0

Tài liệu bai 50 cong nghe lap dat mach dien gia dinh lop 8

35 1,686 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 22:11

CHÀO M NG CÁC TH Y CÔ Ừ Ầ CHÀO M NG CÁC TH Y CÔ Ừ Ầ D GI THĂM L PỰ Ờ Ớ D GI THĂM L PỰ Ờ Ớ Kiểm tra bài cũ 1. Vì sao phải tiết kiệm điện năng? 2.Nêu các biện pháp tiết kiệm điện năng? Đáp án 1.Tiết kiệm điện năng có lợi ích cho xã hội môi trường: -Tiết kiệm tiền điện phải trả. - Giảm được chi phí về xây dựng nguồn điện,giảm bớt điện năng nhập khẩu,có nhiều điện phục vụ sản xuất và đời sống, - Giảm bớt khí thải và chất thải gây ô nhiễm môi trường.Có tác dụng bảo vệ môi trường. 2.Các biện pháp sử dụng hợp lý điện năng - Giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm. - Sử dụng đồ dùng điện hiệu suất cao để tiết kiệm điện năng. - Không sử dụng lãng phí điện năng. HÖ thèng ®iÖn quèc gia Quan s¸t vµ nªu hiÓu biÕt cña m×nh vÒ h×nh ¶nh d­íi ®©y? KHáI NIệM KHáI NIệM Mạng điện trong nhà Mạng điện trong nhà là loại mạng điện tiêu thụ có điện áp thấp, nhận năng lượng điện từ mạng phân phối để cung cấp cho các thiết bị và đồ dùng điện. Hộ Hộ GIA GIA đinh đinh Hộ Hộ GIA GIA đinh đinh Hộ Hộ GIA GIA đinh đinh O A A A A A B B Mạng điện phân phối Mạng điện trong nhà Thế nào là mạng điện trong nhà? H×nh 50.1. S¬ ®å m¹ng ®iÖn trong nhµ I. §Æc ®iÓm vµ yªu cÇu cña m¹ng ®iÖn trong nhµ 1. §Æc ®iÓm cña m¹ng ®iÖn trong nhµ. Những đồ dùng điện trong gia đình em sử dụng nguồn điệnđiện áp là bao nhiêu? Trả lời : Có điện áp định mức là 220V. Tại sao tất cả các đồ dùng điện đều có chung cấp điện áp? Trả lời : Vì tất cả đồ dùng trong mạng điện phải có điện áp định mức phù hợp với điện áp của mạng điện cung cấp. Vậy có những đồ dùng điện nào có cấp điện áp thấp hơn không? Hãy cho biết khi sử dụng những đồ dùng điện đó có cần qua một thiết bị giảm điện áp nào không? Trả lời : Những đồ dùng điện của Nhật có cấp điện áp là 110V. Khi sử dụng những đồ dùng này thì phải dùng qua máy biến áp. MÁY BIẾN ÁP [...]... cp in ỏp l 220V b) dựng in ca mng in trong nh: Hãy kể tên các đồ dùng điện mà em biết 5 1 2 4 3 6 8 7 12 13 9 10 14 11 Dựa vào nguyên lí biến đổi năng lượng để phân loại ĐDĐ in quang in nhiệt in cơ Theo em dựng in trong mi gia ỡnh cú ging nhau v s lng khụng? Tr li : S lng dựng in rt khỏc nhau gia cỏc gia ỡnh Theo em cụng sut ca dựng in cú ging nhau khụng? Tr li : Cụng sut ca cỏc dựng in khụng ging... Bn l in 220V 1000W x 2 Ni cm in 110V 600W 3 Phớch cm in 250V 5A x 4 Qut in 110V 30W 5 Cụng tc in 500 V 10A 6 Búng in 12V 3W x 1/ C IM CA MNG IN TRONG NH : a) in ỏp ca mng in trong nh: nc ta, mng in trong nh cú cp in ỏp l 220V b) dựng in ca mng in trong nh: - dựng in rt a dng - Cụng sut in ca cỏc dựng in rt khỏc nhau c) S phự hp in ỏp gia cỏc thit b, dựng in vi in ỏp ca mng in: Cỏc thit b in... ln Hóy ly mt s vớ d v s phự hp in ỏp gia dựng in v cp in ỏp ca mng in trong nh? Tr li : Ni cm in 630W-220V, Búng ốn trũn 60W-220V, Bn i in 1000W-220V I/ C IM CA MNG IN TRONG NH : a) in ỏp ca mng in trong nh: nc ta, mng in trong nh cú cp in ỏp l 220V b) dựng in ca mng in trong nh: - dựng in rt a dng - Cụng sut in ca cỏc dựng in rt khỏc nhau c) S phự hp in ỏp gia cỏc thit b, dựng in vi in ỏp ca... iu khin v ly in dựng in Hóy ch nhng phn t ca mch in cũn thiu trong s ? a) S mng in n gin 1 Mch chớnh Dõy dn 2 Mch nhỏnh 3 Thit b úng- ct v bo v 4 Bng in 5 S cỏch in 6 Cụng t in 7 Cu dao 8 dựng in ( búng ốn ) 2 1 8 5 6 3 7 4 Hóy ch nhng phn t ca mch in cũn thiu trong s ? b) S mng in phc tp 1 Hp phõn phi 2 p tụ mỏt tng 3 Cỏc ỏp tụ mỏt nhỏnh 4 dựng in 5 in 6 Dõy dn ( mch chớnh, mch nhỏnh) 1 2 5 3... sa cha II- CU TO CA MNG IN TRONG NH Cấu tạo? Mch chớnh O A Kwh Mch nhỏnh Phũng A Phũng B CáC THàNH PHầN CủA MạNG đIệN SINH HOạT 1 Mạch chính (đường dây chính) dẫn từ côngđiện đi đến tất cả các gian phòng cần được cung cấp điện đường dây này được đặt trênNêu chức nng của mạch cao sát trần nhà chính? Mạch nhánh (đường dây nhánh) rẽ từ đường dây chính đến Nêu bị dùng điện mạch các thiết chức nng... ỏp nh mc ca cỏc thit b, dựng in phi phự hp vi in ỏp mng in 3 S dng thun tin, chc, p c im 4 D dng kim tra v sa cha 1 Cụng t in 2 Dõy dn in 3 Cỏc thit b in: úng-ct, bo v v ly in 4 dựng in 1 V nh hc bi 50 v son trc bi 51 Thit b úng ct v ly in ca mng in trong nh 2 Su tm mt s thit b úng ct v ly in (công tc,cầu dao,phích cắm điện)ca mng in trong nh . cung cấp cho các thiết bị và đồ dùng điện. Hộ Hộ GIA GIA đinh đinh Hộ Hộ GIA GIA đinh đinh Hộ Hộ GIA GIA đinh đinh O A A A A A B B Mạng điện phân. H×nh 50. 1. S¬ ®å m¹ng ®iÖn trong nhµ I. §Æc ®iÓm vµ yªu cÇu cña m¹ng ®iÖn trong nhµ 1. §Æc ®iÓm cña m¹ng ®iÖn trong nhµ. Những đồ dùng điện trong gia
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu bai 50 cong nghe lap dat mach dien gia dinh lop 8, Tài liệu bai 50 cong nghe lap dat mach dien gia dinh lop 8,

Hình ảnh liên quan

Bảng điện nhỏnh - Tài liệu bai 50 cong nghe lap dat mach dien gia dinh  lop 8

ng.

điện nhỏnh Xem tại trang 28 của tài liệu.
4. Bảng điện. 5. Sứ cỏch điện. - Tài liệu bai 50 cong nghe lap dat mach dien gia dinh  lop 8

4..

Bảng điện. 5. Sứ cỏch điện Xem tại trang 30 của tài liệu.