6: THE REPRODUCTIVE SYSTEM VS: Mycobacteria, VK bạch hầu, virus cúm 5A ThS Nguyễn Thanh Phong ThS Nhi 4D GPB: U – Ung thư PGS.TS Ngô Quốc Đạt TUẦN 8g00 T2 13g30-15g15 Kiểm tra kỳ - Vi sinh SL: Hô hấp 07.10.19 4C 15g30-17g15 MP: Hệ sinh dục nam – nữ T3 13g30-15g15 KST: Đơn bào máu 08.10.19 15g30-17g15 KST: Vi nấm T4 09.10.19 13g30-15g15 T5 10.10.19 13g30-15g15 T6 11.10.19 PM3B 15g30-17g15 15g30-17g15 6A Bm Vi ký sinh ThS Vũ Trần Thiên Quân TS Bùi Võ Minh Hoàng ThS Thủy PGS Tuấn T.Hoa: Bài 15: Tơi muốn chụp hình 6A ThS Nguyễn Thị Thu Quyên T.Anh: UNIT 6: THE REPRODUCTIVE SYSTEM 4D ThS.Nguyễn Thanh Phong 13g30-15g15 VS: HIV – Arbovirus – Herpesvirus 15g30-17g15 GPB: Ung thư TS Mỹ 7A PGS.TS Ngô Quốc Đạt PM3A Bm Vi ký sinh 6A BS Nguyễn Bình Thư TUẦN 10g30 T2 Kiểm tra kỳ - Ký sinh 13g30-15g15 SL: Tiêu hóa 15g30-17g15 MP: Ống tiêu hóa – Tuyến tiêu hóa T3 13g30-15g15 KST: Vi nấm 15.10.19 15g30-17g15 KST: Côn trùng T4 13g30-15g15 16.10.19 15g30-17g15 14.10.19 T.Hoa: Ôn tập – Bài kiểm tra số PGS.TS Hoàng Anh Vũ 6A ThS Liêm 6A ThS Nguyễn Thị Thu Quyên Trang 81 T5 17.10.19 13g30-15g15 15g30-17g15 T.Anh: UNIT 6: THE REPRODUCTIVE SYSTEM 4D VS: Picorma – Adenovirus – Rota T6 18.10.19 13g30-15g15 Rubella, virus dại, virus viêm gan HPV 15g30-17g15 Kiểm tra kỳ - Giải phẫu bệnh 13g30-15g15 SL: Tiêu hóa 7A PM3A ThS Nguyễn Thanh Phong PGS.TS Xuân PGS.TS Nga BM Giải phẫu bệnh TUẦN T2 21.10.19 5C 15g30-17g15 MP: Sự thụ tinh T3 13g30-15g15 THI LẦN 22.10.19 15g30-17g15 ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN T4 23.10.19 13g30-15g15 T5 24.10.19 13g30-15g15 BS Nguyễn Bình Thư TS Trần Thị Thanh Loan GĐ 1- Y BM Điều dưỡng KTYH T.Hoa: Bài 16: Bạn xem Kinh Kịch chưa? 6A ThS Nguyễn Thị Thu Quyên 15g30-17g15 T.Anh: UNIT 6: THE REPRODUCTIVE SYSTEM 4C ThS Nguyễn Thanh Phong 13g30-15g15 SL: Thận 15g30-17g15 TUẦN 10 T2 28.10.19 5C 15g30-17g15 T4 13g30-15g15 30.10.19 15g30-17g15 T5 31.10.19 13g30-15g15 MP: Sự làm tổ ThS Lê Quốc Tuấn TS Trần Thị Thanh Loan T.Hoa: Bài 17: Đi sở thú 6A ThS Nguyễn Thị Thu Quyên 15g30-17g15 T.Anh: UNIT 7: THE NERVOUS SYSTEM- PART 4D ThS Nguyễn Thanh Phong 13g30-15g15 SL: Thận Tuần 11 T2 04.11.19 6A 15g30-17g15 MP: Sự phân cắt tạo phôi ThS Lê Quốc Tuấn TS Bùi Võ Minh Hoàng Trang 82 T4 13g30-15g15 06.11.19 15g30-17g15 T5 07.11.19 13g30-15g15 15g30-17g15 T.Hoa: Ôn tập – Bài kiểm tra số T.Anh: UNIT 7: THE NERVOUS SYSTEM- PART 7C ThS Nguyễn Thị Thu Quyên 4C ThS Nguyễn Thanh Phong 6C BS Bùi Diễm Khuê Tuần 12 T2 11.11.19 13g30-15g15 15g30-17g15 T4 13.11.19 13g30-15g15 T5 14.11.19 13g30-15g15 T6 15.11.19 13g30-15g15 15g30-17g15 15g30-17g15 SL: Thần kinh trung ương MP: Đa thai – Dị dạng bẩm sinh TS Trần Nguyễn Quốc Vương T.Hoa: Bài 18: Đi đường vất vả 7C ThS Nguyễn Thị Thu Quyên 4D ThS Nguyễn Thanh Phong T.Anh: UNIT 7: THE NERVOUS SYSTEM- PART THI LẦN ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 15g30-17g15 Kiểm tra kỳ - Sinh lý 13g30-15g15 SL: SL: Thần kinh trung ương 15g30-17g15 MP: Sự hình thành phát triển hệ tuần hoàn T3 13g30-15g15 THI LẦN 19.11.19 15g30-17g15 KÝ SINH TRÙNG T4 13g30-15g15 20.11.19 15g30-17g15 T5 21.11.19 13g30-15g15 5A BM Điều dưỡng KTYH PM3A BM Sinh lý Tuần 13 T2 18.11.19 15g30-17g15 6A BS Bùi Diễm Khuê ThS Đặng Trần Quân PM3B BM Ký sinh T.Anh: UNIT 7: THE NERVOUS SYSTEM- PART 4D ThS Nguyễn Thanh Phong SL: Nội tiết 6C ThS Lê Quốc Tuấn LỄ 20/11 Tuần 14 T2 13g30-15g15 Trang 83 25.11.19 15g30-17g15 MP: Sự hình thành phát triển hệ tiêu hóa T3 13g30-15g15 THI LẦN 26.11.19 15g30-17g15 GIẢI PHẪU BỆNH T4 13g30-15g15 27.11.19 15g30-17g15 T5 28.11.19 13g30-15g15 15g30-17g15 TS Trần Thị Thanh Loan PM3B BM Giải phẫu bệnh T.Hoa: Bài 19: Hoan nghênh bạn 6C ThS Nguyễn Thị Thu Quyên T.Anh: UNIT 7: THE NERVOUS SYSTEM- PART 4D ThS Nguyễn Thanh Phong Tuần 15 13g30-15g15 SL: Nội tiết 15g30-17g15 MP: Sự hình thành phát triển hệ tiết niệu T3 13g30-15g15 THI LẦN 03.12.19 15g30-17g15 VI SINH T4 13g30-15g15 04.12.19 15g30-17g15 T5 05.12.19 13g30-15g15 T2 02.12.19 15g30-17g15 6C ThS Lê Quốc Tuấn ThS Đặng Trần Quân PM3B BM Vi sinh T.Hoa: Tổng ôn tập 4D ThS Nguyễn Thị Thu Quyên T.Anh: UNIT 7: THE NERVOUS SYSTEM- PART 6D ThS Nguyễn Thanh Phong 6C ThS Lê Quốc Tuấn TS Bùi Võ Minh Hoàng PM3B BM Ký sinh 4D ThS Nguyễn Thị Thu Quyên PM3B BM Giải phẫu bệnh Tuần 16 13g30-15g15 SL: Sinh sản 09.12.19 15g30-17g15 MP: Sự hình thành phát triển hệ sinh dục T3 13g30-15g15 THI LẦN 10.12.19 15g30-17g15 KÝ SINH TRÙNG T4 13g30-15g15 T2 11.12.19 15g30-17g15 T.Hoa: Bài kiểm tra số Tuần 17 T3 13g30-15g15 THI LẦN 17.12.19 15g30-17g15 GIẢI PHẪU BỆNH Trang 84 T4 13g30-15g15 THI LẦN 18.12.19 15g30-17g15 TIẾNG HOA T5 19.12.19 13g30-15g15 THI LẦN 15g30-17g15 TIẾNG ANH T3 13g30-15g15 THI LẦN 24.12.19 15g30-17g15 MÔ PHÔI T6 13g30-15g15 THI LẦN 27.12.19 15g30-17g15 SINH LÝ T3 13g30-15g15 THI LẦN 31.12.19 15g30-17g15 VI SINH T4 01.01.20 13g30-15g15 4C,4D BM Ngoại ngữ 4C,4D BM Ngoại ngữ PM3B BM Mô phôi PM3B BM Sinh lý PM3B BM Vi sinh Tuần 18 Tuần 19 15g30-17g15 TẾT DƯƠNG LỊCH 13g30-15g15 T6 03.01.20 15g30-17g15 THI LẦN TIẾNG HOA TIẾNG ANH 6C 6D BM Ngoại ngữ HỌC KỲ II TUẦN 20 T2 06.01.20 13g30-15g15 15g30-17g15 T3 13g30-15g15 07.01.20 15g30-17g15 T4 08.01.20 T5 09.01.20 13g30-15g15 15g30-17g15 TLYH: Nhập môn tâm lý học tâm lý học 6D Hoạt động nhận thức SLBMD: TLYH: Các học thuyết tâm lý Rối loạn nhận thức 13g30-15g15 HS: Hóa học glucid 15g30-17g15 Hóa học lipid 7C 7C 7C TS Lê Minh Thuận ThS Lê Huy Thành Bm SLB - MD TS Lê Minh Thuận ThS Lê Huy Thành TS.BS Bùi Thị Hồng Châu Trang 85 TUẦN 21 T2 13.01.20 13g30-15g15 15g30-17g15 T3 13g30-15g15 14.01.20 15g30-17g15 T4 13g30-15g15 TLYH: Trị liệu tâm lý 6D Giao tiếp y khoa ThS Phan Thị Hoài Yến TS Phạm Phương Thảo SLBMD: 4C Bm SLB - MD TLYH: Các kỷ giao tiếp thầy thuốc bệnh nhân 6D TS Phạm Phương Thảo 15.01.20 15g30-17g15 T5 16.01.20 13g30-15g15 HS: Hóa học protid 15g30-17g15 Hóa học acid nucleic Nhân cách sức khỏe 6C TS Đường T Hồng Diệp Nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 20/01/20 – 07/02/2020 TUẦN 22 T2 10.02.20 13g30-15g15 15g30-17g15 TLYH: Rối loạn nhân cách Stress bệnh tật 6A TS Phạm Phương Thảo ThS Lê Huy Thành Bm SLB - MD T3 13g30-15g15 11.02.20 15g30-17g15 T4 13g30-15g15 TLYH: Chẩn đoán liệu pháp tâm lý 12.02.20 15g30-17g15 Can thiệp khủng hoảng tâm lý T5 13.02.20 13g30-15g15 HS: Hóa học hemoglobin 15g30-17g15 Hormone T6 14.02.20 13g30-15g15 THI LẦN 15g30-17g15 MÔ PHÔI SLBMD: 7C 7C ThS Phan Thị Hoài Yến 4C PGS.TS.BS Nguyễn Thị Băng Sương PM3A BM Mô phôi TUẦN 23 13g30-15g15 T2 17.02.20 15g30-17g15 TLYH: Các giai đoạn phát triển tâm lý lứa tuổi 6D ThS Phan Thị Hoài Yến ThS Phan Huy Thành Trang 86 T3 13g30-15g15 18.02.20 15g30-17g15 T4 13g30-15g15 TLYH: Tâm lý bệnh nhân 19.02.20 15g30-17g15 Quan hệ thầy thuốc bệnh nhân T5 20.02.20 T6 21.02.20 SLBMD: 7C Bm SLB - MD 7C PGS.TS Trần Thiện Thuần 4C PGS.TS.BS Nguyễn Thị Băng Sương PM3A BM Sinh lý 6D ThS Huỳnh Lê Trường GĐ 1-Y Bm SLB - MD 7C ThS Huỳnh Lê Trường 13g30-15g15 15g30-17g15 HS: Vitamin, enzyme 13g30-15g15 THI LẦN 15g30-17g15 SINH LÝ 13g30-15g15 LLCB: Lịch sử YHCT - Hướng dẫn học tập TUẦN 24 T2 24.02.20 15g30-17g15 T3 13g30-15g15 25.02.20 15g30-17g15 T4 13g30-15g15 26.02.20 T5 27.02.20 Học thuyết âm dương SLBMD: LLCB: Ứng dụng học thuyết âm dương 15g30-17g15 Học thuyết Ngũ hành ứng dụng 13g30-15g15 HS: Khái niệm chuyển hóa chất 15g30-17g15 Chuyển hóa hemoglobin 13g30-15g15 LLCB: Học thuyết Thiên nhân hợp 7B PGS.TS.BS Lâm Vĩnh Niên TUẦN 25 T2 02.03.20 15g30-17g15 ThS Nguyễn Thị Hướng Dương 7B Bm SLB - MD 7C ThS Tăng Khánh Huy 7B PGS.TS.BS Lâm Vĩnh Niên PM3A BM Tâm lý Học thuyết Tạng tượng - Can T3 13g30-15g15 03.03.20 15g30-17g15 T4 13g30-15g15 LLCB: Học thuyết Tạng tượng - Tâm 04.03.20 15g30-17g15 Học thuyết Tạng tượng – Tỳ T5 05.03.20 13g30-15g15 T6 13g30-15g15 15g30-17g15 6D SLBMD: HS: Chuyển hóa lượng THI LẦN Trang 87 06.03.20 15g30-17g15 TÂM LÝ Y HỌC – ĐẠO ĐỨC Y HỌC T2 13g30-15g15 LLCB: Học thuyết Tạng tượng – Phế 09.03.20 15g30-17g15 Học thuyết Tạng tượng – Thận T3 13g30-15g15 10.03.20 15g30-17g15 T4 13g30-15g15 11.03.20 15g30-17g15 T5 12.03.20 13g30-15g15 TUẦN 26 15g30-17g15 SLBMD: LLCB: Học thuyết kinh lạc HS: Chuyển hóa glucid 6D ThS Lâm Cẩm Tiên 4D Bm SLB - MD 7C ThS Nguyễn Trương Minh Thế 6A TS.BS Bùi Thị Hồng Châu 6D ThS Lê Thu Thảo TUẦN 27 T2 13g30-15g15 LLCB: Tinh, Khí, Thần 16.03.19 15g30-17g15 Tân dịch, Huyết T3 13g30-15g15 SLBMD: 17.03.20 15g30-17g15 T4 18.03.20 13g30-15g15 15g30-17g15 T5 13g30-15g15 19.03.20 15g30-17g15 LLCB: Mối quan hệ Tinh, Khí, Thần, Tân dịch, Huyết 7B 7C ThS Nguyễn Thị Hướng Dương 5A TS.BS Bùi Thị Hồng Châu 6D ThS Tăng Khánh Huy 6D ThS Lâm Cẩm Tiên 6D PGS.TS.BS Lâm Vĩnh Niên Nguyên nhân bệnh HS: Chuyển hóa lipid Bm SLB - MD TUẦN 28 T2 13g30-15g15 LLCB: Nguyên nhân bệnh (tt) 23.03.19 15g30-17g15 Tứ chẩn – Vọng T4 25.03.20 13g30-15g15 LLCB: Tứ chẩn – Văn, Vấn 15g30-17g15 Tứ chẩn Vấn T5 13g30-15g15 26.03.20 15g30-17g15 HS: Chuyển hóa amin TUẦN 29 Trang 88 T2 13g30-15g15 LLCB: Tứ chẩn – Thiết 30.03.20 15g30-17g15 Bát cương 13g30-15g15 LLCB: Bát cương (tt) 15g30-17g15 Biện chứng bệnh học tạng phủ Tâm – Tiểu trường – Tâm bào – Tam tiêu T4 01.04.20 T5 13g30-15g15 02.04.20 15g30-17g15 6D ThS Lê Thu Thảo 7C TS Lê Bảo Lưu 6D TS Lê Bảo Lưu NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG TUẦN 30 13g30-15g15 LLCB: Biện chứng bệnh học tạng phủ Phế - Đại trường 15g30-17g15 Biện chứng bệnh học tạng phủ Can – Đởm 13g30-15g15 T4 08.04.20 LLCB: Biện chứng bệnh học tạng phủ Tỳ - Vị 15g30-17g15 Biện chứng bệnh học tạng phủ Thận – Bàng quang T5 13g30-15g15 09.04.20 15g30-17g15 T2 06.04.20 HS: Chuyển hóa acid nucleic 6D ThS Nguyễn Trương Minh Thế 6C TS Đường T Hồng Diệp 6D TS Lê Bảo Lưu PM3B BM SLB-MD 7D TS Đường T Hồng Diệp TUẦN 31 T2 13g30-15g15 13.04.20 15g30-17g15 T4 15.04.20 13g30-15g15 THI LẦN 15g30-17g15 SINH LÝ BỆNH – MIỄN DỊCH T5 13g30-15g15 16.04.20 15g30-17g15 LLCB: Bát pháp HS: Sinh tổng hợp protein TUẦN 32 T4 22.04.20 13g30-15g15 THI LẦN TÂM LÝ Y HỌC – ĐẠO ĐỨC Y HỌC PM3A BM Tâm lý 15g30-17g15 HS: Liên quan điều hịa chuyển hóa 6C PGS.TS.BS Nguyễn Thị Băng Sương T5 13g30-15g15 23.04.20 15g30-17g15 Trang 89 TUẦN 33 T2 13g30-15g15 THI LẦN 27.04.20 15g30-17g15 LÝ LUẬN CƠ BẢN YHCT T5 13g30-15g15 30.04.20 15g30-17g15 T6 01.05.20 13g30-15g15 ĐGĐ -Y BM YHCT CS PM3A BM SLB-MD PM3A BM Hóa sinh LỄ 30/04 LỄ 01/5 15g30-17g15 Tuần 34 T2 13g30-15g15 THI LẦN 04.05.20 15g30-17g15 SINH LÝ BỆNH – MIỄN DỊCH T5 13g30-15g15 THI LẦN 07.05.20 15g30-17g15 HÓA SINH Tuần 35 – Tuần 38 : (11/05/2020 – 05/06/2020) : nghỉ học lý thuyết Tuần 39 : 08/06/2020 – 12/06/2020 T3 13g30-15g15 THI LẦN 09.06.20 15g30-17g15 LÝ LUẬN CƠ BẢN YHCT T6 13g30-15g15 THI LẦN 12.06.20 15g30-17g15 HÓA SINH 7C BM YHCT CS PM3A BM Hóa sinh Trang 90 LỊCH THỰC TẬP 8.1 Học kỳ I MÔN HỌC Số tuần THỰC THỰC HÀNH HÀNH ĐIỀU SINH DƯỠNG LÝ tuần tuần THỰC HÀNH KÝ SINH TRÙNG THỰC HÀNH THỰC HÀNH MÔ VI SINH tuần tuần PHƠI Cơ sở thực tập Tại Bộ mơn Thời gian thực tập 7h30 -11h15 tuần 1-15 02/09/2019 – 27/09/2019(4t) 1-15 (Thứ 6) (Thứ 2,4) 1-7 (Thứ 3) 8-15 (Thứ 5) 30/09/2019 – 25/10/2019 (4t) 28/10/2019 – 08/11/2019 (2t) 1-15 11/11/2019 – 22/11/2019 (2t) 1-4 25/11/2019 – 06/12/2019 (2t) 5-8 09/12/2019 – 20/12/2019 (2t) 9-12 23/12/2019 – 03/01/2020 (2t) 13-15 THỰC HÀNH GIẢI PHẪU BỆNH MÔN HỌC Thứ Thứ Thứ Cơ sở thực tập Phòng máy lầu 10 - Bộ môn Thời gian thực tập 13h30 -17h15 02/12/2019 - 06/12/2019 Thứ 1-15 09/12/2019 – 13/12/2019 1-15 16/12/2019 – 20/12/2019 1-15 23/12/2019 – 27/12/2019 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 Trang 91 8.2 Học kỳ II MÔN HỌC Số tuần TIỀN LÂM SÀNG THỰC HÀNH NHI SẢN SINH LÝ BỆNHMIỄN DỊCH tuần tuần tuần THỰC HÀNH LÝ LUẬN CƠ BẢN tuần BV YHCT TP.HCM BV Quân Y 175 Cơ sở thực tập Khoa YHCT Bộ môn BV PHCN-ĐT bệnh Nghề nghiệp Quận BV Chỉnh hình & PHCN TP.HCM 7h30 -11h15 Thời gian thực tập 06/01/2020 –17/01/2020 (2 tuần) 1-2 13-14 4-6 10/02/2020 –21/02/2020 (2 tuần) 13-14 1-2 9-10 24/02/2020 –06/03/2020 (2 tuần) 7-8 3-4 11-12 09/03/2020 - 20/03/2020 (2 tuần) 3-4 7-8 13-15 23/03/2020 - 03/04/2020 (2 tuần) 9-10 5-6 7-8 06/04/2020 –17/04/2020 (2 tuần) 5-6 9-10 11-15 20/04/2020 – 01/05/2020 (2 tuần) 15 11-12 1-5 04/05/2020 - 15/05/2020 (2 tuần) 11-12 15 6-10 1-3 Trang 92 TIỀN LÂM SÀNG THỰC HÀNH HĨA SINH MƠN HỌC Số tuần NỘI YHCT CƠ SỞ tuần tuần Thứ Thứ Thứ tuần Cơ sở thực tập Khoa YHCT Tại Bộ môn Thời gian thực tập (sáng: 7h30 – 11h15 chiều 13h30 – 17h15) 13h30 -17h15 23/03/2020 – 24/04/2020 (5 tuần) 1-7 27/04/2020 – 08/05/2020 (2 tuần) 1-7 Sáng: 11/05/2020 –22/05/2020 (2 tuần) Sáng: 25/05/2020 –05/06/2020 (2 tuần) Chiều: 25/05/2020 –05/06/2020 (2 tuần) 6-10 1-5 1-5 11-15 11-15 6-10 8-15 1-15 8-15 Trang 93 MỤC LỤC MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1.1 Mục tiêu chung 1.2 Mục tiêu đào tạo chuyên ngành BS YHCT năm thứ CƠ SỞ ĐẢM BẢO ĐÀO TẠO 2.1 Cơ sở giảng dạy lý thuyết 2.2 Cơ sở giảng dạy thực hành KHUNG CHƯƠNG TRÌNH (36 TÍN CHỈ) 3.1 Chương trình mời giảng Khoa Y (19 tín chỉ) 3.2 Chương trình mời giảng Khoa Khoa học (4 tín chỉ) 3.3 Chương trình mời giảng Khoa Điều dưỡng Kỹ thuật y học (2 tín chỉ) 3.4 Chương trình mời giảng Khoa Y tế Cơng cộng giảng (2 tín chỉ) 3.5 Chương trình Khoa Y học Cổ truyền giảng (9 tín chỉ) THỜI GIAN THỰC HIỆN THỜI GIAN GIẢNG VÀ THI CÁC HỌC PHẦN CHƯƠNG TRÌNH LÝ THUYẾT CHI TIẾT 6.1 VI SINH 6.2 THỰC HÀNH VI SINH 11 6.3 MÔ PHÔI 13 6.4 THỰC HÀNH MÔ PHÔI 16 6.5 SINH LÝ 18 6.6 THỰC HÀNH SINH LÝ 21 6.7 HÓA SINH 23 6.8 THỰC HÀNH HÓA SINH 26 6.9 KÝ SINH TRÙNG 28 6.10 THỰC HÀNH KÝ SINH TRÙNG 31 6.11 GIẢI PHẪU BỆNH 34 6.12 THỰC HÀNH GIẢI PHẪU BỆNH 37 6.13 SINH LÝ BỆNH – MIỄN DỊCH 39 6.14 THỰC HÀNH SINH LÝ BỆNH – MIỄN DỊCH 42 6.15 TIẾNG HOA 44 6.16 TIẾNG ANH 47 6.17 ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 51 6.18 THỰC HÀNH ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 56 6.19 TÂM LÝ Y HỌC – ĐẠO ĐỨC Y HỌC 60 6.20 TIỀN LÂM SÀNG 64 6.21 LÝ LUẬN CƠ BẢN YHCT 73 6.22 THỰC HÀNH LÝ LUẬN CƠ BẢN YHCT 76 LỊCH GIẢNG CHI TIẾT 78 LỊCH THỰC TẬP 91 8.1 Học kỳ I 91 8.2 Học kỳ II 92 Trang 94 Trang 95 ... Y Dược TP Hồ Chí Minh (20 05) Sinh lý học y khoa – Tập TP Hồ Chí Minh: Nhà xuất Y học - Bộ môn Sinh Lý Học, Trường Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh (20 15) Giáo trình thực hành sinh lý học TP Hồ Chí. .. Y Dược TP Hồ Chí Minh (20 05) Sinh lý học y khoa – Tập TP Hồ Chí Minh: Nhà xuất Y học - Bộ môn Sinh Lý Học, Trường Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh (20 15) Giáo trình thực hành sinh lý học TP Hồ Chí. .. DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM THỨ HAI LỚP BÁC SỸ YHCT 20 18 TỔNG SỐ HỌC SINH: 156 SV SỐ TỔ: 15 tổ NĂM HỌC

Ngày đăng: 18/04/2021, 21:44

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan