0

Giáo trình ổn định công trình P2

20 449 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 07:15

- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình ổn định công trình P2,

Hình ảnh liên quan

Ví dụ 3-1: Xác định lực tới hạn cho thanh vẽ trên hình 3-4a. Biết các thanh có độ cứng E]=const - Giáo trình ổn định công trình P2

d.

ụ 3-1: Xác định lực tới hạn cho thanh vẽ trên hình 3-4a. Biết các thanh có độ cứng E]=const Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 3-4 - Giáo trình ổn định công trình P2

Hình 3.

4 Xem tại trang 2 của tài liệu.
lực tập trung. (Hình 3-6) - Giáo trình ổn định công trình P2

l.

ực tập trung. (Hình 3-6) Xem tại trang 3 của tài liệu.
Lúc này hệ sẽ mất ổn định theo dạng vẽ trên hình 3-6a. - Giáo trình ổn định công trình P2

c.

này hệ sẽ mất ổn định theo dạng vẽ trên hình 3-6a Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 3-8 Hình 3-9 - Giáo trình ổn định công trình P2

Hình 3.

8 Hình 3-9 Xem tại trang 6 của tài liệu.
Xét hai trưởng hợp thanh chịu lực (Hình 3-8a, b) - Giáo trình ổn định công trình P2

t.

hai trưởng hợp thanh chịu lực (Hình 3-8a, b) Xem tại trang 6 của tài liệu.
Theo công thức Euler, lực tới hạn trong trường hợp thứ nhất (Hình 3-8a) là: - Giáo trình ổn định công trình P2

heo.

công thức Euler, lực tới hạn trong trường hợp thứ nhất (Hình 3-8a) là: Xem tại trang 7 của tài liệu.
Trong đó: Q(2) - lực cắt tại mặt cắt bất kỳ cách gốc là z, theo hình 3-1 lb, ta có: - Giáo trình ổn định công trình P2

rong.

đó: Q(2) - lực cắt tại mặt cắt bất kỳ cách gốc là z, theo hình 3-1 lb, ta có: Xem tại trang 8 của tài liệu.
1. Thanh có độ cứng thay đổi theo hình bậc thang: - Giáo trình ổn định công trình P2

1..

Thanh có độ cứng thay đổi theo hình bậc thang: Xem tại trang 11 của tài liệu.
Giả sủ, xét thanh chịu nén có một đầu ngàm, một đầu tự do (Hình 3-13a). Giả sử mômen quán tính J(z) của mặt cắt thay đổi tỷ lệ với khoảng cách tính từ - Giáo trình ổn định công trình P2

i.

ả sủ, xét thanh chịu nén có một đầu ngàm, một đầu tự do (Hình 3-13a). Giả sử mômen quán tính J(z) của mặt cắt thay đổi tỷ lệ với khoảng cách tính từ Xem tại trang 12 của tài liệu.
Để giải bài toán này ta chọn hệ trục tọa độ như trên hình 3-14. Phương trình vi phân của đường đàn hồi có dạng: - Giáo trình ổn định công trình P2

gi.

ải bài toán này ta chọn hệ trục tọa độ như trên hình 3-14. Phương trình vi phân của đường đàn hồi có dạng: Xem tại trang 13 của tài liệu.
Tử hình (3-13), ứng với các giá trị a và l, dó thể giải ra phương trình (3-28) để - Giáo trình ổn định công trình P2

h.

ình (3-13), ứng với các giá trị a và l, dó thể giải ra phương trình (3-28) để Xem tại trang 14 của tài liệu.
với mặt cắt giữa (Hình 3-15a) ta vẫn áp đụng công thức (3-29) nếu thay 1= 1⁄2. - Giáo trình ổn định công trình P2

v.

ới mặt cắt giữa (Hình 3-15a) ta vẫn áp đụng công thức (3-29) nếu thay 1= 1⁄2 Xem tại trang 15 của tài liệu.
Ví dụ 3-4: Xác định tải trọng tới hạn cho một thanh chịu nén của cần trục (Hình 3-16) - Giáo trình ổn định công trình P2

d.

ụ 3-4: Xác định tải trọng tới hạn cho một thanh chịu nén của cần trục (Hình 3-16) Xem tại trang 16 của tài liệu.
hình 4-1. - Giáo trình ổn định công trình P2

hình 4.

1 Xem tại trang 18 của tài liệu.
Hình 4-2 - Giáo trình ổn định công trình P2

Hình 4.

2 Xem tại trang 19 của tài liệu.
Hình 4-3 - Giáo trình ổn định công trình P2

Hình 4.

3 Xem tại trang 20 của tài liệu.