0

SKKN MAM NON một số biện pháp nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo lớn 5 6 tuổi

16 49 0
  • SKKN MAM NON một số biện pháp nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo lớn 5 6 tuổi

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 08:49

Như chúng ta đã biết, bảo vệ môi trường đang trở thành vấn đề nóng bỏng trên toàn cầu. Tất cả các quốc gia trên thế giới đã và đang nỗ lực vào cuộc để tìm ra những giải pháp để cứu lấy trái đất Ngôi nhà chung của toàn nhân loại, môi trường đang bị hủy hoại do chính con người vẫn đang diễn ra từng ngày, từng giờ ở khắp nơi trên thế giới. Tài nguyên khoáng sản cạn kiệt, rừng bị chặt phá bừa bãi, các chất thải công nghiệp không được xử lý, làm môi trường đất, nước, không khí bị ô nhiễm nặng nề. Theo điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới 34% trẻ em bị bệnh và 36% trẻ em dưới 14 tuổi bị chết trên thế giới là do biến đổi các yếu tố về môi trường, 13 bệnh bùng phát ở trẻ em toàn cầu là do biến đổi các yếu tố về không khí, đất, nước và thực phẩm. Các thảm họa thiên nhiên như lốc xoáy, cháy lớn... có thể gây chấn động tâm thần mạnh với trẻ em khi các trẻ em phải chứng kiến cảnh mất đi người thân, nhà cửa bị tàn phá, mắc bệnh nhiễm khuẩn... Tỷ lệ mắc bệnh hen toàn cầu đã tăng gấp đôi trong 15 năm qua do tăng ô nhiễm môi trường, 5 triệu trẻ em dưới 5 tuổi tử vong mỗi năm do bệnh sốt rét... môi trường ảnh hưởng rất lớn đối với trẻ em. MỤC LỤC I ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lí chọn đề tài Lịch sử đề tài .1 Mục đích nghiên cứu đề tài .2 Nhiệm vụ phương pháp nghiên cứu Giới hạn (phạm vi) nghiên cứu Điểm kết nghiên cứu II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Cơ sở lí luận vấn đề 2.Thực trạng vấn đề .3 Các biện pháp tiến hành giải vấn đề 4 Hiệu đề tài 13 Bài học kinh nghiệm 13 III KẾT LUẬN 14 Đúc kết lại nội dung trình bày 14 Đề biện pháp áp dụng đề tài vào thực tiễn 14 Nêu kiến nghị đề xuất 15 Hướng phát triển đề tài 15 I ĐẶT VẤN ĐỀ Lí chọn đề tài Như biết, bảo vệ môi trường trở thành vấn đề nóng bỏng tồn cầu Tất quốc gia giới nỗ lực vào để tìm giải pháp để cứu lấy trái đất- Ngơi nhà chung tồn nhân loại, mơi trường bị hủy hoại người diễn ngày, khắp nơi giới Tài nguyên khoáng sản cạn kiệt, rừng bị chặt phá bừa bãi, chất thải công nghiệp không xử lý, làm môi trường đất, nước, khơng khí bị nhiễm nặng nề Theo điều tra Tổ chức Y tế Thế giới 34% trẻ em bị bệnh 36% trẻ em 14 tuổi bị chết giới biến đổi yếu tố môi trường, 1/3 bệnh bùng phát trẻ em toàn cầu biến đổi yếu tố khơng khí, đất, nước thực phẩm Các thảm họa thiên nhiên lốc xoáy, cháy lớn gây chấn động tâm thần mạnh với trẻ em trẻ em phải chứng kiến cảnh người thân, nhà cửa bị tàn phá, mắc bệnh nhiễm khuẩn Tỷ lệ mắc bệnh hen toàn cầu tăng gấp đôi 15 năm qua tăng ô nhiễm môi trường, triệu trẻ em tuổi tử vong năm bệnh sốt rét môi trường ảnh hưởng lớn trẻ em Nhận thức tầm quan trọng công tác giáo dục bảo vệ môi trường, Đảng, Nhà nước Bộ GD & ĐT ban hành nhiều văn bản, tạo điều kiện cho công tác giáo dục bảo vệ mơi trường hệ thống giáo dục quốc dân nói chung giáo dục mầm non nói riêng Cơng văn đề nhiệm vụ cho các sở giáo dục Mầm non tham gia vào công tác giáo dục bảo vệ mơi trường từ trẻ hiểu biết mơi trường, giúp trẻ có hành vi, thái độ ứng xử phù hợp với mơi trường để gìn giữ bảo vệ mơi trường, biết sống hịa nhập với mơi trường nhằm đảm bảo phát triển lành mạnh Trẻ biết mơi trường xung quanh trẻ bao gồm gì? Trẻ biết phân biệt môi trường xung quanh trẻ, việc làm tốt – xấu môi trường làm để bảo vệ mơi trường? Hay giáo dục trẻ cách chăm sóc giữ gìn sức khỏe cho thân trẻ, biết chăm sóc bảo vệ cối, bảo vệ vật nơi Biết số ngành nghề, số văn hóa, phong tục tập quán địa phương, xây dựng cho trẻ niềm tự hào ý thức gìn giữ bảo tồn văn hoá dân tộc Vấn đề giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ đơn vị phụ trách trọng song kết chưa cao: Phụ huynh xem nhẹ việc giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ nên phối hợp giáo dục ý thức bảo vệ mơi trường cho trẻ cịn khó khăn Một số trẻ ý thức bảo vệ môi trường kém, trẻ làm người lớn yêu cầu, chưa có tính tự giác nên tơi lo lắng vấn đề ý thức bảo vệ môi trường trẻ Xuất phát từ lý giành nhiều thời gian nghiên cứu, tìm số biện pháp nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5- tuổi trường mầm non” Lịch sử đề tài Vấn đề giáo dục trẻ mầm non có ý thức bảo vệ mơi trường thực hoạt động hàng ngày trẻ lớp Từ lúc đón trẻ, đến hoạt động học, hoạt động chơi, ăn, ngủ…đều giáo viên thực lồng ghép việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ Như năm trước lớp phụ trách thực số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua tranh ảnh, đàm thoại trẻ hành động, việc làm bạn nhỏ ý thức bảo vệ môi trường ( bỏ rác vào thùng, trồng cây…) hay tổ chức buổi lao động dọn sân trường, giao nhiệm vụ cho nhóm trẻ, hay giáo dục trẻ ý thức bảo vệ môi trường thông qua trò chơi đạt hiệu chưa cao Trẻ nhớ lúc sau lại qn ngay, lao động trẻ làm cách miễn cưỡng, coi nhiệm vụ phải làm Được đạo Ban Giám Hiệu nhà trường, Tổ chun mơn, thân tơi tìm tịi, nghiên cứu, học hỏi nhằm tìm "biện pháp nhằm nâng cao ý thức việc bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo lớn 5-6 tuổi trường mầm non” Mục đích nghiên cứu đề tài - Tìm số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ – tuổi trường mầm non - Giúp cho giáo viên có kinh nghiệm việc giáo dục ý thức bảo vệ mơi trường cho trẻ từ hình thành cho trẻ ý thức tốt việc bảo vệ môi trường - Giúp trẻ nâng cao ý thức việc bảo vệ môi trường xung quanh Nhiệm vụ phương pháp nghiên cứu 4.1 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lý luận về: Một số biện pháp nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo lớn 5-6 tuổi - Khảo sát đánh giá thực trạng của: “Một số biện pháp nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo lớn 5-6 tuổi” - Đề xuất biện pháp (giải pháp) ứng dụng cải tạo thực liên quan: “Một số biện pháp nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo lớn 5-6 tuổi” 4.2 Phương pháp nghiên cứu Tôi sử dụng phương pháp dùng lời, phương pháp thực hành, phương pháp đàm thoại, phương pháp giải thích Giới hạn (phạm vi) nghiên cứu - Lớp mẫu giáo lớn A5 trường Mầm Non Vạn Phước Điểm kết nghiên cứu Các biện pháp giúp trẻ hứng thú, tích cực, tự giác việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường xung quanh II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Cơ sở lí luận vấn đề Mơi trường bao gồm yếu tố tự nhiên vật chất nhân tạo bao quanh người Mơi trường có tầm quan trọng đặc biệt đời sống người phát triển kinh tế văn hoá đất nước, nhân loại Bảo vệ môi trường hoạt động giữ cho môi trường lành, đẹp, đảm bảo cân sinh thái, ngăn chặn khắc phục hậu mà người hay thiên nhiên gây cho môi trường Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non q trình giáo dục có mục đích nhằm phát triển trẻ hiểu biết sơ đẳng mơi trường, có quan tâm đến vấn đề môi trường phù hợp với lứa tuổi, thể qua kiến thức, thái độ hành vi trẻ môi trường xung quanh Vấn đề ô nhiễm môi trường diễn liên tục tất nước giới, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới tồn cầu tình trạng nhiễm khơng khí, nguồn nước, hạn hán lũ lụt xảy liên tục mà gần Trung Quốc trả giá cho tình trạng nhiễm làm ảnh hưởng tới sức khoẻ Nhân tố người yếu tố làm cho tình trạng nhiễm gia tăng trầm trọng người nhân tố bảo vệ môi trường cải thiện môi trường sống Môi trường sống người vũ trụ bao la, hệ mặt trời trái đất phận có ảnh hưởng trực tiếp rõ nét Môi trường thiên nhiên bao gồm nhân tố thiên nhiên; đất, nước, khơng khí, ánh sáng tồn khách quan ngồi ý muốn người Mơi trường nhân tạo gồm nhân tố vật lý, sinh học, xã hội người tạo nên, chịu chi phối người Môi trường xã hội bao gồm mối quan hệ người với người Những vấn đề môi trường tồn tại, xen lẫn tương tác chặt chẽ vào Đặc biệt bùng nổ dân số với trình thị hóa nhà máy, xí nghiệp tạo nhiều khí thải .đang xâm nhập làm ảnh hưởng đến sức khỏe sống người Hoạt động bảo vệ môi trường khai thác sử dụng hợp lý tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ đa dạng sinh học, khắc phục ô nhiễm, suy thối, phục hồi cải thiện mơi trường, ứng phó cố môi trường; giữ cho môi trường lành, đẹp Ngày không đào tạo người có trí thức có khoa học có tình u thiên nhiên, u Tổ quốc, u lao động mà tạo nên người biết yêu nghệ thuật, yêu đẹp, giàu mơ ước, sáng tạo cịn biết nhìn xa trơng rộng Những phẩm chất người phải hình thành từ lứa tuổi mầm non, lứa tuổi hứa hẹn bao điều tốt đẹp tương lai 2.Thực trạng vấn đề Trường mầm non Vạn Phước chúng tơi nói trường thân thiện với đội ngũ cán giáo viên nhân viên nhà trường người có tâm huyết yêu nghề mến trẻ, mong cống hiến tâm huyết cho nghiệp trồng người Lớp lớp mẫu giáo lớn trường tơi ln mong muốn mang lại cho môi trường giáo dục tốt nhất, mong muốn dạy ý thức việc bảo vệ môi trường việc làm cần thiết Để thực mục tiêu đầu năm tiến hành khảo sát thực trạng lớp tơi nhận thấy có thuận lợi khó khăn sau: a Thuận lợi - Được quan tâm cấp lãnh đạo Ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện tốt cho giáo viên Được đầu tư sở vật chất, đồ dùng dạy học đại phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ - Lớp tu sữa, sẽ, thống mát, an tồn cho trẻ, thuận lợi việc thực chăm sóc giáo dục trẻ ,đặc biệt việc giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ - Trẻ học đều, khỏe mạnh, thích tìm tịi khám phá điều lạ xung quanh trẻ Tích cực tham gia vào hoạt động - Giáo viên có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề, có tinh thần học hỏi nâng cao trình độ chun mơn Ln hồn thành tốt nhiệm vụ giao b Khó khăn - Nhiều trẻ chưa có tinh thần tự giác, chưa có ý thức bảo vệ mơi trường cịn phải để nhắc nhở thực - Một số phụ huynh chưa có ý thức chưa biết nhắc nhở việc bảo vệ môi trường - Bên cạnh trường gần đường, ý thức người dân chưa cao nên rác thải chưa xử lý vứt bừa bãi Từ lý suy nghĩ trăn trở xem phải làm làm để nâng cao kết giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ đồng thời nhắc nhở phụ huynh, đánh thức họ ý thức bảo vệ môi trường, sống cho tương lai em sau Tôi xin mạnh dạn đưa số biện pháp sau đây: Các biện pháp tiến hành giải vấn đề 3.1 Biện pháp 1: Tổ chức hoạt động giáo dục bổ ích cho trẻ * Hoạt động học Trẻ tham gia nhiều vào hoạt động khác nhau: khám phá khoa học, âm nhạc, làm quen tác phẩm văn học, tạo hình hoạt động có đặc trưng riêng có ưu khác như: trẻ quan sát, đàm thoại, thực hành trải nghiệm, thí nghiệm, chơi trị chơi với trẻ để trẻ nhận việc làm tốt, không tốt, hành động – hành động khơng kích thích trẻ suy nghĩ, bộc lộ tình cảm, có thái độ phù hợp với mơi trường ngồi lớp học Ví dụ: “Chủ đề: Trường mầm non thân yêu bé”: Ngoài việc cung cấp cho trẻ kiến thức chủ đề: Giới thiệu khu vực trường, khu vệ sinh, nơi bỏ rác, vứt rác Trò chuyện cần thiết việc rửa tay, rửa mặt Những thời điểm cần rửa tay, rửa mặt (Trước ăn, sau ăn, sau vệ sinh, sau hoạt động trời, tay bẩn) Tơi cịn giáo dục trẻ có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp sẽ, không hái hoa bẻ cành xung quanh trường lớp, biết chăm sóc, bảo vệ xanh… Tơi tổ chức cho trẻ chơi trò chơi “ Chọn hành vi - sai”: Cô làm tranh vẽ việc giữ gìn bảo vệ mơi trường bạn nhỏ như: bé vứt rác vào thùng, vứt rác bừa bãi, bé quét nhà, giẫm lên cỏ, bé đu cành cây, bé ngồi lên bàn, bé tranh giành đồ chơi Sau chia trẻ làm hai đội, đội có tranh yêu cầu trẻ phải bật qua vòng yêu cầu đội đánh dấu X vào vòng tròn hành vi đội đánh dấu X vào vòng tròn hành vi sai Thời gian sau nhạc đội khoanh theo yêu cầu chiến thắng Trò chơi “ Chọn hành vi – sai” Tôi cho trẻ xem tranh ảnh, đoạn băng tình : Bạn ngắt hoa bẻ cành, bạn giẫm lên hoa, bạn vứt rác bừa bãi… sau hỏi trẻ “ Con làm gặp bạn nhỏ đó?”… “Chủ đề: Bản thân”: Mục đích giáo dục trẻ biết ích lợi việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh mơi trường sức khoẻ người Trẻ có hành vi thói quen tốt ăn uống: mời cơ, mời bạn, khơng ăn q vặt ngồi đường Nhận biết ký hiệu thông thường: nhà vệ sinh nam, nữ, thùng đựng rác biết số vật dụng, nơi nguy hiểm thân: dao, kéo, ổ cắm điện, ao, hồ Trẻ ý quan sát việc làm người lớn: Khi khỏi nhà phải tắt thiết bị điện, nước khơng sử dụng, trẻ có thái độ khơng đồng tình với người khơng biết tiết kiệm điện nước… Giờ học khám phá khoa học: “Năm giác quan bé” Cho trẻ khám phá thực hành trải nghiệm giác quan qua giáo dục trẻ biết chăm sóc giữ gìn đơi mắt ( khơng dụi tay bẩn lên mắt, rửa mặt hàng ngày nước khăn ) Giáo dục trẻ biết giúp đỡ bạn bị khiếm thị, bị cận không cho tay bẩn vào tai, khơng dùng que ngốy tai bạn, tắm gội ý khơng để nước chui vào tai biết đội mũ ô nắng đeo trang, thường xuyên đánh khơng ăn thức ăn q nóng, q lạnh phải giữ vệ sinh miệng hàng ngày, tiết kiệm nước rửa tay đánh Hay tiết hoạt động âm nhạc hát “ Cùng bảo vệ mơi trường” nhạc lời nước ngồi: (Jang Young Song) tơi cịn giáo dục bảo vệ mơi trường cho trẻ cách giáo dục trẻ qua hát: Cô hỏi: Trong hát, rác trước vứt vào thùng phải làm gì?( Phải phân loại rác) Bài hát khuyên nên phân loại rác trước cho vào thùng rác, phải ý thức sử dụng lại đồ vật dùng “Chủ đề: Gia đình’’: Nhận biết mơi trường gia đình bao gồm: Các phòng ở, nhà vệ sinh, sân vườn, nguồn nước, đồ dùng đặt gia đình Trẻ thấy thay đổi môi trường xung quanh nhà trẻ, nhận biết môi trường sạch: Các phòng ở, nhà vệ sinh, chuồng gia súc, sân vườn, nguồn nước, đồ dùng xếp gọn gàng, ngăn nắp, khơng bụi, khơng khói khơng có tiếng ồn, mơi trường bẩn gia đình: Nhà ở, sân vườn không quét dọn, đồ dùng đồ chơi không lau chùi xếp gọn gàng, bụi bẩn trẻ biết tác hại môi trường bẩn người Từ đó, trẻ biêt quý trọng giữ gìn đồ dùng gia đình, cất đồ dùng, đồ chơi chỗ, bỏ rác nơi quy định, không khạc nhổ bừa bãi có ý thức điều nên làm như: khố vịi nước khơng sử dụng, tắt điện khỏi phòng, giúp đỡ bố mẹ công việc vừa sức giúp môi trường sống gia đình xanh, đẹp như: quét nhà, tưới cây… Tiết khám phá khoa học: “Đồ dùng sử dụng điện gia đình bé” Trẻ biết số đồ dùng sử dụng điện gia đình như: bóng điện để thắp sáng, quạt, tivi, đài, tủ lạnh, ấm điện Cô giáo dục trẻ kỹ sử dụng đồ dùng điện cách vừa tiết kiệm lại bảo quản đồ dùng, tránh vấn đề gây cháy nổ hay nguy hiểm khác Cô đưa tình nhằm lồng ghép nội dung “Sử dụng lượng tiết kiệm, hiệu quả” khỏi phịng phải làm gì? ( Tắt đèn, tắt tivi, quạt ) * “Chủ đề: Thế giới thực vật”: Giáo dục trẻ biết trình phát triển ích lợi xanh với mơi trường sống biết chặt phá rừng bừa bãi làm cho môi trường ô nhiễm, thiên tai xẩy nhiều nghiêm trọng ảnh hưởng tới đời sống người Tôi cho trẻ chuẩn bị đồ dùng chai dầu ăn, dầu xả cắt thành hình ngộ nghĩnh, hấp dẫn cho trẻ làm thí nghiệm “ Trồng cây” Chậu trồng làm từ chai, lọ trẻ tự tay gieo trồng mục đích tơi trẻ thực hành, tìm hiểu hàng ngày quan sát chăm sóc để trẻ biết q trình phát triển Sưu tầm hát, thơ, câu đố, hị vè lồi để trẻ biết ích lợi người từ trẻ có thái độ u q biết chăm sóc bảo vệ xanh.( không bứt lá, bẻ cành, lá, hoa, khơng giẫm lên cỏ, hoa ) Bên cạnh tơi mở rộng tìm video thực vật sống lòng Đại Dương, biển, đảo cho trẻ tìm hiểu cung cấp cho trẻ thấy mơi trường biển bị ô nhiễm khai thác chặt phá trồng ven biển loại tảo, rong biển mức Các hoạt động giúp trẻ biết phát triển xanh, tận dụng nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên làm số đồ chơi: trâu, chong chong, đồng hồ Con trâu, đồng hồ, chong chóng làm từ đa, dừa, trẻ biết mối quan hệ xanh với môi trường sống, biết rừng nơi có nhiều cây, giúp chắn gió, ngăn lũ nơi sinh sống nhiều loại động thực vật “Chủ đề: Thế giới động vật”: Ngoài việc cung cấp cho trẻ kiến thức đặc điểm, ích lợi tác hại số vật với đời sống người Tơi cịn giáo dục trẻ u q vật ni, mong muốn thực hành động tốt để chăm sóc bảo vệ vật gần gũi VD: Tôi cho trẻ quan sát thí nghiệm với cá bình nước khác ( bình nước bình nước bẩn) cho trẻ nhận xét tồn hai cá Tơi cịn mở rộng số động vật sống lòng Đại Dương ngựa, cá mập, cá kình, cá thu để trẻ biết thêm giới động vật chúng có nguy tuyệt chủng ý thức người Cơ nhấn mạnh tự nhiên có nhiều vật chúng có tên gọi, đặc điểm, hình dáng mơi trường sống khác chúng cần chăm sóc bảo vệ “Chủ đề: Giao thông”: Giúp trẻ hiểu được: - Một số đồ dùng cần thiết, số quy định đơn giản để đảm bảo an tồn tham gia giao thơng - Các hành vi văn minh tham gia giao thông Trẻ phải nắm phương tiện giao thông thải khói bụi: tơ, xe máy, tàu hỏa…thả khói vào khơng khí Tơi cho trẻ xem video hình ảnh phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường Người xe máy không đội mũ bảo hiểm, ngồi xe thò đầu qua cửa sổ, người ngồi sau đứng lên xe đạp, xe máy, xe khơng đeo kính trang, người đi vỉa hè, luật giao thông, trẻ em đá bóng lịng đường hình ảnh người xe máy đeo trang, đeo kính đội mũ bảo hiểm Sau đó, cho trẻ gạch nối hành động – sai tham gia giao thông, tô tranh phương tiện giao thông bảo vệ môi trường, lựa chọn lô tô phương tiện giao thông không gây ô nhiễm môi trường Giáo dục trẻ đường biết bịt trang, đội mũ bảo hiểm tránh tai nạn, bố mẹ đưa đến trường phải để xe quy định, khơng cho xe vào sân trường khói bụi làm ô nhiễm môi trường Trẻ biết nhận đẹp việc giữ gìn đồ dùng, phương tiện lại gia đình sẽ, gọn gàng, ngăn nắp “Chủ đề: Một số tượng tự nhiên”: Giúp trẻ biết tượng tự nhiên: gió, mây,mưa, sấm chớp, sét, lũ lụt, núi lửa trẻ biết nguyên nhân tượng như: Bão, lũ, cháy rừng, sạt lỡ đất … người chặt phá rừng trái phép, trái đất bị ô nhiễm nghiêm trọng hậu người phải gánh chịu Cho trẻ đọc thơ “ Ghét bão”, “ Thương cây”… Cơ cho trẻ xem hình ảnh video cho trẻ đưa nhận xét sau xem hình ảnh: Hậu lũ lụt, hậu sạt lỡ đất Cũng qua chủ đề trẻ biết phân biệt đặc điểm nước, nguồn nước sạch, nước bẩn, ích lợi nước sạch, biết tiết kiệm nước sạch, tránh xa nguồn nước bẩn gây ô nhiễm bệnh tật cho người Tôi cung cấp trẻ biết đặc điểm khơng khí khơng màu, khơng mùi, khơng vị, khơng khí có đâu, biết số tác dụng đơn giản khơng khí số yếu tố gây nhiễm khơng khí giáo dục cho trẻ có số ý thức bảo vệ mơi trường khơng khí Tơi cho trẻ làm số thí nghiệm với khơng khí: Bắt khơng khí, đun bếp than, tơ nhả khói Trong chơi cho trẻ đóng kịch “ Một ngày mặt trời không chiếu sáng” , cho trẻ làm đồ chơi diều, chong chóng, cối xay gió, làm thuyền buồm “Chủ đề: Đất nước diệu kỳ”: Cho trẻ tìm hiểu đất nước Việt nam, danh lam thắng cảnh Việt nam: Phố cổ Hội An, Động Phong Nha, Biển Nha Trang… danh lam thắng cảnh giới cơng nhận di sản văn hóa Cô giáo dục trẻ biết bảo vệ môi trường đẹp, không vứt rác bừa bãi, không bẻ cây, ngắt hoa, không dẫm lên cỏ không phá hoại đồ chơi nơi công cộng Cô giáo dục trẻ biết xây dựng giữ gìn cảnh quan để tự hào với bạn nước khác đất nước Việt Nam xanh, sạch, đẹp Cô cho trẻ chơi trị chơi đóng kịch, giúp trẻ thể nội dung câu chuyện bảo vệ môi trường, thể hành vi có lợi hành vi có hại cho mơi trường… Như việc lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ thông qua chủ đề khác chủ đề: nghề nghiệp, quê hương đất nước, trường tiểu học thật phong phú, đa dạng biết lồng ghép tích hợp để giúp trẻ có kiến thức hiểu biết chăm sóc cho thân, mơi trường xung quanh gần gũi với thân, biết sử dụng giữ gìn đồ dùng ln gọn gàng, ngăn nắp biết sống mơi trường, bảo vệ giữ gìn mơi trường, có thái độ với mơi trường cách tích cực hiệu Với việc lồng ghép ý thức bảo vệ môi trường thơng qua hoạt động học, trẻ có kiến thức kĩ thực hành bảo vệ môi trường phù hợp với khả trẻ * Hoạt động vệ sinh Đây hoạt động hình thành nề nếp, thói quen sinh hoạt hàng ngày trẻ Giáo dục trẻ ăn khơng nói chuyện, không làm rơi vãi cơm Ăn xong biết cất bát, thìa nơi quy định, rửa tay mở vịi nước vừa đủ, khơng mở q to gây lãng phí nước.… Hình ảnh trẻ rửa tay * Hoạt động lao động Tổ chức hoạt động lao động vừa sức cho trẻ nhằm hình thành trẻ có thói quen, thái độ hành vi tốt việc làm cho môi trường xanh, sạch, đẹp (trồng chăm sóc cảnh lớp, tham gia vệ sinh lớp, vệ sinh sân trường, đồ dùng, đồ chơi, thu gom rác….) Hình ảnh trẻ lao động tập thể, chăm sóc vườn rau Hình thành thói quen lao động tự phục vụ: Lau dọn, xếp gọn gàng đồ dùng, đồ chơi, không vứt rác, vứt đồ chơi bừa bãi Đi vệ sinh nơi quy định, biết rửa tay sau vệ sinh xong Hướng dẫn trẻ cách nhổ cỏ, chăm sóc tưới cây, trồng để tạo môi trường xanh, sạch, đẹp cho lớp Hình ảnh bé lao động tập thể sân trường Thơng qua hoạt động này, trẻ có kỹ sống, văn minh, ngăn nắp, gọn gàng, biết giữ gìn vệ sinh trường, lớp sẽ, biết chăm sóc cối, bảo vệ xanh… điều giúp trẻ khẳng định mình, góp phần tham gia vào lao động thực người lớn bạn tuổi nhằm bảo vệ mơi trường lớp, trường, ngồi cịn hình thành lịng tự hào trẻ góp cơng sức nhỏ bé mình, góp phần làm cho mơi trường xanh, sạch, đẹp Hình ảnh trẻ lau dọn vệ sinh góc chơi * Hoạt động vui chơi - Thông qua hoạt động vui chơi, trẻ tham gia vào trò chơi phân vai, trẻ đóng vai làm cơng việc bác lao cơng trường: chăm sóc cây, qt rác…hay đóng vai làm cơng an nhắc nhở người bán hàng không bán hàng rong vứt rác bừa bãi nơi cơng cộng… Hình ảnh bé tập làm người lớn 3.2 Biện pháp 2: Làm thí nghiệm Phương pháp thí nghiệm phương pháp cho trẻ thực hành để tạo kết kiểm nghiệm vật tạo dựng thiên nhiên, thí nghiệm đơn giản, trẻ lại vô lạ hấp dẫn khơi gợi hứng thú, tìm tịi khám phá giới xung quanh bảo vệ mơi trường *Cho trẻ làm thí nghiệm môi trường nước - Chuẩn bị: Hai chậu to nước sạch, giấy màu (rác) - Cách tiến hành: Cô cho trẻ quan sát chậu nước sau cho trẻ thả số giấy màu ( rác) vào chậu nước sạch, lại chậu nước để nguyên Khi giấy rác ngấm nước bắt đầu chuyền màu, cho trẻ nêu nhận xét Tôi đưa số câu hỏi như: Ai phát hai chậu nước so với lúc cô chuẩn bị nào? Tại chậu nước chậu nước lại bị đục? Vì nước bị ô nhiễm? Tác hại nguồn nước bị ô nhiễm nào? Các làm để bảo vệ nguồn nước? Phương pháp giúp trẻ khám phá nhiều điều lạ thiên nhiên nắm số biến đổi vật tượng mang tính quy luật Nhờ hình thành trẻ vốn tri thức tiền khoa học, tạo tiền đề học tập nghiên cứu khoa học môi trường sau - Tổ chức cho trẻ làm thí nghiệm, thực nghiệm đơn giản thí nghiệm trồng cần nước ánh sáng… Hình ảnh bé làm thí nghiệm 3.3 Biện pháp 3: Thơng qua việc làm gương mẫu chuẩn mực cô giáo Đối với trẻ mầm non, thời gian tiếp xúc với cô giáo bạn nhiều thời gian với bố mẹ Do đặc điểm trẻ hay bắt chước,vì hành vi, cử giáo ghi nhớ đầu đứa trẻ Nếu giáo có hành vi chuẩn mực đứa trẻ chép lại hành vi đó, trẻ nhận thức việc làm tốt, điều cần làm phải làm nhìn thấy hay gặp phải tình đó.Cịn giáo có hành vi khơng chuẩn mực bảo vệ mơi trường đứa trẻ học làm 10 theo mà giáo làm Vì vậy, trước mặt trẻ, cho dù lớp hay hoạt động ngồi trời, tơi làm gương cho trẻ hành động mang tính giáo dục : Lớp học bàn làm việc giáo viên phải xếp gọn gàng, ngăn nắp Nếu nhìn thấy rác nhắc trẻ nhặt bỏ vào thùng rác, chăm sóc vườn hoa, xanh lớp hành lang, sân trường Khi rửa tay mở vịi nước vừa phải đồng thời nhắc trẻ không để nước chảy to, lấy nước uống đủ dùng không lấy nhiều uống khơng hết đổ gây lãng phí nước, nhắc trẻ biết sử dụng tiết kiệm nước … Từ hình thành cho trẻ số thói quen văn minh hành vi tốt việc bảo vệ môi trường 3.4 Biện pháp 4: Tổ chức cho trẻ tham quan, dạo chơi Tôi tổ chức cho trẻ trực tiếp quan sát với môi trường tự nhiên nơi trẻ sống, nguồn nước, trang trại giáo dục, vườn cây, di tích lịch sử… để giúp trẻ cảm nhận vẻ đẹp môi trường diễn xung quanh trẻ giúp trẻ có ý thức giữ gìn bảo vệ, đồng thời nhằm làm phong phú thêm kinh nghiệm trẻ mơi trường hình thành trẻ thái độ môi trường Khi thăm quan, dạo chơi, yêu cầu trẻ nhận xét vệ sinh môi trường nơi nêu biện pháp khắc phục Tôi đưa số câu hỏi nhằm tạo hứng thú hoạt động, từ giúp trẻ củng cố thêm kiến thức bảo vệ môi trường: Con thấy cảnh đẹp nào? Môi trường có thống mát khơng ? Vì hồ nước lại có màu đen? Chúng phải làm để giữ cho nguồn nước ln không bị ô nhiễm? 3.5 Biện pháp 5: Tổ chức cho trẻ làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo Bên cạnh biện pháp vừa kể kết hợp với giáo viên lớp tìm kiếm, lựa chọn mẫu đồ dùng, đồ chơi đơn giản tận dụng từ nguyên vật liệu thải bỏ để hướng dẫn trẻ thực để làm phong phú ngân hàng đồ chơi lớp cho trẻ Tạo hứng thú cho trẻ khám phá loại nguyên vật liệu tự tay làm đồ chơi thích Tơi giải thích cho trẻ ,sử dụng vật liệu phế thải để làm đồ chơi, trang trí lớp có ý nghĩa để bảo vệ mơi trường, tiết kiệm ngun vật liệu việc để bảo vệ môi trường Bé chơi dụng cụ âm nhạc từ nguyên vật liệu phế phẩm Việc thu gom vật liệu bỏ đi, sách báo cũ,chai ,lo,vỏ hộp, giấy mặt, mẩu gỗ cô trẻ làm đồ chơi từ vật liệu phế thải, tạo nguồn phong phú đồ dùng để học, đồ chơi, để trang trí lớp Hình ảnh báo cáo hình ảnh nhỏ để báo cáo sáng kiến, ngồi trẻ làm nhiều trưng bày góc chơi Tơi cho làm tốt cơng tác hiệu 11 học tăng cao, hình thành trẻ tính kiên trì, tiết kiệm việc làm thân thiện với môi trường 3.6 Biện pháp 6: Tổ chức buổi trình diễn thời trang Tâm lí trẻ thích biểu diễn,trình diễn, nắm bắt điều này, kết hợp cô lớp, với trẻ,sưu tầm giấy gói hoa,giấy gói quà, tranh ảnh,giấy loại,túi nilon…Cùng bàn bạc với trẻ thiết kế quần áo thời trang để làm thành sưu tập thời trang mang tên “Vì mơi trường thân u” Sử dụng phương pháp thấy trẻ hứng thú tham gia, trang phục mang ý nghĩa khác Ví dụ: Trang phục thơng mang tên hành tinh xanh, bé kêu gọi người bảo vệ xanh trồng thêm nhiều xanh Trang phục giấy nilon mang ý nghĩa thân thiện với môi trường, không vứt rác nơi công cộng…Qua đợt trình diễn thời trang,các cháu có ý thức hơn, đồn kết nhắc nhở giữ gìn trường lớp thân thiện, gần gũi với môi trường Hình ảnh bé biểu diễn thời trang 3.7 Biện pháp 7: Thơng qua hoạt động tạo hình Hoạt động tạo hình đóng vai trị vơ quan trọng phát triển trẻ nhỏ mặt như: thẩm mỹ, đạo đức, trí tuệ, thể lực lao động Hoạt động tạo hình hoạt động học tập mang tính nghệ thuật, giúp trẻ nhận thức giới xung quanh phản ánh giới thơng qua hình tượng nghệ thuật Chính việc thực tốt hoạt động tạo hình trường mầm non góp phần khơng nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ Những sản phẩm trẻ tạo đơn giản, ngộ nghĩnh sinh động, trẻ biết đánh giá khái quát cao, trẻ thích sử dụng mầu sặc sỡ mang tính chất phản ánh biểu tượng Mỗi sản phẩm trẻ mang nội dung, tên gọi khác Trẻ tham gia vào hoạt đơng tạo hình giúp trẻ hình thành hành vi tốt mơi trường xung quanh , trẻ biết yêu đẹp mong muốn tạo đẹp Nắm bắt điều này, lồng tích giáo dục mơi trường vào mơn tạo hình Khi tổ chức hoạt động tạo hình nên để trẻ trải nghiệm, cho trẻ xem số hình ảnh lũ lụt ,gió to bão lớn, mơi trường nước bị ô nhiễm, bẩn trao đổi trẻ nguyên nhân gây lũ lụt, trẻ đưa ý kiến Giáo viên lắng nghe ý kiến trẻ, động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho trẻ thể ý tưởng vẽ mơi trường, 12 Với hoạt động vậy, thu kết đáng mừng, trẻ hứng thú tích hợp mơi trường trẻ thể nội dung tranh vẽ, trẻ thể ý thức phản ánh môi trường qua sản phẩm trẻ 3.8 Biện pháp 8: Hoạt động nêu gương Một đặc điểm trẻ mầm non thích khen ngợi Khi trẻ nêu gương việc làm tốt mình, bạn trước lớp để làm gương cho bạn khác noi theo, làm cho trẻ nhận thức việc làm việc làm tốt khiến cho trẻ cảm thấy vui sướng, trẻ ghi nhớ đầu cần phải làm để bảo vệ mơi trường có nhiều hành động tốt tương lai Giáo viên đưa tình có thật thực tế để tuyên truyền, giáo dục trẻ như: + Giờ dạo chơi: Bạn Trường biết nhặt vỏ hộp sữa sân trường bỏ vào thùng rác + Trong tạo hình: Bạn Nhung, bạn Thoa biết nhặt giấy vụn rơi xuống lớp vứt vào thùng rác 3.9 Biện pháp 9: Xử lý tình Đây dạng hoạt động thực hành bao gồm: - Xử lý tình giả định: Giáo viên đưa tình giả định trẻ đưa phương án giải như: “Cháu làm thấy nước chảy tràn ngồi ? “ Khi nhìn thấy chậu hoa bị héo, cháu làm ?” - Xử lý tình thực: Giáo viên tận dụng tình xảy thực tiễn sống trẻ để giáo dục bảo vệ môi trường Thông qua biện pháp này, trẻ biết tự tay làm công việc như: sau học xong tạo hình có giấy vụn trẻ biết tự tay nhặt giấy vụn bỏ vào thùng rác thấy bạn rửa tay mở vịi nước q to trẻ nhắc bạn mở nhỏ… Hiệu đề tài Với biện pháp thực lớp đạt số kết sau: Qua thời gian thực đa số trẻ có ý thức bảo vệ mơi trường từ việc làm đơn giản tự giác nhặt giấy rác rơi vãi lớp bỏ vào thùng rác, chăm sóc góc thiên nhiên Lớp ln gọn gàng ngăn nắp Có nhiều sản phẩm tạo từ nguồn nguyên vật liệu phế thải trẻ hào hứng chơi với đồ chơi yếu tố lạ, ln hấp dẫn trẻ Ngồi phương pháp giáo dục mơi trường cho trẻ , tơi cịn lồng ghép tích hợp vào mơn học, hoạt động khác lớp để giúp trẻ kiến thức,kỹ năng, thói quen tốt ý thức bảo vệ môi trường Bài học kinh nghiệm 13 - Giáo viên phải nhận thức đầy đủ, đắn nội dung giáo dục bảo vệ môi trường môi trường phát triển trẻ.Vì địi hỏi giáo viên phải nghiên cứu đặc điểm tâm sinh lý trẻ để từ có biện pháp tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường, lúc, nơi không ngại khó, khổ, ngại bẩn - Tích cực tìm tịi, sáng tạo áp dụng linh hoạt phương pháp giảng dạy để áp dụng nội dung chuyên đề cách phù hợp với khả trẻ tình hình thực tế trường, lớp - Luôn phối, kết hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh nhà trường để giáo dục bảo vệ mơi trường cho trẻ - Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, giáo án điện tử lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ mơi trường cho trẻ - Tích cực sưu tầm tranh ảnh đẹp, hấp dẫ đảm bảo tính thẩm mỹ có nội dung giáo dục bảo vệ mơi trường III KẾT LUẬN Đúc kết lại nội dung trình bày Ngày nay, giáo dục bảo vệ môi trường trở thành nhiệm vụ quan trọng việc đào tạo hệ trẻ trường học quan tâm từ bậc học đầu tiên.Trên thực tế, trẻ em có khoẻ mạnh hay khơng tác động mơi trường Mơi trường có tốt, có lành sức khoẻ trẻ đảm bảo Vì vậy, từ cịn nhỏ, trẻ phải có ý thức bảo vệ mơi trường xã hội mơi trường cho thân Muốn trẻ có ý thức phải cung cấp cho trẻ hiểu biết mơi trường Trong q trình giảng dạy người giáo viên phải thường xuyên tìm phương pháp giáo dục phù hợp với dạy, chủ đề có hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường đạt kết cao phát huy tính tích cực trẻ, qua cung cấp cho trẻ hiểu biết ban đầu, tạo điều kiện củng cố, mở rộng thêm hiểu biết cho trẻ môi trường sống xung quanh trẻ Qua trình nghiên cứu tơi rút số kết luận sau: Với vai trị người làm cơng tác giáo dục, tơi nhận thức đắn vai trị tầm quan trọng giáo viên mầm non công tác giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ Nâng cao nhận thức phụ huynh thông qua công tác tuyên truyền vận động “Hãy chung tay bảo vệ mơi trường” lời kêu gọi, trách nhiệm khơng tồn xã hội mà cá nhân Hãy nâng cao ý thức trách nhiệm với môi trường sống Chúng ta cần giáo dục trẻ có ý thức đắn việc bảo vệ môi trường từ cịn nhỏ, giúp trẻ hiểu góp phần thực nếp sống văn minh hơn, thân thiện sống có trách nhiệm với mơi trường Đề biện pháp áp dụng đề tài vào thực tiễn Việc giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa q trình phát triển nhân cách cho trẻ 14 + Giáo viên phải tận dụng hội, phương pháp lồng ghép cho phù hợp gây hứng thú cho trẻ từ đầu hoạt động + Luôn trao đổi, học hỏi, đúc rút kinh nghiệm đồng nghiệp người trước Không ngừng tự học hỏi, tự bồi dưỡng, tự rèn luyện trình độ chuyên môn + Làm đồ dùng đồ chơi, sưu tầm tư liệu băng hình phù hợp với nội dung giáo dục trẻ bảo vệ môi trường trường mầm non, việc ứng dụng công nghệ thông tin việc giáo dục trẻ + Cần học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm phương thức thực biện pháp hướng dẫn trẻ bảo vệ môi trường trường mầm non cho phù hợp với lứa tuổi, giai đoạn khác + Khi hướng dẫn trẻ cần phát huy tính tích cực, tị mị, ham hiểu biết trẻ + Tạo cho trẻ môi trường hoạt động có quan sát, khám phá, tìm tịi, phát biểu tượng lạ để vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào hoạt động hàng ngày để giáo dục trẻ Nêu kiến nghị đề xuất Hướng phát triển đề tài Nếu đề tài thành công, giúp cho giáo viên mầm non có thêm tài liệu tham khảo vận dụng biện pháp nhằm giúp trẻ nâng cao ý thức việc bảo vệ mơi trường Bên cạnh đó, đề tài giúp cho trẻ mầm non biết thể quan tâm, chăm sóc, bảo vệ tới mơi trường xung quanh Vạn Phước, ngày 29 tháng 11 năm 2018 DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO Người viết Đỗ Thị Oanh Kiều 15 ... nhằm tìm "biện pháp nhằm nâng cao ý thức việc bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo lớn 5-6 tuổi trường mầm non? ?? Mục đích nghiên cứu đề tài - Tìm số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho. .. cho trẻ – tuổi trường mầm non - Giúp cho giáo viên có kinh nghiệm việc giáo dục ý thức bảo vệ mơi trường cho trẻ từ hình thành cho trẻ ý thức tốt việc bảo vệ môi trường - Giúp trẻ nâng cao ý thức. .. cứu, tìm số biện pháp nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5- tuổi trường mầm non? ?? Lịch sử đề tài Vấn đề giáo dục trẻ mầm non có ý thức bảo vệ mơi trường thực hoạt động hàng ngày trẻ lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN MAM NON một số biện pháp nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo lớn 5 6 tuổi,

Hình ảnh liên quan

Đây là hoạt động hình thành các nề nếp, thói quen trong sinh hoạt hàng ngày của trẻ. Giáo dục trẻ trong khi ăn không nói chuyện, không làm rơi vãi cơm - SKKN MAM NON một số biện pháp nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo lớn 5 6 tuổi

y.

là hoạt động hình thành các nề nếp, thói quen trong sinh hoạt hàng ngày của trẻ. Giáo dục trẻ trong khi ăn không nói chuyện, không làm rơi vãi cơm Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hình ảnh bé lao động tập thể dưới sân trường - SKKN MAM NON một số biện pháp nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo lớn 5 6 tuổi

nh.

ảnh bé lao động tập thể dưới sân trường Xem tại trang 10 của tài liệu.
Hình ảnh trẻ lau dọn vệ sinh các góc chơi - SKKN MAM NON một số biện pháp nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo lớn 5 6 tuổi

nh.

ảnh trẻ lau dọn vệ sinh các góc chơi Xem tại trang 10 của tài liệu.

Từ khóa liên quan