0

Vẽ Logo hàng Việt Nam chất lượng cao với 3D Max 7 Phần 3

11 675 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 06:15

VẼ LOGO HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO VỚI 3D MAX 7 Chọn công cụ Select and Move từ thanh Main Toolbar, nhấp chọn đối tượng Cylinder02 trong khung nhìn Front. Bước tiếp theo đưa đối tượng Cylinder02 về tâm (đối tượng đang được chọn), đưa con trỏ vào nút Select and Move rồi nhấp phải chuột. Trong hộp thoại Move Transform Type-In đưa giá trị các trục X, Y, Z trong khung Absolute:World về 0 sau đó đóng hộp thoại này lại. Trong khung nhìn Front nhấp chọn các đối tượng văn bản như hình dưới. Khi một đối tượng được tạo ra ta có thể chỉnh sữa chúng bằng cách nhấp vào nút Modify trong bảng Command Panels. Trong bảng cuộn Parameters thay đổi font size văn bản, nhập giá trị 20 vào ô Size. Tiếp tục nhấp chọn đối tượng văn bản còn lại trong khung nhìn Front. Tương tự như trên nhập giá trị 20 vào ô Size, bước tiếp theo là ta sẽ thực hiện các thao tác sau đây: sắp xếp vị trí, xoay và bẻ cong đối tượng văn bản. Hãy nhấp chọn đối tượng trong khung nhìn Front như hình. Trên thanh Main Toolbar đưa con trỏ vào công cụ Select and Rotation rồi nhấp phải. Khi đó hộp thoại Rotate Transform Type-In xuất hiện, trong hộp thoại này định toạ độ các trục X, Y, Z (90, -33, 0). Tiếp tục nhấp phải vào công cụ Select and Move định vị trí cho đối tượng, trong hộp thoại định toạ độ các trục X, Y, Z (-23,8 ; -5.0 ; 36.7 ) rồi đóng hộp thoại này lại. Đối tượng đã được định vị trí và xoay một góc như hình bên dưới, chú ý đối tượng văn bản vẫn đang được chọn. Bước tiếp theo bẻ cong đối tượng văn bản này, nhấp vào hình tam giác nhỏ bên phải trong khung Modifier List, trong danh sách sổ xuống chọn Bend. Trong bảng cuộn Parameters chọn trục X làm làm trục Bend, góc Bend 1700 và hướng 900. Bây giờ trong khung nhìn Front đối tượng văn bản đã được bẻ cong và nằm trên Cylinder như hình dưới. Bạn hãy quan sát kết quả có được trong khung nhìn Perspective. Để tạo chữ nỗi cho văn bản nhấp chọn Bevel từ danh sách sổ xuống. Trong bảng cuộn Bevel Values nhập giá trị 4 vào ô Height trong phần Level1. Trong khung nhìn phối cảnh đối tượng được khắc nổi lên như hình. Nhấp chọn đối tượng văn bản còn lại trong khung nhìn Front. Đưa con trỏ vào công cụ Select and Move rồi nhấp phải chuột. Trong hộp thoại định giá trị các trục X, Y, Z (26.7 ; -5; -49.212). Tiếp tục mở hộp thoại Rotate Transform Type-In, nhập các giá trị 90; -28.5 và 0 vào các ô X, Y, Z trong khung Absolute:Word. Đối tượng được xoay một góc và nằm ở vị trí như hình. Nhấp vào nút Modify trong bảng Command Panels, nhấp vào hình tam giác nhỏ bên phải khung Modifier List. Từ danh sách sổ xuống hãy chọn công cụ Bend. Trong bảng cuộn Parameters chọn trục bẻ cong là trục X, chọn góc 1400 và hướng -90 0 . Quan sát kết quả làm được trong khung nhìn Perspective, nhấp phải chuột vào khung nhìn này. Một khung nhìn được chọn khi khung của nó sáng lên màu vàng. Mục đích của việc nhấp phải chuột là không ảnh hướng đến các đối tượng đang được chọn và khung nhìn ta kích hoạt vẫn được chọn. Khi nhấp vào nút Maximize Viewport Toggle thì sẽ phóng lớn khung nhìn đang được chọn giúp việc quan sát dễ dàng hơn. Và khi nhấp vào nút này một lần nữa thì nó sẽ trả lại 4 khung nhìn chuẩn ban đầu. Bước tiếp theo tạo bề dày cho đối tượng văn bản đang được chọn, trong bảng danh sách sổ xuống chọn Bevel. Trong bảng cuộn Bevel Values nhập giá trị 4 vào khung Height trong phần Level1. Trong khung nhìn Perspective ta có kết quả như hình dưới Nhấp vào nút Maximize Viewport Toggle để trả về chế độ hiển thị bốn khung nhìn. Trên thanh Main Toolbar nhấp chọn công cụ Select Object. Tạo vùng chọn trong khung nhìn Front bao quanh các đối tượng. Vào menu Group > Group, khi đó hộp thoại Group xuất hiện. Trong khung Group đặt tên cho đối tượng trong vùng name sau đó chọn OK chấp nhận. Các đối tượng mà ta tạo từ đầu bài tới bây giờ là nhóm tổng thể, khi nhấp vào bất cứ đối tượng nào trong nhóm thì cả nhóm đó được chọn. Bước tiếp theo ta sẽ tạo chữ V có đuôi dài và đặt ở giữa Cylinder. Để việc thực hiện dễ dàng hãy nhấp vào nút Maximize Viewport Toggle phóng lớn khung nhìn Front (khung nhìn Front đang được chọn). Nhấp vào nút Create trong bảng Command Panels, tiếp tục nhấp chọn nút Shapes chọn nhóm công cụ 2D. Trong nhóm công cụ Splines nhấp chọn công cụ Line. Từ công cụ Line hãy phác thảo biên dạng như hình bên dưới. Khi nhấp vào điểm phác thảo đầu của biên dạng thì hộp thoại Spline xuất hiện, chọn Yes khép kín biên dạng này. Bước tiếp theo ta sẽ chỉnh sữa biên dạng vừa tạo được, như đã nói ở trên khi muốn chỉnh sữa bất kỳ đối tượng nào thì đối tượng đó đang được chọn vào bảng Modify trong bảng Command Panels. Trong bảng cuộn Selection nhấp chọn cuộn Vertex, nút nào được chọn thì nó sẽ lún xuống và sáng lên màu vàng. Để chỉnh sữa biên dạng này hãy nhấp chọn các điểm mà ta đã phác thảo ở bước trên rồi nhấp phải chuột chọn Bezier hoặc Bizer Corner. Khi đó ở điểm (Vertex) vừa nhấp chọn sẽ xuất hiện hai cho tiếp tuyến cho phép chỉnh sữa độ cong của biên dạng. Ngoài việc chỉnh sữa độ cong của biên dạng bạn có thể xê dịch (di chuyển) các điểm này tới một v ị trí thích hợp. Trong quá trình điều chỉnh bạn có thể sử dụng công cụ Zoom Region rồi tạo vùng chọn xung quanh đối tượng bạn đang điều chỉnh. Nếu bạn tạo vùng chọn càng nhỏ thì vùng được chọn sẽ càng được phóng lớn. Khi đã phóng lớn vùng chọn, để trở lại chế độ hiển thị bình thường hãy nhấp vào nút Zoom Extents All. Khi đã chỉnh sữa xong ta có kết quả như hình bên dưới. Bây giờ ta sẽ tạo khối đùn cho biên dạng, nhấp chọn lệnh Extrude từ danh sách sổ xuống. Trong bảng cuộn Parameters nhập giá trị 3 vào khung Amount. Nhấp vào nút Maximize Viewport Toggle trả lại chế độ hiển thị 4 nhìn Top, Left, Front, Perspective. Tiếp theo định lại vị trí cho đối tượng, chú ý là đối tượng đã được chỉnh sữa và định vị trí theo hai trục vì thế ta chỉ thay đổi trục Y mà thôi. Nhấp vào nút phải công cụ Select and Move, trong hộp thoại nhập giá trị -5 vào trục Y sau đó nhấp vào dấu chéo đóng hộp thoại này lại. Lúc này trong khung nhìn phối cảnh ta có kết quả như hình. . VẼ LOGO HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO VỚI 3D MAX 7 Chọn công cụ Select and Move từ thanh Main Toolbar,. (90, -33 , 0). Tiếp tục nhấp phải vào công cụ Select and Move định vị trí cho đối tượng, trong hộp thoại định toạ độ các trục X, Y, Z (- 23, 8 ; -5.0 ; 36 .7 )
- Xem thêm -

Xem thêm: Vẽ Logo hàng Việt Nam chất lượng cao với 3D Max 7 Phần 3, Vẽ Logo hàng Việt Nam chất lượng cao với 3D Max 7 Phần 3,

Hình ảnh liên quan

được tạo ra ta có thể chỉnh sữa chúng bằng cách nhấp vào nút Modify trong bảng Command Panels - Vẽ Logo hàng Việt Nam chất lượng cao với 3D Max 7 Phần 3

c.

tạo ra ta có thể chỉnh sữa chúng bằng cách nhấp vào nút Modify trong bảng Command Panels Xem tại trang 1 của tài liệu.
Trong khung nhìn Front nhấp chọn các đối tượng văn bản như hình dưới. Khi một đối tượng - Vẽ Logo hàng Việt Nam chất lượng cao với 3D Max 7 Phần 3

rong.

khung nhìn Front nhấp chọn các đối tượng văn bản như hình dưới. Khi một đối tượng Xem tại trang 1 của tài liệu.
Trong bảng cuộn Parameters thay đổi font size văn bản, nhập giá trị 20 vào ô Size. Tiếp tục nhấp chọn đối tượng văn bản còn lạ i trong khung nhìn Front - Vẽ Logo hàng Việt Nam chất lượng cao với 3D Max 7 Phần 3

rong.

bảng cuộn Parameters thay đổi font size văn bản, nhập giá trị 20 vào ô Size. Tiếp tục nhấp chọn đối tượng văn bản còn lạ i trong khung nhìn Front Xem tại trang 2 của tài liệu.
Đối tượng đã được định vị trí và xoay một góc như hình bên dưới, chú ý đối tượng văn bản v ẫn đang được chọn - Vẽ Logo hàng Việt Nam chất lượng cao với 3D Max 7 Phần 3

i.

tượng đã được định vị trí và xoay một góc như hình bên dưới, chú ý đối tượng văn bản v ẫn đang được chọn Xem tại trang 3 của tài liệu.
Trong bảng cuộn Parameters chọn trục X làm làm trục Bend, góc Bend 1700 và hướng 900. Bây giờ trong khung nhìn Front đối tượng văn bản đã được bẻ cong và nằ m trên Cylinder  như hình dưới - Vẽ Logo hàng Việt Nam chất lượng cao với 3D Max 7 Phần 3

rong.

bảng cuộn Parameters chọn trục X làm làm trục Bend, góc Bend 1700 và hướng 900. Bây giờ trong khung nhìn Front đối tượng văn bản đã được bẻ cong và nằ m trên Cylinder như hình dưới Xem tại trang 3 của tài liệu.
được khắc nổi lên như hình. Nhấp chọn đối tượng văn bản còn lại trong khung nhìn Front. - Vẽ Logo hàng Việt Nam chất lượng cao với 3D Max 7 Phần 3

c.

khắc nổi lên như hình. Nhấp chọn đối tượng văn bản còn lại trong khung nhìn Front Xem tại trang 4 của tài liệu.
Để tạo chữ nỗi cho văn bản nhấp chọn Bevel từ danh sách sổ xuống. Trong bảng cuộn Bevel Values nhập giá trị 4 vào ô Height trong phần Level1 - Vẽ Logo hàng Việt Nam chất lượng cao với 3D Max 7 Phần 3

t.

ạo chữ nỗi cho văn bản nhấp chọn Bevel từ danh sách sổ xuống. Trong bảng cuộn Bevel Values nhập giá trị 4 vào ô Height trong phần Level1 Xem tại trang 4 của tài liệu.
Đối tượng được xoay một góc vàn ằ mở vị trí như hình. - Vẽ Logo hàng Việt Nam chất lượng cao với 3D Max 7 Phần 3

i.

tượng được xoay một góc vàn ằ mở vị trí như hình Xem tại trang 5 của tài liệu.
Nhấp vào nút Modify trong bảng Command Panels, nhấp vào hình tam giác nhỏ bên phải khung Modifier List - Vẽ Logo hàng Việt Nam chất lượng cao với 3D Max 7 Phần 3

h.

ấp vào nút Modify trong bảng Command Panels, nhấp vào hình tam giác nhỏ bên phải khung Modifier List Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bước tiếp theo tạo bề dày cho đối tượng văn bản đang được chọn, trong bảng danh sách sổ - Vẽ Logo hàng Việt Nam chất lượng cao với 3D Max 7 Phần 3

c.

tiếp theo tạo bề dày cho đối tượng văn bản đang được chọn, trong bảng danh sách sổ Xem tại trang 6 của tài liệu.
xuống chọn Bevel. Trong bảng cuộn Bevel Values nhập giá trị 4 vào khung Height trong phần Level1 - Vẽ Logo hàng Việt Nam chất lượng cao với 3D Max 7 Phần 3

xu.

ống chọn Bevel. Trong bảng cuộn Bevel Values nhập giá trị 4 vào khung Height trong phần Level1 Xem tại trang 6 của tài liệu.
Từ công cụ Line hãy phác thảo biên dạng như hình bên dưới. Khi nhấp vào điểm phác thảo - Vẽ Logo hàng Việt Nam chất lượng cao với 3D Max 7 Phần 3

c.

ông cụ Line hãy phác thảo biên dạng như hình bên dưới. Khi nhấp vào điểm phác thảo Xem tại trang 8 của tài liệu.
Nhấp vào nút Create trong bảng Command Panels, tiếp tục nhấp chọn nút Shapes chọn nhóm công cụ 2D - Vẽ Logo hàng Việt Nam chất lượng cao với 3D Max 7 Phần 3

h.

ấp vào nút Create trong bảng Command Panels, tiếp tục nhấp chọn nút Shapes chọn nhóm công cụ 2D Xem tại trang 8 của tài liệu.
Khi đã chỉnh sữa xong ta có kết quả như hình bên dưới. Bây giờ ta sẽ tạo khối đùn cho biên dạng, nhấp chọn lệnh Extrude từ danh sách sổ xuống - Vẽ Logo hàng Việt Nam chất lượng cao với 3D Max 7 Phần 3

hi.

đã chỉnh sữa xong ta có kết quả như hình bên dưới. Bây giờ ta sẽ tạo khối đùn cho biên dạng, nhấp chọn lệnh Extrude từ danh sách sổ xuống Xem tại trang 10 của tài liệu.

Từ khóa liên quan