0

TRA LOI CAU HOI TU LUAN MO DUN 2 MON NGU VAN THCS

11 67 0
  • TRA LOI CAU HOI TU LUAN MO DUN 2  MON NGU VAN  THCS

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2021, 21:37

TỰ LUẬN mô dun – ĐẦY ĐỦ Trả lời câu hỏi Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng PP, KTDH vừa tìm hiểu thực tiễn nhà trường thầy/cô - Sử dụng phương pháp trực quan, đàm thoại gợi mở + Để kích hoạt kiến thức nền, để giới thiệu chung văn Lặng lẽ Sa Pa – Nguyễn Thành Long – Ngữ Văn + Dùng tranh ảnh, đồ vị trí địa lý giới thiệu, tạo ấn tượng cho HS Sa Pa - Kĩ thuật DH: sơ đồ tư + Vẽ sơ đồ tư : chân dung người lao động truyện Chân dung người lao động …………… …………… Anh niên ………………… ……………… Các nhân vật khác ……………… ……………… ……………… Ơng họa sĩ Bác lái xe Cơ kĩ sư ……………… ……………… ………………………………… ………………… ………………… 2/ Đề xuất cải tiến để áp dụng PP, KTDH nhằm phát triển phẩm chất lực cho học sinh Để áp dụng PP, KTDH cần có đủ sở vật chất lớp học, giao viên tập huấn kỹ càng, định lượng giừ dạy việc gv phải phù hợp để gv có đủ thời gian chuẩn bị PPDH theo quan điểm phát triển lực khơng ý tích cực hố HS hoạt động trí tuệ mà cịn ý rèn luyện lực GQVĐ gắn với tình sống, đồng thời gắn hoạt động trí tuệ với hoạt động thực hành, thực tiễn Tăng cường việc học tập nhóm, đổi mối quan hệ GV – HS theo hướng hợp tác có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển lực xã hội Bổ sung chủ đề học tập phức hợp nhằm phát triển lực giải vấn đề phức hợp 1/ Hãy cho ví dụ minh hoạ mối quan hệ yêu cầu cần đạt với nội dung dạy học, PP KTDH học môn Ngữ văn THCS Có thể trình bày thơng tin dạng bảng gợi ý sau: Lớp - Bài học THÁNH GIÓNG (Truyền Thuyết) yêu cầu cần đạt lực ngữ Nội dung PP, KTDH văn Tiếp cận kiến Nhận biết Giới thiệu hình Trực quan, đàm thức tảng ban đề tài ảnh truyền thoại, gợi mở, kĩ đầu, nêu thuyết Thánh thuật KWL kiến thức chung Gióng văn ý nghĩa văn , dạy học hợp - (1) Nêu ấn đọc, nhận Tìm hiểu cốt tác, tượng chung biết nhân truyện đàm thoại, gợi văn (truyện vật, nhận biết mở, truyền thuyết số Tìm hiểu anh hùng chống yếu tố hình thức nhân vật Thánh giặc ngoại xâm); biện pháp Gióng Nhận biết nghệ thuật gắn chi tiết tiêu liền với đặc Tìm hiểu chủ biểu (Thánh điểm đề Gióng nhổ tre thể loại văn đánh giặc bay học trời Sau chiến thắng) Trong tính chỉnh thể tác phẩm - (2) Nhận biết chủ đề văn (ngợi ca người anh hùng chống giặc ngoại xâm) - (3) Tóm tắt văn cách ngắn gọn - (4) Nhận biết số yếu tố truyện truyền thuyết như: cốt truyện liên quan đến lịch sử, nhân vật anh hùng chống giặc ngoại xâm - (5) Nhận biết phân tích đặc điểm nhân vật thể qua hình dáng kì lạ, cử chỉ, hành động phi thường ( đánh tan quân giặc), lời nói đặc biệt (phát ngơn câu nói địi giết giặc nhân vật.) …………… Trả lời câu hỏi GV sử dụng PP, KTDH video minh hoạ có phù hợp khơng? Vì sao? GV sử dụng PP, KTDH video minh hoạ phù hợp với hoạt động Vì giúp hình thành phát triển lực HS Đó đểm khác so với phương pháp cũ Từ nhân vật Thánh Gióng HS nhận đặc điểm truyền thuyết Trả lời câu hỏi Phân tích ưu điểm hạn chế việc lựa chọn sử dụng PP, KTDH hoạt động dạy học GV thực video minh hoạ - Ưu điểm + Đối với lớp di chuyển lớp điều thú vị + Phù hợp để phát triển lực phẩm chất + Đáp ứng yêu cầu cần đạt + Thực tinh thần đổi PP, KTDH - Hạn chế: thời gian …………… Trả lời câu hỏi Ngoài phương pháp dạy học giới thiệu Những vấn đề chung phương pháp dạy học giáo dục phát triển phẩm chất, lực q Thầy/Cơ cịn biết phương pháp dạy học khác để phát triển phẩm chất lực mơn Ngữ Văn? • phương pháp dạy nói nghe • phương páp thuyết trình • phương pháp đóng vai • phương pháp dạy học ựa dự án • phương pháp dạy viết dựa thuyết trình • phương pháp phân tích mẫu • hương pháp trực quan • phương pháp đọc diễn cảm • phương pháp trò chơi Trả lời câu hỏi Bài tập cuối khoá: Lựa chọn, sử dụng PP KTDH học môn Ngữ Văn THCS - Hướng dẫn làm tập: + Lựa chọn học chương trình GDPT 2018 - mơn Ngữ Văn - Bài học truyền thuyết – Ngữ kiệu THÁNH GIÓNG – thời lượng tiết + Lựa chọn, sử dụng PP, KTDH theo quy trình tìm hiểu - Trực quan, đàm thoại, gợi mở, kĩ thuật KWL, dạy học hợp tác, kĩ thuật sơ đồ tư duy, dạy học giải vấn đề, trò chơi + Thể việc lựa chọn, sử dụng, PP, KTDH thông qua chuỗi hoạt động học Hoạt động học Mục tiêu Nội dung dạy học trọng tâm PP, KTDH chủ đạo HĐ khởi động (1) Kích hoạt kiến thức nền; nêu ấn tượng chung văn Giới thiệu hình ảnh truyền thuyết Thánh Gióng Trực quan, đàm thoại, gợi mở, kĩ thuật KWL Tìm hiểu cốt truyện , dạy học hợp tác, đàm thoại, gợi mở, HĐ Khám - (1) Nêu ấn tượng chung phá kiến văn (truyện truyền thức thuyết anh hùng chống giặc ngoại xâm); Nhận biết chi tiết tiêu biểu (Thánh Gióng nhổ tre đánh giặc bay trời Sau chiến thắng) Trong tính chỉnh thể tác phẩm - (2) Nhận biết chủ đề văn (ngợi ca người anh hùng chống giặc ngoại xâm) - (3) Tóm tắt văn cách ngắn gọn - (4) Nhận biết số yếu tố truyện truyền thuyết như: cốt truyện liên quan đến lịch sử, nhân vật anh hùng chống giặc ngoại xâm - (5) Nhận biết phân tích đặc điểm nhân vật thể qua hình dáng kì lạ, cử chỉ, hành động phi thường ( đánh tan qn giặc), lời nói đặc biệt (phát ngơn Tìm hiểu nhân vật Thánh Gióng Tìm hiểu chủ đề câu nói địi giết giặc nhân vật.) Trả lời câu hỏi Thầy/cô dựa vào tiêu chí đánh giá để lựa chọn, sử dụng PP, KTDH học môn Ngữ văn? Trong đó, để đánh giá việc lựa chọn, sử dụng PP, KTDH trình bày KHBD cụ thể, cần tập trung vào tiêu chí nội dung Tiêu chí 1: Mức độ phù hợp chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung PPDH sử dụng Chuỗi hoạt động học HS bao gồm nhiều hoạt động học cụ thể xây dựng cách nhằm đạt mục tiêu dạy học xác định KHBD, bao gồm mục tiêu NL đặc thù PC chủ yếu NL chung Thông thường, hoạt động học thiết kế dựa tảng PPDH cần đảm bảo đặc trưng PP Điều quan trọng PP phải có đáp ứng tốt mục tiêu dạy học nội dung dạy học học Để đánh giá lựa chọn PP, KTDH chuỗi hoạt động học, đặt số câu hỏi để xem xét phù hợp PP, KTDH chuỗi hoạt động học sau: Theo tiêu chí chuỗi hoạt động học mà GV thiết kế cho HS tham gia cần bao gồm hoạt động học cụ thể xây dựng cách trình tự phù hợp với mục tiêu, nội dung PPDH Như vậy, thấy từ góc độ PP, KTDH PP, KTDH phải phù hợp với mục tiêu, nội dung dạy học, tạo thành chuỗi hoạt động học hình thức nhiệm vụ học tập theo tiến trình: chuẩn bị ◊chuyển giao nhiệm vụ ◊ thực nhiệm vụ ◊ báo cáo kết ◊ Đánh giá kết Ví dụ dạy thể loại truyền thuyết qua ngữ liệu đọc Thánh Gióng lớp 6, GV dạy nội dung tìm hiểu nhân vật Thánh Gióng phương diện: ngơn ngữ, ngoại hình hành động nhằm mục tiêu giúp HS Nhận biết phân tích đặc điểm nhân vật thể qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ nhân vật GV dùng PP thuyết trình (thuyết giảng) phù hợp với nội dung khơng phù hợp mục tiêu HS nghe GV thuyết giảng khó phát triển NL Nhận biết phân tích đặc điểm nhân vật Trong trường hợp này, GV dùng Dạy học hợp tác để HS tìm dẫn chứng ngơn ngữ, ngoại hình hành động nhân vật thảo luận trao đổi, phân tích để rút đặc điểm nhân vật truyền thuyết phù hợp Tiêu chí 2: Mức độ rõ ràng mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức sản phẩm cần đạt nhiệm vụ học tập Tiêu chí nhấn mạnh việc vận dụng KTDH, phương thức để tổ chức hiệu hoạt động học, HS thực nhiệm vụ học tập cụ thể Cần lưu ý hoạt động học cần có mục tiêu dạy học cụ thể, rõ ràng Thông qua kĩ thuật dạy học GV áp dụng, HS chủ động, tích cực tham gia hoạt động để hoàn thành sản phẩm học tập Các sản phẩm học tập câu trả lời, kiểm tra, nhật kí học tập, phiếu học tập, bảng kết thảo luận nhóm, sơ đồ, … Sản phẩm học tập lựa chọn sở đáp ứng mục tiêu dạy học phù hợp với nội dung, PP, KTDH Có thể đặt số câu hỏi để xác định phù hợp PP, KTDH cho hoạt động học sau: Ví dụ Khi GV sử dụng dạy học hợp tác GV phải mô tả tường minh, rõ ràng cách thức sử dụng sản phẩm học tập Chẳng hạn GV xác định sử dụng Dạy học hợp tác kết hợp với Kĩ thuật sơ đồ tư nhằm giúp HS thảo luận tạo sản phẩm sơ đồ tư khái quát đặc điểm chủ đề, cốt truyện nhân vật truyền thuyết Cách thức tổ chức cần chi tiết, chẳng hạn: • Chuẩn bị: : GV chia nhóm có khoảng từ 4-6 HS, phân cơng cơng việc cho thành viên nhóm để đảm bảo HS có hội tham gia; chuẩn bị giấy A1, rubric đánh giá kết • Chuyển giao nhiệm vụ học tập: : GV yêu cầu nhóm HS từ truyền thuyết Thánh Gióng khái quát lên đặc điểm thể loại truyền thuyết thể dạng sơ đồ tư giấy A1 • Thực nhiệm vụ học: : HS hợp tác làm việc theo nhóm, dùng kĩ thuật Khăn trải bàn Trong nhóm làm việc, GV quan sát, hỗ trợ khuyến khích HS chưa chủ động tham gia gợi ý cho HS cách tìm câu trả lời (nếu cần) • Trình bày kết quả: : GV gọi từ – nhóm HS trình bày kết quả; tổ chức cho nhóm nhận xét lẫn nhau; bổ sung, chốt ý • Đánh giá hoạt động học HS:: Dựa góp ý, GV hướng dẫn nhóm cịn lại tự nhận xét sản phẩm nhóm tự rút cần điều chỉnh, bổ sung cho tốt Tiêu chí 3: Mức độ phù hợp thiết bị dạy học học liệu sử dụng để tổ chức hoạt động học HS Tiêu chí nhấn mạnh việc lựa chọn sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học học liệu hoạt động học Cần áp dụng KTDH tích cực để HS sử dụng phương tiện, học liệu cách hiệu để hoàn thành sản phẩm học tập Có thể đặt số câu hỏi sau để xem xét phù hợp thiết bị dạy học phù hợp với PP, KTDH lựa chọn sau: Ví dụ Khi dạy nội dung tìm hiểu nhân vật Thánh Gióng phương diện: ngơn ngữ, ngoại hình hành động nhằm mục tiêu giúp HS Nhận biết phân tích đặc điểm nhân vật thể qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngơn ngữ nhân vật nêu trên, việc GV thiết kế nhiệm vụ học tập phiếu học tập cho HS hợp tác thảo luận thực đánh giá phù hợp nhiệm vụ học tập có nhiều chi tiết khiến HS khơng thể nhớ GV giao nhiệm vụ lời Tuy nhiên, lớp học có máy chiếu, GV không in phiếu học tập mà chiếu nội dung phiếu học tập lên bảng (vì nhóm thực nhiệm vụ nhau) coi phù hợp Trong trường hợp khơng có máy chiếu, sau giao nhiệm vụ lời, GV ghi lại bảng để HS tiện theo dõi Việc phù hợp nội dung nhiệm vụ khơng q dài GV ghi nhanh xong để đủ thời gian cho HS thực nhiệm vụ Tiêu chí 4: Mức độ hợp lí phương án kiểm tra, đánh giá trình tổ chức hoạt động học HS Tiêu chí nhấn mạnh phương án kiểm tra đánh giá hoạt động học tiến trình dạy học Các cơng cụ đánh giá cần phù hợp với PP, KTDH lựa chọn, không công cụ đánh giá sản phẩm học tập cuối hoạt động học, mà tiêu chí đánh giá tham gia hoạt động HS, bao gồm đánh giá mức độ đạt phẩm chất lực đặt mục tiêu Có thể đặt số câu hỏi để xác định phù hợp phương án kiểm tra đánh sau: Ví dụ Với hoạt động hợp tác để thực sản phẩm sơ đồ tư nhằm mục tiêu giúp HS Nhận biết phân tích đặc điểm nhân vật thể qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngơn ngữ nhân vật nêu trên, GV phương án đánh giá nêu KHBD chưa đạt Nếu phương án đánh giá đánh giá hoạt động HS chưa hợp lí Nếu nói chung chung đánh giá sản phẩm HS chưa hợp lí Trong trường hợp cụ thể này, GV cần xây dựng rubric đánh giá sản phẩm HS mà cụ thể sơ đồ tư HS tạo Trong rubric cần có mức độ cụ thể Ví dụ sau: Ngồi việc đánh giá việc lựa chọn, sử dụng PP, KTDH thể KHBD, GV cần lưu ý đánh giá việc lựa chọn, sử dụng PP, KTDH thể q trình tổ chức dạy học lớp GV vận dụng tiêu chí cịn lại bảng tiêu chí giới thiệu Cơng văn 5555/BGDĐT-GDTrH, nhấn mạnh tích cực, chủ động sáng tạo hiệu HS, việc sử dụng phù hợp PP KTDH chuyển giao nhiệm vụ, theo dõi, hỗ trợ, đánh giá HS phù hợp Có thể sử dụng số câu hỏi cần đặt đánh giá tính hiệu việc sử dụng PP, KTDH hoạt động học sau: Như vậy, đánh giá việc lựa chọn, sử dụng PP, KTDH cho học cụ thể thông qua 12 tiêu chí Cơng văn 5555/BGDĐT-GDTrH Việc đảm bảo đánh giá đầy đủ theo tiêu chí giúp GV nhận thức phù hợp việc lựa chọn, sử dụng PP, KTDH, từ có lựa chọn xác, sử dụng hiệu PP, KTDH nhằm phát triển PC, NL HS Trả lời câu hỏi Quy trình lựa chọn sử dụng PP, KTDH cho học môn Ngữ văn THCS giới thiệu Nội dung có khác so với quy trình q thầy/cơ thực trường phổ thơng? • - Dựa YCCĐ xác định ngữ liệu chọn, GV xác định NL chung PC chủ yếu có liên quan, khai thác ngữ liệu chọn - Những đánh giá GV PC, NL HS kiến thức liên quan đến học mà em có sẵn quan trọng dựa đánh giá mà GV điều chỉnh tăng mức độ YCCĐ học • - Thời lượng cho học để GV tính toán chọn YCCĐ cho học, với YCCĐ dạy lặp lặp lại nhiều GV cần tính tốn thời lượng để xếp dạy cịn hỗ trợ luyện tập, bổ sung … HẾT … ... cần đạt với nội dung dạy học, PP KTDH học mơn Ngữ văn THCS Có thể trình bày thông tin dạng bảng gợi ý sau: Lớp - Bài học THÁNH GIÓNG (Truyền Thuyết) yêu cầu cần đạt lực ngữ Nội dung PP, KTDH văn... ngữ, ngoại hình hành động nhân vật thảo luận trao đổi, phân tích để rút đặc điểm nhân vật truyền thuyết phù hợp Tiêu chí 2: Mức độ rõ ràng mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức sản phẩm cần đạt nhiệm... PP, KTDH trình bày KHBD cụ thể, cần tập trung vào tiêu chí nội dung Tiêu chí 1: Mức độ phù hợp chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung PPDH sử dụng Chuỗi hoạt động học HS bao gồm nhiều hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: TRA LOI CAU HOI TU LUAN MO DUN 2 MON NGU VAN THCS ,

Hình ảnh liên quan

Có thể trình bày thông tin dưới dạng bảng gợi ý sau: - TRA LOI CAU HOI TU LUAN MO DUN 2  MON NGU VAN  THCS

th.

ể trình bày thông tin dưới dạng bảng gợi ý sau: Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan