0

đề thi năng khiếu lần 3 năm học 20202021

4 9 0
  • đề thi năng khiếu lần 3  năm học 20202021

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 13:44

So sánh với người khỏe mạnh (bình thường), thì người bị bệnh có các chi số (1-3) dưới đây thay đổi như thế nào? Giải thích.. b) Hình 8.2a thể hiện sự thay đổi áp lực và thể tích máu tr[r] (1) SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI ĐỀ KỲ THI NĂNG KHIẾU NĂM HỌC 2020-2021 MÔN: SINH HỌC KHỐI 11 Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 07 tháng 12 năm 2020 Câu (2,0 điểm): Cho thân cao, hoa đỏ chủng lai với thân thấp, hoa trắng chủng F1có 100% thân cao, hoa đỏ Sau cho F1 lai với (M) thu F2 gồm loại kiểu hình, trong thân thấp, hoa đỏ chiếm 25% Biết không xảy đột biến; gen quy định tính trạng trội, lặn hồn tồn; khơng xảy hốn vị gen Hãy biện luận viết sơ đồ lai từ P đến F2 Câu (2,0 điểm): Ở loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng; gen phân li độc lập Cho thân cao, hoa vàng (P) tự thụ phấn, thu F1 Biết khơng có đột biến xảy Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình F1 nào? Câu (2,0 điểm): Hình vẽ sau mơ tả hai tế bào hai thể lưỡng bội phân bào Biết không xảy đột biến; chữ A, a, B, b, c, D, M, n kí hiệu cho nhiễm sắc thể Theo lí thuyết, cho biết tế bào tế bào kì trình phân bào? Giải thích Câu (2,0 điểm): a) Theo lí thuyết, tế bào sinh tinh ruồi giấm có kiểu gen AabbDd giảm phân bình thường tạo tối đa loại giao tử, với tỉ lệ nào? b) Một tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp số lần cần môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu để tạo thêm 2040 NST đơn Tất tế bào sinh sau lần nguyên phân cuối giảm phân tạo 512 tinh trùng chứa NST giới tính Y Xác định số NST NST lưỡng bội loài số lần nguyên phân tế bào sinh dục sơ khai ban đầu c) Ở vùng sinh sản động vật lưỡng bội có tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân số lần liên tiếp địi hỏi mơi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương 360 nhiễm sắc thể đơn Các tế bào sinh giảm phân tạo 128 giao tử môi trường phải cung cấp liệu tương đương 384 nhiễm sắc thể đơn Xác định nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) giới tính loài? (2)Câu (2,0 điểm): Để nghiên cứu tốc độ tích lũy đột biến thay nuclêôtit gen, nhà khoa học so sánh trình tự nuclêơtit vùng đầu (chứa trình tự nuclêơtit mã hóa tín hiệu nhận biết tiến hành dịch mã ribôxôm) 149 gen E coli Một phần kết nghiên cứu thể hình a) Mạch ADN gen hình mạch khn hay mạch khơng làm khn q trình phiên mã? Giải thích b) Hãy viết trình tự ba mã hóa bảo thủ trong đoạn trình tự hình Chức chúng gì? Tại chúng bảo tồn trình tiến hóa? Câu (2,0 điểm): Hệ tuần hồn động vật chia thành hai loại: hệ tuần hoàn hở hệ tuần hồn kín Hệ tuần hồn hở hệ tuần hồn chưa có mao mạch tế bào thể tiếp xúc trực tiếp với dịch tuần hoàn Hệ tuần hồn kín hệ tuần hồn có tim, hệ mạch tế bào thể trao đổi gián tiếp với dịch tuần hoàn qua mao mạch Hình mơ tả số mạch máu chiều dòng máu vào khỏi tim động vật có vú Hình mô tả độ dày loại mô thành mạch số loại mạch máu (A → E) thể động vật có vú V I II III IV VI Hình A Nội mạc Sợi đàn hồi Cơ trơn Môliên kết B C D E Hình Hãy cho biết: a) Người có lỗ thơng tâm nhĩ (thơng liên nhĩ) áp lực máu vị trí I, III, IV, V, VI (ở hình 1) thay đổi so với người bình thường khỏe mạnh? Giải thích (3)Câu (2,0 điểm): Virus gây hội chứng suy giảm miễn dịch người (HIV) thuộc nhóm retrovirus có hệ gen gồm hai ARN với kích thước khoảng 10 kb Sau xâm nhập vào tế bào chủ, HIV sử dụng enzym phiên mã ngược để tạo nên ADN mạch kép từ hệ gen Phân tử ADN chèn vào ADN tế bào chủ tiến hành phiên mã tạo thành hệ gen ARN virus Hệ gen ARN đóng gói vào hạt virus giải phóng khỏi tế bào chủ protease virus Một liệu pháp nhằm ức chế nhân lên HIV sử dụng nucleotide giả (đã loại bỏ gốc phosphat) để ức chế enzym phiên mã ngược không ảnh hưởng đến ADN polymerase tế bào chủ Một liệu pháp khác sử dụng chất ức chế protease nhằm ngăn chặn phóng thích hạt virus Doukhan Delwart (2001) nghiên cứu tần số nhóm alen gen mã hóa protease hai quần thể virus HIV (kí hiệu quần thể tương ứng hai bệnh nhân 2) sau họ dùng thuốc ức chế protease Kết nghiên cứu biểu thị hai đồ thị Trên quan điểm tiến hóa quần thể, trả lời câu hỏi sau: a) Hãy nhận xét thay đổi tần số nhóm alen gen mã hóa protease HIV bệnh nhân dùng thuốc ức chế protease giải thích nguyên nhân b) Hãy dự đoán thay đổi đồ thị tần số nhóm alen gen mã hóa protease quần thể sau khoảng 150 ngày dùng thuốc c) Hãy nhận định ba yếu tố quan trọng tác động làm thay đổi nhanh tần số nhóm alen gen mã hóa protease HIV liệu mô tả d) Hãy dự đốn xu hướng thay đổi tần số nhóm alen bệnh nhân ngừng sử dụng thuốc ức chế protease sau đợt điều trị Giải thích Câu (2,0 điểm): a) Một người bị bệnh tim bất thường cầu trúc tim minh họa Hình 8.1 So sánh với người khỏe mạnh (bình thường), người bị bệnh có chi số (1-3) thay đổi nào? Giải thích (1) Tần số phát nhịp tế bào phát nhịp nút xoang nhĩ; (2) Phân áp CO2 máu động mạch phổi; (3) Phần trăm (%) bão hịa hêmơglơbin với O2 máu (4)b) Hình 8.2a thể thay đổi áp lực thể tích máu tâm thất chu kì tim Dấu chấm “•" điểm A, B, C, D phân chia pha Hình 8.2b thể tần số phát nhịp tế bào nút xoang nhĩ Các số liệu người bình thường Hãy trả lời câu hỏi (1 - 4) đây: (1) Cả van nhĩ thất van bán nguyệt trạng thái đóng điểm A, B, C, D Hình 8.2a? Giải thích (2) Ở người bị bệnh hẹp van bán nguyệt (bên trái) khoảng cách ngắn từ B đến C (Hình 8.2a) thay đổi (dài hơn, không đổi, ngắn hơn) so với người bình thường? Giải thích (3) Ở người bị hở van nhĩ thất (bên trái) độ cao từ C đến D (Hình 8.2a) thay đổi (cao hơn, không đổi, thấp hơn) so với người bình thường? Giải thích (4) Hãy thực cách tính tính lượng O2 mL máu tĩnh mạch rời mô (mL O2/mL máu) người (làm tròn đến chữ số thập phân sau dấu phẩy) Biết có 448 mL O2 cung cấp cho thể phút lượng O2 máu động mạch cung cấp cho mô 0,22 mL Câu (2,0 điểm): Các nghiên cứu giải trình tự hệ gen động vật có vú cho thấy nhiều lồi xuất đoạn lớn nhiễm sắc thể chức cụm gen trình tự nucleotit bảo thủ Tuy vậy, cụm gen phân bố nhiễm sắc thể định loài, lại phân bố rải rác nhiều nhiễm sắc thể khác loài họ hàng a) Nêu giả thuyết kết hợp hai chế giải thích cho xuất hiện tượng q trình tiến hóa sở hình thành giả thuyết b) Tại cụm gen khơng thay đổi trình tự hai loài thân thuộc, thay đổi vị trí nhiễm sắc thể khác lại dẫn đến khác biệt đáng kể hình thái hành vi loài ? Câu 10 (2,0 điểm): Hai loài cá hồi sinh sống suối vùng núi Kết nghiên cứu hoạt tính loại enzim hai lồi tác động nhiệt độ trình bày Hình 10 a) Lồi có khả chịu lạnh tốt hơn? Giải thích b) Nếu ni chung hai loài với số lượng tương đương 12°C, lồi có khả bị loại bỏ nhanh cạnh tranh loại trừ khơng? Giải thích c) Ở môi trường tự nhiên, tần suất bắt gặp hai loài cá sống tách biệt hay chung sống khu vực suối cao hơn? Giải thích d) Vùng núi có nhiệt độ tăng nhanh so với vùng thấp tác động biến đổi khí hậu Trong số thập niên tới, khu vực phân bố lồi thay đổi nào? Giải thích
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi năng khiếu lần 3 năm học 20202021, đề thi năng khiếu lần 3 năm học 20202021

Hình ảnh liên quan

b) Hình 8.2a thể hiện sự thay đổi áp lực và thể tích máu trong tâm thất của một chu kì tim - đề thi năng khiếu lần 3  năm học 20202021

b.

Hình 8.2a thể hiện sự thay đổi áp lực và thể tích máu trong tâm thất của một chu kì tim Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan