0

đề thi năng khiếu lần 3 năm học 20202021

9 47 0
 • đề thi năng khiếu lần 3 năm học 20202021

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 13:45

Cho một chất làm suy yếu hoạt động của bơm Na-K tác động lên nơron A nhưng không cho chất này tác động lên nơron B thì khi kích thích biên độ điện thế hoạt động lan truyền trên mỗi sợi[r] (1)SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI ĐỀ KỲ THI NĂNG KHIẾU NĂM HỌC 2020-2021 MÔN: SINH HỌC - KHỐI 10 – LẦN III Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề thi có 05 trang, gồm 10 câu) Ngày thi: 07 tháng 12 năm 2020 Câu (2,0 điểm) 1 Hình bên mơ tả đa dạng nguyên tố tế bào sống, theo đó, nguyên tố C,H,O chiếm tới 95% tế bào, nguyên tử tồn theo tỉ lệ C:H:O = 1:2:1 tương ứng với công thức cấu tạo cacbohidrat (CH2O) Điều kết luận hợp chất tồn tế bào sống hầu hết đường hay khơng? Vì sao? 2 Trong trình quang hợp, chất ranh giới hai đường vận chuyển electron vịng khơng vịng? Giải thích 3 Một chất X có tác dụng ức chế loại enzim chu trình Canvil làm chu trình ngừng lại Nếu xử lý tế bào quang hợp chất X lượng oxi tạo từ tế bào thay đổi nào? Giải thích Câu (2,0 điểm) Tảo đơn bào Chlorella dùng để nghiên cứu có mặt 14C hai hợp chất hữu X Y thuộc chu trình Canvin cách bổ sung 14CO 2 vào môi trường nuôi đo tín hiệu phóng xạ hai thí nghiệm sau: - Thí nghiệm 1: Tảo ni điều kiện chiếu sáng cung cấp lượng CO2 (khơng đánh dấu phóng xạ) định Ngay CO2 bị tiêu thụ hết, nguồn sáng bị tắt 14CO2 bổ sung vào môi trường nuôi tảo (thời điểm thể đường nét đứt Hình 2.1) - Thí nghiệm 2: Tảo ni điều kiện chiếu sáng liên tục cung cấp lượng 14CO định Khi 14CO 2 bị tiêu thụ hết (thời điểm thể nét đứt Hình 2.2), khơng bổ sung thêm nguồn CO2 (dpm: số lần nhấp nháy tín hiệu phóng xạ/phút) Tín hi ệu phóng xạ (dpm ) 0 Thời gian CO2, sáng 14CO2, tối X Y Thí nghiệm 1 0 14CO 2, sáng Sáng Y X Thí nghiệm 2 Tín hi ệu phóng xạ (dpm ) Thời gian (2)2 a Mỗi chất X Y chất gì? Giải thích b Nồng độ chất Y thay đổi trước sau tắt nguồn sáng thí nghiệm 1? c Tại tín hiệu phóng xạ chất X ln lớn Y điều kiện có ánh sáng 14CO 2 thí nghiệm 2? Câu (2,0 điểm) 1 Một số lồi vi khuẩn sử dụng êtanol (CH3-CH2-OH) axêtat (CH3-COO-) làm nguồn cacbon trình sinh trưởng Tốc độ hấp thụ ban đầu hai loại chất tế bào vi khuẩn trình bày bảng đây: Nồng độ chất (mM) Tốc độ hấp thụ vi khuẩn ( mol/phút) Chất A Chất B 0,1 18 0,3 46 1,0 20 100 3,0 60 150 10,0 200 182 a Vẽ đồ thị biểu diễn mối quan hệ tốc độ hấp thụ ban đầu nồng độ hai chất b Dựa vào đồ thị vẽ, cho biết: - Sự vận chuyển hai chất A B qua màng tế bào vi khuẩn theo cách nào? Giải thích - Hai chất A B, chất êtanol chất axêtat? Giải thích 2 ATP xem đồng tiền lượng tế bào, q trình thuỷ phân ATP (hình 3.1) giải phóng nhiều lượng cung cấp cho q trình chuyển hố khác Tuy nhiên, học sinh cho rằng, lý thuyết sai Bạn cho rằng, phá vỡ liên kết hoá học tiêu tốn lượng, khơng phải giải phóng lượng Vì vậy, lượng cung cấp cho phản ứng chắn không đến từ thuỷ phân ATP Hình 3.1: Phản ứng thuỷ phân ATP (ΔG = - 7.3 kcal/mole) a Theo em, nhận định bạn học sinh hay sai? Giải thích b Dưới phản ứng trình đường phân: Glucose + Pi  Glucose - phosphate + H2O (ΔG = 3.3 kcal/mole) Với ΔG dương, phản ứng khó xảy tự phát, dẫn đến đường phân xảy với tốc độ thấp Tế bào thay đổi ΔG cách nào? Câu (2,0 điểm) 1 Các nhận định sau hay sai? Giải thích A Trong phân chia tế bào kiểu phân đôi vi khuẩn, phân tử kiểu actin có chức q trình phân chia tế bào chất B Trong kì sau, di chuyển nhiễm sắc thể liên quan đến ngắn vi ống thể động đầu cực thoi (3)D Tham gia vào tạo thành vách ngăn tế bào thực vật có phức hệ Gongi, lưới nội chất vi ống cực thoi tồn dư lại vùng xích đạo 2 a Cdk gì? Cdk có đặc điểm vai trị q trình phân bào? b Phân tích thay đổi nồng độ cyclin MPF tế bào qua giai đoạn chu kỳ tế bào Câu (2,0 điểm) 1 Hình ảnh mô tả cấu trúc loại bào quan tế bào nhân thực - Hãy xác định tên bào quan cấu trúc A kí hiệu hình - Hãy đặc điểm cấu trúc A giúp bào quan thực chức cách hiệu 2 Trong trình phân bào tế bào động vật, cần có tham gia hai thành phần thuộc hệ thống khung xương tế bào Đó hai thành phần nào? Hãy phân biệt hai thành phần hai tiêu chí: cấu trúc hoạt động tham gia chu kỳ tế bào Câu (2,0 điểm) 1 Mơ tả q trình hình thành nội bào tử vi khuẩn Vì nội bào tử có khả chống chịu với nhiệt độ cao môi trường? 2 Sau kết nuôi cấy hai chủng vi khuẩn E.coli môi trường nuôi cấy khác nhau: A B C Chủng I - + - Chủng II - - + Chủng I + Chủng II + + + A: môi trường tối thiểu (+): có mọc khuẩn lạc B: A + biotin (-): không mọc khuẩn lạc C: A + lizin 1 Nhận xét nhu cầu dinh dưỡng chủng I chủng II với biotin lizin Tên gọi kiểu dinh dưỡng chủng với chất? 2 Vì ni cấy chung, chủng I chủng II mọc khuẩn lạc môi trường tối thiểu? Câu (2,0 điểm) 1 Hai đường cong (I) (II) đồ thị bên biểu biến động trao đổi chất điều kiện nhiệt độ môi trường khác hai cá thể loài động vật, độ tuổi có kích thước tương tự Trong đó, cá thể trạng thái vận động cá thể trạng thái nghỉ ngơi M ức tiêu thụ O 2 (ml /g iờ) tr ên 1kg 10 5 15 20 (I) (4)4 a Đường cong tương ứng với trai đổi chất cá thể trạng thái vận động? Đường cong tương ứng với trao đổi chất cá thể trạng thái nghỉ ngơi? Giải thích? b Các đường cong đồ thị thể xu biến động trao đổi chất chung loài động vật nhiệt hay biến nhiệt? Giải thích? c Có phải trao đổi chất nguồn sinh nhiệt chủ yếu cho thể cá thể lồi khơng? Giải thích? 2 Người ta tiến hành thí nghiệm để kiểm tra ảnh hưởng độ cao đến pH máu pH nước tiểu Thí nghiệm tiến hành nhóm học sinh sống vùng đồng bằng, độ tuổi, khỏe mạnh có hoạt động hệ quan diễn theo chế sinh lý bình thường Trong thí nghiệm, nhóm học sinh di chuyển từ chân núi có độ cao 400 m lên đỉnh núi có độ cao 2000 m (so với mực nước biển) cáp treo (đảm bảo yếu tố vận động không ảnh hưởng đến kết thí nghiệm) Thời gian nhóm học sinh đỉnh núi tiếng pH máu học sinh nhóm thí nghiệm đo thời điểm chân núi trước lên thời điểm đỉnh núi trước xuống pH nước tiểu học sinh nhóm thí nghiệm đo thời điểm đỉnh núi lên trước xuống a pH máu nhóm học sinh thí nghiệm đỉnh núi có giảm so với chân núi khơng? Giải thích? b pH nước tiểu nhóm học sinh thí nghiệm thời điểm trước xuống so với thời điểm lên đỉnh núi thay đổi nào? Giải thích Câu (2,0 điểm) 1 Một bệnh nhân X bị tiểu nhiều có kết xét nghiệm số tiêu thể bảng sau: Chỉ tiêu xét nghiệm Bệnh nhân X Người bình thường Nồng độ Na+ nước tiểu (mmol/lít) <21 >21 Nồng độ ADH huyết tương (pg/ml) 30 Tốc độ tạo angiotensin I (ng/ml/giờ) Dựa kết xét nghiệm bảng trên, cho biết: a Tại bệnh nhân X bị tiểu nhiều? b Nồng độ Na+ huyết tương bệnh nhân X thay đổi so với người bình thường? Giải thích 2 Erythropoietin (EPO) hoocmơn có vai trò quan trọng sản sinh hồng cầu Hematocrit (Hct) số xét nghiệm công thức máu thể tỷ lệ phần trăm thể tích hồng cầu so với thể tích máu Bảng thể số liệu hàm lượng EPO số Hct mẫu xét nghiệm đánh mã số từ từ N°1 đến N°6 giới hạn số người trưởng thành khỏe mạnh Chỉ số N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 Giới hạn bình thường EPO (IU) 1 10 12 150 150 - 11 Hct (%) 20 60 40 51 20 51 Nữ: 34 – 44 Nam: 37 - 48 (5)Câu (2,0 điểm) 1 Một phụ nữ 25 tuổi có hàm lượng estradiol progesterone máu thấp so với bình thường Kiểm tra cho thấy vùng đồi người phụ nữ hoạt động bình thường lại có bất thường hoạt động tuyến yên hoạt động buồng trứng Nêu phương pháp để xác định xác nguyên nhân gây giảm hàm lượng hoocmon sinh dục người phụ nữ rối loạn hoạt động tuyến yên hay rối loạn hoạt động buồng trứng Giải thích 2 Hai nơron A B loại, có chênh lệch Na+, K+ bên bên nơron a Cho chất làm suy yếu hoạt động bơm Na-K tác động lên nơron A không cho chất tác động lên nơron B kích thích biên độ điện hoạt động lan truyền sợi trục có thay đổi khơng biên độ điện hoạt động nơron lớn hơn? Giải thích b Cho chất ức chế chuỗi chuyền điện tử tác động lên nơron B không cho chất tác động lên nơron A nồng độ ion K+ nơron lớn hơn? Giải thích Câu 10 (2,0 điểm) 1 Hoocmon cortisol miền vỏ tuyến thượng thận kích thích phân giải protein lipit Bảng dướiđây cho biết mức nồngđộ hoocmon cortisol, ACTH (hoocmon kích thích vỏ tuyến thận ) CRH (hoocmon giải phóng hướng vỏ tuyến thận) mẫu xét nghiệm (kí hiệu P1 – P6) Mẫu Hoocmon P1 P2 P3 P4 P5 P6 Cortisol Thấp Thấp Bình thường Cao Thấp Cao ACTH Cao Thấp Bình thường Cao Thấp Cao CRH Cao Thấp Bình thường Cao Cao Thấp a) Hãy cho biết bốn mẫu sáu mẫu (P1 – P6) tương ứng với bốn bệnh nhân chẩn đoán: (1) Ưu tuyến thận, (2) Giảm nhạy cảm thụ thể với ACTH vỏ tuyến thận, (3) Bị stress kéo dài, (4) Tăng nhạy cảm thụ thể với cortisol vùng đồi Giải thích b) Ưu tuyến thận kéo dài (mãn tính) ảnh hưởng đến kích thước tuyến yên khối lượng cơ thể nào? Giải thích 2 Một nam niên khỏe mạnh có nhịp tim 75 nhịp/phút Lượng oxi tĩnh mạch phổi 0,24 ml/ml máu, động mạch phổi 0,16 ml/ml máu, lượng oxi thể tiêu thụ 432 ml/phút Thể tích tâm thu người ? Nêu cách tính -Hết - - Thí sinh khơng sử dụng tài liệu; (6)6 Gợi ý trả lời Câu (2,0 điểm) 1 Khơng thể kết luận vì: (0,5 điểm) - Phần lớn nguyên tử H O (70%) tế bào sống thành phần cấu tạo nước - Phần lại hỗn hợp chất đường, axit amin, axit nucleic, lipit toàn phân tử đại phân tử tạo nên tế bào sống, nên tỉ lệ nguyên tử tương đương với CTHH cacbohydrat trùng hợp ngẫu nhiên 2 (0,5 điểm) - Chất ranh giới hai đường vận chuyển electron vịng khơng vịng feredoxin -Giải thích: Clorophyl P700 kích động chuyển electron tới Feredoxin + Ở đường chuyền e- khơng vịng: Fd chuyển electron cho NADP+ + Ở đường chuyền e- vòng: Fd chuyển e- cho số chất chuyền e- khác (xitocrom, plastoxianin) quay trở lại P700 3 (1 điểm) - Chu trình Canvil sử dụng ATP, NADPH tạo ADP, Pi NADP+ cung cấp trở lại cho pha sáng - Nếu chu trình ngừng lại→lượng ADP, Pi NADP+ không tạo → Pha sáng thiếu nguyên liệu→ngừng pha sáng→lượng O2 giảm dần đến không Câu (2,0 điểm) a) Chất X axit phosphoglyceric (APG 3- phosphoglycerate) Chất Y ribulose 1,5-bisphosphate (RuPB ribulose 1,5-diphosphate) b) Nồng độ chất Y (RuBP) khơng đánh dấu phóng xạ giảm sau tắt ánh sáng Cịn chất Y khơng đánh dấu phóng xạ khơng sinh nên khơng có thay đổi c) Trong điều kiện có ánh sáng 14CO2, tảo thực pha sáng pha tối quang hợp làm tăng lượng APG RuBP có đánh dấu phóng xạ Chỉ có 5/6 AlPG sinh từ APG dùng để tái tạo RuBP Do đó, tín hiệu APG ln lớn RuBP điều kiện Câu (2,0 điểm) 1 a Vẽ thích đầy đủ đồ thị biểu diễn tốc độ hấp thụ ban đầu chất theo nồng độ Hình b Sự hấp thụ chất B qua đồ thị cho thấy tốc độ vận chuyển chất vào tế bào lúc đầu tăng với việc tăng nồng độ chất Nhưng đến giai đoạn định tốc độ phản ứng gần không tăng kể nồng độ chất tan tiếp tục tăng lên Chất B vận chuyển qua kênh protein việc vận chuyển chất B không tăng giai đoạn sau tượng bão hòa kênh Sự hấp thụ chất A qua đồ thị cho thấy tốc độ vận chuyển chất tan phụ thuộc tuyến tính vào nồng độ chất tan Điều chất A khuếch tán trực tiếp qua lớp lipit kép màng tế bào mà không cần phải qua kênh protein xuyên màng Từ đồ thị cho thấy: - Chất A etanol etanol chất phân tử nhỏ, khơng tích điện nên khuếch tán trực tiếp qua lớp lipit kép màng tế bào dễ dàng nhiều so với axêtat - Chất B axêtat chất tích điện nên khó khuếch tán trực tiếp qua lớp lipit kép màng tế bào lớp phospholipit kép có chứa hydrocacbon kị nước (không phân cực) 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 2 (0,5 điểm) a - Nhận định bạn học sinh sai - Bạn học sinh chỗ, phá huỷ liên kết hoá học cần phải tiêu tốn lượng Ở trường hợp này, muốn phá huỷ liên kết phosphate ATP cần tiêu thụ lượng lượng định - Tuy nhiên, thuỷ phân ATP không phá huỷ liên kết phosphate mà cịn hình thành lại liên kết P-OH (hình 4.1) Liên kết phosphate liên kết cao năng, nên cần lượng để phá vỡ, bù lại, liên kết P-OH liên kết bền, nên hình thành giải phóng nhiều lượng Do đó, tồn q trình thuỷ phân ATP giải phóng khơng tiêu thụ lượng 0.25 b - Tế bào làm giảm ΔG phản ứng cách kết hợp phản ứng với thuỷ phân ATP - Cụ thể, enzyme Hexokinase tiến hành hai phản ứng lúc, khiến cho tồn q trình mang ΔG âm: ΔG = -7.3 + 3.3 = -4.3 (kcal/mole) Lúc này, phản ứng mang tính chất tự (7)phát (HS khơng cần tính ΔG) (Lưu ý, nhắc đến enzyme mà không đề cập đến kết cặp thuỷ phân ATP khơng cho điểm, thân enzyme làm giảm lượng hoạt hoá, không làm thay đổi ΔG) Câu (2,0 điểm) 1 (1 điểm) a SAI Trong phân chia tế bào kiểu phân đôi vi khuẩn, phân tử kiểu actin có chức di chuyển nhiễm sắc thể cực đối lập tế bào vi khuẩn b SAI Trong kì sau, di chuyển nhiễm sắc thể liên quan đến ngắn vi ống thể động đầu thể động chứ đầu cực thoi c ĐÚNG d ĐÚNG (1 điểm) a (0,5 điểm) - Cdk loại kinase phụ thuộc cyclin - Đặc điểm: + Ở dạng bất hoạt, nồng độ không đổi tế bào + Là enzim gây bất hoạt kích hoạt pr khác cách photphoryl hóa chúng (khi liên kết với cyclin tương ứng) b bước camp (0,5 điểm) Câu (2,0 điểm) 1 - Bào quan ti thể (0,25đ) - Cấu trúc A mào ti thể (0,25đ) - Đặc điểm giúp ti thể thực chức hiệu quả: + Đây phần gấp nếp màng ti thể, cung cấp diện tích bề mặt lớn giúp ti thể thực chức chuyển hóa vật chất lượng (0,25đ) + Chứa thành phần chuỗi chuyền electron => giúp H+ di chuyển từ chất xoang gian màng, sau qua ATP synthase để tổng hợp nên ATP (0,25đ) Hai yếu tố vi ống vi sợi Tiêu chí Vi ống Vi sợi Cấu trúc (0,5đ) - Tiểu đơn vị: α β tubulin - Cấu tạo từ 13 tiểu đơn vị tubulin - Tiểu đơn vị actin - Hai sợi polymer xoắn lấy Hoạt động (0,5đ) Các vi ống thể động giúp NST chuyển động cực trình phân chia tế bào Các vi ống khơng thể động trượt lên giúp tế bào dãn dài cực Vi sợi actin tương tác với phân tử myosin làm cho vòng actin co lại => rãnh phân cắt sâu => phân chia tế bào chất Câu (2,0 điểm) (1 điểm) (8)8 Bước 2: Tế bào phân chia thành 2: tế bào mẹ tiền bào tử Bước 3: Màng tế bào mẹ bao lấy tiền bào tử Peptidoglican hình thành lớp màng Bước 4: Hình thành lớp vỏ (cortex, bao ngoài, màng cùng) bao quanh tiền bào tử tạo bào tử Bước 5: Phân giải ADN NST tế bào mẹ Bước 6: Nội bào tử giải phóng khỏi tế bào mẹ Chỉ nêu bước 1,4,5,6: 0,25đ Đầy đủ: 0,5đ Vì: có chứa hợp chất canxi dipicolinat chống chịu với nhiệt độ cao axit L-N-succinyl glutamic giúp bào tử trở nên bền nhiệt (0,25đ) 2 - Chủng I: sống thiếu biotin  biotin nhân tố sinh trưởng cho chủng I  chủng I : đơn khuyết dưỡng biotin -Chủng II: sống thiếu lizin  lizin nhân tố sinh trưởng cho chủng II  Chủng II: đơn khuyết dưỡng axit amin lizin 0,5 0,5 -Khi nuôi cấy chung môi trường tối thiếu chủng phát triển bình thường vì: -Biotin sản phẩm chuyển hóa trao đổi chất chủng II, chúng lại sử dụng làm nhân tố sinh trưởng cho chủng I phát triển -Lizin sản phẩm chuyển hóa trao đổi chất chủng I, chúng sử dụng làm nhân tố sinh trưởng cho chủng II phát triển  Đồng sinh trưởng 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu (2,0 điểm) a - Đường cong (I) tương ứng với trao đổi chất (TĐC) cá thể trạng thái vận động, đường cong (II) tương ứng với TĐC cá thể trạng thái nghỉ ngơi - Các cá thể lồi, độ tuổi, kích thước tương đương, cá thể vận động nhiều có mức trao đổi chất cao – mức tiêu thụ O2 nhiều Như vậy, mức trao đổi chất cá thể ứng với đường cong (I) cao so với cá thể ứng với đường cong (II) b - Các đường cong đồ thị biểu xu biến động trao đổi chất chung loài động vật biến nhiệt c - Trao đổi chất nguồn sinh nhiệt chủ yêu cho thể cá thể loài - Sinh nhiệt cho thể chủ yếu thong qua trao đổi chất đặc trưng động vật nhiệt Lồi động vật thuộc nhóm động vật biến nhiệt cung cấp nhiệt cho thể chủ yếu thông qua hấp thu nhiệt từ môi trường a - Khơng, vì: giá trị pH máu thường kiểm sốt chặt chẽ có giao động lớn - Nếu có thay đổi, pH máu nhóm học sinh thí nghiệm núi cao so với thời điểm chân núi, do: + Phân áp khí O2 đỉnh núi thấp kích thích thụ thể hóa học xoang động mạch cảnh cung động mạch chủ Xung thần kinh theo dây thần kinh cảm giác làm hoạt hóa trung khu hơ hấp hành não dẫn đến tăng cường nhịp hô hấp giúp tăng cường lấy O2 + Nhịp hô hấp tăng làm tăng thông khí dẫn đến giảm hàm lượng CO2 phế nang Do đó, hàm lượng CO2 máu giảm CO2 khuếch tán phế nang nhiều Kết nồng độ H+ máu giảm, nên pH máu tăng b - pH nước tiểu nhóm học sinh thí nghiệm thời điểm trước xuống cao so với thời điểm lên núi Câu (2,0 điểm) a (9)- Nguyên nhân, rối loạn chức thụ thể ADH phân tử truyền tín hiệu ADH nội bào prôtêin kênh nước tế bào thành ống góp Kết làm giảm tái hấp thu nước ống thận, dẫn đến tiểu nhiều nước tiểu loãng b - Nồng độ Na huyết tương bệnh nhân X tăng cao so với bình thường + Đi tiểu nhiều làm thể tích máu giảm, dẫn đến kích thích máy cận tiểu cầu tiết rennin Bằng chứng tốc độ tạo angiotensin I tăng tác động rennin + Angiotensin I biến đổi thành angiotensin II kích thích tuyến thận tăng giải phóng anđôstêron Mức anđôstêron cao làm tăng tái hấp thu Na+ từ ống lượn xa Kết làm tăng nồng độ Na+ huyết tương 2 Người xét nghiệm Mã số mẫu xét nghiệm Vận động viên bơi lội Olympic quốc tế N°4 Bệnh nhân suy thận nặng N°1 Bệnh nhân suy tủy xương N°5 Bệnh nhân đa hồng cầu nguyên phát N°2 Câu (2,0 điểm) 1 Phương pháp 1: Tiêm FSH LH vào người bệnh sau theo dõi thay đổi nồng độ estradiol progesterone máu (0,25 điểm) (0,25 điểm) - Phương pháp 2: Đo hàm lượng FSH LH máu người bệnh (0,25 điểm) (0,25 điểm) 2 a Biên độ điện hoạt động lan truyền sợi trục không thay đổi Biên độ điện hoạt động nơron B lớn nơron A, vì: - Khi xung thần kinh lan truyền sợi trục biên độ điện hoạt động khơng thay đổi - Biên độ điện thến hoạt động phụ thuộc vào mức độ phân cực nơron b Nồng độ ion K+ nơron A lớn so với nơron B, vì: - Chất ức chế chuỗi chuyền điện tử làm giảm số lượng ATP tạo từ ti thể nơron B - Số lượng ATP giảm dẫn đến làm suy yếu hoạt động bơm Na – K việc bơm K+ vào tế bào Câu 10 (2,0 điểm) a) -P6:Ưu tuyến yên (0,25 đ) -P1: Giảm nhạy cảm thụ thể với ACTH vỏ tuyến thận (0,25 đ) -P4: Bị stress kéo dài (0,25 đ) -P2: Tăng nhạy cảm thụ thể với cortisol vùng dướiđồi (0,25 đ) b) -Ưu tuyến thận mãn tính làm tiết liên tục cortisol nồngđộ cao Do đó, liên tụcức chế lên thùy trước tuyến yên, làm giảm kích thước tuyến yên (0,25 đ) -Cortisol cao tăng phân giải protein lipit làm giảm khối lượng thể (0,25 đ) 2 (0,5 điểm) - Thể tích tâm thu người 72 ml (0,25 đ) - Lượng O2 cung cấp cho thể ml máu = 0,24 – 0,16 = 0,08 (ml O2) - Lượng O2 thể tiêu thụ phút = Thể tích tâm thu × Nhịp tim × Lượng O2 ml máu Thể tích
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi năng khiếu lần 3 năm học 20202021, đề thi năng khiếu lần 3 năm học 20202021

Hình ảnh liên quan

1. Hình bên mô tả sự đa dạng của các nguyên tố trong tế bào sống, theo đó, các nguyên tố C,H,O chiếm tới 95% trong tế bào, các nguyên tử này tồn tại theo tỉ lệ C:H:O = 1:2:1 tương ứng với công thức cấu tạo của cacbohidrat (CH 2O) - đề thi năng khiếu lần 3 năm học 20202021

1..

Hình bên mô tả sự đa dạng của các nguyên tố trong tế bào sống, theo đó, các nguyên tố C,H,O chiếm tới 95% trong tế bào, các nguyên tử này tồn tại theo tỉ lệ C:H:O = 1:2:1 tương ứng với công thức cấu tạo của cacbohidrat (CH 2O) Xem tại trang 1 của tài liệu.
1. Hình ảnh dướiđây mô tả cấu trúc một loại bào quan trong tế bào nhân thực. - đề thi năng khiếu lần 3 năm học 20202021

1..

Hình ảnh dướiđây mô tả cấu trúc một loại bào quan trong tế bào nhân thực. Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bước 3: Màng của tế bào mẹ bao lấy tiền bào tử. Peptidoglican hình thành giữa 2 lớp màng. - đề thi năng khiếu lần 3 năm học 20202021

c.

3: Màng của tế bào mẹ bao lấy tiền bào tử. Peptidoglican hình thành giữa 2 lớp màng Xem tại trang 8 của tài liệu.

Từ khóa liên quan