0

Tài liệu sử dụng máy quay video

18 461 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 21:11

SỬ DỤNG MÁY QUAY VIDEO SỬ DỤNG MÁY QUAY VIDEOQUAY VIDEO TRONG DẠY HỌC VÀ QUAY VIDEO TRONG DẠY HỌC By: Cao Hùng Phi 2.Ưu điểm: 2.Ưu điểm:  P P him Video trình chiếu các hình ảnh động him Video trình chiếu các hình ảnh động về con người, sự vật. Băng video có thể tái về con người, sự vật. Băng video có thể tái sử dụng. sử dụng.  Có thể xem lại ngay hình ảnh sau khi quay. Có thể xem lại ngay hình ảnh sau khi quay. Học viên có thể mua hoặc sang băng để Học viên có thể mua hoặc sang băng để dùng cho cá nhân. dùng cho cá nhân. I. Khái niệm: I. Khái niệm: Phim Video thuộc loại phương tiện trực quan Phim Video thuộc loại phương tiện trực quan nghe nhìn và trình chiếu nghe nhìn và trình chiếu 3.Hạn chế: 3.Hạn chế:  Sự sản xuất phải chuyên nghiệp. Sự sản xuất phải chuyên nghiệp.  Số lượng người xem có thể bị hạn chế. Số lượng người xem có thể bị hạn chế.  Giáo viên của các trường có thể tự xây dựng Giáo viên của các trường có thể tự xây dựng phim video để thực hiện việc giảng dạy. phim video để thực hiện việc giảng dạy. 4. Hướng dẫn phát triển: 4. Hướng dẫn phát triển: Thiết kế: Thiết kế: - Lập đề cương nội dung và câu hỏi, bài - Lập đề cương nội dung và câu hỏi, bài tập, test kiểm tra. tập, test kiểm tra. - Viết kịch bản phim Video, gồm kênh Viết kịch bản phim Video, gồm kênh hình và kênh tiếng. hình và kênh tiếng. - Viết lời thuyết minh phim. Viết lời thuyết minh phim. • Quá trình sản xuất phim Video (Giai đoạn tiền Quá trình sản xuất phim Video (Giai đoạn tiền kỳ và hậu kỳ) kỳ và hậu kỳ) - Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ vật tư cần thiết; - Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ vật tư cần thiết; - Chuẩn bị trường quay cho các cảnh sẽ được Chuẩn bị trường quay cho các cảnh sẽ được quay và ghi âm. quay và ghi âm. - Thực hiện quay video và ghi âm thanh cho cảnh Thực hiện quay video và ghi âm thanh cho cảnh thực. Chú ý mỗi cảnh quay từ các góc khác thực. Chú ý mỗi cảnh quay từ các góc khác nhau để khi biên tập sẽ chọn cảnh phù hợp; nhau để khi biên tập sẽ chọn cảnh phù hợp; - Ghi âm phần thiết minh và các kỹ xảo âm thanh Ghi âm phần thiết minh và các kỹ xảo âm thanh khác. Chú ý kiểm tra ngay chất lượng âm thanh, khác. Chú ý kiểm tra ngay chất lượng âm thanh, cần thiết ghi lại âm thanh. cần thiết ghi lại âm thanh. - Biên tập lại phim Video theo kịch bản. Bảo đảm Biên tập lại phim Video theo kịch bản. Bảo đảm sao cho kênh hình đồng bộ với kênh tiếng. sao cho kênh hình đồng bộ với kênh tiếng. - Dùng thử và kiểm tra. Dùng thử và kiểm tra. - Đưa phim video đã được sản xuất cho học viên Đưa phim video đã được sản xuất cho học viên dùng thử. dùng thử. - Lấy ý kiến góp ý của học viên và giáo viên để Lấy ý kiến góp ý của học viên và giáo viên để sửa đổi, bổ xung và hoàn thiện trước khi đưa sửa đổi, bổ xung và hoàn thiện trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt. vào sản xuất hàng loạt. 5. Hướng dẫn sử dụng 5. Hướng dẫn sử dụng • Chuẩn bị phòng học và các thiết bị chu đáo, bảo Chuẩn bị phòng học và các thiết bị chu đáo, bảo đảm bố trí sao cho học viên nghe rõ và nhìn đảm bố trí sao cho học viên nghe rõ và nhìn thấy rõ. thấy rõ. • Xem băng trước khi sử dụng trên lớp để kiểm Xem băng trước khi sử dụng trên lớp để kiểm tra nội dung băng. tra nội dung băng. • Đảm bảo sử dụng thời gian của băng hợp lý, Đảm bảo sử dụng thời gian của băng hợp lý, tránh quá tải. tránh quá tải. • Giới thiệu về băng trước khi bật băng. Giới thiệu về băng trước khi bật băng. • Đặt câu hỏi định hướng để học viên thảo luận. Đặt câu hỏi định hướng để học viên thảo luận. • Có thể dùng băng để kiểm tra và tự kiểm tra. Có thể dùng băng để kiểm tra và tự kiểm tra. II. Thực hành sử dụng máy quay video camcorder II. Thực hành sử dụng máy quay video camcorder và quay video dạy học và quay video dạy học 1- Lắp đặt máy quay video camcorder Hiện nay trên thị trường có rất nhiều máy quay camcorder loại 8mm và 6mm, có loại dùng băng analog, có loại dùng băng digital, có loại cho hình hệ pal nhưng có loại cho hình hệ NTSC. Nhưng về nguyên tắc chung, trước khi sử dụng camcorder để quay video giáo viên cần lưu ý một số điểm sau đay trong lắp đặt:  Lắp pin vào máy khi sử dụng và tháo pin ra khỏi máy khi không sử dụng trong một thời gian tương đối dài (từ một vài ngày trở lên).  Lắp băng vào máy theo đúng chiều vào hộp băng và không nhấn quá mạnh tay đề phòng gây công vênh các thanh truyền của cơ cấu hộp băng.  Hộp băng luôn luôn tự động mở và đóng sau vài ba giây đồng hồ khi ta nhấn công tắc mở/đóng hộp băng trên máy quay.  Khi lắp xong băng vào hộp băng nên kiểm tra thử xem băng có có hoạt động bình thường không.  Khi dựng chân máy quay cần khóa chặt tất cả các ống telex.  Điều chỉnh các khốp xoay để điều khiển máy quay. Một quy trình lắp đặt cụ thể cho một máy quay camcorder được thể hiện trong bảng hướng dẫn thực hiện kèm theo. [...]... Nghe giới thiệu về các cảnh quay điển hình qua ví dụ về một đoạn băng video 4 Cả lớp: Quan sát một trình diễn video 5 Hoạt động nhóm:Thực tập quay video 6 Cá nhân: Thực hành quay video các trình diễn của đồng nghiệp • Thiết bị và học liệu: 1 Máy quay video 8mm 2 Băng video 8mm 3 Chân máy quay video 4 TV 29 inch 5 Tài liệu phát tay bản hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn quay video 6 Các đoạn băng mẫu •... đính kèm theo tài liệu này 4 Thực hành quay Video dạy học: - Sau khi quan sát giảng viên trình diễn mẫu quay video, bạn hãy liên tập lắp đặt máy quay video và hãy thử một đoạn phim 5 phút xem sao, nếu chưa đạt hãy tập lại lần nữa và rồi một lần nữa nếu cần • Các hoạt động dạy học: 1 Cả lớp: quan sát nội dung trình diễn lắp đặt máy quay video 2 Hoạt động nhóm: Thực tập lắp đặt máy quay video 3 Cả lớp:... định Lia máy quay trái phải theo nhịp đi lại của giáo viên để sao cho hình ảnh của giáo viên luôn luôn nằm giữa khung hình Đôi khi cần ghi hoạt động của học viên thì lia máy với tốc độ như tốc độ quan sát của giáo viên Khi chuyển hướng máy quay cần tắt chế độ quay (Recorde), chuyển hướng nhanh và bật chế độ quay trở lại - Đặt máy quay ở vị trí tránh ánh sáng ngược Một hướng dẫn cụ thể quay một video. .. cảnh và cận cảnh, vv 3.Kỹ thuật quay một trình diễn: Một số chú ý khi quay trình diễn: - Chủ yếu đặt ống kính để quay toàn cảnh; Cảnh giáo viên tương tác với bảng, với bản ghim, với máy OHP, với nhóm học viên,vv… - Quay trung cảnh khi cần làm rõ các thao tác của hai tay, ví dụ như giáo viên đang thao tác cắt một cành hoa trước khi cắm hoa - Hạn chế đến mức tối thiểu quay cận cảnh Khi - thật cần thì... 5 Tài liệu phát tay bản hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn quay video 6 Các đoạn băng mẫu • Kiểm tra, đánh giá: Nhận xét các đoạn video do học viên quay các trình diễn và đánh giá đạt hoặc chưa đạt HỌ VÀ TÊN: LỚP: VN 101 ĐÀ NẲNG-NHÓM: Toàn cảnh Trung cảnh Cận cảnh Đã đến lúc cầm máy và ghi lại những trình diễn của các bạn đồng nghiệp trong lớp học Chúc bạn thành công ...2 Khái niệm cảnh quay (khung hình)  Toàn cảnh: Hình ảnh ghi lại được cho ta nhìn thấy trên khung hình toàn bộ đối tượng cần ghi hình  Trung cảnh: Hình ảnh ghi lại được cho ta nhìn thấy trên khung hình phần nửa đối tượng cần ghi hình  Cận cảnh: Hình ảnh ghi lại được cho ta nhìn thấy trên khung hình một phần chi tiết đối tượng cần ghi hình  Trong nghệ thuật quay phim, người ta chia nhỏ . hành sử dụng máy quay video camcorder II. Thực hành sử dụng máy quay video camcorder và quay video dạy học và quay video dạy học 1- Lắp đặt máy quay video. học liệu: Thiết bị và học liệu: 1. Máy quay video 8mm 1. Máy quay video 8mm 2. Băng video 8mm 2. Băng video 8mm 3. Chân máy quay video 3. Chân máy quay video
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu sử dụng máy quay video, Tài liệu sử dụng máy quay video,

Hình ảnh liên quan

P Phim Video trình chiếu các hình ảnh động him Video trình chiếu các hình ảnh động - Tài liệu sử dụng máy quay video

him.

Video trình chiếu các hình ảnh động him Video trình chiếu các hình ảnh động Xem tại trang 2 của tài liệu.
hình và kênh tiếng. - Tài liệu sử dụng máy quay video

hình v.

à kênh tiếng Xem tại trang 4 của tài liệu.
sao cho kênh hình đồng bộ với kênh tiếng. - Tài liệu sử dụng máy quay video

sao.

cho kênh hình đồng bộ với kênh tiếng Xem tại trang 6 của tài liệu.
Cảnh giáo viên tương tác với bảng, với - Tài liệu sử dụng máy quay video

nh.

giáo viên tương tác với bảng, với Xem tại trang 12 của tài liệu.
- Cố gắng giữ khung hình tương đối ổn định. Cố gắng giữ khung hình tương đối ổn định. - Tài liệu sử dụng máy quay video

g.

ắng giữ khung hình tương đối ổn định. Cố gắng giữ khung hình tương đối ổn định Xem tại trang 13 của tài liệu.
hình qua ví dụ về một đoạn băng video. 4.  - Tài liệu sử dụng máy quay video

hình qua.

ví dụ về một đoạn băng video. 4. Xem tại trang 15 của tài liệu.