0

Bài soạn HBH Lí Kéo Chài

13 1,488 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 23:11

Nhiệt liệt chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2009 Xem các hình ảnh , đoán tên bài sẽ học hôm nay Tiết 12: Học hát bài: kéo chài Dân ca Nam bộ Đặt lời mới: Hoàng Lân 1/ Tìm hieåu baøi ? Hãy cho biết tính chất âm nhạc của bài hát vừa nghe ? Nội dung của bài kéo chài là gì ? Bài hát thể hiện cuộc sống lao động (kéo chài )của người dân vùng biển Nam bộ tuy vất vả nhưng vẫn lạc quan ,yêu đời ,yêu cuộc sống Sôi nổi ,nhiệt tình ,tươi trẻ , khoẻ khoắn Tiết 12: Học hát bài: kéo chài Dân ca Nam bộ Đặt lời mới: Hoàng Lân 1/ Tìm hieåu baøi ? Những kí hiệu âm nhạc đã sử dụng trong bài cần chú ý là gì? ? Bài kéo chài được chia làm mấy câu ? - Nhòp laáy ñaø, dấu luyến ,dấu nối ,dấu chấm dôi ,dâu lặng … Hai câu lớn : Câu 1: “Kéo lên ….Hò ơ ” Câu 2 Biển khơi ……. đến hết bài . 1/ Tìm hieåu baøi Tiết 12: Học hát bài: kéo chài Dân ca Nam bộ Đặt lời mới: Hoàng Lân LUyện THANH: Mì mi mí mi mà. . . Tiết 12: Học hát bài: kéo chài Dân ca Nam bộ Đặt lời mới: Hồng Lân I/ Tìm hiểu bài II/ Học hát Tập hát theo kiểu xướng (Một em hát) và xô (Cả lớp hát ) như sau : Xướng: “Kéo lên thuyền cho nhiều tôm cá lưới cùng ta vang hát câu ca ” Xô : “Hò ơ ” Xướng: “Biền khơi thân thiết với ta” Xô : “Khoan hỡi khoan hò ” Xướng: “Gió to ma mưa lớn ” Xô : “Khoan hỡi khoan hò ” Xướng: “Băng qua sóng trào ” Xô : “ Ơ hò , ơ hò là hò ơ ” Củng cố [...]... ? Qua nội dung của bài hát kéo chài ,Tác giaû muốn giáo dục chúng ta điều gì ? Tác giaû muốn giáo dục học sinh phải biết yêu mến các làn điệu dân ca và tinh thần lạc quan trong lao đông,trong cuộc sống giáo dục các em ý thức trân trọng và bảo vệ bản sắc văn hoá Âm nhạc dân tộc Hướng dẫn về nhà -Thuộc lời ca bài kéo chài, tập đặt lời ca mới theo điệu kéo chài -Chuẩn bị bài mới : + Đọc trước... nhà -Thuộc lời ca bài kéo chài, tập đặt lời ca mới theo điệu kéo chài -Chuẩn bị bài mới : + Đọc trước phần cấu tạo của Gam Rê thứ tự nhiên và Rê thứ Hoà thanh + Tìm Âm hình tiết tấu đặc trưng của Bài TĐN số 4 và tự thực hành trước ở nhà . hát bài: Lí kéo chài Dân ca Nam bộ Đặt lời mới: Hoàng Lân 1/ Tìm hieåu baøi ? Những kí hiệu âm nhạc đã sử dụng trong bài cần chú ý là gì? ? Bài Lí kéo chài. nhạc dân tộc Hướng dẫn về nhà -Thuộc lời ca bài Lí kéo chài, tập đặt lời ca mới theo điệu Lí kéo chài -Chuẩn bị bài mới : + Đọc trước phần cấu tạo của Gam
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn HBH Lí Kéo Chài, Bài soạn HBH Lí Kéo Chài,

Hình ảnh liên quan

Xem các hình ảnh , đốn tên bài lí sẽ học hơm naybài lí sẽ học hơm nay - Bài soạn HBH Lí Kéo Chài

em.

các hình ảnh , đốn tên bài lí sẽ học hơm naybài lí sẽ học hơm nay Xem tại trang 2 của tài liệu.
Xem các hình ảnh , đốn tên bài lí sẽ học hơm naybài lí sẽ học hơm nay - Bài soạn HBH Lí Kéo Chài

em.

các hình ảnh , đốn tên bài lí sẽ học hơm naybài lí sẽ học hơm nay Xem tại trang 2 của tài liệu.