0

Bài Tập Thực Hành 5(TIET 2)

2 562 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 13:11

Tiết CT: 15 Tuần: Giáo viên: Đỗ Văn Nghiêm Ngày dạy: Bài Tập Thực Hành 5 LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG  I. Mục đích, yêu cầu: − Tạo CSDL có nhiều bảng. − Rèn luyện kĩ năng tạo liên kết, sửa liên kết giữa các bảng. II. Đồ dùng dạy học: Giáo viên: SGK, SGV, phòng máy vi tính. Học sinh: SGK. III. Nội dung 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: 3) Nội dung tiết dạy: T/G Nội dung Hoạt động GV Hoạt động HS Bài 2: Tạo liên kết cho các bảng trong CSDL KINH_DOANH vừa tạo ở bài 1 để có sơ đồ liên kết như hình sau: Chú ý: để xoá liên kết, nháy vào đường nối thể hiện liên kết để chọn nó rồi nhấn phím Delete. Để sửa liên kết, nháy đúp Ý nghĩa của việc tạo liên kết là có thể lây thông tin giữa các bảng với nhau. Cách tạo liên kết như thế nào? để trả lời câu hỏi trên, chúng ta hãy tìm hiểu bài tập thực hành 5: LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG − Chúng ta đã biết trong CSDL KINH_DOANH cần phải được tạo 3 bảng gồm các bảng: KHACH_HANG, MAT_HANG, HOA_DON. − Hãy tạo CSDL KINH_DOANH với 3 bảng trên bằng cách tạo cấu trúc bảng mà chúng ta đã học. − Yêu cầu học sinh nhập dữ liệu cho 3 bảng trên. − Sau khi tạo cấu trúc và nhập dữ liệu cho CSDL KINH_DOANH, chúng ta cần tạo liên kết giữa các bảng. − Hãy cho biết kĩ thuật tạo liên kết bảng? − Bước 1: chọn menu Toolsà Relationships hoặc nháy nút − Bước 2: trong cửa sổ Show Table chọn các bảng cần tạo liên kết à Add: − Bước 3: nháy giữ chuột tại trường chung (ví dụ: makhachang) tại bảng thứ nhất và kéo sang bảng thứ 2 − Hộp thoại Edit Ralationships xuất hiện − Nháy nút Create để tạo một đường nối liên kết giữa 2 bảng − Nháy nút để đóng của sổ Relationships. Nháy T/G Nội dung Hoạt động GV Hoạt động HS vào đường nối thể hiện liên kết để mở lại hộp thoại Edit Relationships − Giáo viên chốt lại và hướng dẫn học sinh thực hành liên kết giữa các bảng. − Chúng ta có thể xoá liên kết bằng cách nháy chuột trái vào liên kết rồi nhấn phím Delete. − Nếu muốn chỉnh sửa liên kết thì nháy đúp vào liên kết Yes để lưu lại liên kết. − Học sinh quan sát và lắng nghe. 4. Củng cố, Dặn dò − Các kĩ thuật tạo liên kết bảng. − xem và học bài. Tiết sau tìm hiểu bài 8 TRUY VẤN DỮ LIỆU. . Tiết CT: 15 Tuần: Giáo viên: Đỗ Văn Nghiêm Ngày dạy: Bài Tập Thực Hành 5 LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG  I. Mục đích, yêu cầu: − Tạo CSDL có. lớp: 2) Kiểm tra bài cũ: 3) Nội dung tiết dạy: T/G Nội dung Hoạt động GV Hoạt động HS Bài 2: Tạo liên kết cho các bảng trong CSDL KINH_DOANH vừa tạo ở bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài Tập Thực Hành 5(TIET 2), Bài Tập Thực Hành 5(TIET 2),

Hình ảnh liên quan

− Tạo CSDL có nhiều bảng. - Bài Tập Thực Hành 5(TIET 2)

o.

CSDL có nhiều bảng Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan