0

Thực hành một số phép tu từ ngữ âm | Lớp 12, Ngữ văn - Ôn Luyện

9 9 0
  • Thực hành một số phép tu từ ngữ âm | Lớp 12, Ngữ văn - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 16:04

- Phân tích: sự lặp lại và phối hợp 4 phụ âm đầu “ l” trong các tiếng lửa lựu lập loè + từ gợi hình => gợi trạng thái ẩn hiện trên một diện rộng của hoa lựu + gợi tính chất mềm mạ[r] (1)Bài giảng Ngữ văn 12 THỰC HÀNH (2)THỰC HÀNH MỘT SỐ PHÉP TU TỪ NGỮ ÂM I.Tạo nhịp điệu âm hưởng cho câu *Quan sát, phân tích trình bày kết hoạt động theo nhóm (4 phút chuẩn bị + phút trình bày/nhóm) Bài tập 1: Một dân tộc gan góc chống ách nô lệ Pháp 80 năm nay, dân tộc gan góc đứng phe Đồng minh chống phát xít năm nay, dân tộc phải tự do! Dân tộc phải độc lập! (3)- Nhịp: Kết hợp vế câu dài (vế 1,2)=> Tạo nhịp điệu dàn trải với vế câu ngắn (vế 3)=> Tạo nhịp điệu dồn dập, mạnh mẽ -Âm: Âm cuối vế 1, 2, = B + âm tiết mở ; Âm cuối câu kết = T+ âm tiết đóng; => Phối hợp linh hoạt nhịp điệu, âm thanh, kết hợp phép điệp ngữ điệp cú pháp, đoạn văn mang âm hưởng hùng hồn, (4)Bài tập 2: Bất kì đàn ơng, đàn bà, người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc, người Việt Nam phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc Ai có súng dùng súng Ai có gươm dùng gươm, khơng có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc Ai phải sức chống thực dân Pháp cứu nước ( HCM - Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến) - Nhịp ngắn (4/2/4/2 – 3/2/3/2) lặp liên tiếp phối hợp nhịp dài => Khi khoan thai, dồn dập mạnh mẽ; -Âm: Phối hợp linh hoạt B -T; kết hợp điệp vần, lặp từ ngữ lặp cấu trúc câu => ý văn lời văn khoẻ khoắn, rắn rỏi (5)Bài tập 3: Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép quân thù Tre xung phong vào xe tăng, đại bác Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín Tre hi sinh để bảo vệ người Tre, anh hùng lao động Tre, anh hùng chiến đấu (Thép Mới – Cây tre Việt Nam) -Nhịp : Phối hợp linh hoạt nhịp ngắn, dài câu câu; -Âm : Phối hợp B - T, phối hợp âm vực cao - thấp; - Kết hợp phép nhân hoá + động từ + lặp cú pháp (6)THỰC HÀNH MỘT SỐ PHÉP TU TỪ NGỮ ÂM I.Tạo nhịp điệu âm hưởng cho câu *Quan sát, phân tích hoạt động nhóm *Kết luận : Nhịp điệu âm hưởng tạo nhiều yếu tố: ngắt nhịp, phối thanh, phép tu từ, có tác dụng lớn việc biểu đạt nội dung II Điệp âm, điệp vần, điệp *Hoạt động nhóm theo bàn với BT1 BT2 (4 phút chuẩn bị cho bài): BT1:Phân tích tác dụng tạo hình tượng việc điệp âm đầu trong câu thơ sau: Dưới trăng quyên gọi hè Đầu tường lửa lựu lập loè đâm bông (7)- Phân tích: lặp lại phối hợp phụ âm đầu “ l” các tiếng lửa lựu lập loè + từ gợi hình => gợi trạng thái ẩn diện rộng hoa lựu + gợi tính chất mềm mại ánh lửa(màu đỏ), cánh hoa BT2: Phân tích tác dụng phép điệp vần câu sau: Bà quan nghếch xem bơi trải Thằng bé lom khom nghé hát chèo (Nguyễn Khuyến - Hội Tây) - Phân tích: điệp phần vần cụm từ nghếch lom khom + nghệ thuật đối => Gợi tả tranh hài sinh động: bà (8)THỰC HÀNH MỘT SỐ PHÉP TU TỪ NGỮ ÂM I.Tạo nhịp điệu âm hưởng cho câu II.Điệp âm, điệp vần, điệp *Kết luận: Âm, vần, điệu phận âm tiết được lặp lại cách chủ ý phối hợp với nhằm phục vụ cho việc biểu đạt nội dung Củng cố: Tìm từ phù hợp điền nhanh vào chỗ trống: 1.Nhịp điệu âm hưởng tạo nên nhiều yếu tố: (9)
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hành một số phép tu từ ngữ âm | Lớp 12, Ngữ văn - Ôn Luyện, Thực hành một số phép tu từ ngữ âm | Lớp 12, Ngữ văn - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

BT1:Phân tích tác dụng tạo hình tượng của việc điệp âm đầu - Thực hành một số phép tu từ ngữ âm | Lớp 12, Ngữ văn - Ôn Luyện

1.

Phân tích tác dụng tạo hình tượng của việc điệp âm đầu Xem tại trang 6 của tài liệu.
các tiếng lửa lựu lập loè + từ gợi hình => gợi trạng thái ẩn - Thực hành một số phép tu từ ngữ âm | Lớp 12, Ngữ văn - Ôn Luyện

c.

ác tiếng lửa lựu lập loè + từ gợi hình => gợi trạng thái ẩn Xem tại trang 7 của tài liệu.