0

Bài giảng môn Đị lý lớp 4

45 555 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 13:11

Tr ng Ti u h c ườ ể ọ Tr ng Ti u h c ườ ể ọ Qu Xuân1ế Qu Xuân1ế Môn: Đ a lí l p 4ị ớ Môn: Đ a lí l p 4ị ớ Ng i d y : Nguy n V nhườ ạ ễ ị Ng i d y : Nguy n V nhườ ạ ễ ị Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ : : Nêu đặc điểm của sông ở Tây Nguyên. Nêu đặc điểm của sông ở Tây Nguyên. Cho biết ích Cho biết ích lợi của nó. lợi của nó. Đáp án Đáp án : : Đăc điểm của sông ở Tây Nguyên là Đăc điểm của sông ở Tây Nguyên là nhiều thác ghềnh nhiều thác ghềnh . . Ích lợi của nó là người ta lợi dụng Ích lợi của nó là người ta lợi dụng sức nước để sức nước để làm thủy điện làm thủy điện . . Nh ng ho t đ ng nào sau đâyữ ạ ộ Nh ng ho t đ ng nào sau đâyữ ạ ộ không không ph iả ph iả là là ho t đ ng s n xu t c a ng i Tây ạ ộ ả ấ ủ ườ ho t đ ng s n xu t c a ng i Tây ạ ộ ả ấ ủ ườ Nguyên ? Nguyên ? a. Khai thác r ng.ừ a. Khai thác r ng.ừ b. Nuôi, đánh b t thu s n.ắ ỷ ả b. Nuôi, đánh b t thu s n.ắ ỷ ả c. Tr ng cây công nghi p lâu năm.ồ ệ c. Tr ng cây công nghi p lâu năm.ồ ệ d. Làm mu i.ố d. Làm mu i.ố e. Chăn nuôi trên đ ng c .ồ ỏ e. Chăn nuôi trên đ ng c .ồ ỏ g. Khai thác s c n c. ứ ướ g. Khai thác s c n c. ứ ướ Không ph iả Hãy cho bi t tên các lo i r ng sau ế ạ ừ Hãy cho bi t tên các lo i r ng sau ế ạ ừ đây: đây:  1 Rừng khộp 2 Rừng rậm nhiệt đới 1 Rừng khộp 2 Rừng rậm nhiệt đới Bài m iớ Bài m iớ : : Thành phố Đà Lạt Thành phố Đà Lạt Những nội dung chính Những nội dung chính của bài: của bài:  1. Đà Lạt - Thành phố cao nguyên. 1. Đà Lạt - Thành phố cao nguyên.  2. Đà Lạt - Thành phố 2. Đà Lạt - Thành phố nổi tiếng về rừng nổi tiếng về rừng thông và thác nước. thông và thác nước.  3. Đà Lạt –Thành phố 3. Đà Lạt –Thành phố du lịch và nghỉ du lịch và nghỉ mát. mát.  4. 4. Hoa, quả và rau xanh Hoa, quả và rau xanh ở Đà Lạt. ở Đà Lạt. 1 1 . Đà L t – thành ph cao ạ ố . Đà L t – thành ph cao ạ ố nguyên nguyên D a vào hình 1 bài 5 và v n hi u bi t hãy tr ự ở ố ể ế ả D a vào hình 1 bài 5 và v n hi u bi t hãy tr ự ở ố ể ế ả l i các câu h i sau:ờ ỏ l i các câu h i sau:ờ ỏ 1/ Đà L t n m cao nguyên nào ?ạ ằ ở 1/ Đà L t n m cao nguyên nào ?ạ ằ ở 2/ Đà L t đ cao kho ng bao nhiêu mét ?ạ ở ộ ả 2/ Đà L t đ cao kho ng bao nhiêu mét ?ạ ở ộ ả 3/ đ cao đó, ĐàL t có khí h u nh th nào ? Ở ộ ạ ậ ư ế 3/ đ cao đó, ĐàL t có khí h u nh th nào ? Ở ộ ạ ậ ư ế Đáp án: Đáp án: 1/ Đà L t n m cao nguyên Lâm viênạ ằ ở 1/ Đà L t n m cao nguyên Lâm viênạ ằ ở 2/ Đà L t đ cao kho ng 1500 mét.ạ ở ộ ả 2/ Đà L t đ cao kho ng 1500 mét.ạ ở ộ ả 3/ đ cao đó, Đà L t mát m Ở ộ ạ ẻ 3/ đ cao đó, Đà L t mát m Ở ộ ạ ẻ quanh năm. quanh năm. 2. Đà L t – Thành ph n i ạ ố ổ ti ng v r ng thông và ế ề ừ thác n cướ [...]... nhà nghỉ, sân gôn, du thuyền, xe ngựa, ) Hình ảnh một số khách sạn Ở Đà Lạt Một số khach sạn 4 sao Khách sạn Golf 1 Khách sạn Sofitel Khách sạn Golf 2 Khách sạn Novotel Xe ngựa ở Đà Lạt Sân golf Đà Lạt Sân golf Đà Lạt Một biểu tượngcủa Đà Lạt Hồ Xuân Hương 3.Hoa quả và rau xanh ở Đà Lạt Học sinh hoạt động theo lớp trả lời hai câu hỏi sau: 1/Kể tên một số loại hoa, quả và rau xanh ở Đà Lạt 2/Tại sao ở... LAY- ƠN Hoa Hồng Đà Lạt Hoa hồng Đà Lạt đẹp nổi tiếng Ai biết tên những loài LAN sau ? Một số loài hoa quí khác :  1 Hoa dã quì 2 Hoa ti gôn  2 Hoa tường vi 4 Hoa đỗ quyên Một số loài hoa quí khác : 1 Quỳnh hương 2 Cẩm chướng 3 Hoa thiên lí 4 Mãn đình hồng Một biệt danh của thành phố Đà Lạt Với vô số loài hoa đẹp, Đà Lạt được tặng cho một cái tên mĩ miều là: THÀNH PHỐ NGÀN HOA Ai biết Đà Lạt còn có... Thông ở hai bên đường Thông trên sườn đồi Một số thác nước ở Đà Lạt Thác Cam Li Thác Prenn Thác bảy tầng Thác Đa ten la 3 Đà Lạt – thành phố du lịch và nghỉ mát nổi tiếng Học sinh hoạt động theo nhóm 4 Đà Lạt có những điều kiện thuận lợi nào để trở thành một thành phố du lịch và nghỉ mát ? ( SGK mục 2 trang 95 ) Đáp án : Đà Lạt được chọn làm nơi du lịch và nghỉ mát vì : 1 Có khí hậu trong lành mát . Qu Xuân1ế Môn: Đ a lí l p 4 ớ Môn: Đ a lí l p 4 ớ Ng i d y : Nguy n V nhườ ạ ễ ị Ng i d y : Nguy n V nhườ ạ ễ ị Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ : :. Rừng rậm nhiệt đới Bài m iớ Bài m iớ : : Thành phố Đà Lạt Thành phố Đà Lạt Những nội dung chính Những nội dung chính của bài: của bài:  1. Đà Lạt - Thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng môn Đị lý lớp 4, Bài giảng môn Đị lý lớp 4,

Hình ảnh liên quan

Da vào hình 1 bài 5 và v nhi u b it hãy tr ả - Bài giảng môn Đị lý lớp 4

a.

vào hình 1 bài 5 và v nhi u b it hãy tr ả Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình ảnh một số khách - Bài giảng môn Đị lý lớp 4

nh.

ảnh một số khách Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hình nh v rau ĐàL t Hình nh v rau ĐàL ạ - Bài giảng môn Đị lý lớp 4

Hình nh.

v rau ĐàL t Hình nh v rau ĐàL ạ Xem tại trang 35 của tài liệu.