0

lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại d.N.T.M

42 176 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 14:20

luận chung về kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng tại d.N.T.M 1.1. Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng trong Doanh nghiệp thương mại (DNTM) 1. 1.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI ẢNH HƯỞNG TỚI KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DNTM KINH DOANH THƯƠNG MẠI GIAI ĐOẠN SAU CÙNG CỦA CHU KỲ TÁI SẢN XUẤT, NHẰM ĐƯA SẢN PHẨM TỚI TAY NGƯỜI TIÊU DÙNG, PHỤC VỤ NHU CẦU SẢN XUẤT CŨNG NHƯ TIÊU DÙNG CỦA HỌ. THƯƠNG MẠI ĐƯỢC HIỂU LÀ BUÔN BÁN, TỨC LÀ MUA HÀNG HOÁ ĐỂ BÁN RA KIẾM LỜI, THU TIỀN RỒI LẠI TIẾP TỤC MUA HÀNG BÁN RA NHIỀU HƠN. NHƯ VẬY, HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI TÁCH BIỆT HẲN KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN QUÁ TRÌNH TẠO RA SẢN PHẨM, SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT RA Ở ĐÂU; NÓ CHỈ LÀ HOẠT ĐỘNG TRAO ĐỔI LƯU THÔNG HÀNG HOÁ DỊCH VỤ DỰA TRÊN SỰ THOẢ THUẬN VỀ GIÁ CẢ. TRONG ĐIỀU KIỆN CHUYỂN SANG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY, VAI TRÒ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯƠNG MẠI NGÀY CÀNG CÓ Ý NGHĨA ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP TỚI SỰ TỒN TẠI PHÁT TRIỂN CỦA MỖI DOANH NGHIỆP CŨNG NHƯ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGIỆP. Ở ĐÂY TA CHỈ XÉT ĐẾN CÔNG TÁC BÁN HÀNG - HOẠT ĐỘNG CHÍNH TẠO RA LỢI NHUẬN CHO CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI LÀ HOẠT ĐỘNG PHI SẢN XUẤT, NHƯ CHÚNG TA ĐÃ BIẾT, LƯU THÔNG KHÔNG TẠO RA GIÁ TRỊ NHƯNG GIÁ TRỊ CŨNG KHÔNG NẰM NGOÀI QUÁ TRÌNH LƯU THÔNG. CHÍNH HOẠT ĐỘNG LƯU THÔNG BUÔN BÁN ĐÃ KẾT NỐI ĐƯỢC THỊ TRƯỜNG GẦN XA, KHÔNG CHỈ Ở TRONG NƯỚC MÀ CÒN Ở CẢ THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI. ĐIỀU NÀY ĐÃ GÓP PHẦN THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN PHỒN THỊNH CỦA MỘT QUỐC GIA. 1.1.2. Khái niệm, vai trò của bán hàng xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp: 1.1.2.1 Khái niệm Quá trình bán hàng ở các doanh nghiệp thương mại là quá trình vận động của vốn kinh doanh từ vốn hàng hoá sang vốn bằng tiền hình thành kết quả kinh doanh thương mại. Quá trình bán hàng hoàn tất khi hàng hoá đã giao cho người mua đã thu được tiền bán hàng. Chúng ta có thể khái quát đặc điểm cơ bản của quá trình bán hàng như sau: - Đó là sự mua bán có thoả thuận: doanh nghiệp đồng ý bán khách hàng đồng ý mua, đã trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền. - Doanh nghiệp giao cho khách hàng một lượng hàng hoá nhận được từ khách hàng một khoản tiền hoặc một khoản nợ. Khoản tiền này được gọi là doanh thu bán hàng, dùng để bù đắp các khoản chi phí đã bỏ ra trong quá trình kinh doanh. - Căn cứ vào số tiền hay khoản nợ mà khách hàng chấp nhận trả để hạch toán kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. - Việc xác định kết quả kinh doanh chính là xác định phần chênh lệch giữa một bên là doanh thu thuần với một bên là toàn bộ chi phí đã bỏ ra. Số chênh lệch đó biểu hiện “lãi” hoặc “lỗ”. Xác định đúng kết quả kinh doanh là cơ sở để đánh giá hiệu quả của các hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kì nhất định của doanh nghiệp, các định nghĩa vụ mà doanh nghiệp phải thực hiện đối với Nhà nước, lập các quĩ tạo điều kiện mở rộng sản xuất. Ngoài ra việc xác định đúng kết quả kinh doanh còn là cơ sở để lập kế hoạch cho kì kinh doanh tiếp theo, đồng thời nó cũng là số liệu cung cấp thông tin cho các đối tượng quan tâm như các nhà đầu tư, các ngân hàng… 1.1.2.2 Vai trò của bán hàng xác đinh kết quả bán hàng Trong công tác quản hoạt động bán hàng xác định kết quả bán hàng vai trò của kế toán rât quan trọng. Nó phản ánh tình hình vận động của hàng hoá, hoạt động bán hàng xác định kết quả bán hàng. Các thông tin mà kế toán cũng không chỉ phục vụ cho công tác quản kinh tế của doanh nghiệp mà còn là đối tượng liên quan như các nhà đầu tư, cơ quan thuế, chủ nợ . Thông tin kế toán giúp các nhà quản trị doanh nghiệp nắm vững được hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, sự biến động của nó, thiết lập sự cân đối giữa mua vào với tiêu thụ, tìm ra những phương án có hiệu quả nhất. Để thực hiện chức năng đó, kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng cần thực hiện tốt đầy đủ các nhiệm vụ sau: - Ghi chép, phản ánh kịp thời, đầy đủ tình hình bán hàng của doanh nghiệp trong kỳ. Ngoài kế hoạch tổng hợp trên các tài khoản kế toán, kế toán còn phản theo dõi, ghi chép về số lượng, kết cấu chủng loại hàng đã bán, ghi chép doanh thu bán hàng từng nhóm, mặt hàng, theo từng đơn vị trực thuộc. - Tính toán đúng trị giá vốn của hàng đã bán, chi phí bán hàng các khoản chi phí nhằm xác định đúng kết quả bán hàng. - Kiểm tra tình hình tiêu thụ tiền bán hàng quản tiền bán hàng. Đối với hàng hoá bán chịu cần phải mở sổ sách ghi chép theo từng khách hàng, tứng lô hàng, số tiền khách hàng nợ, thời hạn tình hình công nợ . - Cung cấp thông tin chính xác, trung thực, đầy đủ về tình hình bán hàng, xác định kết quả phục vụ cho việc kịp báo cáo tài chính quản doanh nghiệp. 1.1.3. Yêu cầu quả đối với công tác bán hàng xác định kết quả bán hàng. * Đối với công tác bán hàng: Trong nền kinh tế thị trường, mục tiêu của các doanh nghiệp là thu được nhiều lợi nhuận. Doanh nghiệp thương mại không những cần bán được hàng hoá mà phải bán được nhiều thì mới có khả năng thu được doanh lợi cao, đứng vững phát triển. Tăng nhanh quá trình tiêu thụ (bán được nhiều hàng với thời gian ngắn) sẽ tăng nhanh vòng quay vốn lưu động, tiết kiệm vốn, tránh phải sử dụng các nguồn vốn như vốn vay, vốn chiếm dụng . đảm bảo thu hồi nhanh. Trong mối quan hệ với các doanh nghiệp khác, việc cung cấp sản phẩm kịp thời đúng qui cách phẩm chất . sẽ giúp doanh nghiệp đó hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất, góp phần tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Từ đó, ta thấy trong công tác quản nghiệp vụ bán hàng phải thoả mãn các yêu cầu sau: - Nắm bắt, theo dõi kịp thời chặt chẽ từng phương thức bán. - Về giá vốn hàng xuất bán trong kỳ: đối với doanh nghiệp thương mại giá vốn hàng xuất kho bao gồm giá mua thực tế chi phí thu mua của số hàng đã xuất kho. Đây là cơ sở xác định giá bán tính toán hiệu quả kinh doanh. - Về chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp: thuộc loại chi phí có ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, do vậy cần phân bổ cho từng loại hang hoá có biện pháp giảm thiểu tối đa. - Về phương thức thanh toán thời hạn thanh toán. Tuỳ thuộc vào từng khách hàng, từng loại hàng hoá mà áp dụng hình thức thanh toán (bằng tiền mặt, séc .) thời hạn thanh toán sao cho hợp đảm bảo thu hồi vốn đảm bảo chi phí. - Về giá bán doanh thu: phải sử dụng giá bán như một công cụ cạnh tranh, tăng số lượng hàng bán ra, tăng doanh thu. * Đối với công tác xác định kết quả bán hàng: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là phần thu nhập lớn nhất (so với kết quả hoạt động tài chính kết quả hoạt động bất thường ) với bất kỳ doanh nghiệp thương mại nào. nếu công tác bán hàng được quản một cách chặt chẽ, hợp khoa học tất yếu sẽ có được kết quả bán hàng cao. Đồng thời để xác định kết quả kinh doanh chính xác, yêu cầu đặt ra là việc xác định đúng tập hợp đầy đủ chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp phát sinh trong quá trình bán hàng, phân bổ chi phí hợp cho số hàng còn lại cuối kỳ kết chuyển chi phí cho hàng tiêu thụ trong kỳ. 1.1.4 Sự cần thiết nhiệm vụ của kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng. Để quản một cách tốt nhất đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, không phân biệt thành phẩn kinh tế, lĩnh vực hoạt động hay hình thức sở hữu nào đều phải sử dụng đồng thời hàng loạt các công cụ quản khác nhau trong đó kế toán được coi là công cụ hữu hiệu. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng như sau: - Một là ghi chép phản ánh đầy đủ kịp thời khối lượng hàng hoá bán ta, tính toán đúng đắn trị giá vốn của hàng bán ra các chi phí nhằm xác định chính xác kết quả kinh doanh của doanh nghiệp - Hai là cung cấp thông tin kịp thời về tình hình bán hàng phục vụ cho lãnh đạo, điều hành hoạt động kinh doanh thương mại. - Ba là kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch bán hàng, kế hoạch lợi nhuận, Như vậy, kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng là công tác quan trọng của doanh nghiệp nhằm xác định số lượng giá trị của lượng hàng hoá bán ra cũng như doanh thu kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Song để phát huy được vai trò thực hiện tốt các nhiệm vụ đã nêu trên đòi hỏi phải tổ chức tốt công tác kế toán thật khoa học, hợp lý; đồng thời cán bộ kế toán phải nắm vững nội dung của việc tổ chức tốt công tác kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng. 1.2. Nội dung của tổ chức công tác Kế toán bán hàng xác định kết quả BÁN HÀNG 1.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán. 1.2.1.1 Nội dung giá vốn hàng bán Giá vốn hàng bán là giá gốc của sản phẩm, hàng hoá lao vụ dịch vụ đã tiêu thu trong kỳ. Cụ thể bao gồm: toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh gồm giá vốn hàng xuất kho, chi phí bán hàng, chi phí quản doanh nghiệp phân bổ cho hàng đã bán. Đối với doanh nghiệp sản xuất, trị giá vốn thành phẩm xuất kho để bán hoặc thành phẩm hoàn thành không nhập kho mà đưa đi bán ngay chính là giá thành sản xuất thực tế của sản phẩm hoàn thành. Đối với doanh nghiệp thương mại,trị giá vốn hàng xuất bán bao gồm trị giá mua thực tế chi phí mua phân bổ cho hàng bán. Trong đó nếu doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì giá mua của hàng bán không có giá trị gia tăng đầu vào, còn nếu doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì giá mua của hàng bán ra bao gồm thuế GTGT đầu vào. 1.2.1.2 Phương pháp xác định giá vốn hàng bán Phương pháp 1: * Phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ: Theo phương pháp này hàng hoá xuất kho chưa ghi sổ. Cuối tháng căn cứ vào số tồn đầu kỳ số nhập trong kỳ kế toán tính được giá bình quân của hàng hoá theo công thức: Đơn giá thực tế bình quân gia quyền = Giá thực tế hh tồn đầu kỳ + Giá thực tế hh nhập trong kỳ - Giá thực tế hh còn cuối kỳ Từ đơn giá bình quân ta sẽ xác định được giá thực tế của hàng hoá xuất kho theo công thức: Giá thực tế h 2 xuất kho=Số lượng h 2 xuất kho x Đơn giá bình quân gia quyền Theo phương pháp này giá hàng hoá xuất kho là đề cả trong kỳ có ưu điểm là tương đối đơn giản, dễ làm nhưng có mặt hạn chế là: Phải cuối kỳ mới tính được, do đó phương pháp này thường được sử dụng ở những doanh nghiệp có số mặt hàng không lớn, hạch toán đơn giản. * Phương pháp bình quân liên hoàn (còn gọi là bình quân sau mỗi lần nhập) Vềbản phương pháp này giống phương pháp trên nhưng đơn giá bình quân được xác định trên cơ sở giá thực tế hàng tồn đầu kỳ đơn giá từng lần nhập trong kỳ. Cứ sau mỗi lần nhập kho thì lại tính lại giá trị thực tế bình quân sau lần nhập đó. từ đó xác định giá trị hàng hoá xuất lần sau lần nhập đó Giá thực tế h 2 xuất kho = Số lượng h 2 xuất kho x Đơn giá bình quân trước khi xuất Theo phương pháp này kế toán không phải chờ đến cuối tháng mới xác định được đơn giá xuất kho để hạch toán. Phương pháp tính giá này cho ta giá trị hàng hoá xuất kho chính xác nhất so với giá mua. Tuy nhiên cách tính này phức tạp chỉ phù hợp với những doanh nghiệp có ít loại hàng hoá số lần nhập không nhiều. Như vậy ở bất kỳ thời điểm nào trong kỳ kế toán cũng có thể xác định được giá thực tế hàng hoá xuất kho. Đây là phương pháp đơn giản dễ làm nhưng không chính xác, đặc biệt trong trường hợp giữa hai kỳ hạch toán liên tiếp có sự biến động lớn về giá cả mua vào. Phương pháp này thường được áp dụng trong những doanh nghiệp có bộ máy kế toán đơn giản, hoạt động kinh doanh với qui mô nhỏ. Phương pháp 2: Phương pháp giá thực tế nhập trước xuất trước (FIFO) Trong điều kiện giả định rằng hàng hoá nào nhập kho trước sẽ được xuất trước giá thực tế giá hàng hoá xuất kho được tính theo đơn giá thực tế của số hàng thuộc các lần nhập trước nhân với số lượng hàng hoá xuất kho tương ứng. Phương pháp này thường được áp dụng cho những doanh nghiệp quản cao về điều kiện bảo quản, thời gian . nó giúp doanh nghiệp xác định chính xác doanh thu lợi nhuận tương ứng. Phương pháp 3: Phương pháp giá thực tế nhập sau xuất trước (LIFO) Bản chất của phương pháp này cũng như phương pháp FIFO nhưng làm ngược lại. Giả định rằng hàng nào nhập sau sẽ được xuất trước tiên với đơn giá là đơn giá của lần nhập tương ứng. Phương pháp này thường được áp dụng với những doanh nghiệp mà giá mua biến động mạnh qua các lần nhập. Do đó để hạch toán tăng thu nhập thì doanh nghiệp sẽ áp dụng phương pháp tính giá này khi giá đầu vào giảm dần ngược lại. Nói chung, hai phương pháp nhập trước xuất trước nhập sau xuất trước sẽ cung cấp những giá trị chính xác của hàng hoá xuất kho trong nhiều trường hợp linh động khác nhau nhưng nó lại gây khó khăn cho việc hạch toán chi tiết hàng hoá tồn kho cũng như việc tổ chức kho. Do đó phương pháp này chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp có ít chủng loại mặt hàng, việc nhập - xuất kho theo lô lớn không thường xuyên. Phương pháp 4: Phương pháp giá thực tế đích danh. Theo phương pháp này, hàng hoá nhập kho từng lô theo giá nào thì xuất kho theo giá đó không quan tâm đến thời gian nhập xuất. Phương pháp này phản ánh chính xác giá từng lô hàng xuất nhưng công việc rất phức tạp đòi hỏi thủ kho phải nắm được chi tiết từng lô hàng. Phương pháp này thường được áp dụng cho các loại hàng hoá có giá trị cao nhập theo lô được bảo quản riêng theo từng lô của mỗi lần nhập. Việc lựa chọn áp dụng phương pháp tính giá thực tế hàng hóa xuất kho phải đảm bảo nguyên tắc nhất quán trong các niên độ kế toán để đảm bảo tính so sánh được của các báo cáo tài chính. Mỗi một phương pháp tính giá đều có nội dung, ưu nhược điểm khác nhau. Doanh nghiệp phải căn cứ vào đặc điểm sản xuất kinh doanh của mình, khả năng nghiệp vụ của cán bộ kế toán, yêu cầu quản cũng như điều kiện trang bị phương tiện kỹ thuật xử thông tin để đăng ký một phương pháp tính giá thích hợp. 1.2.1.3 Chứng từ kết toán sử dụng 1.2.1.4 Tài khoản sử dụng Kế toán sử dụng TK 632 một số TK liên quan khác như TK111, TK 112 1.2.1.5 Sơ đồ kế toán * Hạch toán giá vốn hàng bán trong DN áp dụng phương pháp khai thường xuyên Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán TK 911TK 632TK 156 Kết chuyển giá vốn hàng đã tiêu thụ trong kỳ Trị giá vốn của hàng xuất trực tiếp tại kho trong kỳ Giá vốn của hàng xuât trực tiếp tại các phân xưởng TK 156 TK 157 Giá vốn của hàng gửi bán đại ký gửi đã bán được * HẠCH TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN TRONG DN ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH KỲ SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN 1.2.2 KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG 1.2.2.1 CÁC PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN * CÁC PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG HIỆN NAY, CÁC DOANH NGHIỆP ĐANG THỰC HIỆN CÁC PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG SAU: + Bán buôn qua kho Đây là hình thức bán buôn mà hàng hoá bán được xuất ra từ kho của doanh nghiệp. Theo phương thức này có 2 hình thức bán buôn: - Bán buôn qua kho bằng cách giao hàng trực tiếp - Bán buôn qua kho bằng cách chuyển thẳng hàng + Bán buôn vận chuyển thẳng Kết chuyển trị giá vốn tồn kho đầu kỳ Kết chuyển giá vốn hàng hoá còn lại cuối kỳ TK 156TK 632 TK 156 TK 157TK 157 Kết chuyển giá vốn hàng còn gửi bán, ký gửi CUỐI K/C trị giá vốn hàng gửi bán chưa bán được đầu TK 911TK 611 Kết chuyển giá vốn hàng tiêu thụ trong kỳ K/C giá thành sản phẩm, dịch vụ sản xuất hoàn thành [...]... 133 T tiền Kết chuyển chi phí quản doanh nghiệp Trừ vào kết quả KD trong kỳ TK 911 1.2.6 Kế toán xác định kết quả bán hàng 2.6.1 Nội dung Kết quả bán hàng của doanh nghiệp được xác định là số chênh lệch giữa doanh thu thuần với trị giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp Kết quả bán hàng = Doanh thu thuần - Giá vốn hàng bán - Chi phí bán hàng - Chi phí quản doanh nghiệp... giao cho đơn vị nhận bán hàng đại TK133 TK3331 TK155,156 TK157 TK632 TK511 TK111,112,131 TK641 Kế toán bán hàng đại TK3331 Thuế GTGT Trả tiền bán hàng Tiền bán hàng đại phải trả cho chủ hàng D.thu hoa hồng bán đại TK511 (2) Khi quyết toán hàng đại đã bán (1) Khi nhận hàng đại để bán TK003 TK331 TK111,112,131 Kế toán nhận bán hàng đại (3) Kết chuyển doanh thu hàng bán bị trả lại phát... kế toán bán hàng công nợ phải thu, kế toán mua hàng công nợ phải trả, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, kế toán CCLĐ ,kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm, công trình xây lắp, kế toán chủ đầu tư, báo cáo thuế phân hệ các báo cáo quản trị Phần mền FAST được chia làm các phân hệ, trong khuôn khổ đề tại thực tập xin trình bày các phân hệ liên quan: Phân hệ kế toán bán hàng và. .. doanh thu bán hàng sau khi đã loại trừ các khoản làm giảm trừ doanh thu 1.2.6.2 Chứng từ sử dụng 1.2.6.3 Tài khoản Sau khi đã tập hợp đầy đủ giá vốn hàng xuất kho để bán; chi phí bán hàng, chi phí quản doanh nghiệp phân bổ cho hàng đã bán doanh nghiệp sẽ xác định được kết quả bán hàng Kế toán sử dụng tài khoản: - Tài khoản 911: Xác định kết quả kinh doanh dùng để phản ánh xác định kết quả hoạt động... Tổ chức kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng trong điều kiện áp dụng kế toán máy Phần mền kế toán FAST Công việc của FAST đó là phát triển cung cấp các công cụ hiện đại trong quản tài chính kế toán quản trị sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Fast Accounting 2005 được tổ chức theo các phân hệ nghiệp vụ Có các phân hệ kế toán tổng hợp, kế toán vốn... phải thu Phân hệ kế toán bán hàng công nợ phải thu quản hóa đơn bán hàng (hàng hóa, dịch vụ), phiếu nhập hàng bán bị trả lại, phân bổ số tiền đã thu cho các hóa đơn Phân hệ này cho phép lên các báo cáo về doanh thu bán hàng (theo mặt hàng, khách hàng, nhân viên/phòng ban kinh doanh ), công nợ phải thu (theo khách hàng, theo hóa đơn) Đầu vào: Hóa đơn bán hàng/ Phiếu nhập hàng bán bị trả lại/ Hóa... trong kỳ hạch toán Tài khoản 911 sau khi kết chuyển không có số dư cuối kỳ - Tài khoản 421: Lợi nhuận chưa phân phối - dùng để phân phối kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) tính hình phân phối kết quả kinh doanh của doanh nghiệp + Tài khoản 4211: Lợi nhuận năm trước + Tài khoản 4212: Lợi nhuận năm nay 1.2.6.4 Sơ đồ kế toán SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TK 632 Kết chuyển giá vốn hàng tiêu thụ... bằng tiền khác một số tài khoản khác có liên quan 12.4.4 Sơ đồ kế toán SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG TK 334,338 TK 641 Tập hợp chi phí nhân viên bán hàng TK 111,1388 Các khoản thu hồi ghi giảm chi phí bán hàng TK 911 TK 152 Chi phí vật liệu bao bì TK 153 Chi phí công cụ bán hàng TK 214 Chi phi khấu hao TSCĐ dùng cho bán hàng TK 142 K/C chi phí bán Trừ vào kết hàng trừ quả KD trong vào thu kỳ nhập... hai bên: Thu tiền bán hàng của người mua trả tiền mua hàng cho người bán + Phương thức bán lẻ Đây là phương thức bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng được thực hiện theo 3 hình thức: - Hình thức bán hàng thu tiền tập trung - Hình thức bán hàng thu tiền trực tiếp - Hình thức bán hàng trả góp + Phương thức bán hàng qua đại - Đối với bên giao đại lý: Hàng giao cho đơn vị đại vẫn thuộc quyền... Doanh thu hàng bán bị trả lại Thuế GTGT tương ứng với số giảm giá hàng bán, DT hàng bán bị trả lại TK 531 TK 532 TK 3331 K/C giảm giá hàng bán, DT hàng bán bị trả lại TK 511,512 TK 131,1368 TK 111,112 Trừ vào số tiền người mua còn nợ Thanh toán bằng tiền cho người mua Tổng số giảm gía hàng bán DT hàng bán bị trả lại (cả thuế VAT) Giảm giá hàng bán trong kỳ (không có thuế GTGT) Doanh thu hàng bán bị trả . lý lu n chung về kế to n b n hàng và xác định k t quả b n hàng t i d. N. T. M 1.1. Sự c n thi t tổ chức công t c kế to n b n hàng và xác định k t quả b n. xác định k t quả b n hàng. 1.2. N i dung của t chức công t c Kế to n b n hàng và xác định k t quả B N HÀNG 1.2.1 Kế to n giá v n hàng b n. 1.2.1.1 N i dung
- Xem thêm -

Xem thêm: lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại d.N.T.M, lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại d.N.T.M,

Hình ảnh liên quan

Đây là hình thức bán buôn mà hàng hoá bán được xuất ra từ kho của doanh nghiệp. Theo phương thức này có 2 hình thức bán buôn: - lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định  kết quả bán hàng tại d.N.T.M

y.

là hình thức bán buôn mà hàng hoá bán được xuất ra từ kho của doanh nghiệp. Theo phương thức này có 2 hình thức bán buôn: Xem tại trang 10 của tài liệu.
Tuỳ thuộc vào đặc điểm, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà doanh nghiệp có thể áp dụng một trong bốn hình thức sổ kế toán tổng hợp: - lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định  kết quả bán hàng tại d.N.T.M

u.

ỳ thuộc vào đặc điểm, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà doanh nghiệp có thể áp dụng một trong bốn hình thức sổ kế toán tổng hợp: Xem tại trang 33 của tài liệu.
- Hình thức Nhật ký chứng từ. - lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định  kết quả bán hàng tại d.N.T.M

Hình th.

ức Nhật ký chứng từ Xem tại trang 34 của tài liệu.