0

đề kiểm tra cuối kỳ 1 năm học 20202021 môn văn kèm gợi ý làm bài thpt trung giã

5 21 0
  • đề kiểm tra cuối kỳ 1 năm học 20202021 môn văn kèm gợi ý làm bài  thpt trung giã

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 14:35

+ Nhấn mạnh sự cần thiết của thái độ dũng cảm đối mặt với những điều chưa tốt của bản thân; nhận ra để sửa đổi, để sẵn sàng đương đầu với những thách thức của thời đại, hướng đến một c[r] (1)Người đề: Nguyễn Thị Oanh, ngày 4/1/2021 TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ NĂM HỌC 2020 - 2021 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN: Ngữ văn - LỚP: 10 Thời gian làm bài: 90 phút PHẦN I ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) Đọc văn sau trả lời câu hỏi: …Với học sinh, thách thức em vô to lớn Là hệ kỉ 21, em phải đối mặt với giới đầy biến động Trong kỉ mình, em chứng kiến biến đổi khí hậu bất thường, nguồn tài nguyên cạn kiệt, môi trường ô nhiễm bị tàn phá ghê gớm Ngoài ra, định hướng nghề nghiệp em chọn cho hơm nay, chưa tồn ngày mai Trong cơng trình nghiên cứu mình, Howard Gardner, cha đẻ thuyết đa trí tuệ ra: đến năm 2030, 47% nghề nghiệp bị biến Nghĩa có nghề nghiệp đời thay nghề nghiệp cũ, em chuẩn bị tâm cho trước thay đổi chưa? Cốt lõi thay đổi dũng cảm người Dũng cảm để thừa nhận, dũng cảm để học hỏi, dũng cảm để tìm giải pháp, cách thức, dũng cảm để đối đầu (…) Các em dũng cảm để đối mặt với việc lười nhác, với việc học tập thụ động Đối mặt với thói hư tật xấu xã hội Đối mặt với vơ cảm với người thân yêu Đối mặt để em nhận thiếu tư phản biện, phẩm chất thiếu cơng dân kỷ 21… ( Trích phát biểu thầy Quí Lễ khai giảng) Câu (0.5 điểm): Xác định phương thức biểu đạt đoạn trích Câu (0.5 điểm): Người viết thách thức mà em học sinh phải đối mặt kỉ 21? Câu (1.0 điểm): Trong đoạn văn cuối, tác giả chủ yếu sử dụng biện pháp tu từ gì? Nêu tác dụng của việc sử dụng biện pháp tu từ Câu (1.0 điểm): Qua phần Đọc hiểu, anh (chị) thấy thông điệp ý nghĩa PHẦN II LÀM VĂN (7.0 điểm): Câu NLXH (2.0 điểm): Từ nội dung phần Đọc hiểu, anh/ chị viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ ý kiến: Cốt lõi thay đổi dũng cảm người Câu NLVH (5.0 điểm): Phân tích câu đầu thơ “Cảnh ngày hè” – Nguyễn Trãi (SGK Ngữ văn 10 – tập 1- NXB GD - 2006) (2)Người đề: Nguyễn Thị Oanh, ngày 4/1/2021 MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ I - MÔN VĂN - KHỐI 10 Mức độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng điểm Phần I Đọc hiểu Phong cách ngôn ngữ Hiểu nội dung Xác định biện pháp nghệ thuật Bài học cho thân Số câu: Số điểm: =30% Số câu: Số điểm: 0,5 = 5% Số câu: Số điểm: 0,5 =5% Số câu: Số điểm: = 10% Số câu: Số điểm: =10% Số câu: Số điểm: =30% Phần II Làm văn 1 NLXH Xác định dạng đề (đoạn NLXH) Giải thích khái niệm dung cảm biểu bình luận Liên hệ thân Số câu: Số điểm: =20% Số điểm: 0,5 = 5% Số điểm: 0,5 = 5% Số điểm: 0,5 = 5% Số điểm: 0,5 = 5% Số câu: Số điểm: =20% 2 NLVH Dạng đề: Nghị luận một đoạn trích thơ Vẻ đẹp tranh thiên nhiên lòng yêu thiên nhiên, yêu quê hương tác giả Luận điểm rõ ràng, đầy đủ nội dung, nghệ thuật Viết văn hoàn chỉnh Số câu: Số điểm: =50% Số điểm: 0,5 = 5% Số điểm: 0,5 = 5% Số điểm: = 20% Số điểm: = 20% Số câu: Số điểm: = 50% Tổng số câu: Tổng điểm: 10 Tỉ lệ: 100% Tổng điểm: 1,5 Tỉ lệ: 15% Tổng điểm: Tỉ lệ: 20% Tổng điểm: Tỉ lệ: 30% Tổng điểm: 3,5 Tỉ lệ: 35% (3)Người đề: Nguyễn Thị Oanh, ngày 4/1/2021 ĐÁP ÁN PHẦN I ĐỌC HIỂU (3,0 điểm): Câu Nội dung Điểm 1 Phương thức biểu đạt đoạn trích: Nghị luận, biểu cảm 0,5 2 Người viết thách thức mà em học sinh phải đối mặt thế kỉ 21: biến đổi khí hậu, tài ngun cạn kiệt, mơi trường nhiễm, thay đổi nghề nghiệp 0,5 3 - Đoạn văn cuối, tác giả chủ yếu sử dụng biện pháp tu từ: điệp cấu trúc: Đối mặt với + cụm từ điều chưa tốt/còn thiếu - Hiệu quả: + Tạo âm hưởng, nhịp điệu giục giã cho câu văn + Nhấn mạnh cần thiết thái độ dũng cảm đối mặt với điều chưa tốt thân; nhận để sửa đổi, để sẵn sàng đương đầu với thách thức thời đại, hướng đến sống tốt đẹp, ý nghĩa 0,5 0,5 4 - HS nêu số thơng điệp sau: + Cần chuẩn bị tâm để lựa chọn nghề nghiệp, tìm hiểu nghề nghiệp hiện tương lai để có lựa chọn + Cần dũng cảm để thay đổi + Cần đối mặt với thách thức sống, không nên lảng tránh, bị động mà cần chủ động linh hoạt 1,0 PHẦN II LÀM VĂN (7,0 điểm): 1.Yêu cầu chung: Thí sinh biết kết hợp kiến thức kĩ dạng đề nghị luận xã hội văn học để tạo lập văn Bài viết phải có bố cục đầy đủ, rõ ràng; văn viết có cảm xúc; thể khả cảm thụ văn học tốt; diễn đạt trơi chảy, bảo đảm tính liên kết; khơng mắc lỗi tả, từ ngữ, ngữ pháp 2 Yêu cầu cụ thể: Câu Nội dung Điểm 1 Viết 01 đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ anh/chị quan niệm đưa văn trích dẫn phần Đọc hiểu: Cốt lõi sự thay đổi dũng cảm người a) Đảm bảo cấu trúc đoạn nghị luận 0,25 b) Xác định vấn đề cần nghị luận Cốt lõi thay đổi dũng cảm người 0,25 (4)Người đề: Nguyễn Thị Oanh, ngày 4/1/2021 * Giải thích khái niện dũng cảm: Sẵn sàng đối mặt với khó khăn thử thách * Biểu dũng cảm: - Dũng cảm để thừa nhận, dũng cảm để học hỏi, dũng cảm để tìm giải pháp, cách thức, dũng cảm để đối đầu vượt lên hoàn cảnh - Dám nghĩ dám làm, dám đấu tranh với xấu, tiêu cực để tạo nên thay đổi tốt đẹp - Có lối sống sống mạnh mẽ, chủ động, tích cực, hết mình.VD * Bình luận, mở rộng: - Ý nghĩa dung cảm - Phê phán lối sống hèn nhác, ỉ lại, yếu đuối * Liên hệ: Mỗi người cần rèn luyện dũng cảm dựa hiểu biết 0,25 0,25 0,25 0,25 d) Sáng tạo Có nhiều cách diễn đạt độc đáo sáng tạo (viết câu, sử dụng từ ngữ, hình ảnh yếu tố biểu cảm,…); thể quan điểm thái độ riêng, sâu sắc không trái với chuẩn mực đạo đức pháp luật 0,25 e) Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn tiếng Việt 0,25 Tổng điểm 2,0 Câu Nội dung Điểm 2 Phân tích câu đầu thơ “Cảnh ngày hè” – Nguyễn Trãi a)Đảm bảo cấu trúc văn nghị luận - Có đủ phần mở bài, thân bài, kết Mở nêu vấn đề, thân triển khai vấn đề, kết kết luận vấn đề - Xác định vấn đề cần nghị luận: Vẻ đẹp khung cảnh ngày hè rực rỡ tình yêu thiên nhiên, yêu sống thi nhân 0,5 b) Bố cục 1 Mở bài: - Cảnh ngày hè Nguyễn Trãi số 43 trùm thơ Bảo kính cảnh giới Quốc âm thi tập - Bài thơ miêu tả vẻ đẹp khung cảnh ngày hè rực rỡ tình yêu thiên nhiên, yêu sống thi nhân 0,5 2 Thân bài: – Hoàn cảnh sống Nguyễn Trãi ngày ẩn: + “Rồi”: Là từ cổ có nghĩa rảnh rỗi, nhàn hạ + “Ngày trường”: Ngày dài, khoảnh thời gian rảnh rỗi (5)Người đề: Nguyễn Thị Oanh, ngày 4/1/2021 + Hóng mát: Hoạt động an nhàn, tĩnh tại, thư thái -> Tâm an nhàn, thảnh thơi tác giả – Khung cảnh ngày hè rực rỡ: + Cây hịe có sức sống mãnh liệt, tán xanh che phủ khoảng không gian + Sắc đỏ thạch lựu tô đậm thêm cho khung cảnh ngày hè + Hương hoa sen tỏa ngát bay theo gió + NT: Với nhiều động từ: rợp, phun, tiễn nhiều từ láy: đùn đùn, lao xao, dắng dỏi đảo ngữ: lao xao chợ cá, dắng dỏi cầm ve -> Cảnh vật ngày hè tươi tắn, sức sống trỗi dậy tràn đầy, tâm hồn tinh tế, nhạy cảm, yêu thiên nhiên của Nguyễn Trãi – Vẻ đẹp tranh sống người: + Cuộc sống cảm nhận âm thanh: Âm từ làng chợ cá, tiếng ve râm ran độ hè + Từ Hán Việt: ngư phủ, cầm ve, tịch dương kết hợp nhuần nhuyễn với từ Việt tạo nên vẻ đẹp vừa mộc mạc, bình dị, vừa trang trọng tao nhã + Từ láy: đùn đùn, lao xao, dắng dỏi…-> Cảnh ngày hè xôn xao, náo nức, khơng khí nhộn nhịp ⇒ Cả thiên nhiên người lên tràn đầy sức sống, tâm hồn lạc quan, yêu đời, tinh tế, nhạy cảm, yêu thiên nhiên, tha thiết với sống quê nhà nhà thơ Nguyễn Trãi 3 Kết bài: Vẻ đẹp tâm hồn thi nhân 0,75 0,25 0,75 0,25 0,5 c) Sáng tạo: Có nhiều cách diễn đạt độc đáo sáng tạo (viết câu, sử dụng từ ngữ, hình ảnh yếu tố biểu cảm,…); Có dẫn chứng mở rộng, thể được quan điểm thái độ riêng, sâu sắc 0,5 d) Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn tiếng Việt 0,5
- Xem thêm -

Xem thêm: đề kiểm tra cuối kỳ 1 năm học 20202021 môn văn kèm gợi ý làm bài thpt trung giã,

Hình ảnh liên quan

Có nhiều cách diễn đạt độc đáo và sáng tạo (viết câu, sử dụng từ ngữ, hình ảnh và các yếu tố biểu cảm,…); thể hiện được quan điểm và thái độ riêng,  sâu sắc nhưng không trái với chuẩn mực đạo đức và pháp luật - đề kiểm tra cuối kỳ 1 năm học 20202021 môn văn kèm gợi ý làm bài  thpt trung giã

nhi.

ều cách diễn đạt độc đáo và sáng tạo (viết câu, sử dụng từ ngữ, hình ảnh và các yếu tố biểu cảm,…); thể hiện được quan điểm và thái độ riêng, sâu sắc nhưng không trái với chuẩn mực đạo đức và pháp luật Xem tại trang 4 của tài liệu.
ngữ, hình ảnh và các yếu tố biểu cảm,…); Có dẫn chứng mở rộng, thể hiện được quan điểm và thái độ riêng, sâu sắc - đề kiểm tra cuối kỳ 1 năm học 20202021 môn văn kèm gợi ý làm bài  thpt trung giã

ng.

ữ, hình ảnh và các yếu tố biểu cảm,…); Có dẫn chứng mở rộng, thể hiện được quan điểm và thái độ riêng, sâu sắc Xem tại trang 5 của tài liệu.