0

Gián án Chặm khắc gỗ

26 335 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 23:11

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHỔ KHÁNH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHỔ KHÁNH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHỔ KHÁNH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHỔ KHÁNH ĐỖ TIẾN LYNH HỒ ĐỖ TIẾN LYNH HỒ I/. I/. VÀI NÉT KHÁI QUÁT VÀI NÉT KHÁI QUÁT Đình làng được xây dựng nhằm mục đích gì? VIỆT NAM - Đình là nơi thờ Thành Hoàng, cũng - Đình là nơi thờ Thành Hoàng, cũng là nơi bàn bạc, giải quyết việc làng và là nơi bàn bạc, giải quyết việc làng và tổ chức các lễ hội. tổ chức các lễ hội. Kiến trúc đình làng có đặc điểm gì nổi bật? V I Ệ T N A M VIỆT NAM - - Đình làng là nghệ thuật kiến trúc và Đình làng là nghệ thuật kiến trúc và chạm khắc của người nông dân nên chạm khắc của người nông dân nên mang dáng vẻ mộc mạc, khỏe khoắn. mang dáng vẻ mộc mạc, khỏe khoắn. Kể tên một số ngôi đình làng mà em biết? VIỆT NAM [...]... CHẠM KHẮC GỖ ĐÌNH LÀNG CÂU HỎI THẢO LUẬN Nhóm 1: Nghệ thuật chạm khắc đình làng có xuất xứ từ đâu? So với nghệ thuật điêu khắc cung đình có những điểm gì khác nhau? Nhóm 2: Nội dung các bức chạm khắc gỗ đình làng miêu tả những gì? Nhóm 3: Cách tạo hình của nghệ thuật chạm khắc đình làng như thế nào? Nhóm 4: Nội dung và hình thức thể hiện ở các bức chạm khắc gỗ đình làng mang tính chất gì? Chạm khắc. .. làng do nhân dân sáng tạo, mang tính mộc mạc nên đối lập với sự trau chuốt của chạm khắc cung đình Chạm khắc đình làng thường có những nội dung như: Gánh con, đánh cờ, uống rượu, đá cầu, tấu nhạc… được mô tả rất sinh động và giàu tính hiện thực Cách chạm khắc dứt khoát, phóng khoáng với nhiều độ nông sâu khác nhau nên tạo được hiệu quả không gian và phong phú về hình mảng - - Chạm khắc gỗ đình làng giàu... phú về hình mảng - - Chạm khắc gỗ đình làng giàu tính dân gian và đậm đà bản sắc dân tộc III/ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CHẠM KHẮC GỖ ĐÌNH LÀNG Các bức chạm khắc gỗ đình làng có nội dung chủ yếu là cảnh sinh hoạt của nhân dân lao động, với nghệ thuật chạm khắc mộc mạc, chắc khỏe, phóng khoáng và giàu tính dân tộc N Ô N M Ả N G Ộ C M Ạ C H Ọ C T K Ý H Ọ A I N H H O Ạ T T R Ắ C T H Ư Ớ C C H À N G Ỗ M U N 1... nên mang dáng vẻ mộc mạc, duyên dáng • c Là nghệ thuật hiện đại, độc đáo, kết hợp nhiều mô típ kiến trúc phương Tây a Miêu tả cảnh sinh hoạt thường ngày của người dân lao động b Miêu tả các hình mẫu đại diện cho tầng lớp phong kiến c Chủ yếu là các hoạt động vui chơi giải trí • a Mang tính quy phạm và gắn với tư tưởng nho giáo • b Công phu, tinh tế đạt đến sự chuẩn mực của nghệ thuật điêu khắc • c... và gắn với tư tưởng nho giáo • b Công phu, tinh tế đạt đến sự chuẩn mực của nghệ thuật điêu khắc • c Dứt khoát, phóng khoáng với nhiều độ nông sâu khác nhau nên tạo được hiệu quả không gian và phong phú về hình mảng BÀI TẬP VỀ NHÀ - Sưu tầm tranh ảnh, các bài viết về chạm khắc gỗ đình làng - Đọc trước bài “Tượng chân dung (Thạch cao) Tiết 1: Vẽ hình”, sưu tầm ảnh chụp tượng chân dung, chuẩn bị chì, . CHẠM MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CHẠM KHẮC GỖ ĐÌNH LÀNG KHẮC GỖ ĐÌNH LÀNG . . Các bức chạm khắc Các bức chạm khắc gỗ đình làng có nội gỗ đình làng có nội dung chủ. chạm khắc gỗ đình làng mang tính chất gì? CÂU HỎI THẢO LUẬN CÂU HỎI THẢO LUẬN Chạm khắc Chạm khắc đình làng do đình làng do nhân dân sáng nhân dân sáng
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Chặm khắc gỗ, Gián án Chặm khắc gỗ,

Hình ảnh liên quan

Đình Bảng (Bắc Ninh) Đình Tây Đằng (Hà Tây) - Gián án Chặm khắc gỗ

nh.

Bảng (Bắc Ninh) Đình Tây Đằng (Hà Tây) Xem tại trang 11 của tài liệu.
Nhĩm 3: Cách tạo hình của nghệ thuật chạm khắc đình làng như thế nào? - Gián án Chặm khắc gỗ

h.

ĩm 3: Cách tạo hình của nghệ thuật chạm khắc đình làng như thế nào? Xem tại trang 15 của tài liệu.
b. Miêu tả các hình mẫu - Gián án Chặm khắc gỗ

b..

Miêu tả các hình mẫu Xem tại trang 23 của tài liệu.