0

Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 9 năm 2020-2021 có đáp án - Trường TH&THCS Sơn Định

7 8 0
  • Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 9 năm 2020-2021 có đáp án - Trường TH&THCS Sơn Định

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 11:33

Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 9 năm 2020-2021 có đáp án - Trường TH&THCS Sơn Định giúp các em học sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị cho bài thi cuối học kì sắp tới, rèn luyện kỹ năng giải đề thi để các em nắm được toàn bộ kiến thức chương trình Công nghệ lớp 9. Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao. mạnh Câu 9: Từ trường không tồn đâu? A Xung quanh nam châm B Xung quanh dịng điện C Xung quanh điện tích đứng n D Xung quanh Trái Đất Câu 10: Một đèn có ghi 220V - 100W Điện trở dây tóc bóng đèn hoạt động bình thường là: 22 Ω B 484 Ω C 5/11 Ω D 480 Ω Câu 11: Theo quy tắc nắm tay phải thì: A Chiều từ cổ tay đến ngón tay hướng theo chiều dịng điện B Ngón tay chỗi 90o chiều đường sức từ lòng ống dây C Bốn ngón tay hướng theo chiều dịng điện chạy qua vòng dây D Nắm đặt bàn tay phải cho chiều đường sức từ hướng vào lòng bàn tay Câu 12: Cơng thức khơng dùng để tính cơng suất điện là: A P = R.I2 B P = U.I C P = U2/R D P = U.I2 II TỰ LUẬN (7 ĐIỂM) Câu 13 (2 điểm) a) Cho mạch điện hình vẽ: Khi đóng khóa K kim nam châm bị hút vào ống dây Xác định từ cực ống dây kim nam châm b) Xác định lực điện từ tác dụng lên dây dẫn có dịng điện, xác định cực nam châm cho hình vẽ sau: Câu 14: (3 điểm) Cho mạch điện hình vẽ Bóng đèn ghi 24V - 5W; R2 = 30Ω R3 = 20Ω , UAB = 24V a) Cho biết ý nghĩa số ghi đèn tính điện trở bóng đèn b) Tính điện trở tương đương đoạn mạch số ampe kế Câu 15 (2 điểm) Một ấm đun nước điện loại 220V – 1,5kW; có dung tính 1,8 lít, nhiệt độ ban đầu t1 = 250C mắc vào hiệu điện 220V Biết khối lượng riêng nước 1000 kg/m3 nhiệt dung riêng nước 4200 J/kg.K a Bỏ qua nhiệt nhiệt dung ấm Hãy tính thời gian cần để đung sơi ấm nước? b Tính tiền điện phải trả đun sơi lít nước? Biết giá tiền số điện 2000/đồng CHÚC CÁC EM HOÀN THÀNH TỐT BÀI KIỂM TRA ^_^ Bạn muốn biết bạn ai? Đừng hỏi Hãy hành động! Hành động định nghĩa người bạn ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: I Trắc nghiệm (3 điểm) Mỗi câu trả lời 0.5 điểm Câu 10 11 12 Đáp án D A C A A C B C C B C D II Tự luận (7điểm) Câu 13 (2,0 điểm) a) Vẽ chiều dòng điện mạch điện từ cực (+) qua vật dẫn đến cực (-) nguồn điện - Xác định chiều đường sức từ (0,5 điểm) Xác định từ cực ống dây Xác định từ cực kim nam châm (0,5 điểm) b) Hình Đặt bàn tay trái cho đường sức từ vào lòng bàn tay Chiều từ cổ tay đến ngón tay theo chiều dòng điện (0,25 điểm) Vẽ lực từ F chiều từ phải sang trái (0,25 điểm) Hình Xác định chiều đường sức từ (trái sang phải) (0,25 điểm) Xác định cực nam châm: Trái (N); Phải (S) (0,25 điểm) Câu 14: (3,0 điểm) a) 12V - 6W Hiệu điện định mức cơng suất định mức bóng đèn Đèn hoạt động bình thường dùng hiệu điện định mức cơng suất tiêu thụ bóng công suất định mức (0,75 điểm) b) Điện trở R1 bóng đèn là: Từ cơng thức: (0,75 điểm) Điện trở tương đương đoạn mạch là: Vì R1 nt ( R2//R3) nên (0,75 điểm) Số ampe kế là: (0,75 điểm) Câu 15: Tóm tắt (0,25) a) Đổi 1,1 kW = 1100W; 1,6 lít = 1,6.10-3 m3 Khối lượng 1,6 lít nước m = D.V = 1000.1,6.10-3 = 1,6kg Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi nước là: Qthu = mc ( t2 – t1) = 1,6.4200 (100 – 20) = 537600 (J) (1) (0,25 điểm) Nhiệt lượng dòng điện cung cấp Qtỏa = P.t = 11000t (J) (2) (0,25 điểm) Áp dụng phương trình cân nhiệt: Qthu = Qtỏa Từ (1) (2) ta có: 1100t = 537600  t = 488,73(s) (0,25 điểm) b) Điện trở ấm là: R = U2/P = 2202/1100 = 44 Ω (0,25 điểm) Khối lượng lít nước là: m = D.V = 1000.2.10-3 = (kg) Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi nước Q = mc (t2 – t1) = 2.4200.(100 – 20) = 672000 (J) = 14/75 (kWh) (0,5 điểm) Suy ra, tiền điện phải trả 14/75 3000 = 560 (đồng) (0,25 điểm) Duyệt tổ CM Tổ trưởng Sơn Định, 30 tháng 11 năm 2020 GVBM Lê Thị Kim Phụng Nguyễn Trọng Lên ... Câu 15 : Tóm tắt (0,25) a) Đổi 1, 1 kW = 11 00W; 1, 6 lít = 1, 6 .10 -3 m3 Khối lượng 1, 6 lít nước m = D.V = 10 00 .1, 6 .10 -3 = 1, 6kg Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi nước là: Qthu = mc ( t2 – t1) = 1, 6.4200... hành động! Hành động định nghĩa người bạn ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: I Trắc nghiệm (3 điểm) Mỗi câu trả lời 0.5 điểm Câu 10 11 12 Đáp án D A C A A C B C C B C D II Tự luận (7điểm) Câu 13 (2,0 điểm) a)... điểm) Hình Xác định chiều đường sức từ (trái sang phải) (0,25 điểm) Xác định cực nam châm: Trái (N); Phải (S) (0,25 điểm) Câu 14 : (3,0 điểm) a) 12 V - 6W Hiệu điện định mức công suất định mức bóng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 9 năm 2020-2021 có đáp án - Trường TH&THCS Sơn Định, Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 9 năm 2020-2021 có đáp án - Trường TH&THCS Sơn Định

Hình ảnh liên quan

I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 ĐIỂM) Chọn và điền đáp án vào bảng sau: - Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 9 năm 2020-2021 có đáp án - Trường TH&THCS Sơn Định

3.

0 ĐIỂM) Chọn và điền đáp án vào bảng sau: Xem tại trang 2 của tài liệu.
a) Cho mạch điện như hình vẽ: Khi đóng khóa K kim nam châm bị hút vào ống dây. Xác định từ cực của ống dây và kim nam châm  - Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 9 năm 2020-2021 có đáp án - Trường TH&THCS Sơn Định

a.

Cho mạch điện như hình vẽ: Khi đóng khóa K kim nam châm bị hút vào ống dây. Xác định từ cực của ống dây và kim nam châm Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 14: (3 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ - Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 9 năm 2020-2021 có đáp án - Trường TH&THCS Sơn Định

u.

14: (3 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ Xem tại trang 3 của tài liệu.
I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 ĐIỂM) Chọn và điền đáp án vào bảng sau: - Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 9 năm 2020-2021 có đáp án - Trường TH&THCS Sơn Định

3.

0 ĐIỂM) Chọn và điền đáp án vào bảng sau: Xem tại trang 4 của tài liệu.
Câu 14: (3 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ - Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 9 năm 2020-2021 có đáp án - Trường TH&THCS Sơn Định

u.

14: (3 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ Xem tại trang 5 của tài liệu.
a) Cho mạch điện như hình vẽ: Khi đóng khóa K kim nam châm bị hút vào ống dây. Xác định từ cực của ống dây và kim nam châm  - Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 9 năm 2020-2021 có đáp án - Trường TH&THCS Sơn Định

a.

Cho mạch điện như hình vẽ: Khi đóng khóa K kim nam châm bị hút vào ống dây. Xác định từ cực của ống dây và kim nam châm Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 2. - Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 9 năm 2020-2021 có đáp án - Trường TH&THCS Sơn Định

Hình 2..

Xem tại trang 6 của tài liệu.