0

Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường TH&THCS Sơn Định

6 21 0
  • Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường TH&THCS Sơn Định

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 11:32

Nhằm phục vụ quá trình học tập cũng như chuẩn bị cho kì thi học kì sắp đến. TaiLieu.VN gửi đến các bạn tài liệu Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường TH&THCS Sơn Định. Đây sẽ là tài liệu ôn tập hữu ích, giúp các bạn hệ thống lại kiến thức đã học đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề. Mời các bạn cùng tham khảo. PHÒNG GD&ĐT SƠN HÒA TRƯỜNG TH&THCS SƠN ĐỊNH Lớp: Tiết: Ngày soạn: Thời lượng: 8A 18 30/11/2020 01 tiết KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ I I MỤC TIÊU : Kiến thức: - Phạm vi kiến thức: Từ tiết thứ 01 đến tiết thứ 17 theo PPCT - Hệ thống hoá kiến thức, kiểm tra, đánh giá khả tiếp thu, vận dụng kiến thức Kỹ năng: Biết cách vận dụng kiến thức để làm tốt kiểm tra Thái độ: Rèn thái độ làm việc nghiêm túc, cẩn thận; tính trung thực kiểm tra II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: GV: Đề kiểm tra, đáp án biểu điểm HS: Chuẩn bị kiến thức để làm kiểm tra III PHƯƠNG ÁN KIỂM TRA: - Kết hợp trắc nghiệm khách quan tự luận (30% TNKQ; 70% TL) - Ma trận đề kiểm tra : Biết TT Nội dung kiến thức Vẽ kĩ thuật Bản vẽ kĩ thuật Tổng cộng Tỉ lệ TN Hiểu TL 4câu 3câu 1đ 3đ 4câu 1đ 8câu 3câu 2đ 3đ 5đ - 50% TN TL 2câu 0,5đ 2câu 2câu 0,5đ 2đ 4câu 2câu 1đ 2đ 3đ - 30% Vận dụng TN TL 2câu 2đ 2câu 2đ 2đ - 20% Cộng Số Số câu điểm 6,5đ câu 3,5đ câu 15 10đ câu PHÒNG GD&ĐT SƠN HÒA TRƯỜNG TH-THCS SƠN ĐỊNH Họ tên: Lớp: Điểm KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ I Môn: CN Thời gian: 45 phút Năm học: 2020 – 2021 (ĐỀ 1) Lời phê giáo viên I TRẮC NGHIỆM: (3,0 ĐIỂM) Chọn điền đáp án vào bảng sau: CÂU 10 11 12 ĐA Câu 1: Vị trí hình chiếu vẽ là: A Hình chiếu cạnh hình chiếu đứng B Hình chiếu cạnh hình chiếu đứng C Hình chiếu cạnh bên phải hình chiếu đứng D Hình chiếu cạnh bên trái hình chiếu đứng Câu 2: Hình chiếu có hướng chiếu: A Từ trái sang phải B Từ phải sang C Từ xuống D Từ trước tới Câu 3: Phép chiếu xuyên tâm tia chiếu có đặc điểm: A Song song với B Đồng quy điểm C Vng góc với D Song song vng góc với Câu 4: Đối với ren trục, đường đỉnh ren vẽ : A Nét liền mảnh B Nét đứt C Nét liền đậm D Nét chấm gạch mảnh Câu 5: Hình cắt hình biểu diễn phần vật thể: A Tiếp xúc với mặt phẳng cắt B Ở trước mặt phẳng cắt C Bị mặt phẳng cắt làm đôi D Ở sau mặt phẳng cắt Câu 6: Đối với ren vòng tròn đỉnh ren vẽ kín nét liền đậm nằm phía so với vịng chân ren? A Phía ngồi B Phía C Phía D Phía Câu 7: Trình tự đọc vẽ lắp là: A Khung tên  hình biểu diển  kích thước  bảng kê  phân tích chi tiết  tổng hợp B Khung tên  hình biểu diển  bảng kê  kích thước  phân tích chi tiết  tổng hợp C Khung tên  bảng kê  hình biểu diễn  kích thước  phân tích chi tiết  tổng hợp D Khung tên  hình biểu diễn  kích thước  phân tích chi tiết  bảng kê  tổng hợp Câu 8: Khối đa diện bao hình: A Đa giác phẳng B Tam giác C Chữ nhật D Hình vng Câu 9: Hình chiếu đứng hình hộp chữ nhật có hình dạng: A Hình vng B Hình lăng trụ C Hình tam giác D Hình chữ nhật Câu 10: Đường đỉnh ren vẽ ren quy ước vẽ nào? A.Vẽ nét liền đậm B.Vẽ nét đứt C.Vẽ nét liền mảnh D.Vẽ đường gạch gạch Câu 11: Đinh vít chi tiết có ren ? A Ren B Ren C Cả ren ren ngồi D Ren bị che khuất Câu 12: Trình tự đọc vẽ chi tiết theo bước: A Khung tên Kích thước u cầu kĩ thuật Hình biểu diễn Tổng hợp B Khung tên Yêu cầu kĩ thuật  Hình biểu diễn Kích thước Tổng hợp C Khung tên Kích thước u cầu kĩ thuật Tổng hợp Hình biểu diễn D Khung tên Hình biểu diễn Kích thước u cầu kĩ thuật  Tổng hợp II TỰ LUẬN (7 ĐIỂM) Câu 13: (2,5đ)Ren dùng để làm gì? Nêu chi tiết có ren đời sống? So sánh ren trục ren lỗ Câu 14: (3,0đ) Đọc kích thước phần vẽ nhà tầng đây: Câu 15: (1,5đ) Hãy vẽ hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh vật thể theo vị trí hình chiếu vẽ A HẾT CHÚC CÁC EM HOÀN THÀNH TỐT BÀI KIỂM TRA ^_^ “HÃY XÂY NÊN GIẤC MƠ CỦA BẠN, NẾU KHƠNG THÌ NGƯỜI KHÁC SẼ THUÊ BẠN XÂY GIẤC MƠ CỦA HỌ.” – (FARRAH GRAY)- PHÒNG GD&ĐT SƠN HÒA TRƯỜNG TH-THCS SƠN ĐỊNH Họ tên: Lớp: Điểm KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ I Môn: CN Thời gian: 45 phút Năm học: 2020 – 2021 (ĐỀ 2) Lời phê giáo viên I TRẮC NGHIỆM: (3,0 ĐIỂM) Chọn điền đáp án vào bảng sau: CÂU 10 11 12 ĐA Câu 1: Vị trí hình chiếu vẽ là: A Hình chiếu cạnh hình chiếu đứng B Hình chiếu cạnh hình chiếu đứng C Hình chiếu cạnh bên phải hình chiếu đứng D Hình chiếu cạnh bên trái hình chiếu đứng Câu 2: Hình chiếu có hướng chiếu: A Từ trái sang phải B Từ phải sang C Từ xuống D Từ trước tới Câu 3: Phép chiếu xuyên tâm tia chiếu có đặc điểm: A Song song với B Đồng quy điểm C Vng góc với D Song song vng góc với Câu 4: Đối với ren trục, đường đỉnh ren vẽ : A Nét liền mảnh B Nét đứt C Nét liền đậm D Nét chấm gạch mảnh Câu 5: Hình cắt hình biểu diễn phần vật thể: A Tiếp xúc với mặt phẳng cắt B Ở trước mặt phẳng cắt C Bị mặt phẳng cắt làm đôi D Ở sau mặt phẳng cắt Câu 6: Đối với ren vịng trịn đỉnh ren vẽ kín nét liền đậm nằm phía so với vịng chân ren? A Phía ngồi B Phía C Phía D Phía Câu 7: Trình tự đọc vẽ lắp là: A Khung tên  hình biểu diển  kích thước  bảng kê  phân tích chi tiết  tổng hợp B Khung tên  hình biểu diển  bảng kê  kích thước  phân tích chi tiết  tổng hợp C Khung tên  bảng kê  hình biểu diễn  kích thước  phân tích chi tiết  tổng hợp D Khung tên  hình biểu diễn  kích thước  phân tích chi tiết  bảng kê  tổng hợp Câu 8: Khối đa diện bao hình: A Đa giác phẳng B Tam giác C Chữ nhật D Hình vng Câu 9: Nếu đặt mặt đáy hình trụ song song với mặt phẳng chiếu cạnh hình chiếu cạnh hình: A Hình trịn B Hình tam giác C Hình chữ nhật D Hình cầu Câu 10: Khi quay hình tam giác vng vịng quanh cạnh góc vng cố định ta hình: A Hình trụ B Hình cầu C Hình nón D Hình lăng trụ Câu 11: Các hình chiếu vng góc hình cầu là: A Hình tam giác cân B Hình vng C Hình trịn D Hình chữ nhật Câu 12: Vị trí hình chiếu vẽ đúng: A Hình chiếu hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh bên trái hình chiếu đứng B Hình chiếu cạnh bên phải hình chiếu đứng, hình chiếu bên trái hình chiếu đứng C Hình chiếu đứng hình chiếu bằng, hình chiếu cạng bên phải hình chiếu D Hình chiếu hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh bên phải hình chiếu đứng II TỰ LUẬN (7 ĐIỂM) Câu 13: (2,5đ)Ren dùng để làm gì? Nêu chi tiết có ren đời sống? So sánh ren trục ren lỗ Câu 14: (3,0đ) Đọc kích thước phần vẽ nhà tầng đây: Câu 15: (1,5đ)Hãy vẽ hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh vật thể theo vị trí hình chiếu vẽ A HẾT CHÚC CÁC EM HOÀN THÀNH TỐT BÀI KIỂM TRA ^_^ “HÃY XÂY NÊN GIẤC MƠ CỦA BẠN, NẾU KHƠNG THÌ NGƯỜI KHÁC SẼ TH BẠN XÂY GIẤC MƠ CỦA HỌ.” – (FARRAH GRAY)- ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: I TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM) Mỗi câu trả lời 0.25 điểm ĐỀ Câu Đáp án C C B C D A C A D Mỗi câu trả lời 0.25 điểm ĐỀ Câu Đáp án C C B C D A C A D II TỰ LUẬN (7 ĐIỂM) Câu 13: - Công dụng ren: liên kết chi tiết với để truyền lực(0,75đ) - Các chi tiết có ren cơng dụng: (0,75đ) + Trụ ghế - Thay đổi độ cao ghế + Miệng lọ mực - Vặn chặt nắp lọ mực + Ruột đui đèn - Lắp chặt bóng đèn + Đầu đinh vít - Vặn chặt vít vào vật + Đi bóng đèn - Lắp chặt vào đui - Quy ước ren trục ren lỗ khác nhau: (1,0đ) Ren trục: + Đường đỉnh ren nằm đường chân ren + Vịng đỉnh ren nằm ngồi vịng chân ren Ren lỗ + Đường đỉnh ren nằm đường chân ren + Vòng đỉnh ren nằm vòng chân ren Câu 14: 10 A 11 A 12 A 10 A 11 A 12 A Kích thước -Kích thước chung -Kích thước phận -10200x6000x5900 -Phịng sinh hoạt chung:3000x4500 -Phịng ngủ:3000x3000 -Hiên:1500x3000 -Khu (bếp, tắm, xí):3000x3000 -Nền:800 -Tường:2900 -Mái cao:2200 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ Các phận -Số phòng -Số cửa cửa sổ -Các phận khác -3 Phòng -3 cửa cửa sổ đơn -Hiên có lan can khu phụ 0,25đ 0,25đ 0,25đ Câu 15: Vẽ, xếp vị trí hình chiếu 0,5 điểm Duyệt tổ CM Tổ trưởng Sơn Định, 16 tháng 11 năm 2020 GVBM Lê Thị Kim Phụng Nguyễn Trọng Lên ... chân ren Câu 14 : 10 A 11 A 12 A 10 A 11 A 12 A Kích thước -Kích thước chung -Kích thước phận -1 0 200x6000x5900 -Phịng sinh hoạt chung:3000x4500 -Phịng ngủ:3000x3000 -Hiên :15 00x3000 -Khu (bếp, tắm,... GD&ĐT SƠN HÒA TRƯỜNG TH-THCS SƠN ĐỊNH Họ tên: Lớp: Điểm KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ I Môn: CN Thời gian: 45 phút Năm học: 2020 – 20 21 (ĐỀ 1) Lời phê giáo viên I TRẮC NGHIỆM: (3,0 ĐIỂM) Chọn điền đáp. .. GD&ĐT SƠN HÒA TRƯỜNG TH-THCS SƠN ĐỊNH Họ tên: Lớp: Điểm KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ I Môn: CN Thời gian: 45 phút Năm học: 2020 – 20 21 (ĐỀ 2) Lời phê giáo viên I TRẮC NGHIỆM: (3,0 ĐIỂM) Chọn điền đáp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường TH&THCS Sơn Định, Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường TH&THCS Sơn Định

Hình ảnh liên quan

Vẽ, sắp xếp đúng vị trí mỗi hình chiếu được 0,5 điểm - Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường TH&THCS Sơn Định

s.

ắp xếp đúng vị trí mỗi hình chiếu được 0,5 điểm Xem tại trang 6 của tài liệu.