0

Đề thi học kì 1 môn Địa lí 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Tây Sơn

17 13 0
 • Đề thi học kì 1 môn Địa lí 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Tây Sơn

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 10:26

Nhằm giúp các bạn học sinh đang chuẩn bị bước vào kì thi có thêm tài liệu ôn tập, TaiLieu.VN giới thiệu đến các bạn Đề thi học kì 1 môn Địa lí 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Tây Sơn để ôn tập nắm vững kiến thức cũng như giúp các em được làm quen trước với các dạng câu hỏi đề thi giúp các em tự tin hơn khi bước vào kì thi chính thức. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi! TRƯỜNG THCS TÂY SƠN Đề ĐỀ KIỂM TRA HKI Năm học 2020-2021 MÔN ĐỊA LÝ I TRẮC NGHIỆM: 3đ (khoanh tròn vào ý nhất) Câu Sản xuất cơng nghiệp nước châu Á có đặc điểm chung A chủ yếu phát triển công nghiệp khai khoáng B đa dạng phát triển chưa C chủ yếu phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng D chủ yếu phát triển công nghiệp luyện kim, khí chế tạo Câu 2.:Miền địa hình phía bắc Nam Á là: A đồng Ấn Hằng B sơn nguyên Đê-can C hệ thống núi Hy-ma-lay-a hùng vĩ D dãy Gát Đông Gát Tây Câu Quốc gia có kinh tế phát triển khu vực Nam Á là: A Băng-la-đét B Ấn Độ C Nê-pan D Pa-ki-xtan Câu Ngày nay, kinh tế mạnh nhiều quốc gia Tây Nam Á: A công nghiệp khai thác chế biến dầu mỏ, du lịch B nông nghiệp trồng lúa gạo, lúa mì, chà C chủ yếu cơng nghiệp khai thác D chủ yếu chăn nuôi du mục dệt thảm Câu Địa điểm sau có lượng mưa nhiều khu vực Nam Á: A Sê-ra-pun-đi B Mum-bai C Mun-tan D Can-cút-ta Câu Vị trí địa lí chiến lược Tây Nam Á biểu chỗ: A có nhiều loại khống sản dầu mỏ khí đốt B tiếp giáp với kênh đào Xuy-ê C tiếp giáp với châu Mĩ châu Đại Dương D nằm ngã ba ba châu lục Á, Âu Phi Câu Khu vực Tây Nam Á có khí hậu khơ hạn do: A nằm sâu nội địa B địa hình có nhiều dãy núi chắn gió từ vùng biển thổi vào C ảnh hưởng dòng biển lạnh biển xung quanh D quanh năm chịu ảnh hưởng khối khí chí tuyến khơ thổi từ lục địa Câu Cảnh quan sau khơng có Nam Á: A rừng nhiệt đới ẩm B hoang mạc C thảo nguyên D xa-van Câu Điều sau không khu vực Nam Á: A Pa-ki-xtan quốc gia có số lượng tín đồ Hồi Giáo nhiều giới B khu vực có mật độ dân số cao khu vực châu Á C nước Nam Á có kinh tế phát triển D tơn giáo có vai trị lớn đời sống, kinh tế, trị nước khu vực Nam Á Câu 10 Quốc gia sau không thuộc khu vực Nam Á: A Nê-pan B Bu-tan C Man-đi-vơ D Áp-ga-ni-xtan Câu 11 Đại phận Nam Á có khí hậu: A cận nhiệt đới gió mùa B nhiệt đới khơ hạn C ơn đới núi cao D nhiệt đới gió mùa Câu 12 Ngành cơng nghiệp khí chế tạo sau Nhật Bản có vị trí thấp giới: A đóng tàu biển B sản xuất tơ C chế tạo máy bay D sản xuất xe máy II TỰ LUẬN: Câu Hãy trình bày số đặc điểm phát triển kinh tế nước châu Á (2đ) Câu Hãy nêu giá trị kinh tế sơng ngịi châu Á (1đ) Câu Trình bày đặc điểm bật kinh tế - xã hội nước vùng lãnh thổ Đông Á nay? (2đ) Câu Dựa vào hình 12.1 SGK kiến thức học, kể tên sông lớn phần đất liền Đông Á nêu đặc điểm sông (2đ) TRƯỜNG THCS TÂY SƠN Đề ĐỀ KIỂM TRA HKI Năm học 2020-2021 MƠN ĐỊA LÝ I TRẮC NGHIỆM: 3đ (khoanh trịn vào ý nhất) Câu Ngày nay, kinh tế mạnh nhiều quốc gia Tây Nam Á: A Nơng nghiệp trồng lúa gạo, lúa mì, chà B Chủ yếu công nghiệp khai thác C Chủ yếu chăn nuôi du mục dệt thảm D Công nghiệp khai thác chế biến dầu mỏ, du lịch Câu Quốc gia có kinh tế phát triển cao châu Á: A Nhật Bản B Mi-an-ma C Hàn Quốc D Việt Nam Câu Khu vực Tây Nam Á có khí hậu khơ hạn do: A Nằm sâu nội địa B Địa hình có nhiều dãy núi chắn gió từ vùng biển thổi vào C Ảnh hưởng dòng biển lạnh biển xung quanh D Quanh năm chịu ảnh hưởng khối khí chí tuyến khơ thổi từ lục địa Câu Địa điểm sau có lượng mưa nhiều khu vực Nam Á: A Sê-ra-pun-đi B Mum-bai C Mun-tan D Can-cút-ta Câu Khu vực Nam Á có kiểu cảnh quan: A Rừng nhiệt đới ẩm, xa-van B Hoang mạc cảnh quan núi cao C Xa-van, hoang mạc, rừng nhiệt đới ẩm D Rừng nhiệt đới ẩm, xa-van, hoang mạc cảnh quan núi cao Câu Nhóm nước có tốc độ cơng nghiệp hóa nhanh song nơng nghiệp giữ vai trị quan trong: A Lào, Nê-pan, Cam-pu-chia B Trung Quốc, Ân Độ, Ma-lai-xi-a C Xin-ga-po, Hàn Quốc, Đài Loan D Bru-nây, Cô-oét, A-râp Xê-út, Irắc Câu Đặc điểm bật dân cư khu vực Đông Á: A Dân số ít, phân bố dân cư thưa thớt B Mật độ dân số cao so với khu vực khác châu Á C Mật độ dân số thấp so với khu vực khác châu Á D Có dân số đơng, nhiều dân số châu lục lớn châu Phi, Âu, Mĩ Câu Quốc gia sau không thuộc khu vực Nam Á: A Nê-pan B Áp-ga-ni-xtan C Bu-tan D Man-đi-vơ Câu Đại phận Nam Á có khí hậu: A Nhiệt đới khơ hạn B Ơn đới núi cao C Cận nhiệt đới gió mùa D Nhiệt đới gió mùa Câu 10 Sản xuất cơng nghiệp nước châu Á có đặc điểm chung A Rất đa dạng phát triển chưa B Chủ yếu phát triển cơng nghiệp khai khống C Chủ yếu phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng D Chủ yếu phát triển cơng nghiệp luyện kim, khí chế tạo Câu 11 Ngành cơng nghiệp khí chế tạo sau Nhật Bản có vị trí thấp giới: A Đóng tàu biển B Sản xuất ô tô C Chế tạo máy bay D Sản xuất xe máy Câu 12 Vị trí địa lí chiến lược Tây Nam Á biểu chỗ: A Có nhiều loại khống sản dầu mỏ khí đốt B Tiếp giáp với châu Mĩ châu Đại Dương C Nằm ngã ba ba châu lục Á, Âu Phi D Tiếp giáp với kênh đào Xuy-ê II TỰ LUẬN: Câu Hãy trình bày thành tựu sản xuất nông nghiệp nước châu Á (2đ) Câu Hãy trình bày khác đặc điểm khí hậu cảnh quan phía đơng phía tây khu vực Đơng Á (1,5đ) Câu Dựa vào hình 12.1 SGK kiến thức học, kể tên sông lớn phần đất liền Đông Á nêu đặc điểm sơng (2đ) Câu Địa hình ảnh hưởng đến phân hóa khí hậu khu vực Nam Á nào? (1,5đ) XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKI Năm học 2020-2021 Đề MÔN ĐỊA LÝ Xác định mục tiêu kiểm tra: - Kiểm tra kiến thức kĩ nội dung về: đặc điểm tự nhiên, dân cư-xã hội, kinh tế chung châu Á đặc điểm tự nhiên, dân cư- xã hội, kinh tế khu vực châu A.Ù - Đánh giá kết học tập HS nhằm điều chỉnh nội dung, phương pháp giúp đỡ HS kịp thời - Kiểm tra cấp độ nhận thức: biết hiểu vận dụng Xác định hình thức kiểm tra: - Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm tự luận Xây dựng ma trận dề kiểm tra: - Ở đề kiẻm tra HKI môn Địa lí 8, chủ đề nội dung với số tiết 13 tiết ( 100%), phân phối chủ đề nội dung sau: + Đặc điểm tự nhiên, dân cư –xã hội, kinh tế châu Á: tiết (61,54%) + Khu vực Tây Nam Á: tiết (7,7%) + Khu vực Nam Á: tiết (15,38%) + Khu vực Đông Á: tiết (15,38%) - Trên sở số tiết trên, kết hợp với việc xác định chuẩn quan trọng ta xây dựng ma trận đề kiểm tra sau: Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cấp thấp Cấp cao Đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế châu Á TN TL - Trình bày tình hình phát Trình bày mức độ đơn Nêu giá trị kinh tế hệ số thống sông lớn triển ngành kinh giản tế châu Á đặc (công nghiệp) điểm phát triển kinh tế nước TN TL TN TL TN TL châu Á câu (3,25đ) 32,5% Khu vực Tây Nam Á câu câu (0,25đ) (2đ) 1câu (1đ) -Trình bày đặc điểm bật tự nhiên, kinh tế khu vực Tây Nam Á câu (0,75đ) 7,5% Khu vực Nam Á câu (0,75đ) Trình bày đặc điểm bật tự nhiên khu vực Nam Á câu (1,75đ) 17,5% Khu vực Đông Á câu (1,75đ) Đặc điểm - Trình - Đọc kinh tế xã hội bày trò, đặc điểm khai thác kiến thức từ đồ bật tự nhiên kinh tế - khu vực khu vực Đông Á xã hội châu Á khu vực Đông Á câu câu câu câu (4,25đ) (0,25đ) (2đ) (2đ) 42,5% 16 câu 13 câu câu câu 10 đ (5đ) (3đ) (2đ) 100% 50% 30% 20% VIẾT ĐỀ KIỂM TRA TỪ MA TRẬN: I TRẮC NGHIỆM: 3đ (khoanh tròn vào ý nhất) Câu Sản xuất công nghiệp nước châu Á có đặc điểm chung A chủ yếu phát triển cơng nghiệp khai khống B đa dạng phát triển chưa C chủ yếu phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng D chủ yếu phát triển cơng nghiệp luyện kim, khí chế tạo Câu 2.:Miền địa hình phía bắc Nam Á là: A đồng Ấn Hằng B sơn nguyên Đê-can C hệ thống núi Hy-ma-lay-a hùng vĩ D dãy Gát Đơng Gát Tây Câu Quốc gia có kinh tế phát triển khu vực Nam Á là: A Băng-la-đét B Ấn Độ C Nê-pan D Pa-ki-xtan Câu Ngày nay, kinh tế mạnh nhiều quốc gia Tây Nam Á: A công nghiệp khai thác chế biến dầu mỏ, du lịch B nơng nghiệp trồng lúa gạo, lúa mì, chà C chủ yếu công nghiệp khai thác D chủ yếu chăn nuôi du mục dệt thảm Câu Địa điểm sau có lượng mưa nhiều khu vực Nam Á: A Sê-ra-pun-đi B Mum-bai C Mun-tan D Can-cút-ta Câu Vị trí địa lí chiến lược Tây Nam Á biểu chỗ: A có nhiều loại khống sản dầu mỏ khí đốt B tiếp giáp với kênh đào Xuy-ê C tiếp giáp với châu Mĩ châu Đại Dương D nằm ngã ba ba châu lục Á, Âu Phi Câu Khu vực Tây Nam Á có khí hậu khô hạn do: A nằm sâu nội địa B địa hình có nhiều dãy núi chắn gió từ vùng biển thổi vào C ảnh hưởng dòng biển lạnh biển xung quanh D quanh năm chịu ảnh hưởng khối khí chí tuyến khơ thổi từ lục địa Câu Cảnh quan sau khơng có Nam Á: A rừng nhiệt đới ẩm B hoang mạc C thảo nguyên D xa-van Câu Điều sau khơng khu vực Nam Á: A Pa-ki-xtan quốc gia có số lượng tín đồ Hồi Giáo nhiều giới B khu vực có mật độ dân số cao khu vực châu Á D nước Nam Á có kinh tế phát triển D tơn giáo có vai trị lớn đời sống, kinh tế, trị nước khu vực Nam Á Câu 10 Quốc gia sau không thuộc khu vực Nam Á: A Nê-pan B Bu-tan C Man-đi-vơ D Áp-ga-ni-xtan Câu 11 Đại phận Nam Á có khí hậu: A cận nhiệt đới gió mùa B nhiệt đới khô hạn C ôn đới núi cao D nhiệt đới gió mùa Câu 12 Ngành cơng nghiệp khí chế tạo sau Nhật Bản có vị trí thấp giới: A đóng tàu biển B sản xuất ô tô C chế tạo máy bay D sản xuất xe máy II TỰ LUẬN: Câu Hãy trình bày số đặc điểm phát triển kinh tế nước châu Á (2đ) Câu Hãy nêu giá trị kinh tế sơng ngịi châu Á (1đ) Câu Trình bày đặc điểm bật kinh tế - xã hội nước vùng lãnh thổ Đông Á nay? (2đ) Câu Dựa vào hình 12.1 SGK kiến thức học, kể tên sông lớn phần đất liền Đông Á nêu đặc điểm sông (2đ) XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM: - Điểm tồn tính theo thang điểm 10 - Cho điểm tối đa HS trình bày đủ ý làm đẹp - Ghi HS khơng trình bày ý theo thứ tự hướng dẫn trả lời đủ ý hợp lí, đẹp cho điểm tối đa Thiếu ý khơng cho điểm ý ĐÁP ÁN I TRẮC NGHIỆM: 3đ (khoanh tròn vào ý nhất) 1B 2C 3B 4A 5A 6B 7D 8C 9A 10D 11D 12C II TỰ LUẬN: Câu 1: (2đ) Đặc điểm phát triển kinh tế nước châu Á: - Trình độ phát triển nước vùng lãnh thổ khác (0,25đ) - Có nước trình độ phát triển cao Nhật Bản, kinh tế-xã hội phát triển tồn diện (0,25đ) - Có nước trình độ cơng nghiệp hóa cao nhanh Xin-ga-po, Hàn Quốc (0,25đ) - Có nước tốc độ cơng nghiệp hóa nhanh, song nơng nghiệp đóng vai trị quan trọng Trung Quốc, Ấn Độ (0,25đ) - Một số nước phát triển chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp Lào, Mi-an-ma, Nê-pan (0,25đ) - Một số nước lại dựa vào nguồn tài nguyên dầu khí Bru-nây, Cơ-t, A-rập Xê-út (0,25đ) - Một số quốc gia thuộc loại nước nông - công nghiệp lại có ngành cơng nghiệp đại phát triển (0,25đ) - Hiện nay, châu Á số lượng quốc gia có thu nhập thấp, đời sống nhân dân nghèo khổ chiếm tỉ lệ cao (0,25đ) Câu 2: (1đ) Những giá trị kinh tế sơng ngịi châu Á: - Giá trị sơng ngịi châu Á: giao thông, thuỷ điện, cung cấp nước cho sản xuất (nông nghiệp, công nghiệp), sinh hoạt, du lịch, đánh bắt nuôi trồng thuỷ sản (1đ) Câu 3: (2đ) Kể tên sông lớn phần đất liền Đông Á nêu đặc điểm sông - Sơng A-mua, Hồng Hà, Trường Giang ba sông lớn phần đất liền Đông Á (0,5đ) - A-mua sơng chảy rìa phía bắc khu vực, đoạn trung lưu làm thành ranh giới tự nhiên Trung Quốc Liên bang Nga (0,5đ) - Hoàng Hà Trường Giang hai sông lớn bắt nguồn từ sơn ngun Tây Tạng, chảy phía đơng, đổ biển Hồng Hải Hoa Đơng bồi đắp lên đồng phù sa màu mỡ (0,5đ) - Nguồn cung cấp nước mưa gió mùa vào mùa hạ băng tuyết tan Sơng Hồng Hà có chế độ nước thất thường Sơng Trường Giang có chế độ nước tương đối điều hoà (0,5đ) Câu (2đ) Đặc điểm bật kinh tế - xã hội nước vùng lãnh thổ Đông Á nay: - Đây khu vực có tốc độ phát triển kinh tế cao, sản xuất nhiều hàng hoá, sức cạnh tranh hàng hóa với nước phát triển tốt Trở thành trung tâm buôn bán khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trung tâm tài lớn, thị trường chứng khốn sơi động giới (1đ) - Nhật Bản nước công nghiệp phát triển cao, Hàn Quốc Đài Loan nước vùng lãnh thổ cơng nghiệp mới, Trung Quốc có kinh tế phát triển nhanh đầy tiềm (1đ) XEM XÉT LẠI VIỆC BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA: Sau biên soạn xong đề kiểm tra cần xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra, gồm bước sau: 1) Đối chiếu câu hỏi với hướng dẫn chấm thang điểm, phát sai sót thiếu xác đề đáp án Sửa từ ngữ, nội dung thấy cần thiết để đảm bảo tính khoa học xác 2) Đối chiếu câu hỏi với ma trận đề, xem xét câu hỏi có phù hợp với chuẩn cần đánh giá khơng? Có phù hợp với cấp độ nhận thức cần đánh giá khơng? Số điểm có thích hợp khơng? Thời gian dự kiến có phù hợp khơng? 3) Thử đề kiểm tra để tiếp tục điều chỉnh đề cho phù hợp với mục tiêu, chuẩn chương trình đối tượng học sinh (nếu có điều kiện) 4) Hồn thiện đề, hướng dẫn chấm thang điểm XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKI MÔN ĐỊA LÝ Đề Xác định mục tiêu kiểm tra: - Kiểm tra kiến thức kĩ nội dung về: đặc điểm tự nhiên, dân cư-xã hội, kinh tế chung châu Á đặc điểm tự nhiên, dân cư- xã hội, kinh tế khu vực châu A.Ù - Đánh giá kết học tập HS nhằm điều chỉnh nội dung, phương pháp giúp đỡ HS kịp thời - Kiểm tra cấp độ nhận thức: biết hiểu vận dụng Xác định hình thức kiểm tra: - Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm tự luận Xây dựng ma trận đề kiểm tra: - Ở đề kiẻm tra HKI môn Địa lí 8, chủ đề nội dung với số tiết 13 tiết ( 100%), phân phối chủ đề nội dung sau: + Đặc điểm tự nhiên, dân cư –xã hội, kinh tế châu Á: tiết (61,54%) + Khu vực Tây Nam Á: tiết (7,7%) + Khu vực Nam Á: tiết (15,38%) + Khu vực Đông Á: tiết (15,38%) - Trên sở số tiết trên, kết hợp với việc xác định chuẩn quan trọng ta xây dựng ma trận đề kiểm tra sau: Nhận biết Thông hiểu Cấp thấp TN TL Đặc điểm - Trình kinh tế châu bày Á mức độ đơn giản số - Trình bày tình hình đặc phát điểm triển phát triển kinh ngành kinh tế tế (nông nghiệp) nước châu Á châu Á - Trình bày TN TL TN Vận dụng Cấp cao TL TN TL tình hình phát triển ngành kinh tế châu Á (công nghiệp) câu (3đ) 30% Khu vực Tây Nam Á câu 1câu (1đ) (2đ) -Trình bày đặc điểm bật tự nhiên, kinh tế khu vực Tây Nam Á câu câu (0,75đ) (0,75đ) 7,5% Khu vực Trình Nam Á bày Nhân tố ảnh hưởng đến đặc điểm phân hóa khí bật tự hậu nhiên khu vực Nam Á câu câu (2,5đ) (1đ) 25% Khu vực Đặc Đông Á điểm 1câu (1,5đ) So sánh đặc Đọc khai bật kinh tế - điểm tự nhiên thác kiến xã hội khu khu vực thức từ đồ vực Đông Á tự Đông Á nhiên khu vực châu Á câu (3,75đ) 37,5% 16 câu 10 đ 100% câu (0,25đ) 13 câu (5đ) 50% 1câu (1,5đ) câu (3đ) 30% câu (2đ) câu (2đ) 20% VIẾT ĐỀ KIỂM TRA TỪ MA TRẬN: I TRẮC NGHIỆM: 3đ (khoanh tròn vào ý nhất) Câu Ngày nay, kinh tế mạnh nhiều quốc gia Tây Nam Á: A Nơng nghiệp trồng lúa gạo, lúa mì, chà B Chủ yếu công nghiệp khai thác C Chủ yếu chăn nuôi du mục dệt thảm D Công nghiệp khai thác chế biến dầu mỏ, du lịch Câu Quốc gia có kinh tế phát triển cao châu Á: A Nhật Bản B Mi-an-ma C Hàn Quốc D Việt Nam Câu Khu vực Tây Nam Á có khí hậu khơ hạn do: A Nằm sâu nội địa B Địa hình có nhiều dãy núi chắn gió từ vùng biển thổi vào C Ảnh hưởng dòng biển lạnh biển xung quanh D Quanh năm chịu ảnh hưởng khối khí chí tuyến khơ thổi từ lục địa Câu Địa điểm sau có lượng mưa nhiều khu vực Nam Á: A Sê-ra-pun-đi B Mum-bai C Mun-tan D Can-cút-ta Câu Khu vực Nam Á có kiểu cảnh quan: A Rừng nhiệt đới ẩm, xa-van B Hoang mạc cảnh quan núi cao C Xa-van, hoang mạc, rừng nhiệt đới ẩm D Rừng nhiệt đới ẩm, xa-van, hoang mạc cảnh quan núi cao Câu Nhóm nước có tốc độ cơng nghiệp hóa nhanh song nơng nghiệp giữ vai trò quan trong: A Lào, Nê-pan, Cam-pu-chia B Trung Quốc, Ân Độ, Ma-lai-xi-a C Xin-ga-po, Hàn Quốc, Đài Loan D Bru-nây, Cô-oét, A-râp Xê-út, Irắc Câu Đặc điểm bật dân cư khu vực Đông Á: E Dân số ít, phân bố dân cư thưa thớt F Mật độ dân số cao so với khu vực khác châu Á G Mật độ dân số thấp so với khu vực khác châu Á H Có dân số đơng, nhiều dân số châu lục lớn châu Phi, Âu, Mĩ Câu Quốc gia sau không thuộc khu vực Nam Á: A Nê-pan B Áp-ga-ni-xtan C Bu-tan D Man-đi-vơ Câu Đại phận Nam Á có khí hậu: A Nhiệt đới khơ hạn B Ơn đới núi cao C Cận nhiệt đới gió mùa D Nhiệt đới gió mùa Câu 10 Sản xuất cơng nghiệp nước châu Á có đặc điểm chung A Rất đa dạng phát triển chưa B Chủ yếu phát triển cơng nghiệp khai khống C Chủ yếu phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng D Chủ yếu phát triển cơng nghiệp luyện kim, khí chế tạo Câu 11 Ngành cơng nghiệp khí chế tạo sau Nhật Bản có vị trí thấp giới: A Đóng tàu biển B Sản xuất ô tô C Chế tạo máy bay D Sản xuất xe máy Câu 12 Vị trí địa lí chiến lược Tây Nam Á biểu chỗ: A Có nhiều loại khống sản dầu mỏ khí đốt B Tiếp giáp với châu Mĩ châu Đại Dương C Nằm ngã ba ba châu lục Á, Âu Phi D Tiếp giáp với kênh đào Xuy-ê II TỰ LUẬN: Câu Hãy trình bày thành tựu sản xuất nông nghiệp nước châu Á (2đ) Câu Hãy trình bày khác đặc điểm khí hậu cảnh quan phía đơng phía tây khu vực Đơng Á (1,5đ) Câu Dựa vào hình 12.1 SGK kiến thức học, kể tên sông lớn phần đất liền Đông Á nêu đặc điểm sơng (2đ) Câu Địa hình ảnh hưởng đến phân hóa khí hậu khu vực Nam Á nào? (1,5đ) XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM: - Điểm tồn tính theo thang điểm 10 - Cho điểm tối đa HS trình bày đủ ý làm đẹp - Ghi HS khơng trình bày ý theo thứ tự hướng dẫn trả lời đủ ý hợp lí, đẹp cho điểm tối đa Thiếu ý khơng cho điểm ý ĐÁP ÁN I TRẮC NGHIỆM: 3đ (khoanh tròn vào ý nhất) 1D 2A 3D 4A 5D 6B 7D 8B 9D 10A 11C 12D II TỰ LUẬN: Câu 1: Những thành tựu sản xuất nông nghiệp nước châu Á - Lúa gạo lương thực quan trọng nhất, chiếm tới 93% sản lượng lúa toàn giới Lúa mì chiếm khoảng 39% (0,5đ) - Hai nước có dân số đơng giới Trung Quốc Ấn Độ trước thường xuyên thiếu lương thực, đủ dùng cịn thừa để xuất (0,5đ) - Một số nước Thái Lan, Việt Nam khơng đủ lương thực mà cịn trở thành nước xuất gạo đứng thứ thứ hai giới (0,5đ) - Các vật nuôi đa dạng, vùng khí hậu ẩm ướt, vật ni chủ yếu trâu, bò, lợn gia cầm; vùng khơ hạn, vật ni chủ yếu dê, bị, ngựa, cừu; vùng Bắc Á, vật nuôi chủ yếu tuần lộc (0,5đ) Câu 2: Sự khác đặc điểm khí hậu cảnh quan phía đơng phía tây khu vực Đơng Á: - Phía đơng: khí hậu gió mùa, cảnh quan rừng chủ yếu (rừng hỗn hợp rừng rộng, rừng cận nhiệt đới ẩm, rừng nhiệt đới ẩm) (0,75đ) - Phía tây: khí hậu khơ hạn, chủ yếu cảnh quan hoang mạc, bán hoang mạc, thảo nguyên khô.(0,75đ) Câu 3: Kể tên sông lớn phần đất liền Đông Á nêu đặc điểm sơng - Sơng A-mua, Hồng Hà, Trường Giang ba sông lớn phần đất liền Đông Á (0,5đ) - A-mua sông chảy rìa phía bắc khu vực, đoạn trung lưu làm thành ranh giới tự nhiên Trung Quốc Liên bang Nga (0,5đ) - Hoàng Hà Trường Giang hai sông lớn bắt nguồn từ sơn nguyên Tây Tạng, chảy phía đơng, đổ biển Hồng Hải Hoa Đông bồi đắp lên đồng phù sa màu mỡ (0,5đ) - Nguồn cung cấp nước mưa gió mùa vào mùa hạ băng tuyết tan Sơng Hồng Hà có chế độ nước thất thường Sơng Trường Giang có chế độ nước tương đối điều hồ (0,5đ) Câu Địa hình ảnh hưởng đến phân hóa khí hậu khu vực Nam Á: - Trên vùng núi cao, Hi-ma-lay-a khí hậu thay đổi theo độ cao phân hóa phức tạp (0,5đ) - Sườn nam Hi-ma-lay-a , phần thấp thuộc khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, mưa nhiều Càng lên cao mát dần, từ 4500m trở lên băng tuyết vĩnh cửu (0,75đ) - Sườn bắc có khí hậu lạnh khô, lượng mưa 100mm (0,25đ) XEM XÉT LẠI VIỆC BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA: Sau biên soạn xong đề kiểm tra cần xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra, gồm bước sau: 1) Đối chiếu câu hỏi với hướng dẫn chấm thang điểm, phát sai sót thiếu xác đề đáp án Sửa từ ngữ, nội dung thấy cần thiết để đảm bảo tính khoa học xác 2) Đối chiếu câu hỏi với ma trận đề, xem xét câu hỏi có phù hợp với chuẩn cần đánh giá khơng? Có phù hợp với cấp độ nhận thức cần đánh giá khơng? Số điểm có thích hợp khơng? Thời gian dự kiến có phù hợp khơng? 3) Thử đề kiểm tra để tiếp tục điều chỉnh đề cho phù hợp với mục tiêu, chuẩn chương trình đối tượng học sinh (nếu có điều kiện) 4) Hồn thiện đề, hướng dẫn chấm thang điểm ... điểm sông (2đ) TRƯỜNG THCS TÂY SƠN Đề ĐỀ KIỂM TRA HKI Năm học 202 0-2 0 21 MÔN ĐỊA LÝ I TRẮC NGHIỆM: 3đ (khoanh tròn vào ý nhất) Câu Ngày nay, kinh tế mạnh nhiều quốc gia Tây Nam Á: A Nông nghiệp... nuôi du mục dệt thảm Câu Địa điểm sau có lượng mưa nhiều khu vực Nam Á: A Sê-ra-pun-đi B Mum-bai C Mun-tan D Can-cút-ta Câu Vị trí địa lí chiến lược Tây Nam Á biểu chỗ: A có nhiều loại khống sản... D Quanh năm chịu ảnh hưởng khối khí chí tuyến khơ thổi từ lục địa Câu Địa điểm sau có lượng mưa nhiều khu vực Nam Á: A Sê-ra-pun-đi B Mum-bai C Mun-tan D Can-cút-ta Câu Khu vực Nam Á có kiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Địa lí 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Tây Sơn, Đề thi học kì 1 môn Địa lí 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Tây Sơn

Hình ảnh liên quan

Câu 2. :Miền địa hình phía bắc của Nam Á là: - Đề thi học kì 1 môn Địa lí 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Tây Sơn

u.

2. :Miền địa hình phía bắc của Nam Á là: Xem tại trang 1 của tài liệu.
 Câu 4. Dựa vào hình 12.1 SGK và kiến thức đã học, hãy kể tên các sông lớn ở phần đất liền của Đông Á và nêu đặc điểm của các sông này (2đ) - Đề thi học kì 1 môn Địa lí 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Tây Sơn

u.

4. Dựa vào hình 12.1 SGK và kiến thức đã học, hãy kể tên các sông lớn ở phần đất liền của Đông Á và nêu đặc điểm của các sông này (2đ) Xem tại trang 2 của tài liệu.
 B. Địa hình có nhiều dãy núi chắn gió từ các vùng biển thổi vào        C. Ảnh hưởng của các dòng biển lạnh trong các biển xung quanh    - Đề thi học kì 1 môn Địa lí 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Tây Sơn

a.

hình có nhiều dãy núi chắn gió từ các vùng biển thổi vào C. Ảnh hưởng của các dòng biển lạnh trong các biển xung quanh Xem tại trang 3 của tài liệu.
  Câu 3. Dựa vào hình 12.1 SGK và kiến thức đã học, hãy kể tên các sông lớn ở phần đất liền của  Đông Á và nêu đặc điểm của các sông này - Đề thi học kì 1 môn Địa lí 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Tây Sơn

u.

3. Dựa vào hình 12.1 SGK và kiến thức đã học, hãy kể tên các sông lớn ở phần đất liền của Đông Á và nêu đặc điểm của các sông này Xem tại trang 4 của tài liệu.
2. Xác định hình thức kiểm tra: - Đề thi học kì 1 môn Địa lí 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Tây Sơn

2..

Xác định hình thức kiểm tra: Xem tại trang 5 của tài liệu.
Câu 2. :Miền địa hình phía bắc của Nam Á là: - Đề thi học kì 1 môn Địa lí 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Tây Sơn

u.

2. :Miền địa hình phía bắc của Nam Á là: Xem tại trang 7 của tài liệu.
Câu 4. Dựa vào hình 12.1 SGK và kiến thức đã học, hãy kể tên các sông lớn ở phần đất liền của - Đề thi học kì 1 môn Địa lí 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Tây Sơn

u.

4. Dựa vào hình 12.1 SGK và kiến thức đã học, hãy kể tên các sông lớn ở phần đất liền của Xem tại trang 8 của tài liệu.
2. Xác định hình thức kiểm tra: - Đề thi học kì 1 môn Địa lí 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Tây Sơn

2..

Xác định hình thức kiểm tra: Xem tại trang 12 của tài liệu.
tình hình phát triển các ngành kinh tế châu Á. (công nghiệp).  5 câu - Đề thi học kì 1 môn Địa lí 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Tây Sơn

t.

ình hình phát triển các ngành kinh tế châu Á. (công nghiệp). 5 câu Xem tại trang 13 của tài liệu.
 B. Địa hình có nhiều dãy núi chắn gió từ các vùng biển thổi vào        C. Ảnh hưởng của các dòng biển lạnh trong các biển xung quanh    - Đề thi học kì 1 môn Địa lí 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Tây Sơn

a.

hình có nhiều dãy núi chắn gió từ các vùng biển thổi vào C. Ảnh hưởng của các dòng biển lạnh trong các biển xung quanh Xem tại trang 14 của tài liệu.
  Câu 3. Dựa vào hình 12.1 SGK và kiến thức đã học, hãy kể tên các sông lớn ở phần đất liền của  Đông Á và nêu đặc điểm của các sông này - Đề thi học kì 1 môn Địa lí 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Tây Sơn

u.

3. Dựa vào hình 12.1 SGK và kiến thức đã học, hãy kể tên các sông lớn ở phần đất liền của Đông Á và nêu đặc điểm của các sông này Xem tại trang 16 của tài liệu.
Câu 4. Địa hình đã ảnh hưởng đến sự phân hóa khí hậu khu vực Nam Á: - Đề thi học kì 1 môn Địa lí 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Tây Sơn

u.

4. Địa hình đã ảnh hưởng đến sự phân hóa khí hậu khu vực Nam Á: Xem tại trang 17 của tài liệu.