0

TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG

29 346 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 13:20

TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN TIÊU THỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG. A- KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG. I) Giới thiệu chung về công ty Cổ Phần Lương Thực Đà Nẵng ( CPLT-ĐN): 1/ Quá trình hình thành phát triển của công ty CPLT-ĐN: - Công ty Cổ Phần Lương Thực Đà Nẵng nguyên là công ty Lương Thực Quảng Nam - Đà Nẵng ( do hai ban lương thực của hai tỉnh cũ là Quảng Nam Đà Nẵng đã sát nhập vào cuối năm 1975 ) Đầu năm 1983 công ty Lương Thực Quảng Nam - Đà Nẵng đổi tên thành Sở Lương Thực Quảng Nam - Đà Nẵng. Cuối năm 1987, Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng ra quyết định thành lập công ty Lương Thực Quảng Nam - Đà Nẵng, bỏ tên Sở Lương Thực Quảng Nam - Đà Nẵng. Vào đầu năm 1996, Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng đã chính thức ký biên bản bàn giao công ty Lương Thực Quảng Nam - Đà Nẵng về cho Tổng công ty Lương Thực Miền Nam quản lý. Từ đó công ty Lương Thực Quảng Nam - Đà Nẵng là một thành viên của Tổng công ty Lương Thực Miền Nam. Đầu năm 2000, công ty Lương Thực Quảng Nam - Đà Nẵng đã bàn giao một số đơn vị trực thuộc hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam về cho Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam quản lý. Tháng 07/2001, công ty Lương Thực Quảng Nam - Đà Nẵng đổi tên thành công ty Lương Thực Đà Nẵng. Thực hiện chủ trương của Nhà Nước về đổi mới, sếp lại các doanh nghiệp Nhà nước, từ ngày 01/01/2004 công ty Lương Thực Quảng Ngãi sáp nhập vào công ty Lương Thực Đà Nẵng Từ ngày 01/04/2005 công ty Lương Thực Đà Nẵng tiến hành cổ phần hoá, chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà Nước thành công ty Cổ Phần. Vốn Nhà Nước chi phối là 51%, vốn của cổ đông là 49% được tổ chức hoạt động theo luật doanh nghiệp. - Trụ sở chính: 16 Lý Thường Kiệt - Phường Thạch Thang - Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng - Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh lương thực, thục phẩm hàng nông sản, xay xát chế biến, vận tải lương thực hàng hoá, sản xuất vật liệu xây dựng xây lắp, kinh doanh vật tư hàng hoá phục vụ nông nghiệp đời sống nông thôn, chế biến nông sản… 2/ Chức năng nhiệm vụ của công ty CPLT - ĐN: a.Chức năng: Công ty chức năng thu mua luơng thực, dự trữ lưu thông hàng hoá, lương thực, nông sản thực phẩm, vật tư thiết bị phục vụ nông nghiệp, xay xát chế biến lương thực các hoạt động thương mại dịch vụ khác. b.Nhiệm vụ: Với chức năng được giao Công ty nhiệm vụ tổ chức thu mua lương thực trên địa bàn để tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất phát triển mở rộng mạng lưới bán lẻ, chế biến lương thực để phục vụ nhu cầu tiêu dùng xã hội. Mặt khác, Công ty cần phải dự trữ một lượng lương thực nhất định theo kế hoạch của Tổng công ty Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố Đà Nẵng nhằm cung cấp đầy đủ lương thực khi thiên tai, bảo lụt, mất mùa hoặc để bình ổn giá cả khi thị trường tăng giá đột biến. 3/ Đặc điểm kinh doanh của công ty CPLT - ĐN: Là một doanh nghiệp Nhà Nước hoạt động trong lĩnh vực lương thực, Công ty nhiều thuận lợi: sở vật chất tiếp quản tương đối nhiều rông khắp địa bàn thành Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: CH. Phan Thanh Hải phố, kinh doanh hiệu quả, đội ngủ cán bộ công nhân viên kinh nghiệm. Hơn nữa Công ty luôn được UBND Thành phố Đà Nẵng quan tâm tạo mọi điều kiện giúp đỡ nhất là về vốn dự trữ lương thực để Công ty hoàn thành nhiệm vụ chính của mình. Tuy nhiên Công ty cũng gặp không ít khó khăn do sự cạnh tranh gat gắt của nền kinh tế thị trường, mặt hàng cồng kềnh, vốn nhiều lời ít, bộ máy quản lý còn nặng nề, chi phí lớn. Những mặt hàng kinh doanh chủ yếu của Công ty là: Gạo, ngô, sắn, bánh mì…Quá trình chế biến từ thóc ra gạo, từ bột mì các nguyên liệu sản xuất ra các loại bánh ngọt… Công ty mua lương thực trực tiếp từ nông dân, mua qua đại lý, mua của các Doanh nghiệp tư nhân . Đặc biệt những năm gần đây Công ty thường xuyên mua bán số lượng lớn thóc gạo với chi cục dự trữ quốc gia khu vực Miền Trung Tây Nguyên. Do vậy, địa bàn kinh doanh của Công ty mở rộng không những ở Đà Nẵng, Quảng Nam, mà còn ở các tỉnh khác như Thanh Hoá, Quảng Bình, Huế, Đắc Lắc, Đồng Tháp… II) cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty CPLT - ĐN: 1/Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty CPLT - ĐN: Căn cứ theo quyết định 132/2003/QĐ - Thời gian ngày 10/07/2003 của Thủ Tướng Chính Phủ thì đến cuối năm 2003 chính thức sát nhập Công ty Lương Thực Quảng Ngãi trở thành xí nghiệp chế biến kinh doanh lương thực Quảng Ngãi, trực thuộc công ty hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty Cổ Phần Lương Thực Đà Nẵng. Hiện nay số lao động toàn công ty là 122 người, ở đơn vị trực thuộc là 97 người, văn phòng công ty là 25 người. Trong đó 60 nam 62 nữ. Trình độ chuyên môn: đại học 31 người, trung cấp 50 người công nhân kỹ thuật 15 người, lao động phổ thông 26 người. 2 SVTH: Trần Thị Thanh Thu Trang 2 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ỦY VIÊN UỶ VIÊN UỶ VIÊN UỶ VIÊN BAN GIÁM SÁT TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÁC PHÒNG BAN CN TÂY NGUYÊN, NHÀ MÁY TÔN PHÚ THỊNH 5 XÍ NGHIỆP TRỰC THUỘC PHÒNG TCKT PHÒNG KHKD PHÒNG TCHC XN Chế biếnXN Xay xátXN Ái Việt XN Quảng NgãiCN ĐồngTháp Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: CH. Phan Thanh Hải SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ Ghi chú: Quan hệ điều hành Quan hệ nghiệp vụ 3 SVTH: Trần Thị Thanh Thu Trang 3 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: CH. Phan Thanh Hải 2/Nhiệm vụ của từng bộ phận phòng ban: - Tổng giám đốc là người lãnh đạo mọi hoạt động kinh doanh của công ty đồng thời chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả kinh doanh cũng như các vấn đề liên quan đến pháp luật của Nhà nước hay các tổ chức liên quan. - Các phó tổng giám đốc: Hai phó tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanhcủa công ty cũng như các đơn vị trực thuộc công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước Tổng giám đốc, đồng thời chịu sự lãnh đạo của Tổng Giám đốc. - Các phòng ban chức năng: đây là khối nghiệp vụ của công ty gồm ba phòng nghiệp vụ đản nhiệm công tác điều hành quản lý theo sự phân công chuyên môn, sự lãnh đạo của ban giám đốc. Ba phòng chức năng làm việc cho giám đốc gồm: + Phòng tài chính kế toán: 6 lao động, 1 trưởng phòng, 4 kế toán viên 1 thủ quỹ. Phòng tài chính kế toán giúp cho Tổng giám đốc quản lý tốt về công tác thống kê kế toán theo quy định của Nhà nước nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đồng thời cũng tham mưu cho ban giám đốc về lĩnh vực tài chính của công ty. + Phòng kế hoạch kinh doanh: 6 lao động, 1 trưởng phòng, 1 phó 2 thủ kho, 1 cán bộ giao nhận kiểm nghiệm, 1 nhân viên hành chính. Phòng KHKD phục trách về các lĩnh vực kế toán tổng hợp, quản lý kho, kỹ thuật công nghệ, công tác đầu tư phát triển của công ty, xây dựng bản. + Phòng tổ chức hành chính: 5 lao động, 1 trưởng phòng, 1 văn thư, 1 lái xe, 1 cán bộ lao động tiền lương, 1 bảo vệ. Phòng TCHC phụ trách về công tác tổ chức nhân sự hành chính trong toàn bộ công ty tham mưu cho ban giám đốc về vấn đề cải tiến bộ máy quản lý cho phù hợp với điều kiện kinh doanh của công ty, đảm bảo thi đua khen thưởng, kỹ luật, tuyển dụng, đào tạo, kiểm tra, phân bổ tiền lương đồng thời chịu trách nhiệm phụ trách các vấn đề mà ban giám đốc chỉ đạo xuống. Ngoài ra ở văn phòng công ty còn nhà máy tôn Phú Thịnh, trụ sở đóng tại Cách Mạng Tháng 8 - Quận Cẩm Lệ - Thành phố Đà Nẵng chi nhánh công ty tại Tây Nguyên, trụ sở đóng tại 25 Bà Triệu - Thành phố Buôn Mê Thuộc. Các phòng chức năng của công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn 5 đợn vị trực thuộc về nghiệp vụ chuyên môn cũng như công tác quản lý của từng phòng ban giám đốc giao trách nhiệm. Năm đơn vị trực thuộc công ty gồm có: 1. Xí nghiệp chế biến lương thực Đà Nẵng, trụ sở tại 60 Hùng Vương - Đà Nẵng 2. Xí nghiệp xay xát chế biến lương thực Đà Nẵng , trụ sở tại 231 Huỳnh Ngọc Huệ - Đà Nẵng. 3. Xí nghiệp Ái Việt, trụ sở tại 52 Nguyễn Chí Thanh - Đà Nẵng 4. Chi nhánh công ty Cổ Phần Lương Thực Đà Nẵng tại Đồng Tháp, trụ sở tại 6/2 Áp Tân Lợi - Sa Đéc - Đồng Tháp. 5. Xí nghiệp Lương Thực Quảng Ngãi, trụ sở tại thị xã Quảng Ngãi. 4 SVTH: Trần Thị Thanh Thu Trang 4 TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN THỦ QUỸ KẾ TOÁN VIÊN TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN CÁC ĐƠN VỊ KT TỔNG HỢP KT TIỀN MẶTKT TIỀN GỬI, TIỀN VAYKT KHO HÀNG, TSCĐ, THUẾ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NGÂN SÁCHKẾ TOÁN THỦ QUỸ Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: CH. Phan Thanh Hải III) Tổ chức công tác kế toán tại công ty CPLT - ĐN: 1/Sơ đồ bộ máy kế toán: Công ty Cổ Phần Lương Thực Đà Nẵng là một đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc Tổng công ty Lương Thực Miền Nam. Công ty áp dụng hình thức tổ chức công tác kế toán vừa tập trung vừa phân tán. Vì công ty 5 đơn vị trực thuộc 1 văn phòng công ty hạch toán kinh tế phụ thuộc, 6 báo cáo tài chính riêng, tổng hợp 6 báo cáo tài chính trên sẽ được một báo cáo tài chính của công ty. Tất cả các đơn vị trực thuộc kể cả văn phòng công ty đều áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. SƠ ĐỒ BỘ MÁY KẾ TOÁN Ghi chú: Quan hệ điều hành Quan hệ nghiệp vụ SVTH: Trần Thị Thanh Thu Trang Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: CH. Phan Thanh Hải 2/Chức năng nhiệm vụ của bộ máy kế toán của công ty: - Trưởng phòng: phụ trách chung công tác tài chính kinh kế, tham mưu cho lãnh dạo công ty về quản lý tài chính, kiểm tra việc thực hiện hạch toán giám sát tình hình sử dụng tài chính theo chế độ quy định từ văn phòng công ty đến các đơn vị trực thuộc. - Kế toán tổng hợp: kiểm tra việc thực hiện tổng hợp báo cáo tài chính ở văn phòng công ty toàn công ty. Hướng dẫn kiểm tra việc ghi sổ kế toán theo đúng chế độ, lập báo cáo định kỳ đột xuất theo yêu cầu của quan chức năng, chuyên quản 2 đơn vị trực thuộc. - Kế toán tiền mặt: thanh toán lương, bảo hiểm xã hội, theo dõi, đôn đốc thu hồi các khoản công nợ cán bộ công nhân viên ở văn phòng công ty kiêm kế toán công ty. - Kế toán tiền gửi, tiền vay ngân hàng, lập báo cáo thống kê định kỳ để báo cáo về Tổng công ty Lương Thực Miền Nam, kiêm thủ kho ấn loạt phẩm. - Kế toán kho hàng, bao bì, công cụ, dụng cụ, các loại nguyên vật liệu, TSCĐ, thuế các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước, chuyên quản 3 đơn vị trực thuộc. - Thủ quỹ: chịu trách nhiệm cất giữ, thu chi tiền mặt, nộp tiền, rút tiền ngân hàng kể cả quỹ chuyên môn quỹ công đoàn. Nhiệm vụ của cán bộ chuyên quản: Hiện nay công ty 5 đơn vị trực thuộc do 2 cán bộ phòng tài chính kế toán quản lý về mặt chuyên môn, nghiệp vụ cũng như tình hình hoạt động mọi mặt của xí nghiệp được gọi là cán bộ chuyên quản. Hàng tháng, hàng quý hoặc đột xuất cán bộ chuyên quản nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra báo cáo tài chính của đơn vị thông qua các chứng từ, sổ sách, báo cáo phát sinh. Đồng thời làm tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo phòng giải quyết những tồn tại về mặt quản lý tài chính tại đơn vị, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho các kế toán đơn vị. Tại các đơn vị trực thuộc, mỗi đơn vị một phòng kế toán do 1 trưởng phòng phụ trách gồm từ 1 đến 2 kế toán viên 1 thủ quỹ, thường được phân nhiệm vụ như sau: +Trưởng phòng: phụ trách chung, kế toán tổng hợp, lập báo cáo tài chính hàng quý gửi về phòng tài chính kế toán của công ty quan thuế địa phương, chịu trách nhiệm với phòng tài chính kế toán của công ty cũng như ban giám đốc công ty về các lĩnh vực liện quan đến công tác tài chính kế toán của đơn vị. +Kế toán quỹ: phụ trách tiền mặt, tiền gửi, tiền vay ngân hàng, thanh toán lương, BHXH, kê khai nộp các khoản thuế cho ngân sách Nhà nước. +Kế toán kho: phụ trách kho hàng hoá, bao bì, nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, công nợ một số tài khoản, báo cáo thống kê định kỳ về công ty. +Thủ quỹ: chịu trách nhiệm cất giữ, thu chi, nộp tiền trả nợ hoặc dii vay tiền công ty. SVTH: Trần Thị Thanh Thu Trang CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN CÙNG LOẠI SỔ QUỸ SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ CHỨNG TỪ GHI SỔ SỔ CÁI BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỔ, THẺ KẾ TOÁN CHI TIẾT BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: CH. Phan Thanh Hải 3/Hình thức sổ sách kế toán tại công ty: a.Hình thức kế toán: - Hiện nay, công ty áp dụng hình thức kế toán là chứng từ ghi sổ trên sở cải biên phù hợp với tình hình thực tế tại công ty - Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. b.Các loại sổ sách tại văn phòng công ty: - Tập quỹ, tập tổng hợp, tập ngân hàng dùng để tập hợp tất cả các chứng từ liên quan đến thu chi tiền mặt, tiền gửi tình hình nhập xuất hàng hoá được mở cho từng tháng. - Sổ cái cái tài khoản liên quan: theo dõi tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. - Sổ chi tiết các tài khoản liên quan: Sổ chi tiết công nợ . - Sổ quỹ, sổ tiền gửi… c.Trình tự ghi sổ: Ghi chú: Ghi hằng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu, kiểm tra Công ty Cổ Phần Lương Thực Đà Nẵng đang áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ cải biên để phù hợp với việc áp dụng máy vi tính vào công tác kế toán. SVTH: Trần Thị Thanh Thu Trang Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: CH. Phan Thanh Hải Hằng ngày, căn cứ vào chứng từ gốc kế toán ghi chép vào các sổ chi tiết, đồng thời tập hợp lên bảng kê tổng hợp để lập chứng từ ghi sổ. Chứng từ ghi sổ được ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ sau đó đựơc dùng làm căn cứ để ghi vào sổ cái, lập bảng cân đối tài khoản sau đó đối chiếu với các bảng tổng hợp chi tiết để lập các báo cáo tài chính. Đối với các đơn vị sử dụng máy vi tính thì các chứng từ ghi sổ được đưa vào máy vi tính để xử lý in bảng cân đối tài khoản một số bảng kê tổng hợp chi tiết để đối chiếu với các bảng tổng hợp chi tiết ghi chép thủ công. Sau khi đã đối chiếu kiểm tra lại tính chính sát của tài liệu, kế toán máy sẽ in ra sổ cái in các báo cáo tài chính. B- TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG I) Đặc điểm tổ chức tiêu thụ hàng hoá tại công ty: 1/Đặc điểm phương thức tiêu thụ phương thức thanh toán: a.Đặc điểm phương thức tiêu thụ: - Các phương thức bán buôn qua kho: khi giao hàng trực tiếp tại kho căn cứ vào hợp đồng được ký kết giữa hai bên, bên mua cử cán bộ đến nhận hàng tại kho doanh nghiệp sau đó người mua ký xác nhận vào hoá đơn GTGT, khi đó hàng đã được xác địnhtiêu thụ. Công ty không gửi hàng đại lývà gửi đi bán nên không phát sinh TK 157 “Hàng gửi đi bán”. - Phương thức bán hàng vận chuyển thẳng: Hàng hoá được giao thẳng cho người mua không phải nhập kho doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí bảo quản… - Phương thức bán lẻ: hàng hoá được bán trực tiếp cho người tiêu dùng tại quầy hàng nhân viên làm nhiệm vụ thu tiền viết hoá đơn cho khách hàng. Cuối ngày kiểm kê lập báo cáo hàng hoá. b.Phương thức thanh toán: - Trường hợp thanh toán bằng tiền mặt, kế toán sẽ ghi phiếu thu đồng thời với hoá đơn thủ quỹ sẽ thu tiền theo số tiền ghi trên hoá đơn. - Trường hợp thanh toán bằng sec, chuyển trả thì trong hoá đơn phải ghi rõ số sec, sec đó phải được bảo chi tại ngân hàng nơi công ty mở tài khoản. Kế toán thu sec, cuối ngày hoặc định kỳ lập bảng kê nộp sec tại ngân hàng để chuyển vào tài khoản của công ty. - Đối với trường hợp thanh toán sau, kế toán phải ghi rõ thời hạn thanh toán, lãi trả chậm. Lãi này được quy định bằng số phần trăm nào đó trên số tiền bán hàng, phải tuỳ theo thời hạn thanh toán của từng khách hàng, khoản lãi thu được từ lãi trả chậm trên công ty hạch toán đưa vào khoản tăng thu nhập hoạt động tài chính. 2/Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ: Kế toán thường xuyên theo dõi, đôn đốc phản ánh kịp thời chính xác tình hình xuất bán sản phẩm, các khoản giảm trừ doanh thu, thanh toán với ngân sách về các khoản thuế, phải phản ánh chính xác chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp, theo dõi chi tiết hàng hoá về số lượng giá trị, kiểm tra đối chiếu với các quầy kho, quản lý thu nhập phân phối thu nhập, lập báo cáo quyết toán… SVTH: Trần Thị Thanh Thu Trang Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: CH. Phan Thanh Hải 3/Phương pháp tính giá vốn hàng bán: Công ty sử dụng phương pháp bình quân gia quyền Giá đơn vị Giá thực tế hàng i tồn kho sau mỗi lần nhập bình quân sau = mỗi lần nhập Số lượng thực tế hàng i sau mỗi lần nhập II)Tổ chức hạch toán tiêu thụ xác định kết quả tiêu thụ: 1/Chứng từ sử dụng: - Hoá đơn giá trị gia tăng - Phiếu xuất kho - Phiếu nhập kho - Bảng kê bán lẻ… 2/Tài khoản sử dụng: - Tài khoản 131( Phải thu khách hàng) dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu - Tài khoản 156( Hàng hoá) phản ánh giá trị hiện tình hình biến đông tăng giảm các loại hàng hoá của doanh nghiệp. - Tài khoản 5111( Doanh thu bán hàng cung cấp dịch) giá trị hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ bán ra bên ngoài. - Tài khoản 521( Chiết khấu thương mại) theo dõi các khoản chiết khấu thương mại mà doanh nghiệp cho khách hàng hưởng. - Tài khoản 531( Hàng hoá bị trả lại) theo dõi doanh thu của số hàng hoá bị trả lại. - Tài khoán 532( Giảm giá hàng bán) dùng để phản ánh các khoản giảm giá cho khách hàng trên giá bán đã thoả thuận. - Tài khoản 632( giá vốn hàng bán) theo dõi trị giá vốn của hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ. - Tài khoản 641( Chi phí bán hàng) theo dõi các chi phí phát sinh trong quá trình bán hàng. - Tài khoản 642( Chi phí quản lý doanh nghiệp) theo dõi các chi phí liên quan đến toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp - Tài khoản 911( Xác định kết quả kinh doanh) phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh các hoạt động khác của doanh nghiệp. - Tài khoản 421( Lợi nhuận chưa phân phối) phản ánh kết quả kinh doanh(lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp tình hình phân chia lợi nhuận của doanh nghiệp. 3/Sổ sách sử dụng: -Sổ cái TK 511 -Sổ chi tiết doanh thu tiêu thụ -Sổ cái TK 632 -Sổ chi tiết Nhâp-Xuất-Tồn TK 156 -Sổ cái TK 641 -Sổ chi tiết chi phí bán hàng 641 -Sổ cái TK 642 -Sổ chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp 642 -Sổ cái TK 911 SVTH: Trần Thị Thanh Thu Trang Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: CH. Phan Thanh Hải III)Hạch toán tiêu thụ xác định kết quả tiêu thu tại công ty CP LT- ĐN: 1/Hạch toán doanh thu tiêu thụ: Trong tháng phát sinh nghiệp vụ bán hàng thì bộ phận tiêu thụ tiến hành lập hoá đơn(GTGT) phiếu xuất kho chuyển đến phòng kế toán theo dõi a.Tài khoản sử dụng: TK 5111 - Doanh thu bán hàng hoá b.Trình tự ghi sổ: Ghi chú: Đối chiếu Ghi định kỳ( 5 - 10 ngày) Ghi cuối tháng - Định kì từ 5 đến 10 ngày, KT căn cứ vào chứng từ gốc( HĐGTGT, PNK,PHIẾU THU ) tién hành ghi sổ chi tiết doanh thu theo từng mặt hàng. Đến cuối tháng, kế toán căn cứ vào dòng tổng cộng của sổ chi tiết doanh thu để lên bảng tổng hợp doanh thu( bảng này được sử dụng để đối chiếu với sổ cái) - Song song bên cạnh việc ghi sổ chi tiết doanh thu, kế toán cũng tiến hành lập bảng kê chứng từ ghi theo từng mặt hàng. Đến cuối tháng, kế toán căn cứ vào dòng tổng cộng trên bảng kê chứng từ ghi TK511 của từng mặt hàng rồi lên bảng tổng hợp chứng từ ghi TK511. - Cuối tháng, dựa vào bảng tổng hợp chứng từ ghi có, lên chứng từ ghi sổ TK511, lên sổ cái. SVTH: Trần Thị Thanh Thu Trang Hóa đơn, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, phiéu thu Sổ chi tiết doanh thu theo thừng mát hàng Bảng kê chứng từ Bảng tổng hợp chứng từ Bảng tổng hợp doanh thu Chứng từ Ghi sổ Sổ cái TK 511 [...]... Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 4 /Hạch toán kết quả tiêu thụ: a.Tài khoản sử dụng: TK 911 -Xác định kết quả kinh doanh b.Trình tự hạch toán: SVTH: Trần Thị Thanh Thu Trang 25 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: CH Phan Thanh Hải Cuối tháng kế toán tiến hành kết chuyển doanh thu thuần, giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp vào TK 911 Xác định kết quả kinh doanhQua đó đánh giá hiệu quả. .. 31 tháng 12 năm 2007 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người lập (Ký, họ tên) Công ty Cổ Phần Lương Thực Đà Nẵng SỔ CÁI TK 642-Chi phí quản lý doanh nghiệp Tháng 12 năm 2007 Chứng từ ghi sổ Số Diễn giải Ngày Thanh toán khoản VPP,điện, tiếp khách,chi phí khác Thanh toán điện thoại, chi phí mua ngoài khác Khấu hao TSCĐ Lương cán bộ công nhân viên BHXH,BHYT,KPCĐ Kết chuyển xác định kết quả Tổng cộng Người lập... Số lượng Số tiền Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Trang 20 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: CH Phan Thanh Hải Công ty Cổ Phần Lương Thực Đà Nẵng CHỨNG TỪ GHI SỔ Tháng 12 năm 2007 Tài khoản Chứng từ Số Số :02 Số tiền Diễn giải Ngày 30/10 Nợ Gía mua hàng bán ra 632 8.218.44 0.000 8.218.44 0.000 1561 Tổng cộng Người lập (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Công ty Cổ Phần Lương Thực Đà Nẵng SỔ CÁI TK632_ “Giá... bằng doanh thu Công ty Cổ Phần Lương Thực Đà Nẵng CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 05 Người lập (Ký, họ tên) SVTH: Trần Thị Thanh Thu Ngày 31 tháng 12 năm 2007 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Trang 26 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: CH Phan Thanh Hải Tài khoản Chứng từ Số Ngày 31/12 Diễn giải Nợ 911 K/C giá vốn hàng bán ra Tổng cộng 632 Số tiền 8.224.071.332 8.224.071.332 Công ty Cổ Phần Lương Thực Đà Nẵng CHỨNG TỪ GHI... 31/12/2007 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Kế toán (Ký, họ tên) Song song với việc ghi vào sổ chi tiết bán hàng của từng mặt hàng thì định kỳ kế toán căn cứ vào hoá đơn GTGT lập “Bảng kê chứng từ ghi TK 511” chi tiết cho từng mặt hàng Công ty Cổ Phần Lương Thực Đà Nẵng BẢNG KÊ CHỨNG TỪ GHI TK 511 Mặt hàng: GẠO Tháng 12 năm 2007 Ngày 31 tháng 12 năm 2007 Kế toán (Ký, họ tên) SVTH: Trần Thị Thanh Thu Kế toán. .. 55.595.000 13.301.000 103.920.000 Ngày 31 tháng 12 năm 2007 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người lập (Ký, họ tên) Công ty Cổ Phần Lương Thực Đà Nẵng SỔ CÁI TK 911- Xác định kết quả Ngày 31 tháng 12 năm 2007 Chứng từ Diễn giải ghi sổ Số Ngày 31/12 K/c doanh thu thuần K/C giá vốn hàng bán K/C chi phí bán hàng K/C chi phí quản lý K/C lãi tiêu thụ hàng hoá Cộng phát sinh Người lập (Ký, họ tên) SVTH: Trần Thị... dung kinh tế lập “Bảng tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp” Chi phí quản lý doanh nghiệp là các khoản chi phí liên quan đến toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như: tiền lương, các khoản trích theo lương của nhân viên quản lý, các khoản chi phí, lệ phí khác… Công ty Cổ Phần Lương Thực Đà Nẵng BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TK 642-Chi phí quản lý doanh nghiệp Tháng 12 năm 2007... Từ Bảng tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp kế toán sẽ lên “Chứng từ ghi sổ cho TK 642” từ chứng từ ghi sổ lên “Sổ cái TK 642” Công ty Cổ Phần Lương Thực Đà Nẵng CHỨNG TỪ GHI SỔ Tháng 12 năm 2007 Chứng từ Số Ngày Số: 04 Tài khoản Nợ Diễn giải Thanh toán khoản VPP,điện, tiếp khách,chi phí khác Thanh toán điện thoại, chi phí mua ngoài khác Khấu hao TSCĐ Lương cán bộ công nhân viên BHXH,BHYT,KPCĐ... 683.381.909 9.552.220.000 Ngày 31 tháng 12 năm 2007 Kế toán trưởng Trang 16 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: CH Phan Thanh Hải (Ký, họ tên) Công ty Cổ Phần Lương Thực Đà Nẵng (Ký, họ tên) SỔ CÁI TK 511_ DOANH THU BÁN HÀNG (Tháng 12 năm 2007) Ngày ghi sổ 3/10 Chứng từ ghi sổ Số 01 Diễn giải Ngày 30/10 Doanh thu bán hàng Kết chuyển doanh thu xác định kết quả TK đối ứng 111 112 Số tiền Nợ 1.773.838.091 7.095.000.000... chi phí quản lý doanh nghiệp kế toán sẽ lên “Chứng từ ghi sổ cho TK 641” từ chứng từ ghi sổ lên “Sổ cái TK 641” SVTH: Trần Thị Thanh Thu Trang 22 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: CH Phan Thanh Hải Công ty Cổ Phần Lương Thực Đà Nẵng CHỨNG TỪ GHI SỔ Tháng 12 năm 2007 Chứng từ Số: 03 Tài khoản Diễn giải Số tiền Số Ngày Nợ Thanh toán tiền điện thoại, 30/10 điện chi phí mua ngoài khác Khấu hao TSCĐ Lương . TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG. A- KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN. CPLT-ĐN: - Công ty Cổ Phần Lương Thực Đà Nẵng nguyên là công ty Lương Thực Quảng Nam - Đà Nẵng ( do hai ban lương thực của hai tỉnh cũ là Quảng Nam và Đà Nẵng
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG, TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG,

Hình ảnh liên quan

- Cuối tháng, dựa vào bảng tổng hợp chứng từ ghi có, lên chứng từ ghi sổ TK511, lên sổ cái. - TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG

u.

ối tháng, dựa vào bảng tổng hợp chứng từ ghi có, lên chứng từ ghi sổ TK511, lên sổ cái Xem tại trang 10 của tài liệu.
BẢNG KÊ BÁN LẺ - TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG
BẢNG KÊ BÁN LẺ Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình thức thanh toán: tiền mặt                   - TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG

Hình th.

ức thanh toán: tiền mặt Xem tại trang 13 của tài liệu.
BẢNG TỔNG HỢP SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG - TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG
BẢNG TỔNG HỢP SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Xem tại trang 15 của tài liệu.
BẢNG KÊ CHỨNG TỪ GHI CÓ TK1561SỔ CHI TIÉT NHẬP - TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG

1561.

SỔ CHI TIÉT NHẬP Xem tại trang 18 của tài liệu.
BẢNG KÊ CHỨNG TỪ GHI CÓ TK1561 - TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG

1561.

Xem tại trang 20 của tài liệu.
Bảng tổng hợp chi phí bán hàng - TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG

Bảng t.

ổng hợp chi phí bán hàng Xem tại trang 22 của tài liệu.
Từ Bảng tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp kế toán sẽ lên “Chứng từ ghi sổ cho TK 642” và từ chứng từ ghi sổ lên “Sổ cái TK 642” - TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG

Bảng t.

ổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp kế toán sẽ lên “Chứng từ ghi sổ cho TK 642” và từ chứng từ ghi sổ lên “Sổ cái TK 642” Xem tại trang 25 của tài liệu.