0

ổ trục

33 1,913 30

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2013, 06:11

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA CƠ KHÍ TÌM HIỂU MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY Nhóm 1:Tu hoàng pr o Chào thầy cô và tất cả các bạn!@ CHƯƠNG 10 LĂN TRƯỢ T KHÁI NiỆM KHÁI NiỆM PHÂN LoẠI ƯU NHƯỢC ĐiỂM KẾT CẤU KẾT CẤU PHÂN LoẠI ƯU NHƯỢC ĐiỂM CÁC LoẠI SAI HỎN G CHỈ TIÊU TÍN H TÍN H LĂN CÁC PHƯƠ nG PHÁP BÔI TRƠN CHỈ TIÊU TÍN H TÍN H TR ỰO T TRỤC TRỤC  1)Khái niệm chung  Dùng để trục ,giữ cho các trục có vị trí xác định trong không gian tiếp nhận tải trọng và truyền đến bệ máy *Thông thường có 2 loại trượt và lăn 2)Phân loại: a)Theo dạng ma sát giữa trục _ổ ma sát trượt gọi là trượt _ổ ma sát lăn gọi là lăn b) Theo hình thức chịu lực : _ổ đỡ chựu lực xuyên tâm và một phần dọc trục nhỏ _ổ chặn chịu lực dọc trục _ổ đỡ chặn có kết cấu đặc biệt nên chịu cả lực xuyên tâm và dọc trục PHẦN A: LĂN  1) Khái niệm chung:  Định nghĩa :  trục tải trọng từ trục trước khi chuyền qua gối đỡ phải qua con lăn (bi hoặc đũa) nhờ các con lăn nên ma sát sinh ra trong là ma sát lăn  Các bộ phận của lăn  lăn thường gồm 4 bộ phận : 1 vòng trong,2 vòng ngoài.3 vòng cách ,4 con lăn  Công dụng: lăn dùng để đỡ trục và giảm ma sát giữa phần quay và không quay  Cấu tạo lăn gồm: con lăn, vòng trong, vòng ngoài, vòng cách  Phân loại a) Theo điều kiện chịu lực : +ổ lăn đỡ :chịu lực hướng tâm +ổ lăn chặn : chỉ chịu lực dọc trục +ổ lăn đỡ chặn : chịu cả hai lực hướng tâm và dọc trục B) Theo hình dáng con lăn: bi cầu ,ổ bi đũa ,ổ thanh lăn trụ ,ổ thanh lăn nón… C ) khả năng tự lựa : Có loại tự lựa và thường tự lựa nhờ rãnh lòng cầu mà có có thể khắc phục một phần độ nghiêng của trục D ) theo số dãy bi: 1 dãy .ổ 2 dãy và có 4 dãy  Các loại lăn thông dụng  •Ổ bi đỡ 1 dãy  •Ổ bi đỡ lồng cầu 2 dãy  •Ổ đũa trụ ngắn đỡ 1 dãy  •Ổ đũa lồng cầu 2 dãy  •Ổ kim  •Ổ bi đỡ chặn 1 dãy  •Ổ đũa côn đỡ chặn 1 dãy [...]...  bi  đũa  Nếu tính theo xác suất làmviệc không hỏng  Nếu biết tuổi thọ Lh (giờ)  5 Lựa chọn lăn theo khả năng tải động  Khi n ≥ 10 vg/ph → tính lăn theo khả năng tải động  Khi 1 vg/ph < n < 10 vg/ph → chọn n=10 vp/ph → tính lăn theo khả năng tải động  Hệ số khả năng tải động  Với m = 3 khi tính bi và khi tính đũa  Tuổi thọ lăn (triệu vòng)  Tải trong qui đổi  • đỡ  Ổ. .. của trượt ta có : nguyên (liền khối) và rời (thường gồm hai nửa ghép lại với nhau tháo lắp dễ dàng có thể diều chỉnh khe hở giữa ngõng trục và lót nhưng nguyên cứng và rẻ hơn ghép )  Rãnh dầu giúp phân bố đều dầu bôi trơn trong rãnh dầu có thể nằm theo chiều dọc trục hoặc vòng theo chu vi của chiều dài ranh dầu thường lấy bằng 0.8 chiều dài lót để dầu không bị ứa ra hai mép ổ. vị... kính lớn  Kết cấu trượt:  Kết cấu trượt đơn giản bao gồn :  _Lót (1)  _Thân (2)  _Rãnh chưa dầu (3)  _Lót thương được chế tạo từ vật liệu có hệ số ma sát nhỏ thông thường chế tạo nền lót bằn vật liệu bình thường và dán một lớp mỏng vật liệu có độ chịu mòn cao lên bề mặt làm việc của lót khi lót khi lót bị mài mòn ta chỉ cần thay lớp kim loại mỏng này  _Thân có thể làm liền... mục 4 Kiểm nghiệm khả năng tải tinh của PHÂN B: TRƯỢT  Khái niệm chung  Định nghĩa :  trục tải trong từ trục truyền đến gối trục qua bề mặt tiếp súc giữa ngõng trục làm ma sát trượt  2)phân loại  -Theo bề mặt làm việc chia ra: mặt trụ (a) mặt nón © mặt cầu (d) mặt phẳng (b)  -Theo khả năng chịu tải trọng chia ra : đỡ (a) đỡ chặn (c, d)và chặn ( b)  Theo phương pháp bôi trơn... kích thước cho lăn 3 Tính kiểm nghiệm khả năng tải của ổ:  Xác định phản lực tác dụng vào và khi tính nên chọn để chiều cua lực F làm tăng phản lực trên các  Tính tải trọng động quy ước: tùy theo loại đã chọn để tính tải trọng quy ước Q trên mỗi gối đỡ  Tính khả năng tải động: lăn cùng loại lên chọn kich thước các như nhau còn trường hợp khác loại thi tính Cd cho từng  Kiểm tra... nằng tải của dầu sẽ bị giảm Trường hợp biến dạng lớn hoặc khó lắp ráp trục dùn tự lựa có lót với mặt ngoài dạng mặt cầu cho phép quay tương đối với đường tâm của trục Vật liệu trượt _Ngõng trục cần tôi bề mặt để có độn rắn cao ít bị mòn _Đối với lót cần chọn vật liệu thảo mãn các yêu cầu: hệ số ma sát giữa lót và ngõng trục thấp đảm bảo độ bền mỏi và dính dẫn nhiệt tốt dễ tạo thành màng... chặn  • chặn  •Hệ số khả năng tải động cho phép tra trong các phụ lục sách Trình tự tính toán lựa chọn lăn  khi chon lăn làm việc với n ≥ 1 vg/ph ta tiến hành như sau: 1 Chọn loại lăn: tùy vào yêu cầu và đặc tính của lăn mà tiếp nhận tải trọng hướng tâm, tải trọng dọc trục và giá thành 2 Chọn sơ đồ kích thước ổ: dựa vào kết cấu trục đã thiết kế và đường kính ngõng truc lắp vớ lăn để... Chi phí dầu bôi trơn lớn  Tổn thất lớn về ma sát khi mở máy đóng máy và khi bôi trơn không tốt  Kích thước dọc trục tương đối lớn Phạm vi sử dụng của trượt _Khi kết cấu làm việc với vận tốc lớn: (v> 30/m/s) nếu dùng lăn tuổi thọ sẽ thấp _Các máy móc thiết bị chịu tải trọng va đập _Trong các máy chính xác đòi hỏi độ chính xác hớn trục và khả năng điều chỉnh khe hở _Ổ lăn có thể làm việc trong... Động học và động lực học lăn  2.1 Động học lăn  Ta có vận tốc dài điểm tiếp xúc con lăn và vòng trong  Vận tốc dài tâm con lăn Vân tốc góc con lăn quay quanh trục chính nó Vận tốc góc của vòng cách  3 Dạng hỏng và chỉ tiêu lựa chọn lăn  Dạng hỏng:  Tróc rỗ bề mặt rãnh lăn vòng trong, vòng ngoài, con lăn do sự thay đổi  của ứng suất tiếp xúc  Mòn con lăn và vòng do bôi trơn kém  Vỡ vòng... tổng số con lăn Và chứng minh được  Thực tế do có khe hở hướng tâm  Thực tế do có khe hở hướng tâm  • n ≤ 1 vg/ph: tính theo khả năng tải tĩnh  • Khi tính theo khả năng tải động cần kiểm tra lại theo khả năng tải tĩnh  4 Tuổi thọ và độ tin cậy lăn  Theo đồ thị đường cong mõi  Vì số chu kỳ làm việc N tỉ lệ với tuổi tho L nên  Và ứng suất tiếp xúc tỉ lệ với lực tác dụng nên  Vậy tuổi thọ . thường có 2 loại ổ trượt và ổ lăn 2)Phân loại: a)Theo dạng ma sát giữa ổ và trục _ổ ma sát trượt gọi là ổ trượt _ổ ma sát lăn gọi là ổ lăn b) Theo hình. nghiêng của trục D ) theo số dãy bi: ổ 1 dãy .ổ 2 dãy và có ổ 4 dãy  Các loại ổ lăn thông dụng  Ổ bi đỡ 1 dãy  Ổ bi đỡ lồng cầu 2 dãy  Ổ đũa trụ
- Xem thêm -

Xem thêm: ổ trục, ổ trục,

Hình ảnh liên quan

B) Theo hình dáng con lăn: - ổ trục

heo.

hình dáng con lăn: Xem tại trang 8 của tài liệu.
_Có khe hở có hình nêm (chêm dầu)   _Có vận tốc đủ lớn  - ổ trục

khe.

hở có hình nêm (chêm dầu) _Có vận tốc đủ lớn Xem tại trang 27 của tài liệu.
 Như vậy điều kiện để hình thành chế độ bôi trơn ma sát  ướt bằng  phương pháp thủy  động là : - ổ trục

h.

ư vậy điều kiện để hình thành chế độ bôi trơn ma sát ướt bằng phương pháp thủy động là : Xem tại trang 28 của tài liệu.