0

BÌA VÀ MỤC LỤC

5 8 0
  • BÌA VÀ MỤC LỤC

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 16:23

Trần Văn Chí, Tạ Thị Lượng, Nguyễn Sinh Huỳnh, Lưu Hồng Sơn, Vi Đại Lâm, Trịnh Thị Chung, Lê Sỹ Lũy, Huỳnh Thị Thiệp, Phạm Thị Tuyết Mai, Ngô Xuân Bình, Nguyễn Thị Tình - Nghiên cứu quy[r] (1)T ậ p 2 5 , s ố 11 ,2 0 2 0 THỂ LỆ GỬI BÀI 1 Tạp chí nhận đăng báo khoa học chưa công bố báo, tạp chí khoa học nước quốc tế. 2 Bài báo khoa học viết tiếng Việt tiếng Anh Tạp chí ưu tiên đăng báo viết tiếng Anh. 3 Tạp chí nhận thảo nộp trực tuyến qua website Tạp chí địa chỉ: http://jst.tnu.edu.vn. 4 Cấu trúc báo cần bao gồm phần sau (Chi tiết tham khảo Template Tạp chí đính kèm trang http://jst.tnu.edu.vn): 4.1 Tên báo; 4.2 Họ tên (các) tác giả, địa quan công tác; 4.3 Tóm tắt: Từ 100-250 từ, trình bày ngắn gọn 04 nội dung báo: mục tiêu, phương pháp, kết kết luận Dưới mục tóm tắt có “Từ khóa”, gồm tối thiểu 05 từ (cụm từ); 4.4 Các nội dung mục 4.1, 4.2, 4.3 tiếng Anh (nếu ngơn ngữ báo bằng tiếng Việt) ngược lại; 4.5 Số điện thoại địa email tác giả liên hệ (Corresponding author); 4.6 Giới thiệu/ Đặt vấn đề/ Introduction: Tóm tắt tình hình nghiên cứu nước thế giới, nêu vấn đề tồn cần giải quyết. 4.7 Cách tiếp cận/ Phương pháp nghiên cứu/ Methods/ Materials: Trình bày phương pháp/ cách tiếp cận/ phương tiện/ sở lý thuyết nội dung nghiên cứu thực hiện. 4.8 Kết nghiên cứu thảo luận/ Results and Discussions. 4.9 Kết luận/ Conclusions/ Remarks; 4.10 Lời cảm ơn/ Acknowledgements (nếu có); 4.11 Tài liệu tham khảo/ References. Danh sách tài liệu tham khảo bao gồm tài liệu trích dẫn báo được thống trình bày tiếng Anh Tài liệu tham khảo tham chiếu số đặt ngoặc vuông [ ] theo thứ tự sử dụng báo, trình bày theo định dạng IEEE (Chi tiết tham khảo hướng dẫn website) 5 Hình thức trình bày Dung lượng báo khơng q 08 trang khổ A4, trình bày theo chiều dọc với thông số PageSetup cụ thể sau: Top: 3.1cm, Bottom: 3.1cm, Left: 3.0cm, Right: 2.8cm, Header: 2.85cm, Footer: 2.85cm Toàn báo dùng font Unicode; cỡ chữ 11; giãn dòng multiple 1.1, khoảng cách đoạn (Spacing): 3pt. Với thảo soạn MS Word, văn phòng tòa soạn hỗ trợ tác giả dàn trang định dạng báo báo duyệt đăng, tác giả trình bày thảo tràn trang Việc chia cột Template để tác giả tham khảo, kiểm tra dung lượng thảo Bản thảo soạn LaTex bắt buộc dàn trang quy định trước nộp. Thông tin chi tiết liên hệ qua số điện thoại văn phịng Tạp chí: 0208 3840 288 (trong hành chính) địa email: jst@tnu.edu.vn. BAN BIÊN TẬP CHUYÊN CHUYÊN SAN KH SAN KHOA HỌCOA HỌC NÔNG N NÔNG NGHIỆP -GHIỆP - LÂM NG LÂM NGHIỆP - HIỆP - Y DƯỢCY DƯỢC A AGGRRICICUULTLTUURRE E - - FOFORRESESTRTRYY - - M MEDEDICICININE E && P PHHAARRMMAACCYY (2) Tạp chí Khoa học Công nghệ CHUYÊN SAN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP – LÂM NGHIỆP – Y DƯỢC Môc lôc Trang Huỳnh Viết Lộc, Tăng Ngọc Kiều Vy, Dương Hồ Diễm Trâm, Chu Nguyễn Thanh Thủy - Khảo sát quy trình ly trích nhanh DNA - Đề xuất quy trình ly trích tối ưu cho niêm mạc miệng ứng dụng xét nghiệm quan hệ huyết thống Hoàng Thị Huân, Phạm Thị Ngọc Anh, Trần Việt Hùng , Nguyễn Văn Nam, Võ Hữu Công - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát sinh chất thải rắn sinh hoạt huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 11 Nguyễn Thị Hải Yến, Chu Hồng Mậu, Đỗ Tiến Phát - Sử dụng đặc điểm hình thái mã vạch DNA để định danh lan hài hương lan (Paphiopedilum emersonii) 18 Hồ Thị Bích Ngọc, Lê Minh Châu, Phùng Thị My, Mai Hải Hà Thu - Khảo sát khả sinh sản lợn nái lai (♂landrace x ♀yorkshire) sinh trưởng lợn đến 60 ngày tuổi thuộc công thức lai: ♂duroc x ♀F1 (YL); ♂pidu75 x ♀F1(YL) 26 Lê Thị Thanh Hương, Trần Thu Hiền, Mai Văn Linh, Nguyễn Phú Hùng - Dịch chiết ethanol từ đìa đụm (Heliciopsis lobata (merr.) sleum) ức chế tăng sinh tế bào tăng cường apoptosis hai dòng tế bào ung thư dày AGS MKN45 33 Hà Minh Tâm, Nguyễn Thế Cường, Mai Thanh Hòa - Đa dạng nguồn tài nguyên thuốc có độc cộng đồng dân tộc thiểu số vùng núi Tam Đảo 39 Trần Đức Quý, Vũ Thị Hồng Anh, Hà Văn Rã - Kết phẫu thuật nội soi điều trị viêm ruột thừa cấp trung tâm y tế huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 45 Kiều Quốc Lập - Nghiên cứu trạng giải pháp quản lý, bảo tồn loài Cọ hạ long đảo Vịnh Hạ Long 50 Phạm Thị Thu Huyền, Trần Văn Điền, Trần Thị Trường, Nguyễn Thị Quỳnh - Nghiên cứu khả sinh trưởng suất số giống đậu tương vụ hè – thu Thái Nguyên 57 Nguyễn Đức Thông, Nguyễn Thành Trung - Kết điều trị bệnh viêm phế quản phổi trẻ từ tháng đến tuổi trung tâm y tế Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 62 Nguyễn Thị Hải Yến, Trần Ngọc Nam - Nghiên cứu nhân giống in vitro lan thạch hộc đùi GÀ (Dendrobium nobile Lindl.) 68 Phạm Thị Thu Huyền, Trần Văn Điền, Trần Thị Trường, Vũ Thị Nguyên - Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ và phân bón đến khả sinh trưởng suất giống đậu tương ĐT51, vụ hè thu Thái Nguyên 76 Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Bích Hồng - Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng trẻ đẻ non Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên 83 Nguyễn Minh Tuấn, Liêu Thanh Hùng - Nghiên cứu ảnh hưởng phân hữu đa dụng đến khả sinh trưởng phát triển rau cải 89 Đàm Thị Tuyết, Hoàng Minh Nam, Lê Vũ Cương - Thực trạng nguồn nhân lực trung tâm y tế huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 96 Phạm Thị Thanh Thảo - Các kênh sản xuất cung ứng thịt lợn tỉnh Lâm Đồng 102 Vũ Văn Hiếu, Đỗ Văn Bảy, Trần Thế Duy, Đào Văn Núi, Trịnh Văn Vượng - Ảnh hưởng khoảng cách trồng và thời điểm thu hoạch đến sinh trưởng, suất chất lượng dược liệu xuyên khung Quản Bạ, Hà Giang 107 Võ Văn Thiệp, Nguyễn Thị Hương Bình, Nguyễn Thị Quỳnh Phương - Đánh giá mức độ rủi ro thủy ngân khi tiêu thụ cá mòi cờ chấm (Konosirus punctatus SCHLEGEL, 1846) tỉnh Quảng Bình 114 Ngơ Mạnh Dũng, Tạ Thị Đơng, Phạm Bích Ngọc, Chu Hồng Hà, Chu Hồng Mậu - Ảnh hưởng số yếu tố đến hiệu chuyển gen CodA vào giống đậu tương ĐT22 121 TNU Journal of Science and Technology 225(11) (3)Môc lôc Trang Nguyễn Tuấn Hùng, Lục Văn Cường, Phạm Đức Chính - Đánh giá sinh trưởng số lồi rau rừng chuyển vị mơ hình Khoa Lâm nghiệp Trường Đại học Nơng Lâm – Đại học Thái Nguyên 128 Đàm Thị Tuyết, Hoàng Minh Nam, Bế Văn Khánh - Thực trạng hoạt động khám chữa bệnh trung tâm y tế huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 136 Vi Ngọc Linh, Khổng Thị Ngọc Mai - Đặc điểm số yếu tố liên quan đến mức độ nặng bệnh tay chân miệng trẻ em Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên 143 Triệu Quốc Tráng, Nguyễn Vũ Hoàng, Hoàng Minh Nam - Kết phẫu thuật kết hợp xương nẹp khóa điều trị gãy vùng mấu chuyển xương đùi Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên số yếu tố liên quan 149 Nguyễn Thị Tần, Trần Danh Việt, Đào Văn Núi - Nghiên cứu ảnh hưởng thời gian xử lý hạt thời vụ gieo hạt đến tỷ lệ mọc mầm chất lượng giống bạch huyện Bát Xát, Lào Cai 154 Trần Văn Chí, Tạ Thị Lượng, Nguyễn Sinh Huỳnh, Lưu Hồng Sơn, Vi Đại Lâm, Trịnh Thị Chung, Lê Sỹ Lũy, Huỳnh Thị Thiệp, Phạm Thị Tuyết Mai, Ngơ Xn Bình, Nguyễn Thị Tình - Nghiên cứu quy trình chế biến trà túi lọc từ gai Cao Bằng 160 Trần Đức Quý, Vũ Thị Hồng Anh, Triệu Đức Giang - Kết phẫu thuật nội soi cắt đốt điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn 166 Bùi Đình Lãm, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Tình, Lưu Hồng Sơn, Tạ Thị Lượng, Bùi Tri Thức, Ngơ Xn Bình - Nghiên cứu ảnh hưởng dinh dưỡng môi trường thủy canh đến tăng trưởng củ sâm Hàn Quốc 171 Nguyễn Chí Đức, Đặng Ngọc Huy, Nguyễn Văn Sửu - Kết thay khớp háng tồn phần khơng xi măng số yếu tố liên quan Bệnh viên C Thái Nguyên 179 Mai Thị Nguyệt, Mai Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Hải Hà, Phạm Thị Hoàng Ngân, Chu Thị Thơm, Đỗ Thị Hạnh - Nguyên nhân gây stress cha/mẹ có chậm phát triển tâm thần khoa tâm lý - Bệnh viện Nhi đồng - Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 185 Ma Thanh Thuyết, Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Viễn, Trần Thị Thu Hà - Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống chiết gốc cành loài tre (Dedrocalamus brandisii (Munro) Kurz) 193 Lý Đức Long, Trần Thị Thu Hà - Nghiên cứu đặc điểm sinh thái học hình thái lồi khơi tía (Ardisia silvestris Pitard) huyện Thạch An, Cao Bằng 201 Phan Thanh Nhung, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Minh Tuấn - Khảo sát tình trạng kháng insulin đối tượng tiền đái tháo đường phát lần đầu 209 Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyễn Đình Học, Nguyễn Thị Lê, Bùi Thị Thu Hương, Đỗ Thái Sơn - Đặc điểm (4)soT AGRICULTURE – FORESTRY – MEDICINE & PHARMACY Content Page Huynh Viet Loc, Tang Ngoc Kieu Vy, Duong Ho Diem Tram, Chu Nguyen Thanh Thuy - Survey quick dna extraction protocols - Proposition of a DNA extraction processes that is optimal for DNA paternity testing Hoang Thi Huan, Pham Thi Ngoc Anh, Tran Viet Hung, Nguyen Van Nam, Vo Huu Cong - Analysis of factors affecting houshold solid waste generation in Tien Hai district, Thai Binh province 11 Nguyen Thi Hai Yen, Chu Hoang Mau, Do Tien Phat - Using morphological characteristics and DNA barcode to identify the Paphiopedilum emersonii 18 Ho Thi Bich Ngoc, Le Minh Chau, Phung Thi My, Mai Hai Ha Thu - Reproductive performance of crossbred sows (♀yorkshire x ♂landrace) and growth rate of crossbred piglets between duroc x (♀yorkshire x ♂landrace) and pidu75 x (♀yorkshire x ♂landrace) 26 Le Thi Thanh Huong, Tran Thu Hien, Mai Van Linh, Nguyen Phu Hung - The ethanol extract of the leaves of heliciopsis lobata inhibits cell proliferation and enhances apoptosis in the two gastrointestinal cancer cell lines ags and MKN45 33 Ha Minh Tam, Nguyen The Cuong, Mai Thanh Hoa - Medicinal and poisonous plant diversity of the ethnic minorities in Tam Dao mountain area 39 Tran Duc Quy, Vu Thi Hong Anh, Ha Van Ra - Results of laparoscopic surgery to treat acute appendicitis at Vo Nhai district health center, Thai Nguyen province 45 Kieu Quoc Lap - Study on current situation and solutions for management and conservation of livistona halongensis on Halong bay islands 50 Pham Thi Thu Huyen, Tran Van Dien, Tran Thi Truong, Nguyen Thi Quynh - Study on the growth and productivity of some soybean variety in summer-autumn season in Thai Nguyen 57 Nguyen Duc Thong, Nguyen Thanh Trung - Results of the treatment of broncho-pneumonia in children from months to years old at Hiep Hoa health center - Bac Giang provine 62 Nguyen Thi Hai Yen, Tran Ngoc Nam - Study on in vitro propagation of Dendrobium nobile Lindl 68 Pham Thi Thu Huyen, Tran Van Dien, Tran Thi Truong, Vu Thi Nguyen - Study on the effects of density and fertilizer on the growth, productivity of the soybean variety DT51, summer-autumn season in Thai Nguyen 76 Nguyen Thi Phuong, Nguyen Van Son, Nguyen Bich Hoang - Clinical and subclinical characteristics of preterm infants treated at the Thai Nguyen general hospital 83 Nguyen Minh Tuan, Lieu Thanh Hung - Study the effects of multiple mechanism applications on growth development and yield of sweet cabbage vegetables 89 Dam Thi Tuyet, Hoang Minh Nam, Le Vu Cuong - The situation of human resources in medical center of tan uyen district, lai chau province 96 Pham Thi Thanh Thao - The pork production – Supply chain in Lam Dong province 102 Vu Van Hieu, Do Van Bay, Tran The Duy, Dao Van Nui, Trinh Van Vuong - The effects of planting distance and harvesting time on growth, yield and quality of rhizoma ligustici wallichii in Quan Ba, Ha Giang 107 Vo Van Thiep, Nguyen Thi Huong Binh, Nguyen Thi Quynh Phuong - Risk assessment of mercury intake via dottted gizzard shad (Konosirus punctatus SCHLEGEL, 1846) consumption in Quang Binh 114 Ngo Manh Dung, Ta Thi Dong, Pham Bich Ngoc, Chu Hoang Ha, Chu Hoang Mau - The influence of some factors on the efficiency of CodA gene transformation into the DT22 soybean variety 121 Nguyen Tuan Hung, Luc Van Cuong, Pham Duc Chinh - Assessment of growth of a number of forest vegetable varieties in model of Faculty of Forestry, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry 128 TNU Journal of Science and Technology 225(11) (5)Content Page Dam Thi Tuyet, Hoang Minh Nam, Be Van Khanh - Situation of disease examination activities in Trang Dinh medical center, Lang Son province 136 Vi Ngoc Linh, Khong Thi Ngoc Mai - Characteristics and some factors related to severehand, foot and mouth disease in children in Thai Nguyen central hospital 143 Trieu Quoc Trang, Nguyen Vu Hoang, Hoang Minh Nam - The results of the bone conbination surgery using the dynamic hip screw blade in the treatment of inter-trochanteric crest fractures in Thai Nguyen national hospital and some related factors 149 Nguyen Thi Tan, Tran Danh Viet, Dao Van Nui - Study on the effects of seed processing time and seeding time on rating ratio and quality of bachatin plants only at Bat Xat district, Lao Cai 154 Tran Van Chi, Ta Thi Luong, Nguyen Sinh Huynh, Luu Hong Son, Vi Dai Lam, Trinh Thi Chung, Le Sy Luy, Huynh Thi Thiep, Pham Thi Tuyet Mai, Ngo Xuan Binh, Nguyen Thi Tinh - Study on the process of tea bags Cao Bang province 160 Tran Duc Quy, Vu Thi Hong Anh, Trieu Duc Giang - Results of endoscopic surgery of transurethral resection of prostate for treating benign prostatic hyperplasia in Backan general hospital 166 Bui Dinh Lam, Nguyen Thi Kim Ngan, Nguyen Thi Tinh, Luu Hong Son, Ta Thi Luong, Bui Tri Thuc, Ngo Xuan Binh - Effects of hydroponic environment to the growth of korean ginseng 171 Nguyen Chi Duc, Dang Ngoc Huy, Nguyen Van Suu - Surgical results of cementless total hip arthroplasty and factors related to results at Thai Nguyen C Hospital 179 Mai Thi Nguyet, Mai Thi Thu Hang, Nguyen Thi Hai Ha, Pham Thi Hoang Ngan, Chu Thi Thom, Do Thi Hanh - Causes of stress for parents having children with mental retardation in psychology department at Children Hospital - Ho Chi Minh city in 2020 185 Ma Thanh Thuyet, Nguyen Van Tho, Nguyen Vien, Tran Thi Thu Ha - Studying propagation of dedrocalamus brandisii (munro) kurz by stem extraction method 193 Ly Duc Long, Tran Thi Thu Ha - Research on the ecological and geographic characteristics of species Ardisia silvestris Pitard in Thach An district, Cao Bang province 201 Phan Thanh Nhung, Nguyen Thu Huong, Nguyen Minh Tuan - Surveying insulin resistance in subjects with prediabetes detected for the first time 209 Nguyen Thi Kim Thoa, Nguyen Dinh Hoc, Nguyen Thi Le, Bui Thi Thu Huong, Do Thai Son - Clinical
- Xem thêm -

Xem thêm: BÌA VÀ MỤC LỤC, BÌA VÀ MỤC LỤC

Hình ảnh liên quan

4.6. Giới thiệu/ Đặt vấn đề/ Introduction: Tóm tắt tình hình nghiên cứu trong nước và thế giới, nêu vấn đề tồn tại cần giải quyết. - BÌA VÀ MỤC LỤC

4.6..

Giới thiệu/ Đặt vấn đề/ Introduction: Tóm tắt tình hình nghiên cứu trong nước và thế giới, nêu vấn đề tồn tại cần giải quyết Xem tại trang 1 của tài liệu.