0

Bài 7 Liên kết bảng

2 628 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 13:11

Tiết chương trình: Ngày dạy: Người soạn: ĐỖ VĂN NGHIÊM Tuần: §7 LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG  I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Biết khái niệm liên kết giữa các bảng, sự cần thiết và ý nghĩa của việc tạo liên kết; 2. Kỹ năng: tạo được liên kết trong Access. II. Đồ dùng dạy học: Giáo viên: SGK, SGV. Học sinh:SGK. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp và kiểm tra sĩ số (2’): 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Tiến trình tiết dạy: T/G Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. KHÁI NIỆM VD: xét bài tóan quản lí kinh doanh của một doanh nghiệp. Có 2 cách để tạo lập CSDL quản lí kinh doanh của một doanh nghiệp là: Cách 1: lập CSDL gồm 1 bảng duy nhất có cấu trúc bảng như sau: Cách 2: lập CSDL gồm 3 bảng có cấu trúc bảng như sau: Bảng khách hàng Bảng mặt hàng − Nhằm đảm bảo đủ các tính chất của 1 hệ CSDL. Các bảng trong CSDL phải được liên kết với nhau. Để biết ý nghĩa của việc tạo liên kết, chúng ta tìm hiểu §7 LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG − Để tìm hiểu được khái niệm liên kết là như thế nào chúng ta hãy xét bài toán quản lí kinh doanh của một doanh nghiệp − Giáo viên chia lớp ra làm 4 nhóm, thảo luận và trả lời câu hỏi: − Hãy lập CSDL của bài toán trên và cho biết CSDL do em lập có bao nhiêu bảng và chứa những thông tin gì? − Giáo viên chốt lại các thông tin CSDL của bài toán trên. − Hãy cho biết giữa 2 cách trên, cách nào vi phạm tính chất của hệ CSDL: tính dư thừa, tính nhất quán,…? − Giáo viên chốt lại: − Cách 1 vi phạm tính chât của hệ CSDL (các thông tin lặp đi lặp lại nhiều lần, có thể nhập mã khách hàng, tên khách hàng của cùng 1 khách hàng những tên khác nhau) − Cách 2 thoả mãn được các − − Học sinh quan sát và lắng nghe. − Học sinh quan sát và lắng nghe. − Học sinh chia nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi của giáo viên. − Học sinh quan sát và lắng nghe. − Cách 1 vi phạm tính chất của hệ CSDL. − Học sinh quan sát và lắng nghe. T/G Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Bảng hóa đơn Nhận xét: cách 2 thỏa mãn được các tính chất của hệ CSDL. Để có được thông tin tổng hợp từ 3 bảng thì cần phải liên kết giữa các bảng với nhau. 2. Kĩ thuật tạo liên kết Các bước tạo liên kết: Bước 1: chọn menu Toolsà Relationships hoặc nháy nút Bước 2: trong cửa sổ Show Table chọn các bảng cần tạo liên kết à Add: Bước 3:nháy giữ chuột tại trường chung (ví dụ: makhachang) tại bảng thứ nhất và kéo sang bảng thứ 2 Hộp thoại Edit Ralationships xuất hiện Nháy nút Create để tạo một đường nối liên kết giữa 2 bảng Nháy nút để đóng của sổ Relationships. Nháy Yes để lưu lại liên kết. tính chất của hệ CSDL, tuy nhiên để có thể tổng hợp được những thông tin từ cá bảng, thì giữa chúng phải có sự liên kết. − Đó là ý nghĩa của việc tạo liên kết. − Hãy cho biết các bước tạo liên kết? − Giáo viên chốt lại và giải thích thêm. − Học sinh trả lời dựa vào SGK. − Học sinh quan sát và lắng nghe. 4. Củng cố − Cho biết ý nghĩa của việc tạo liên kết bảng? − Các thao tác thực hiện việc liên kết giữa các bảng? 5. Dặn dò: xem và học bài. Tiết sau thực hành bài thực hành số 5 Bài Tập Thực Hành 4 . Tuần: 7 LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG  I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Biết khái niệm liên kết giữa các bảng, sự cần thiết và ý nghĩa của việc tạo liên kết; 2 1 hệ CSDL. Các bảng trong CSDL phải được liên kết với nhau. Để biết ý nghĩa của việc tạo liên kết, chúng ta tìm hiểu 7 LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG − Để tìm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 7 Liên kết bảng, Bài 7 Liên kết bảng,

Hình ảnh liên quan

§7 LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG - Bài 7 Liên kết bảng

7.

LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG Xem tại trang 1 của tài liệu.
Bảng hóa đơn - Bài 7 Liên kết bảng

Bảng h.

óa đơn Xem tại trang 2 của tài liệu.