0

Đề thi học kì 1 môn Vật lí 7 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Tây Sơn

6 24 0
  • Đề thi học kì 1 môn Vật lí 7 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Tây Sơn

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 10:52

Thực hành giải Đề thi học kì 1 môn Vật lí 7 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Tây Sơn giúp các bạn củng cố lại kiến thức và thử sức mình trước kỳ thi. Hi vọng luyện tập với nội dung đề thi sẽ giúp các bạn đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới. Chúc các bạn thi tốt! PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂY HÒA TRƯỜNG THCS TÂY SƠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2020 – 2021 Môn: VẬT LÝ (ĐỀ: 123) Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) PHẦN I: Trắc nghiệm (3đ) Hãy chọn phương án mà em cho câu sau đây: Câu 1: Khi ta nghe thấy tiếng trống, phận dao động phát âm A Dùi trống B Mặt trống C Tang trống D Viền trống Câu 2: Vật không gọi nguồn âm? A Dây đàn dao động B Mặt trống dao động C Chiếc sáo để bàn D Âm thoa dao động Câu 3: Âm phát từ trống ta gõ vào to hay nhỏ, phụ thuộc vào A Độ căng mặt trống B Kích thước rùi trống C Kích thước mặt trống D Biên độ dao động mặt trống Câu 4: Ảnh vật tạo gương cầu lồi A Ảnh ảo, không hứng màn, nhỏ vật B Ảnh thật, hứng màn, nhỏ vât C Ảnh ảo, không hứng màn, vật D Ảnh thật, hứng màn, vật Câu 5: Trong lớp học, người ta lắp nhiều bóng đèn vị trí khác mà khơng dùng bóng đèn có cơng suất lớn ? Câu giải thích sau đúng? A Để cho lớp học đẹp B Chỉ để tăng cường độ sáng cho lớp học C Để cho học sinh khơng bị chói mắt D Để tránh bóng tối bóng nửa tối học sinh viết Câu 6: Trên ô tô, xe máy người ta thường gắn gương cầu lồi để quan sát vật phía sau mà khơng dùng gương phẳng vì: A ảnh nhìn thấy gương cầu lồi rõ gương phẳng B ảnh nhìn thấy gương cầu lồi to ảnh nhìn thấy gương phẳng C vùng nhìn thấy gương cầu lồi sáng rõ gương phẳng D vùng nhìn thấy gương cầu lồi lớn vùng nhìn thấy gương phẳng Câu 7: Ta nghe âm to rõ A Âm phản xạ truyền đến tai cách biệt với âm phát B Âm phản xạ truyền đến tai lúc với âm phát C Âm phát không đến tai, âm phản xạ truyền đến tai D Âm phát đến tai, âm phản xạ không truyền đến tai Câu 8: Độ cao thấp âm phụ thuôc vào yếu tố cùa âm phát ? A Biên độ dao động B Tần số dao động C Độ to âm C Tốc độ âm phát Câu 9: Đơn vị tần số là: A Hz (héc) B m/s C dB (đê xi ben) D s (giây) Câu 10: Vật nguồn sáng? A Mặt trời B Ngọn nến cháy C Mặt trăng D Con đom đóm lập lịe Câu 11: Vật sau phản xạ âm tốt? A Miếng xốp B Tấm gỗ C Mặt gương D Đệm cao su Câu 12: Một người nghe thấy tiếng sét sau tia chớp 5s Hỏi người đứng cách tia sét bao xa? Biết v =340m/s A 170m B 340m C 1360m D.1700m PHẦN II: Tự luận (7đ) Câu 13:(2đ) Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng? Câu 14:(1đ) Nêu tên biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn? Mỗi biện pháp nêu việc làm cụ thể? Câu 15:(2đ) Cho tia tới SI chiếu đến 1gương phẳng với S điểm sáng I điểm tới hình vẽ bên: a Vẽ ảnh S’ điểm sáng S I b Vẽ tia phản xạ IR c Biết góc tới i = 400 Tính góc tạo tia tới SI tia phản xạ IR Câu 16:(2đ) Âm phát cao nào? Âm phát thấp nào? S Áp dụng: Hai vật A, B dao động phát âm Vật A thực 48000 dao động phút Vật B dao động với tần số 500Hz a) Tính tần số dao động vật A? b) Vật phát âm cao hơn? sao? PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂY HÒA TRƯỜNG THCS TÂY SƠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2020 – 2021 Môn: VẬT LÝ (ĐỀ: 456) Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) PHẦN I: Trắc nghiệm (3đ) Hãy chọn phương án mà em cho câu sau đây: Câu 1: Ta nghe âm to rõ A Âm phản xạ truyền đến tai cách biệt với âm phát B Âm phản xạ truyền đến tai lúc với âm phát C Âm phát không đến tai, âm phản xạ truyền đến tai D Âm phát đến tai, âm phản xạ không truyền đến tai Câu 2: Độ cao thấp âm phụ thuôc vào yếu tố cùa âm phát ? A Biên độ dao động B Tần số dao động C Độ to âm C Tốc độ âm phát Câu 3: Đơn vị tần số là: A Hz (héc) B m/s C dB (đê xi ben) D s (giây) Câu 4: Vật nguồn sáng? A Mặt trời B Ngọn nến cháy C Mặt trăng D Con đom đóm lập lịe Câu 5: Vật sau phản xạ âm tốt? A Miếng xốp B Tấm gỗ C Mặt gương D Đệm cao su Câu 6: Một người nghe thấy tiếng sét sau tia chớp 5s Hỏi người đứng cách tia sét bao xa? Biết v =340m/s A 170m B 340m C 1360m D.1700m Câu 7: Khi ta nghe thấy tiếng trống, phận dao động phát âm A Dùi trống B Mặt trống C Tang trống D Viền trống Câu 8: Vật không gọi nguồn âm? A Dây đàn dao động B Mặt trống dao động C Chiếc sáo để bàn D Âm thoa dao động Câu 9: Âm phát từ trống ta gõ vào to hay nhỏ, phụ thuộc vào A Độ căng mặt trống B Kích thước rùi trống C Kích thước mặt trống D Biên độ dao động mặt trống Câu 10: Ảnh vật tạo gương cầu lồi A Ảnh ảo, không hứng màn, nhỏ vật B Ảnh thật, hứng màn, nhỏ vât C Ảnh ảo, không hứng màn, vật D Ảnh thật, hứng màn, vật Câu 11: Trong lớp học, người ta lắp nhiều bóng đèn vị trí khác mà khơng dùng bóng đèn có cơng suất lớn ? Câu giải thích sau đúng? A Để cho lớp học đẹp B Chỉ để tăng cường độ sáng cho lớp học C Để cho học sinh khơng bị chói mắt D Để tránh bóng tối bóng nửa tối học sinh viết Câu 12: Trên ô tô, xe máy người ta thường gắn gương cầu lồi để quan sát vật phía sau mà khơng dùng gương phẳng vì: A ảnh nhìn thấy gương cầu lồi rõ gương phẳng B ảnh nhìn thấy gương cầu lồi to ảnh nhìn thấy gương phẳng C vùng nhìn thấy gương cầu lồi sáng rõ gương phẳng D vùng nhìn thấy gương cầu lồi lớn vùng nhìn thấy gương phẳng PHẦN II: Tự luận (7đ) Câu 13:(2đ) Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng? Câu 14:(1đ) Nêu tên biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn? Mỗi biện pháp nêu việc làm cụ thể? Câu 15:(2đ) Cho tia tới SI chiếu đến gương phẳng với S điểm sáng I điểm tới hình vẽ bên: a Vẽ ảnh S’ điểm sáng S I b Vẽ tia phản xạ IR c Biết góc tới i = 400 Tính góc tạo tia tới SI tia phản xạ IR Câu 16:(2đ) Âm phát cao nào? Âm phát thấp nào? S Áp dụng: Hai vật A, B dao động phát âm Vật A thực 48000 dao động phút Vật B dao động với tần số 500Hz a) Tính tần số dao động vật A? b) Vật phát âm cao hơn? sao? ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN VẬT LÝ NĂM HỌC: 2020- 2021 PHẦN I: Trắc nghiệm (3đ) Hãy chọn phương án mà em cho câu sau đây: Chọn câu 0.25đ x 12 câu = 3đ MÃ ĐỀ 123: Câu Đáp án B C D A D D B B 10 C 11 C 12 D 10 A 11 D 12 D A MÃ ĐỀ 456: Câu Đáp án B B A C C D B C D PHẦN II: Tự luận (7đ) Tia phản xạ nằm mặt phẳng chứa tia tới pháp tuyến điểm 1,0 điểm Câu 13: (2đ) tới Góc phản xạ góc tới: i = i’ 1,0 điểm biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn: Câu 14: (1đ) a/ Tác động trực tiếp vào nguồn âm 0,25 điểm b/ Ngăn không cho âm truyền đến tai 0,25 điểm c/ Phân tán âm đường truyền 0,25 điểm Việc làm cụ thể, học sinh tự nêu 0,25 điểm a)Vẽ ảnh điểm sáng S : 0,5 điểm Câu 15: R (2đ) b)Vẽ tia phản xạ IR 0,5 điểm c)Theo định luật phản xạ ánh sáng: N i = i’ = 400 i’ Ta có: i góc SIR = i + i’ = 400 + 400 =800 S Câu 16: (2đ) Âm phát cao tần số dao động lớn Âm phát thấp tần số dao động nhỏ Tần số dao động vật A là: F = 48000: 120 = 500 (Hz) Vật A phát âm cao Vì tần số dao động vật A lớn fA>fB (500>400) 0,5 điểm I I 0,5 điểm S’ 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN VẬT LÝ NĂM HỌC: 2020 – 2021 1) Bảng tính trọng số nội dung kiểm tra theo khung phân phối chương trình (Bảng 1) Nội dung Tổng số tiết Lí thuyết 10 18 13 1.Quang học Âm học Tổng Tỉ lệ thực dạy LT VD (Cấp độ 1, 2) (Cấp độ 1,2) 4,9 5,1 4,2 3,8 9,1 8,9 Trọng số LT (Cấp độ 1,2) 27,22 23,33 50,55 VD (Cấp độ 3, 4) 28,33 21,11 49,44 2) Bảng tính số câu hỏi số điểm, thời gian chủ đề kiểm tra cấp độ (Bảng 2) Cấp độ Nội dung chủ đề 1.Quang học Âm học 1.Quang học Âm học Cấp độ 1,2 Lý thuyết Cấp độ 3,4 Vận dụng Tổng Trọng số Số lượng câu Tổng số câu Thời lượng 4,35~4,5 câu 4,5 phút 3,73~3,5 câu 3,5 phút 4,53 ~ 4,5 câu 15 phút 3,36 ~ 3,5 câu 22 phút 16 câu 45 phút 27,22 23,33 28,33 21,11 99,99 Điểm số 2,25đ 3,25 đ 3đ 1,5 10,0 đ 3) Ma trận Mức độ Nhận biết Tên chủ đề TN 1.Quang học Âm học TL Thông hiểu TN TL Vận dụng TN TL câu câu câu 1,75đ 2,0đ 3,75đ câu câu câu câu câu 1,25đ 1,0đ 2,0đ 2,0đ 6,25đ 13 câu 4,0đ câu 2,0đ câu 4,0 đ 20% 40% Tổng 40% Duyệt Chuyên môn Ngày tháng Tổng năm 2020 16 câu 10,0đ 100% Hòa Mỹ Tây, ngày 25/12/2020 GV đề, đáp án biểu điểm ma trận Lê Thị Thuận ... sao? ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN VẬT LÝ NĂM HỌC: 202 0- 20 21 PHẦN I: Trắc nghiệm (3đ) Hãy chọn phương án mà em cho câu sau đây: Chọn câu 0.25đ x 12 câu = 3đ MÃ ĐỀ 12 3: Câu Đáp án B... TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN VẬT LÝ NĂM HỌC: 2020 – 20 21 1) Bảng tính trọng số nội dung kiểm tra theo khung phân phối chương trình (Bảng 1) Nội dung Tổng số tiết Lí thuyết 10 18 13 1. Quang học. .. C D A D D B B 10 C 11 C 12 D 10 A 11 D 12 D A MÃ ĐỀ 456: Câu Đáp án B B A C C D B C D PHẦN II: Tự luận (7? ?) Tia phản xạ nằm mặt phẳng chứa tia tới pháp tuyến điểm 1, 0 điểm Câu 13 : (2đ) tới Góc
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Vật lí 7 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Tây Sơn,

Hình ảnh liên quan

2) Bảng tính số câu hỏi và số điểm, thời gian chủ đề kiểm tra ở các cấp độ (Bảng 2) - Đề thi học kì 1 môn Vật lí 7 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Tây Sơn

2.

Bảng tính số câu hỏi và số điểm, thời gian chủ đề kiểm tra ở các cấp độ (Bảng 2) Xem tại trang 6 của tài liệu.
1) Bảng tính trọng số nội dung kiểm tra theo khung phân phối chương trình (Bảng 1) - Đề thi học kì 1 môn Vật lí 7 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Tây Sơn

1.

Bảng tính trọng số nội dung kiểm tra theo khung phân phối chương trình (Bảng 1) Xem tại trang 6 của tài liệu.