0

Tài liệu Bài đặc điểm chung và vai trò của thân mềm

17 880 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 16:12

Tr­êng THcs T¢N THµNH Tr­êng THcs T¢N THµNH M«n sinh häc 7 M«n sinh häc 7 M«n sinh häc 7 M«n sinh häc 7 Chµo mõng ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam 20 - 11 GI¸O VIªN : NGUYÔN HUúNH B¶O LéC Bài 21: ĐặC ĐIểM CHUNG VAI TRò CủA NGàNH TH ÂN MềM I. Đặc điểm chung 1.Chân 2. Vỏ (hay mai) đá vôi 3. ống tiêu hoá 4. Khoang áo 5. Đầu 5 3 1 1 2 3 4 4Trai sông ốc sên Mực 2 5 Bảng 1. Đặc điểm chung của ngành Thân mềm Các đặc điểm Đại diện Nơi sống Lối sống Kiểu vỏ đá vôi Đặc điểm cơ thể Khoang áo phát triển Thân mềm Không p.đốt Phân đốt 1. Trai 2. Sò 3. ốc sên 4. ốc vặn 5. Mực Hết giờ Bảng 1. Đặc điểm chung của ngành Thân mềm Các đặc điểm Đại diện Nơi sống Lối sống Kiểu vỏ đá vôi Đặc điểm cơ thể Khoang áo phát triển Thân mềm Không p.đốt Phân đốt 1. Trai 2. Sò 3. ốc sên Nước ngọt Vùi lấp 2 mảnh vỏ Biển Vùi lấp 2 mảnh vỏ Cạn Bò chậm chạp 1vỏ xoắn ốc Các đặc điểm Đại diện Nơi sống Lối sống Kiểu vỏ đá vôi Đặc điểm cơ thể Khoang áo phát triển Thân mềm Không p.đốt Phân đốt 4. ốc vặn 5. Mực Nước ngọt Bò chậm chạp 1vỏ xoắn ốc Biển Bơi nhanh Mai (vỏ tiêu giảm) Bảng 1. Đặc điểm chung của ngành Thân mềm I. Đặc điểm chung: + Về kích thước. - Sự đa dạng của thân mềm: Bài 21: ĐặC ĐIểM CHUNG VAI TRò CủA NGàNH TH ÂN MềM + Về cấu tạo cơ thể. + Về môi trường sống tập tính. I. Đặc điểm chung: - Sự đa dạng của thân mềm: - Đặc điểm chung của thân mềm: II. Vai trò của thân mềm: - Lợi ích: - Tác hại: + Thân mềm, không phân đốt. - Đặc điểm chung của thân mềm: + Có vỏ đá vôi. + Có khoang áo phát triển. I. Đặc điểm chung: - Sự đa dạng của thân mềm: - Đặc điểm chung của thân mềm: II. Vai trò của thân mềm: - Lợi ích: - Tác hại: I. Đặc điểm chung: Bài 21: ĐặC ĐIểM CHUNG VAI TRò CủA NGàNH TH ÂN MềM + Hệ tiêu hoá phân hoá. + Cơ quan di chuyển thường đơn giản. + Mực, bạch tuộc có cơ quan di chuyển phát triển. tt ý nghĩa thực tiễn Tên đại diện thân mềm có ở địa phương 1 Làm thực phẩm cho người 2 Làm thức ăn cho động vật khác 3 Làm đồ trang sức 4 Làm vật trang trí Bảng 2. ý nghĩa thực tiễn của ngành Thân mềm Mực, sò, ngao, hến, trai, ốc . Sò, hến, ốc . trứng ấu trùng của chúng Ngọc trai ốc xà cừ, vỏ trai, vỏ sò . tt ý nghĩa thực tiễn Tên đại diện thân mềm có ở địa phương 5 Làm sạch môi trường nước 6 Có hại cho cây trồng 7 Làm vật chủ trung gian truyền bệnh giun sán 8 Có giá trị xuất khẩu 9 Có giá trị về mặt địa chất Trai, sò, hến, vẹm ốc sên, ốc bươu vàng ốc ao, ốc mút, ốc tai Hoá thạch một số vỏ ốc, vỏ sò Mực, bào ngư, sò huyết - Lợi ích: + Làm thức ăn cho người động vật khác. + Làm đồ trang sức, trang trí. I. Đặc điểm chung: - Sự đa dạng của thân mềm: - Đặc điểm chung của thân mềm: II. Vai trò của thân mềm: - Lợi ích: - Tác hại: II. Vai trò của thân mềm: Bài 21: ĐặC ĐIểM CHUNG VAI TRò CủA NGàNH TH ÂN MềM + Làm sạch môi trường nước. + Có giá trị về mặt xuất khẩu địa chất. [...].. .Bài 21: ĐặC ĐIểM CHUNG VAI TRò CủA NGàNH TH ÂN MềM I Đặc điểm chung: - Sự đa dạng của thân mềm: - Đặc điểm chung của thân mềm: II Vai trò của thân mềm: - Lợi ích: - Tác hại: II Vai trò của thân mềm: - Tác hại: + Có hại cho cây trồng + Là động vật trung gian truyền bệnh + Đục phá các phần gỗ phần đá của thuyền bè, cầu cảng gây hại lớn cho nghề hàng... vàng C Ghi nhớ Trai, sò, ốc sên, ốc vặn, ngao, hến, mực có Trai, sò, ốc sên, ốc vặn, ngao, hến, mực có môi trường sống lối sống rất khác nhau nhưng môi trường sống lối sống rất khác nhau nhưng cơ thể đều có đặc điểm chung là: thân mềm, cơ thể đều có đặc điểm chung là: thân mềm, không phân đốt, có vỏ đá vôi, có khoang áo, hệ không phân đốt, có vỏ đá vôi, có khoang áo, hệ tiêu hoá phân hoá và. .. nghiệm Đánh dấu X vào chữ cái A, B, C đứng trước câu trả lời đúng: 1 Mực ốc sên thuộc ngành thân mềm vì: X Thân mềm, không phân đốt A Có khoang áo phát triển X B X Cả A B C Câu hỏi trắc nghiệm 2 Đặc điểm nào dưới đây chứng tỏ mực thích nghi với lối di chuyển tốc độ nhanh? A X Có vỏ cơ thể tiêu giảm Có cơ quan di chuyển phát triển X B X C Cả A B Câu hỏi trắc nghiệm 3 Những thân mềm nào dưới... thường tiêu hoá phân hoá cơ quan di chuyển thường đơn giản Riêng mực, bạch tuộc thích nghi với lối đơn giản Riêng mực, bạch tuộc thích nghi với lối săn mồi di chuyển tích cực nên vỏ tiêu giảm săn mồi di chuyển tích cực nên vỏ tiêu giảm cơ quan di chuyển phát triển Trừ một số thân cơ quan di chuyển phát triển Trừ một số thân mềm có hại, còn hầu hết chúng đều có lợi về mềm có hại, còn hầu hết... hại, còn hầu hết chúng đều có lợi về mềm có hại, còn hầu hết chúng đều có lợi về nhiều mặt nhiều mặt Hướng dẫn về nhà Học bài, trả lời câu hỏi SGK trang 73 Học bài, trả lời câu hỏi SGK trang 73 Đọc mục: Em có biết Đọc mục: Em có biết Đọc trước Bài 22 Tôm sông Đọc trước Bài 22 Tôm sông Chuẩn bị: con tôm sông còn sống, tôm Chuẩn bị: con tôm sông còn sống, tôm chín chín BI HC N Y KT THC CHC CC . I. Đặc điểm chung: - Sự đa dạng của thân mềm: - Đặc điểm chung của thân mềm: II. Vai trò của thân mềm: - Lợi ích: - Tác hại: II. Vai trò của thân mềm: Bài. Đặc điểm chung: - Sự đa dạng của thân mềm: - Đặc điểm chung của thân mềm: II. Vai trò của thân mềm: - Lợi ích: - Tác hại: II. Vai trò của thân mềm: Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài đặc điểm chung và vai trò của thân mềm, Tài liệu Bài đặc điểm chung và vai trò của thân mềm,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1. Đặc điểm chung của ngành Thân mềm - Tài liệu Bài đặc điểm chung và vai trò của thân mềm

Bảng 1..

Đặc điểm chung của ngành Thân mềm Xem tại trang 3 của tài liệu.
3. ốc sên 4. ốc vặn - Tài liệu Bài đặc điểm chung và vai trò của thân mềm

3..

ốc sên 4. ốc vặn Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 1. Đặc điểm chung của ngành Thân mềm    Các     đặc     điểm Đại diệnNơi - Tài liệu Bài đặc điểm chung và vai trò của thân mềm

Bảng 1..

Đặc điểm chung của ngành Thân mềm Các đặc điểm Đại diệnNơi Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 1. Đặc điểm chung của ngành Thân mềm - Tài liệu Bài đặc điểm chung và vai trò của thân mềm

Bảng 1..

Đặc điểm chung của ngành Thân mềm Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng 2. ý nghĩa thực tiễn của ngành Thân mềm - Tài liệu Bài đặc điểm chung và vai trò của thân mềm

Bảng 2..

ý nghĩa thực tiễn của ngành Thân mềm Xem tại trang 8 của tài liệu.

Từ khóa liên quan