0

Chuong 3

36 8 0
  • Chuong 3

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:49

lượng môi trường ở những điểm có du khách đến thăm thông qua chi phí du hành, từ đó có thể xây dựng được đường cầu và sử dụng nó để tính WTP cho cải thiện chất lượng môi trường hoặc đá[r] (1)Chương 3: Phân tích kinh tế tác động môi trường 3.1 Những khái niệm 3.1.1 Chất lượng mơi trường hàng hố 3.1.1.1 Hàng hố chất lượng mơi trường - Chất lượng môi trường yếu tố quan trọng sống, đáp ứng nhu cầu cơ người, điều khẳng định vai trị quan trọng chất lượng mơi rường Mọi q trình lao động sản xuất đồng thời qúa trình tái sản xuất tái sản xuất tư liệu lao động, sức lao động tích luỹ vốn để mở rộng sản xuất Trong trình lao động sản xuất yếu tố sản xuất bị hao mòn cần phải bù đắp để trình sản xuất tiếp tục thực Chính mà mơi trường q trình lao động sản xuất bị hao phí (giảm sút chất lượng) nên cần phải tái sản xuất - Việc tái sản xuất chất lượng môi trường xét hình thức, phạm vi trình độ là trình độ phát triển sản xuất quy định, gắn liền với lịch sử phát triển sản xuất cả chiều rộng chiều sâu + Trong văn minh nông nghiệp, kinh tế tự nhiên, quy mô nhỏ phân tán, con người lệ thuộc nhiều vào thiên nhiên nên người khai thác tự nhiên chủ yếu theo chiều rộng, tần suất nhỏ, việc sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên không nhiều việc tái sản xuất chất lượng mơi trường khơng cần thiết phải đặt vẫn khuôn khổ tự điều chỉnh hệ thống tự nhiên + Trong văn minh công nghiệp, với kinh tế hàng hoá phát triển đầy đủ để trở thành kinh tế thị trường trình độ kỹ thuật ngày đại, tiên tiến, lực lượng sản xuất phát triển trình độ cao, quy mô lớn nên việc khai thác tài nguyên thiên nhiên mạnh mẽ, nhiều số lượng chủng loại, tốc độ phục hồi môi trường không kịp so với khai thác thành phần môi trường người Động thúc đẩy sản xuất hàng hố lợi nhuận thơi thúc nhà sản xuất hạ thấp chi phí Chính động lực thúc người sản xuất người tiêu dùng không quan tâm đến chất lượng môi trường môi trường bị biến đổi tầm vi mô vĩ mô - Để bù đắp lại giảm sút chất lượng môi trường xét mặt kinh tế trình tái sản xuất phải có đầu tư, có chi phí Chi phí mơi trường có tính chất xã (2)pháp hạn chế chi phí giải pháp khác luật lệ, thuế khố, khuyến khích trợ cấp phạt tiền - Trong kinh tế thị trường yếu tố sản xuất hữu hình tiền tệ hố vậy yếu tố sản xuất chất lượng môi trường phải tiền tệ hố Nó phải được tính tính đủ yếu tố sản xuất khác coi giá phải trả cho việc sử dụng chất lượng mơi trường tốt Như nói, sản xuất phát triển trình độ cao tái sản xuất chất lượng mơi trường coi yếu tố khách quan qúa trình sản xuất liên tục (đó điều kiện cần); kinh tế hàng hoá phát triển, quan hệ kinh tế đã tiền tệ hố việc thực chi phí khắc phục chất lượng mơi trường phải biểu thị hình thái tiền tệ (điều kiện đủ) Khi chưa hội đủ hai điều kiện chất lượng mơi trường chưa trở thành hàng hoá 3.1.1.2 Đặc điểm hàng hố chất lượng mơi trường - Bất hàng hố có đủ hai thuộc tính giá trị sử dụng giá trị + Giá trị sử dụng công dụng sản phẩm thoả mãn nhu cầu người, định thuộc tính tự nhiên sản phẩm thể việc sử dụng hay tiêu dùng sản phẩm đời sống xã hội Giá trị sử dụng phạm trù vĩnh viễn, thể mối quan hệ người với giới tự nhiên + Giá trị lao động xã hội cần thiết người sản xuất kết tinh sản phẩm Giá trị định lượng lượng giá trị gồm thời gian lao động trình độ lao động Giá trị biểu giá trị trao đổi tức giá bán Giá trị xác định xác kinh tế hàng hoá phát triển cao, thị trường cạnh tranh hồn hảo - Hàng hố chất lượng mơi trường mang đầy đủ hai thuộc tính: + Về giá trị sử dụng: Hàng hoá chất lượng mơi trường nhờ vào thuộc tính vật lý, hố học, sinh học vốn có thoả mãn nhiều nhu cầu người đó việc tiêu dùng chất lượng mơi trường điều thiếu Tuy giá trị sử dụng hàng hố chất lượng mơi trường thể số điểm khác biệt sau: (i) Hàng hố chất lượng mơi trường mang tính cộng đồng cao tính xã hội (3)(ii) Hàng hố chất lượng mơi trường vừa đầu vào (tư liệu sản xuất) vừa đầu ra (tư liệu tiêu dùng), vừa nguyên liệu vừa nhiên liệu trình sản xuất từ đơn giản đến phức tạp (iii) Tính đặc thù hàng hố chất lượng mơi trường q trình sử dụng khó phân định xét tính đặc thù hàng hố chất lượng mơi trường hàng hố công cộng + Về giá trị: Chất lượng môi trường xác định thời gian lao động xã hội cầnthí êt để sản xuất Sự khác biệt lượng giá trị hàng hoá chất lượng mơi trường so với hàng hố thơng thường giá có xu hướng giảm xuống suất lao động xã hội tăng nhanh, cịn hàng hố chất lượng mơi trường có xu hướng tăng giá mạnh hai nguyên nhân: (1) suất lao động xã hội tăng nhanh tái sản xuất chất lượng môi trường chậm hơn; (2) nhu cầu xã hội chất lượng môi trường trong lành ngày tăng lượng chất - Ở nước phát triển thấy mâu thuẫn lợi ích phát triển lợi ích bảo tồn môi trường trở nên nghiêm trọng Sự lựa chọn không thể tránh khỏi liên quan đến tài nguyên môi trường nên cần phải có tiêu chí để lựa chọn Tiêu chí mà lựa chọn phải cân lợi ích xã hội cận biên chi phí xã hội cận biên (MSB = MSC) phải cân giữa chi phí giảm ô nhiễm chi phí thiệt hại cận biên (MAC = MDC) Tiêu chí bắt buộc phải định giá trị tiền tệ loại hình dịch vụ mà tài ngun mơi trường đem lại Chúng ta phải định mức độ lợi ích chi phí việc sử dụng tài nguyên môi trường để định mức độ sử dụng tối ưu 3.1.2 Tầm quan trọng định giá mơi trường Có nhiều thuật ngữ dùng để mô tả nội dung này: - Đánh giá giá trị môi trường: Environmental Valuation - Định giá môi trường: Environmental Pricing - Đo lường giá trị môi trường: Environmental Assessment - Ước lượng giá trị môi trường: Environmental Estimating/Measuring Tuy nhiên thuật ngữ Environmental Valuation (tiếng Anh) định giá môi trường (tiếng Việt) sử dụng rộng rãi (4)- Trên thị trường cá nhân có thơng tin rõ ràng để làm sở cho đánh giá lựa chọn họ Sản phẩm thơng thường có đặc tính nhận biết có giá thị trường Nhưng biết, hàng hố dịch vụ mơi trường thường khơng có giá thị trường khó lịng xác định rõ giá trị đích thực tầm quan trọng chúng Nhiều tài sản môi trường tài sản cơng cộng đặc tính gây khó khăn cho việc vận dụng thị trường để đánh giá tài sản - Người ta phân biệt loại dịch vụ môi trường (chức môi trường): + Hỗ trợ sống: Môi trường gồm thành phẩn thiết yếu cho sống, sức khoẻ phúc lợi người Quá trình phát triển dần làm hay biến đổi chức (tầng ôzôn, thành phần cấu tạo khí quyển, vẻ đẹp thiên nhiên, đa dạng sinh học) + Cung cấp nguyên liệu thô lượng: Gồm tài nguyên mơi trường khơng thể tái tạo tái tạo, sử dụng yếu tố đầu vào cho sản xuất và tiêu dùng Những tài ngun khơng có khả tái tạo ln có nguy bị cạn kiệt nguồn tài ngun có khả tái tạo có khả sử dụng bền vững đến cạn kiệt sử dụng mức không bảo vệ đúng mức + Hấp thụ chất thải từ hoạt động kinh tế xã hội thơng qua khơng khí, đất hay năng đơi gọi chức chìm Mơi trường hấp thụ chất thải đến mức độ định Tuy nhiên vượt mức đó, hệ thống mơi trường trở nên bão hồ q tải; điều đồng nghĩa với việc sử dụng không bền vững chức năng hấp thụ chất thải môi trường - Về mặt tiềm phát triển bền vững có nội dung rộng, sau số nội dung thực tiẽn phát triển bền vững: + Tránh gây thiệt hại tới vốn tài nguyên thiên nhiên quan trọng, chẳng hạn đa dạng sinh học, tầng ôzon…và cảnh báo dự án có tác động tài ngun mơi trường khơng thể đảo ngược + Khi có thể, áp dụng đánh giá giá trị kinh tế cho chi phí lợi ích mơi trường như lời nhắc nhở nhà hoạch định sách nguồn tài nguyên không (5)+ Trong số trường hợp “nội hóa” chi phí dự án môi trường cách hoặc thực yêu cầu đền bù, cách thíêt lập dự án đền bù + Đối với tài nguyên thiên nhiên tái tạo (nơng nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản) hàm ý phát triển bền vững trì tài nguyên hạn chế khai thác mức độ bền vững Đối với tài ngun có hạn (dầu mỏ, khống sản) phát triển bền vững hàm ý sử dụng doanh thu vào việc chuyển đổi sang vốn nhân tạo - Đánh giá giá trị môi trường khoản mục chương trình hành động phát triển bền vững Tuy nhiên cơng việc quan trọng số lý sau đây: + Môi trường “miễn phí” khơng có thị trường truyền thống cho dịch vụ môi trường Việc đánh giá giá trị môi trường cho ta biết tỷ lệ tài nguyên môi trường sử dụng hết báo hiệu khan ngày tăng đối với người sử dụng + Đánh giá giá trị môi trường giúp khôi phục cân tác động lượng hố khơng lượng hố phân tích lợi ích- chi phí, hay những giá trị quy thành tiền quy thành tiền + Đối với định dựa phân tích lợi ích- chi phí, đánh giá giá trị sẽ làm giảm định tuý định tính + Đánh giá giá trị mơi trường cung cấp dấu hiệu hoạt động kinh tế + Một thực cách cẩn thận đầy đủ, đánh giá giá trị môi trường tạo tảng an tồn cho sách nhằm thuyết phục việc sử dụng tài nguyên môi trường cẩn thận - Có số ý kiến phản đối việc áp dụng phương pháp đánh giá giá trị kinh tế cho hàng hố mơi trường: + Cố gắng áp đặt giá trị kinh tế lên tác động môi trường vốn khơng thể lượng hố làm giảm giá trị tranh luận Một số chủ thể có giá trị tuyệt đối khiến chúng trở nên không lượng hoá mặt chất đời sống người, vẻ đẹp, đa dạng sinh học giống lồi + Có nhiều hồi nghi phương pháp phân tích lợi ích-chi phí (CBA) với lý do: quan tiến hành phân tích lợi ích chi phí có khả kiểm soát việc phân (6)+ Đánh giá giá trị mơi trường thường địi hỏi nhiều số liệu kinh tế, kỹ thuật và số liệu thường không đầy đủ quốc gia phát triển + Những phương pháp đánh giá có sẵn phương pháp phát triển để giải vấn đề môi trường đặc thù xã hội phát triển phương pháp khó áp dụng với quốc gia có vấn đề, hệ thống kinh tế thang giá trị môi trường tương đối khác 3.1.2.2 Ứng dụng định giá môi trường - Việc đánh giá giá trị môi trường đóng vai trị quan trọng q trình quyết định, có ảnh hưởng lớn đến viêc sử dụng tái tạo tài nguyên thiên nhiên và môi trường Tuy nhiên thực tế người ta sử dụng giá trị tài nguyên môi trường vào trình định theo cấp độ sau: Bảng 3.1 Các cách thức đưa giá trị tài ngun mơi trường vào q trình ra định Bỏ qua Chỉ xem xét giá trị có giá thị trường →Rủi ro định Ghi nhận Không đánh giá không đưa vào định Mơ tả Trình bày mô tả danh sách tài nguyên môi trường giá So sánh định tính Mơ tả ảnh hưởng khơng có giá so sánh với ảnh hưởng có giá Lượng hố ảnh hưởng Phân tích thống kê ảnh hưởng khơng có giá Tiền tệ hố ảnh hưởng Tính giá trị tiền ảnh hưởng (7)Bảng 3.2 Ứng dụng định giá môi trường Ứng dụng Nhận xét Phân tích lợi ích chi phí (CBA) cho chương trình, dự án, sách Là sở phát triển CBA áp dụng cho các dự án công Khẳng định quan trọng vấn đề Thường dùng để đánh giá thiệt hại môi trường Sắp xếp tầm quan trọng kế hoạch vùng Sắp xếp tầm quan trọng kế hoạch ngành Dùng cho dự án đầu tư xây dựng cầu đường Hiếm áp dụng Xác định công cụ thuế, trợ giá môi trường Để xác định thiệt hại môi trường Hạch tốn mơi trường quốc gia Đang áp dụng số nước Hạch tốn mơi trường doanh nghiệp Ít áp dụng Tranh chấp luật pháp thiệt hại môi trường Sử dụng phổ biến Mỹ để xác định mức đền bù Xác định suất chiêt khấu xã hôị Mối quan tâm giá trị môi trường và tài nguyên tương lai để xác định suất chiết khấu 3.1.2.3 Giới hạn định giá mơi trường *Khía cạnh đạo đức: - Giá trị phụ thuộc vào khả chi trả? - Đánh giá nghĩa cho giá trị mơi trường tương đối →khơng có chức môi trường tuyệt đối quan trọng - Đánh giá giá trị cho ai? Liệu có đánh giá giá trị thể hệ tương lai? - Sự ưa thích cá nhân khơng phải quan điểm đạo đức xã hội - Đánh giá giá trị dùng CBA CBA lại không quan tâm đến công xã hội (8)- Các chức sinh thái phức tạp đựơc chuyển cách đơn giản thành giá trị tiền tệ - Giá thị trường khơng phải tín hiệu cho giá trị - Giá trị ước tính có ý nghĩa thời điểm định 3.1.3 Tổng giá trị kinh tế (Total Economic Value- TEV) 3.1.3.1 Khái niệm “kinh tế” giá trị - Kinh tế có nghĩa làm thay đổi phúc lợi →làm cá nhân gia tăng thoả mãn - Cá nhân sẵn lòng đánh đổi (trade-off) nguồn lực cho 3.1.3.2 Các đặc điểm giá trị kinh tế - Giá trị tồn người đánh giá - Giá trị đo lường thông qua đánh đổi →giá trị mang tính tương đối - Tiền dùng làm đơn vị đo lường - Giá trị xã hội xác định cách tổng hợp giá trị cá nhân 3.1.3.3 Tổng giá trị kinh tế - Theo lý thuyết kinh tế, tổng giá trị kinh tế tài nguyên môi trường tổng giá trị sử dụng khơng sử dụng tài ngun mơi trường TEV = UV + NUV UV = DUV + IUV + OV NUV = BV + EV Như TEV = DUV + IUV + OV + BV + EV Trong đó: + TEV (Total Economic Value): Tổng giá trị kinh tế + UV (Use Value): Giá trị sử dụng giá trị rút từ hiệu sử dụng thực tài nguyên mơi trường Đó giá trị gắn với việc tiêu dùng cách trực tiếp hay gián tiếp dịch vụ môi trường tài nguyên cung cấp + NUV (Non-use Value): Giá trị không sử dụng thành phần giá trị của nguồn tài nguyên môi trường thu việc tiêu dùng cách trực tiếp hay gián tiếp dịch vụ nguồn tài nguyên cung cấp (9)(Nguồn: Munasinghe, 1992) + OV (Option Value): Giá trị lựa chọn hình thành cá nhân tự đánh giá cách lựa chọn để dành nguồn tài nguyên mơi trường tương lai Đó giá trị tài ngun mơi trường mà lợi ích tương lai tiềm ẩn và giá trị thực sử dụng tương lai + BV (Bequest Value): Giá trị lưu truyền phần giá trị có từ mong muốn bảo tồn nguồn tài nguyên môi trường (bao gồm giá trị sử dụng và không sử dụng) cho hệ tương lai + EV (Existence Value): Giá trị tồn hay giá trị hữu giá trị thân tồn nguồn tài nguyên môi trường nhận biết cá nhân Tổng giá trị kinh tế tài nguyên môi trường (Total Economic Value) Giá trị sử dụng (Use value) Giá trị không sử dụng (Non-use value) Giá trị sử dụng trực tiếp (Direct use value) Giá trị sử dụng gián tiếp (Indirect use value) Giá trị lựa chọn (Option value) Giá trị lưu truyền (Bequest value) Giá trị tồn tại (Existence value) Các sản phẩm tiêu dùng trực tiếp Lợi ích từ chức sinh thái Các giá trị sử dụng trực tiếp gián tiếp cho tương lai Giá trị sử dụng không sử dụng cho tương lai Giá trị từ nhận thức tồn tài nguyên Sinh khối, thực phẩm, giải trí, giáo dục… Kiểm sốt lũ, hạn hán, chống xói mịn, rửa trơi…… Đa dạng sinh học, nơi cư trú, hệ sinh thái… Nơi cư trú, đa dạng sinh học, loài sinh vật… Hệ sinh thái, loài bị đe doạ tuyệt chủng… (10)Bảng 3.3 Tổng giá trị kinh tế rừng tự nhiên nhiệt đới TỔNG GIÁ TRỊ KINH TẾ Giá trị sử dụng Giá trị không sử dụng Giá trị sử dụng trực tiếp Giá trị sử dụng gián tiếp Giá trị lựa chọn Giá trị lưu truyền Giá trị tồn tại - Gỗ - LSNG - Vui chơi giải trí - Di truyền - Giáo dục - Môi trường sống cho người - Bảo vệ lưu vực - Chuỗi thức ăn - Giảm ô nhiễm khơng khí - Điều hồ khí hậu - Hấp thụ carbon - Đa dạng sinh học - Giá trị sử dụng trực tiếp gián tiếp tương lai (để dành cho hệ tương lai) - Đa dạng sinh học - Di sản văn hoá - Giá trị bản thân tồn các loài trong rừng nhiệt đới - Như vậy, sở để xác định tổng giá trị kinh tế chức tài nguyên người - Hầu hết giá trị hàng hố mơi trường phản ánh phần thông qua giá trị sử dụng (trực tiếp gián tiếp) - Trong ứng dụng, xác định thành phần TEV không quan trọng bằng việc định nghĩa xác giá trị cần đánh giá, điêù cần thiết mơ tả để người khác hiểu - Giá trị khơng sử dụng hàng hố mơi trường lớn nhiều lần giá trị sử dụng Có thể chiếm từ 35 – 70% tổng giá trị kinh tế tuỳ thuộc vào đặc điểm, tính chất tài ngun mơi trường, phương pháp định giá áp dụng đối tượng tham gia - Bỏ qua giá trị không sử dụng tài ngun mơi trường hoạch định chính sách dẫn đến định sai lầm việc phân bổ sử dụng tài (11)- Mỗi loại giá trị lại có phương pháp khác để xác định Theo chiều giảm dần tính hữu hình phương pháp xác định phức tạp Do việc ước lượng giá trị khơng sử dụng khó nhiều so với xác định giá trị sử dụng 3.1.4 Đo lường mức sẵn lòng chi trả(WTP) thay đổi thặng dư tiêu dùng 3.1.4.1 Mức sẵn lòng chi trả(WTP) - Khái niệm kinh tế học cá nhân có ưa thích hàng hố và dịch vụ phải lựa chọn Họ nói họ thích hàng hố hàng hố khác hoặc thích nhóm hàng hố nhóm hàng hố khác Giá trị hàng hoá người mà họ sẵn lịng trả từ bỏ để có Có thể nói giá trị hàng người giá họ sẵn lịng trả cho hàng - Câu hỏi đặt định giá sẵn lịng trả người để giành lấy được loại hàng hoá hay dịch vụ tài sản mơi trường Đó phần câu hỏi vấn đề gía trị cá nhân Có người sẵn lịng chi trả khoản tiền lớn để có mơi trường sống n tĩnh người khác khơng Có người đánh giá cao việc cố gắng bảo tồn mơi trường sống lồi động thực vật q cịn người khác thì khơng Có người sẵn sàng trả giá cao, có người sẵn sàng trả giá thấp cho việc giảm thiểu ô nhiễm…Cũng rõ ràng thu nhập tài sản có ảnh hưởng đến giá sẵn lịng trả WTP nói cách khác phản ánh khả chi trả - Ví dụ: Giá sẵn lịng trả cho táo sạch- thực nghiệm + Các nhà kinh tế suy WTP từ hành động người họ mua hàng hoá dịch vụ Giả sử bạn ngồi tiệm bán rau vấn khách hàng khu vực Bạn tiến hành vấn người mua táo với câu hỏi sau: Câu 1: Nhà bạn có táo khơng? (Giảsửcâu trảlời khơng) Câu 2: Bạn sẵn lòng trả cho kg táo sạch? Câu 3: Bây bạn mua kg táo rối, bạn sẵn lòng trả cho kg táo thứ hai bao nhiêu? Cứ câu trả lời khơng Sau trình bày dạng đồ thị (12)Bảng 3.4 Giá sẵn lòng trả người tiêu dùng với táo Hình 3.2 Đồ thị WTP Số kg táo WTP ($) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 10 $ (13)+ Ví dụ mô tả quy luật kinh tế học: Khi số đơn vị mua tăng, giá sẵn lịng trả cho đơn vị hàng hố tăng thêm thường giảm xuống + Nếu giả định người tiêu dùng tiêu dùng phần nhỏ của hàng hoá giá trị số ngun có đường giá sẵn lòng trả đường liên tục Hình 3.3 WTP trường hợp hàm số liên tục + Tổng giá sẵn lịng trả (Total WTP) đo phần diện tích nằm đường WTP từ giá trị đến số lượng tiêu dùng Ví dụ WTP cho kg táo tính diện tích a + diện tích b = (3 x 4) + ½(2 x 4) = 16 - Giá sẵn lòng trả biên (Marginal WTP) diễn tả giá sẵn lòng trả người cho đơn vị dịch vụ hay hàng hoá tăng thêm WTP = MP + CS - Trong MP giá trịcủa hàng hoá theo giá thị trường, xác định theo quan hệ cung cầu Tuy nhiên tổng lợi ích mà cá nhân nhận thực tế tồn bộ diện tích nằm đường cầu khối lượng xác định (Q0) Hình 3.4 Mối quan hệ thặng dư tiêu dùng mức lòng chi trả 5 10 a b (14)3.1.4.2 Các phương pháp đánh giá mức sẵn lòng chi trả cho việc cải thiện chất lượng môi trường - Về có cách xác định WTP cho việc cải thiện chất lượng môi trường Tất đo lường thay đổi thặng dư tiêu dùng chất lượng môi trường thay đổi Bốn cách là: (1) Chi tiêu bảo vệ; (2) Đánh giá hưởng thụ; (3) Du lịch phí; (4) Định giá ngẫu nhiên - Chúng ta sử dụng ví dụ nhiễm tiếng ồn: đặc điểm xã hội đại tiếng ồn giao thơng Do dân cư sống gần chịu thiệt hại từ tiếng ồn giao thông Giả sử muốn đánh giá mức sẵn lòng chi trả cư dân cho việc giảm tiếng ồn giao thơng Chúng ta sử dụng cách để xác định WTP - Cách 1: Chi tiêu bảo vệ Chủ nhà chi tiêu để giảm tiếng ồn vào nhà họ cách lắp thêm thiết bị cách âm vào tường, lắp gương cửa sổ dày gấp đôi, trồng quanh vườn lắp thiết bị thẩm thấu tiếng ồn bên Khi người ta chi tiêu vậy, cách đấy họ cho thấy giá sẵn lịng trả cho mơi trường n tĩnh Nói chung có thể tìm trường hợp người tiêu dùng mua hàng hoá thị trường để thay đổi mức tiếp xúc với môi trường xung quanh phân tích việc mua hàng hoá để biết giá trị mà họ gán cho thay đổi môi trường - Cách 2: Đánh giá hưởng thụ MP CS Q0 0 P0 $ (15)Tiếng ồn đường ảnh hưởng đến giá nhà khu vực Nếu hai nhà có đặc tính giống khác tiếng ồn môi trường xung quanh chúng ta dự đốn ngơi nhà có tiếng ồn giá trị ngơi nhà khơng có tiếng ồn Nếu thị trường nhà cạnh tranh hoàn hảo giá ngơi nhà ồn thấp giá ngơi nhà n tĩnh Do đó, cách nghiên cứu khác biệt giá nhà chúng ta ước lượng giá trị mà người gán cho tiếng ồn, hay WTP để giảm tiếng ồn - Cách 3: Định giá ngẫu nhiên Cả hai cách tìm giá trị đại diện cho WTP cách phân tích liệu thị trường suy giá sẵn lòng trả cho đặc tính mơi trường có liên hệ với giá thị trường Cách thứ ba trực tiếp cách hỏi cư dân sẵn lòng trả để giảm tiếng ồn tác động đến nhà họ Phương pháp sử dụng rộng rãi đánh giá giá trị tài nguyên tài nguyên mơi trường mơ tả xác 3.2 Tổng quan phương pháp định giá môi trường 3.2.1 Phân loại phương pháp định giá mơi trường Hình 3.5 Phân loại phương pháp định giá môi trường 3.2.2 Lựa chọn phương pháp - Việc lựa chọn phương pháp phải thực tế tuân theo bước liên tục sau: Phương pháp Phát biểu ưa thích (Stated Preference ) Chuyển đổi giá trị (Benefit transfer) Bộc lộ ưa thích (Revealed Preference) Các phương pháp thị trường (Market-based techniques) Định giá ngẫu nhiên (Contingent Valuation Method- CVM) Mơ hình lựa chọn (Choice Modeling) Du lịch phí (Tralve Cost Method - TCM) Đánh giá hưởng thụ (Hedonic Price Method- HPM) Chi tiêu bảo vệ (Defensive Expenditure- (16)+ Quyết định loại vấn đề mơi trường cần phân tích + Xem xét phương pháp thích hợp để giải vấn đề + Xem xét thơng cần thiết cho vấn đề sử dụng phương pháp + Đánh giá thơng tin có sẵn có hay khơng mức chi phí + Dựa câu trả lời cho câu hỏi trước, xem xét lại lựa chọn phương pháp phù hợp * Mỗi quốc gia sẽxếp loại vấn đềmôi trường khác theo trật tự ưu tiên quốc gia - Các quốc gia phát triển vùng ôn đới có xu hướng quan tâm đến vấn đề như: + Chất thải rắn chất thải nguy hại + Mực nước ngầm ô nhiễm + Làm rác thải trước khu công nghiệp cũ + Ảnh hưởng hố chất sử dụng nơng nghiệp động vật hoang dã + Chất thải nông nghiệp đặc biệt phân động vật + Bảo tồn vùng đất hoang, vùng đầm lầy, cảnh quan môi trường + Quản lý nguồn nước với nhu cầu ngày tăng + Bảo tồn đa dạng sinh học động vật hoang dã quố gia khác + Sự nóng lên trái đất tầng ơzơn - Đối với quốc gia có kinh tế chuyển đổi, chương trình hành động môi trường phần trùng với vấn đề nước phát triển Một số vấn đề khẩn cấp quốc gia liên quan đến loại ô nhiễm sau: + Chất thải cơng nghiệp thị + Ơ nhiễm nguồn nước + Ơ nhiễm khơng khí + Tác hại mưa axit đến mùa màng cối, nhà cửa - Các quốc gia phát triển lại có nhiều hồn cảnh khác nhau, nước có thu nhập thấp phụ thuộc nhiều vào tài nguyên thiên nhiên, phạm vi mối quan tâm bao gồm: (17)+ Xói mịn bồi lắng + Chăn thả gia súc mức + Sa mạc hoá suy thoái vùng đất khô cằn + Lạm dụng thuốc trừ sâu + Suy giảm độ màu mỡ đất + Ô nhiễm nguồn nước uống + Hệ thống cung cấp vệ sinh + Ơ nhiễm khơng khí Bảng 3.5 Những vấn đề mơi trường tác động Vấn đề môi trường Năng suất Sức khoẻ Tiện nghi Hiện hữu 1 Tài nguyên thiên nhiên 1.1 Xói mịn đất giảm màu mỡ √ 1.2 Sa mạc hoá √ √ 1.3 Mặn hoá √ 1.4 Phá rừng √ √ √ 1.5 Động vật hoang dã √ √ √ 1.6 Cạn kiệt nguồn tài nguyên có hạn √ 2 Ơ nhiễm 2.1 Ơ nhiễm khơng khí √ √ √ 2.2 Chất thải √ √ √ 2.3 Chất thải nguy hại √ √ √ 2.4 Kẹt xe, tiếng ồn √ √ √ 3 Liên quan đến nước 3.1 Cạn kiệt nước ngầm √ √ √ 3.2 Ô nhiễm nước bề mặt √ √ √ 3.3 Môi trường biển √ √ √ 3.4 Đánh bắt cá mức √ √ 4 Mối quan tâm toàn cầu 4.1 Sự nóng lên trái đất √ √ √ √ (18)- Mối vấn đề mơi trường nêu bao gồm hay bốn tác động Chẳng hạn, xói mịn đất có ảnh hưởng rõ ràng đến suất nơng nghiệp Phá rừng có thể khơng ảnh hưởng tới suất (thiệt hại giá trị lâm sản dịch vụ) mà còn ảnh hưởng tới tiện ích (cảnh quan, tác động khí hậu) giá trị tồn (động thực vật rừng) Ơ nhiễm khơng khí ảnh hưởng tới suất (chi phí cho biện pháp phịng bệnh, ảnh hưởng tới mùa màng, xuống cấp trang thiết bị), sức khoẻ tiện nghi Tổn thất đa dạng sinh học ảnh hưởng tới giá trị tồn có thể giảm phúc lợi người yêu động vật hoang dã hay với suất (như tồn thất ngành du lịch) - Mỗi tác động có phương pháp đánh giá phù hợp trình bày ở bảng 3.6 sau: Bảng 3.6 Tác động môi trường phương pháp đánh giá Tác động Phương pháp đánh giá Năng suất Liều lượng- đáp ứng (Dose-response) Chi tiêu bảo vệ(DE) Chi phí thay (RC) Chi phí hội (OP) Thay đổi suất (CP) Sức khoẻ Chi phí bệnh tật (COI) Định giá ngẫu nhiên (CVM) Chi tiêu bảo vệ (DE) Hành vi phòng ngừa (AB- Avertive Behaviour) Tiện nghi (phúc lợi) Định giá ngẫu nhiên (CVM) Du lịch phí (TCM) Đánh giá hưởng thụ (HPM) Giá trị tồn Định giá ngẫu nhiên (CVM) (19)- Cách trực diện để đánh gía thay đổi mơi trường quan sát thay đổi vật lý môi trường ước lượng khác biệt chúng gây giá trị hàng hoá/dịch vụ Ví dụ, mưa axít gây hại cho trồng mùa màng làm giảm giá thị trường chúng; xói mịn làm giảm suất chỗ gây hại cho người nông dân vùng thấp…Trong trường hợp thay đổi môi trường làm tăng chi phí cho số người - Phương pháp đánh giá giá trị môi trường cách quan sát thay đổi môi trường ước tính chênh lệch giá trị hàng hố dịch vụ thay đổi tạo nên Trong số trường hợp, thay đổi chất lượng môi trường làm giảm sản lượng trao đổi thị trường Trong số trường hợp khác, thay đổi mơi trường làm gia tăng chi phí - Hàm số liều lượng- đáp ứng ước tính tác động thay đổi mơi trường lên đối tượng bị ảnh hưởng Các hàm tổn thất sử dụng số liệu để ước lượng chi phí kinh tế thay đổi mơi trường cách sử dụng giá thị trường đơn vị xuất lượng Trong cách tiếp cận hàm sản xuất, thông qua kỹ thuật kinh tế lượng người ta xác định liên quan yếu tố đầu vào (nhập lượng) môi trường độ màu mỡ đất, chất lượng không khí…với yếu tố đầu (xuất lượng) cách biến đổi xuất lượng nhập lượng thay đổi 3.3.2 Các bước phương pháp - Bước 1: Ước lượng tác động vật lýcủa sựthay đổi môi trường đối tượng Ví dụ: phá rừng đầu nguồn gây khoảng 3% đất/năm - Bước 2: Ước lượng thay đổi đầu chi phí Ví dụ: 3% đất bị hàng năm dẫn đến giảm sản lượng ngơ 2%/năm, hay 100kg/diện tích - Bước 3: Ước lượng giá trị thị trường thay đổi sản lượng nêu Mất 100kg /năm làm giảm thu nhập rịng nơng dân 3.3.3 Ứng dụng phương pháp - Các phương pháp thị trường áp dụng vấn đề sau: + Tác động xói mịn lên sản lượng chỗ đối tượng khác lưu vực (nông (20)+ Tác động mưa axit lên tăng trưởng, sản lượng mùa màng cối; tác động lên phương tiện thiết bị + Tác động ô nhiễm khơng khí tới sức khoẻ + Tác động ô nhiễm nguồn nước tới sức khoẻ + Tác động mặn hoá hệ thống tưới tiêu lạc hậu đến suất mùa màng + Tác động sinh thái thời tiết phá rừng + Thay đổi mơ hình sử dụng đất từ dạng sang dạng khác (chuyển từ rừng sang đồng cỏ chăn nuôi) + Tích tụ kim loại nặng chất hoá học nguy hiểm đất nước ngầm hoạt động khai thác mỏ, canh tác nông nghiệp điểm xử lý chất thải - Phương pháp phù hợp trường hợp: + Các thay đổi môi trường trực tiếp tác động (làm tăng giảm) đầu của loại sản phẩm (dịch vụ) mua bán thị trường, có khả định giá được thị trường có sản phẩm thay thị trường + Tác động rõ ràng quan sát + Thị trường hoạt động tốt giá thị trường phản ánh giá trị kinh tế 3.3.4 Các vấn đề hạn chế phương pháp thị trường - Mối quan hệ nhân đơn giản thường thấy Mối quan hệ vật lý nguyên nhân thay đổi môi trường, triệu chứng tác động kinh tế lên đầu chi phí thường khó xác định - Một thay đổi môi trường quan sát thường nhiều nguyên nhân khó tách biệt tác động nguyên nhân với nguyên nhân khác Điều này với trường hợp ô nhiễm khơng khí, loại nhiễm từ nhiều nguồn khác nhau Việc phân biệt tác động người gây suy giảm thiên nhiên rất khó thực - Khi thay đổi mơi trường có tác động định lên thị trường cần phải có cái nhìn phức tạp cấu trúc thị trường, độ co dãn, phản ứng cung cầu Thái độ của người tiêu dùng cần phải đưa vào phân tích - Giá dù có lấy từ thị trường hiệu khơng bị bóp méo bị (21)giá trị kinh tế không xác định thặng dư tiêu dùng Giá thị trường loại trừ ngoại ứng bao gồm ngoại ứng tiêu cực ngoại ứng tích cực 3.3.5 Các phương pháp cụ thể Hình 3.6 Các bước đo lường tác động phương pháp dựa vào thị trường (1) Phương pháp chi phí bệnh tật * Triết lý phương pháp: Giá trị ΔE = ΔChi phí * Các bước thực hiện: - Bước 1: Xây dựng hàm liều lượng - đáp ứng Ví dụ: dHi = bi + POPi x dE Trong : dHi thay đổi tỷ lệ tử vong/bệnh tật POPi dân số vùng ảnh hưởng b độ dốc hàm dE thay đổi nhiễm khơng khí xung quanh xác định - Bước : Xác định số người bị bệnh/tử vong - Bước : Tính chi phí trung bình/người bị bệnh tử vong Gồm chi phí trực tiếp (tiền thuốc chữa bệnh, viện phí…) Chi phí gián tiếp (Mất thu nhập nghỉ việc, khơng chăm sóc gia đình…) Thay đổi số lượng/chất lượng môi trường Thay đổi hoạt động kinh tế Tác động đến sức khoẻ Tác động đến sản lượng Hàm số liều lượng đáp ứng (Dose-response function) Giá thị trường/giá mờ Phương pháp chi phí bệnh tật (Cost of Illness) Phương pháp chi phí thay (Substitute Cost) Phương pháp thay đổi suất (Changes in productivity) Δ chất lượng môi trường Δ bệnh tật/tử vong (22)Chi phí vơ hình (Đau đớn, không thoải mái bị bệnh…) - Bước : Tính tổng chi phí *Ứng dụng COI : - Phương pháp dùng để đánh giá tác động môi trường lên sức khoẻ người * Ưu nhược điểm COI : - Ưu điểm phương pháp : (1) Phương pháp áp dụng tốt trường hợp bệnh ngắn ngày, khơng có hậu tương lai ; (2) Có thể sử dụng hàm liều lượng đáp ứng xây dựng sẵn để chuyển đối giá trị - Hạn chế phương pháp : (1) Rất khó xây dựng hàm liều lượng đáp ứng ; (2) Khơng tính đến hành vi tự bảo vệ cá nhân (như sử dụng trang, mũ áo bảo vệ…là chi phí để tránh bệnh tật) ; (3) Không xác định đầy đủ chi phí bệnh tật trung bình (2) Phương pháp thay đổi suất * Triết lýcủa phương pháp : Giá trị ΔE = Giá trị ΔQ * Các bước thực : - Bước : Xác lập hàm số liều lượng đáp ứng thay đổi chất lượng môi trường (ΔE) sản lượng (ΔQ) Q = f (X, E) với X, E nhập lượng - Bước : Xác định thay đổi sản lượng (Q) theo chất lượng môi trường (E) : δQ/δE - Bước : Thu nhập giá thị trường sản lượng Q, chẳng hạn PQ - Bước : Giá trị môi trường thay đổi VE = ΔQ x PQ - Bước : Nếu đo ΔE, ta tính giá E theo công thức : PE = (δQ/δE) x PQ → độ dốc đường giới hạn ngân sách độ dốc đường đẳng dụng Giá trị môi trường thay đổi : VE = ΔE x PE Δ chất lượng môi trường (23)- Mở rộng phương pháp: Khi thay đổi môi trường tác động đến xuất lượng nhập lượng →phương pháp thay đổi thu nhập (Changes in income) * Ứng dụng phương pháp : - Có thể sử dụng phương pháp chương trình quản lý đất, rừng, lưu vực sông đánh giá tác động thay đổi môi trường * Ưu nhược điểm phương pháp : - Ưu điểm : + Trực tiếp rõ ràng + Dựa vào giá quan sát thị trường + Dựa vào mức sản lượng quan sát - Hạn chế : + Khó xác định hàm số liều lượng đáp ứng + Khơng ước tính dịng sản lượng theo thời gian (3) Phương pháp chi phí thay (Substitute Cost Method) * Triết lý phương pháp : Nhập lượng môi trường (E) nhập lượng khác (X) thay cho Nếu sản lượng khơng đổi giá trị ΔE ≈ ΔX - Ví dụ : Người ni bị cho bò ăn cỏ (E) thức ăn tổng hợp (X) Giả sử E X thay cho hồn tồn giá trị đồng cỏ (E) = giá trị thức ăn tổng hợp (X) - Mở rộng : phương pháp áp dụng tỷ lệ thay khác * Các bước thực : - Chọn hàng hố thị trường (X) thay cho hàng hố mơi trường (E) - Xác định giá X (PX) khu vực dự án - Xác định khác biệt X E - Xác định tỷ lệ thay X E : (RS) - Giá trị ΔE = ΔX x PX x RS * Ứng dụng : Đánh giá giá trị tài nguyên đầu vào sản xuất, tiêu dùng (đồng cỏ, củi, phân xanh…) * Ưu nhược điểm phương pháp : (24)+ Đơn giản, rõ ràng + Được sử dụng rộng rãi nước phát triển - Hạn chế : + Khó xác định xác tỷ lệ thay + Tỷ lệ thay thay đổi + Chỉ tính giá trị sử dụng tài nguyên 3.4 Nhóm phương pháp bộc lộ ưa thích - Một vấn đề mấu chốt mà kinh tế môi trường bàn luận thiếu vắng thị trường chất lượng môi trường Giá trị môi trường xác định trực tiếp từ giá khối lượng quan sát Người ta không mua bán chất lượng môi trường cách trực tiếp Tuy nhiên sở thích người mơi trường có thể thể cách gián tiếp thông qua hành vi họ môi trường thị trường Một vài hàng hoá dịch vụ bổ sung số khác uỷ nhiệm, đại diện hoặc thay chất lượng môi trường Bằng việc nghiên cứu họ trả lợi ích mà họ hưởng thông qua thị trường đại diện suy ưa thích người mơi trường - Có phương pháp thường đề cập đến nằm số phương pháp bộc lộ ưa thích : (1) Du lịch phí ; (2) Đánh giá hưởng thụ ; (3) Chi tiêu bảo vệ 3.4.1 Phương pháp du lịch phí (TCM) (Travel Cost Method- TCM) * Đặc điểm phương pháp - TCM phương pháp nhà kinh tế học sử dụng đầu tiên để đánh giá nhu cầu hưởng thụ cảnh quan môi trường Triết lý phương pháp là dựa trên thị trường đại diện thể qua bộc lộ ưa thích người tiêu dùng, sử dụng chi phí để làm đại diện cho giá Mặc dù không quan sát con người mua đơn vị hàng hố chất lượng mơi trường, lại quan sát cách họ du lịch để hưởng thụ tài nguyên môi trường nghỉ ngơi giải trí cơng viên quốc gia, bơi câu cá hồ, sông, suối, xem thiên nhiên hoang dã…Đi du lịch tốn tiền, tốn thời gian chi phí làm đại diện cho người phải trả để hưởng thụ cảnh quan mơi trường Vì TCM dựa giả định chi phí phải tốn để tham quan nơi phản ánh giá sẵn lòng trả cho hoạt động giải trí Bằng cách thu thập lượng lớn số liệu chi phí du (25)- Chúng ta sử dụng phương pháp để ước lượng lợi ích cải thiện chất lượng mơi trường điểm có du khách đến thăm thơng qua chi phí du hành, từ xây dựng đường cầu sử dụng để tính WTP cho cải thiện chất lượng môi trường đánh giá lợi ích giải trí loại tài sản mơi trường - Hàm số cầu giải trí: Nhu cầu giải trí = f (chi phí du hành; thu nhập; đặc điểm kinh tế xã hội tuổi, giới tính, nghề nghiệp, giáo dục, tình trạng nhân; chi phí đến địa điểm thay thế…) Hình 3.7 Mơ hình phương pháp du lịch phí * Nhận xét phương pháp Ưu điểm : - Kết WTP dựa tiêu dùng thực (quan sát hành vi) - Giá trị giải trí người tiêu dùng trải nghiệm (không phải giá trị giả thuyết) - Có lịch sử phát triển lâu dài Khó khăn gặp phải : - Trường hợp du khách thăm quan nhiều địa điểm (multi-site) có nhiều mục đích (multi-purpose) : Nếu cá nhân tham quan vài cảnh quan một hành trình ngày lại vấn theo phương pháp TCM một cảnh quan thơi nhà phân tích phân bổ chi phí du hành của cá nhân ? Chi phí du hành Nhu cầu giải trí - Khi nhu cầu giải trí số lần đến cá nhân khoảng thời gian định → phương pháp du lịch phí cá nhân - Khi nhu cầu giải trí số người đến từ vùng khoảng thời gian định → phương pháp du lịch phí theo vùng Tổng giá trị giải trí (TWTP) (26)- Chi phí thời gian : Giả thiết TCM chi phí du hành phản ánh giá trị giải trí khu thắng cảnh, nhiên yếu tố thời gian có giá trị khoảng thời gian dài ngồi xe dùng vào công việc khác Vậy thời gian đi đến có giá trị hay khơng ? - Tính tốn chi phí đến địa điểm thay - Trường hợp địa điểm có du khách 3.4.2 Phương pháp đánh giá hưởng thụ (Hedonic Pricing Method-HPM) - Phương pháp đánh giá hưởng thụ dựa ý tưởng giá trị chất lượng môi trường mà người đánh gía thể họ trả cho hàng hoá thị trường liên quan đến đặc tính mơi trường Chúng ta nghiên cứu cấu trúc chênh lệch giá để suy giá trị mà người gán cho đặc tính Trong kinh tế mơi trường, đặc tính mơi trường chất lượng khơng khí, tiếng ồn, chất thải độc hại nhà kinh tế quan tâm Nhà kinh tế tách phần đóng góp đặc tính mơi trường giá hàng hoá Giá biên sử dụng để đo lường mức lòng chi trả cho việc cải thiện chất lượng môi trường - Phương pháp sử dụng trường hợp sau : + Sự thay đổi chất lượng nước khơng khí địa phương + Nỗi phiền tối từ tiếng ồn, đặc biệt từ giao thống hàng không + Tác động tiện nghi lên đời sống cộng đồng + Vị trí đặt các phương tiện xử lý môi trường + Kế hoạch xây dựng sân bay đường cao tốc - Phương pháp thích hợp trường hợp : + Thị trường bất động sản hoạt động + Chất lượng môi trường người dân nhận thức nhân tố ảnh hưởng đến giá trị tài sản + Một vài loại chất lượng môi trường thay đổi theo thời gian đựơc nhận thức rõ ràng + Thị trường bất động sản không bị bóp méo chi phí giao dịch rõ ràng - Phương pháp thường ứng dụng cho thị trường nhà đất ngành công nghiệp có khơng có độc hại + Đối với nhà đất : Giá nhà thị trường bao gồm đặc tính (27)ngơi nhà giống hồn tồn đặc điểm vật lý (số phịng, diện tích…) đến đặc điểm khu vực xung quanh (khoảng cách đến trung tâm, đến chợ…).Nhưng giả sử một nhà nằm khu vực bị nhiễm khơng khí nặng cịn nhà nằm trong khu vực lành Chúng ta dự đốn giá thị trường hai nhà khác khác độ nhiễm khơng khí →Sử dụng phương pháp đánh giá hưởng thụ cho thị trường nhà để suy WTP cho cải thiện chất lượng môi trường Giả sử có hai ngơi nhà A B Nhà A nằm đường hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhât, nhà B nằm khu vực yên tĩnh Hai nhà giống hoàn toàn (số phịng, khoảng cách đến trung tâm…) Thì nhà B ưa thích →Giá trị nhà B cao hơn giá trị nhà A hay PB > PA/→ ΔP = Chi phí tiếng ồn (Hay giá trị yên tĩnh) + Cũng áp dụng phương pháp cho nghiên cứu lương ngành cơng nghiệp Cơng nhân tiếp xúc với lượng nhiễm tích tụ cao hay rủi ro cao ngành công nghiệp (cơng nhân hầm lị, cơng nhân nhà máy giấy…) Trong thị trường hoàn hảo, lương phản ánh mức độ tiếp xúc công nhân với chất ô nhiếm Lương cao ngành cơng nghiệp có rủi ro bệnh tật tử vong từ ô nhiễm cao Cuộc sống người định giá thơng qua hành vi đánh đổi (chấp nhận mức lương cao để làm nghề nguy hiểm) →Sử dụng phương pháp đánh giá hưởng thụ thông qua lương công nhân ngành công nghiệp để suy WTP cho cải thiện chất lượng mơi trường - Ví dụ đánh giá tiếng ồn đường phố cách sử dụng phương pháp HPM Phương pháp HPM dựa giả thuyết số yếu tố số phòng, khoảng cách đến chỗ làm việc môi trường định giá nhà Giá nhà = f (số phòng, khoảng cách lại, môi trường) Giả sử quan tâm đến việc đánh giá tác động tiếng ồn sẽ đo số decibel tiếng ồn giao thông bên nhà xem xét Bảng 3.7 Tác động tiếng ồn lên giá nhà TT Khu vực Hoa Kỳ % giảm giá nhà việc gia tăng đơn vị tiếng ồn (28)2 Tide Water 0,14 3 North Springfield 0,18- 0,50 4 Towson 0,54 5 Washington DC 0,88 6 Kingsgate 0,48 7 North King County 0,40 8 Spokane 0,08 9 Chicago 0,65 (Nguồn : Nelson, 1982) - Tuy nhiên phương pháp không người sử dụng ưa thích việc tính mối tương quan giá nhà chất lượng mơi trường địi hỏi kỹ cao thống kê để tách riêng ảnh hưởng khác lên giá nhà Mặt khác, phương pháp này đòi hỏi thị trường nhà đất phải cạnh tranh hồn hảo tức giá trị mơi trường phản ánh giá nhà đất, nhiên điều kiện khó đạt nước phát triển 3.4.3 Phương pháp chi tiêu bảo vệ (Defensive Expenditure-DE) - Đối mặt với khả thay đổi mơi trường người thường có xu hướng đền bù theo vài cách Nếu môi trường xấu đi, người cố gắng bảo vệ để chống lại bất lợi Họ mua hàng hoá dịch vụ để giúp họ bảo vệ mơi trường Những hàng hố dịch vụ thay uỷ nhiệm cho chất lượng mơi trường Trong trường hợp đó, chất lượng mơi trường cải thiện những chi tiêu giảm - Chi tiêu bảo vệ hành động người cố gắng tự bảo vệ nhằm chống lại suy giảm sinh cảnh ví dụ sử dụng máy lọc nước, lắp điều hoà nhiệt độ xe… - Phương pháp ứng dụng : + Ơ nhiễm khơng khí, nước tiếng ồn + Xói mịn, sụt đất lũ lụt + Độ phì đất, suy giảm đất (29)- Phương pháp thích hợp : + Con người hiểu đe doạ môi trường + Con người có hành động bảo vệ + Các hành động tính tốn chi phí - Ơ nhiễm nước khơng khí có tác động nhiều đến sức khoẻ Con người thường có phản ứng chi tiêu để phịng tránh tác động này, gọi chi tiêu bảo vệ Loại chi tiêu cách thể giá sẵn lòng trả họ để tránh tác động xấu môi trường tới sức khoẻ - Ví dụ: Mua máy lọc khơng khí để giảm tác động sương mù gây nên bệnh hen suyễn + Sương mù thị hình thành từ chất gây nhiễm khơng khí Một số thành phố Canađa bị nhiễm sương mù loại lượng khói thải cao điều kiện thuận lợi để tạo sương mù Các chất tạo nên sương mù gây bệnh suyễn các vấn đề hô hấp khác Giả sử bạn bị hen suyễn muốn giảm tiếp xúc với sương mù Khoản chi tiêu ngăn ngừa bạn khoản tiền mua thiết bị lọc khơng khí Chi phí bao gồm tiền mua máy lọc (chi phí đầu tư ban đầu) chi phí vận hành máy lọc vào ngày có nhiều sương mù + Phân tích kinh tế tính chi phí ngăn ngừa dựa liệu thị trường máy lọc khơng khí theo bước phân tích sau: Bước 1: Thu thập liệu thị trường máy lọc khơng khí hai thành phố- có nhiều sương mù khơng có sương mù Bước 2: Ước lượng đường cầu máy lọc khơng khí hai thành phố cách sử dụng kinh tế lượng để hồi quy Bước 3: Sử dụng đường cầu để tính lợi ích giảm sương mù cách đo lường chênh lệch giá sẵn lòng trả (WTP) cho máy lọc khơng khí trường hợp có khơng có sương mù + Giả sử có hai thành phố Hamilton (nằm vành đai sương mù) Winnipeg (có ngày bịsương mù nằm xa nguồn tạo sương địa hình thuận lợi) Đường cầu máy lọc khơng khí Winnipeg nằm hẳn đường cầu Hamilton hình 3.5.)- Giả sử bước bước hồn thành + Bước u cầu tính lợi ích việc giảm sương mù thông qua chênh lệch (30)bằng mức sương mù thành phố Winnipeg, giả định dân cư Hamilton sẽ giảm chi tiêu mua máy lọc khơng khí ngang với mức chi tiêu dân cư Winnipeg (Khi yếu tố khác khơng đổi) Có thể ước lượng WTP để giảm lượng sương mù xuống ngang mức Winnipeg chênh lệch hai đường cầu Đây là chênh lệch tổng WTP cho máy lọc khơng khí Đơn giản tính diện tích dưới đường cầu thành phố Hamilton trừ diện tích đường cầu thành phố Winnipeg Tổng giá sẵn lòng trả cư dân Hamilton = ½(200 x 1.500) = 150.000$ Tổng giá sẵn lịng trả cư dân Winnipeg = ½(100 x 1.000) = 50.000$ Sự chênh lệch 100.000$ thể WTP người dân Hamilton để cải thiện chất lượng khơng khí lên mức Winnipeg Hình 3.8 Sử dụng chi tiêu ngăn ngừa để tính WTP cho giảm sương mù + Bây giả sử giá trung bình máy lọc khơng khí hai thành phố 75$ WTP phải đo thay đổi thặng dư tiêu dùng từ mức chất lượng môi trường không khí khác Đó chênh lệch diện tích mức giá thị trường hai đường cầu Nhớ ràng sử dụng thay đổi thặng dư tiêu dùng vì muốn loại bỏ chi tiêu Nếu người không chi tiêu cho hàng hố chúng ta xét họ chi tiêu cho hàng hố khác, đo lường WTP những khoản thặng dư Cầu Hamilton Cầu Winnipeg $ 200 100 75 (31)WTP theo thặng dư tiêu dùng Hamilton năm đầu = ½(125 x 1000) = 62.500$ WTP theo thặng dư tiêu dùng Winnipeg năm đầu = ½(25 x 250) = 3.125$ Chênh lệch WTP hai thành phố = 59.375$ - Ví dụ cho thấy cách thức sử dụng chi tiêu bảo vệ để đo lường giá sẵn lòng trả cho cải thiện chất lượng môi trường thiệt hại xảy ô nhiễm Đây phương pháp thị trường đại diện ước lượng sư đánh giá chất lượng môi trường thông qua hành vi tiêu dùng họ 3.5 Phương pháp phát biểu ưa thích Phương pháp định giá ngẫu nhiên (CVM) * Đặc điểm phương pháp - Phương pháp trực tiếp nhằm ước lượng mức sẵn lòng chi trảgọi phương pháp định giá ngẫu nhiên (Contingent Valuation Method) CVM dựa ý tưởng đơn giản bạn muốn biết mức lòng chi trả người cho tính chất mơi trường bạn « đơn giản » hỏi họ - Khác với phương pháp truyền thống, CVM không qua thị trường thực tế mà thông qua thị trường giả định Trong thị trường giả định người ta đặt ra tình (kịch bản- Scenario) - Phương pháp áp dụng hàng hố cơng cộng cho hai giá trị sử dụng không sử dụng : + Không khí + Nước bao gồm nước sông hồ cho phát triển thủy sản + Giải trí : Câu cá, săn bắn, sống hoang dã + Bảo tồn : Rừng, vùng ngập nước + Rủi ro sức khoẻ, tính mạng + Cải thiện giao thơng + Tình trạng vệ sinh xây dựng nhà vệ sinh công cộng, thu gom rác thải, xử lý nước thải… - Giá trị WTP phụ thuộc nhiều vào miêu tả hàng hố chất lượng mơi trường, thời điểm cách trả tiền (thuộc kỹ người vấn) yếu (32)- Tất thông tin thu thập mang tính chất ngẫu nhiên * Các bước thực - Nhận dạng mô tả đặc tính chất lượng mơi trường cần đánh giá - Nhận dạng đối tượng cần hỏi, bao gồm quy trình lấy mẫu để chọn người phỏng vấn - Thiết kế bảng vấn tiến hành vấn - Phân tích tổng hợp kết - Sử dụng ước lượng WTP phân tích lợi ích chi phí * Điều kiện sử dụng CVM - Thay đổi chất lượng môi trường mà không dẫn đến thay đổi sản lượng, nói cách khác nghĩa có nhiều thay đổi Nếu có thay đổi sản lượng có thể dùng phương pháp thơng qua thị trường (phương pháp thay đổi suất) - CVM sử dụng khơng có khả quan sát ưa thích (phản ứng) của người cách trực tiếp Nếu quan sát dùng phương pháp bộc lộ ưa thích (TCM HPM) - Dân số mẫu đại diện, dung lượng mẫu tương đối lớn - Phải có ngân sách, thời gian nguồn nhân lực đáng kể để thực * Cấu trúc CVM Bảng vấn (Questionnaire) - Xác định thay đổi chất lượng môi trường, loại hang hố dịch vụ mơi trường cung cấp Thiết lập kịch - Chọn WTP hay WTA Loại hình vấn - Phỏng vấn trực tiếp (Personal Interview Face-to-face interview): Người phỏng vấn trực tiếp hỏi người vấn Hạn chế có thiên lệch người vấn dẫn dắt người vấn - Gửi thư : Cách rẻ tỷ lệ trả lời thường thấp - Gọi điện thoại - Drop off : Gửi phiếu vấn trước sau đến thu lại để người vấn có thời gian suy nghĩ (33)- Câu hỏi mở (open-ending question): Giá người vấn tự đưa - Thẻ tốn (payment card): Sử dụng thẻ có giá tiền khác yêu cầu họ chọn giá trị thẻ - Lựa chọn có- khơng (dichotonous choice): xác định dãy giá trị có WTP (qua điều tra thử) Chia mẫu điều tra thành nhiều mẫu nhỏ Hỏi người phỏng vấn họ có sẵn lịng trả mức tiền cho thay đổi mơi trường/tài ngun hay khơng - Trị đấu thầu (Bidding game Interactive bidding): Đưa mức giá bất kỳ, câu trả lời “có” tiếp tục lặp lại với mức tiền cao nhận câu trả lời “không” Giá trị nhận trước câu trả lời “không” chính WTP Nếu câu trả lời “khơng”ngay từ đầu lặp lại câu hỏi với mức tiền thấp hơn, nhận câu trả lời “có” Giá trị nhận trước câu trả lời “có” WTP * Phân tích số liệu - Tần suất phân phối - Lập bảng chéo đểkiểm tra mối tương quan biến - Kiểm tra mối tương quan WTP với yếu tốnhưthu nhập, trình độ, giới tính…) Chạy hồi quy để xây dựng hàm WTP = f (income, edu, age, sex…) - Thống kê đa biến - Tính tổng WTP (đường cầu) Diện tích đường cầu Total Marginal Wilingnes To Pay * Ưu nhược điểm phương pháp CVM Ưu điểm: Điểm mạnh CVM tính linh động CVM dùng bất tình áp dụng cho nhiều hàng hố mơi trường bao gồm giá trị sử dụng không sử dụng Hạn chế: - Đặc tính giả định: Khi hàng mua hàng hóa thị trường, muốn có hàng phải thật đưa tiền cho người bán hàng Đó tình thật, lựa chọn sai lầm người chịu hậu thật Đối với bảng vấn CVM tình (34)định họ đưa câu trả lời giả định mà không bị chi phối quy luật thị trường thực Có hai vấn đề cần quan tâm: (1) Liệu người trả lời có hồn tồn biết sự ưa thích thực để đưa câu trả lời đắn? (2) Ngay họ biết ưa thích họ liệu có động lực làm họ khơng nói thực ưa thích mình? - Động lực nói khơng giá sẵn lịng trả: Các đặc tính chất lượng mơi trường hàng hố cơng cộng Một người nói thấp ưa thích đốn câu trả lời dùng để lập nên mức giá cho hàng hố cơng cộng Tuy nhiên CVM, loại thiên lệch không đáng kể Loại thiên lệch ngược lại có thể lớn người vấn đưa mức sẵn lòng trả cao mức thực - Các vấn đề thực tiễn: Bao gồm thiên lệch người nghiên cứu gây Ví dụ chọn phương thức trả tiền, phạm vi lựa chọn WTP, thiết kế tình huống bảng vấn…), kích thước mẫu nhỏ, hỏi người quan tâm thực đến môi trường nhiều vấn đề khác Trong thực tế, có nhiều vấn đề CVM phương pháp sử dụng rộng rãi 3.6 Phương pháp chuyển đổi lợi ích (Benefit transfer) * Chuyển đổi lợi ích gì? - Việc sử dụng phương pháp nêu thường tốn Có phương pháp thay khác dùng giá trị kinh tế tác động tương tự ước lượng tại điểm khác, sau giả định số gần với giá trị kinh tế tác động nghiên cứu sau vài lần hiệu chỉnh - Phương pháp gọi “chuyển đổi lợi ích” giá trị lợi ích (hay chi phí) chuyển từ nơi nghiên cứu tới địa điểm có dự án Nơi có nghiên cứu trước gọi địa điểm nghiên cứu (study site), nơi cần ước lượng lợi ích (chi phí) gọi địa điểm sách (policy site) - Giả sử mức lòng chi trả hộ gia đình i (WTPi) cho cải thiện chất lượng môi trường ban đầu từ Q0 sang Q1 ta có: WTPi = f (Q1-Q0, P, PS, Si) Trong đó: P giá việc sử dụng tài ngun mơi trường (Giá sản phẩm đó) (35)Si đặc tính KT-XH hộ gia đình i * Các bước thực chuyển đổi - Bước 1: Nhà phân tích phải xác định điểm nghiên cứu có sẵn trong dự đốn trước mối tương quan vềnhu cầu địa điểm nghiên cứu phải định giá gía trị Q1, P PS địa điểm nghiên cứu - Bước : Xác định phạm vi địa điểm sách, chẳng hạn lãnh thổ địa lý mà hộ gia đình hưởng lợi từ việc thay đổi chất lượng môi trường - Bước : Nhà phân tích phải thay giá trị biến độc lập hộ gia đình điểm nghiên cứu vào cơng thức để tính lợi ích hộ gia đình i địa điểm sách Sau tập hợp ước lượng tất hộ gia đình bị ảnh hưởng để tìm lợi ích tổng thể địa điểm sách * Ba phương pháp thực chuyển đổi - Chuyển đổi giá trị đơn vịtrung bình : Cách dễ để chuyển đổi lợi ích từ nơi sang nơi khác giả định cách đơn giản người bình thường tại địa điểm nghiên cứu người địa điểm sách có phúc lợi tương đương nhau Vấn đề thường gặp phương pháp thân địa điểm sách địa điểm nghiên cứu không thống Ví dụ trường hợp đánh giá giá trị giải trí, có khác biệt thu nhập, giáo dục, tôn giáo…hay yếu tố kinh tế xã hội giữa hai địa điểm, mặt khác hội giải trí khơng đồng hai nơi dù sở thích cá nhân tiêu khiển giống - Chuyển đổi đơn vịhiệu chỉnh : Một phương pháp chuyển đổi lợi ích phức tạp nhằm cố gắng hiệu chỉnh giá trị đơn vị trung bình địa điểm nghiên cứu trước chuyển sang địa điểm sách - Chuyển đổi hàm cầu : Thay chuyển giá trị đơn vị hiệu chỉnh hay không hiệu chỉnh nhà phân tích chuyển tồn hàm cầu ước lượng tại địa điểm nghiên cứu sang địa điểm sách Ví dụ theo phương pháp CVM ta có hàm cầu sau : WTPij = b0 + b1Qj + b2Cj + b3Aj + b4Sij Trong : WTPij mức lịng chi trả hộ gia đình i cho việc thay đổi chất lượng môi trường địa điểm j (36)Cj tính chất hàng hố mơi trường điểm j Sau người phân tích phải thu thập liệu biến độc lập địa điểm sách Các giá trị biến độc lập địa điểm sách hệ số ước lượng b0, b1, b2, b3, b4 địa điểm nghiên cứu thay vào biểu thức để tính mức lịng chi trả hộ gia đình địa điểm sách * Khó khăn thực chuyển đổi lợi ích - Khả sẵn có chất lượng nghiên cứu khoa học trước hạn chế - Việc đánh giá sách hay dự án khơng có địa điểm nghiên cứu sự thay đổi mong đợi từ sách nằm ngồi phạm vi lần nghiên cứu trước - Sự khác biệt địa điểm nghiên cứu địa điểm sách - Xác định phạm vi nghiên cứu phụ thuộc phần lớn vào phán đoán nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong 3, Chuong 3

Hình ảnh liên quan

Bảng 3.1. Các cách thức đưa giá trị tài nguyên môi trường vào quá trình ra quyết định  - Chuong 3

Bảng 3.1..

Các cách thức đưa giá trị tài nguyên môi trường vào quá trình ra quyết định Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bảng 3.2. Ứng dụng của định giá môi trường - Chuong 3

Bảng 3.2..

Ứng dụng của định giá môi trường Xem tại trang 7 của tài liệu.
+ OV (Option Value): Giá trị lựa chọn được hình thành khi một cá nhân có thể tự đánh giá cách lựa chọn để dành các nguồn tài nguyên môi trường trong tương lai - Chuong 3

ption.

Value): Giá trị lựa chọn được hình thành khi một cá nhân có thể tự đánh giá cách lựa chọn để dành các nguồn tài nguyên môi trường trong tương lai Xem tại trang 9 của tài liệu.
Bảng 3.3. Tổng giá trị kinh tế của rừng tự nhiên nhiệt đới TỔNG GIÁ TRỊ KINH TẾ  - Chuong 3

Bảng 3.3..

Tổng giá trị kinh tế của rừng tự nhiên nhiệt đới TỔNG GIÁ TRỊ KINH TẾ Xem tại trang 10 của tài liệu.
Bảng 3.4. Giá sẵn lòng trả của người tiêu dùng với táo - Chuong 3

Bảng 3.4..

Giá sẵn lòng trả của người tiêu dùng với táo Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình 3.3. WTP trong trường hợp hàm số liên tục - Chuong 3

Hình 3.3..

WTP trong trường hợp hàm số liên tục Xem tại trang 13 của tài liệu.
Hình 3.5. Phân loại các phương pháp định giá môi trường - Chuong 3

Hình 3.5..

Phân loại các phương pháp định giá môi trường Xem tại trang 15 của tài liệu.
Bảng 3.5. Những vấn đềmôi trường và tác động của nó - Chuong 3

Bảng 3.5..

Những vấn đềmôi trường và tác động của nó Xem tại trang 17 của tài liệu.
Bảng 3.6. Tác động môi trường và những phương pháp đánh giá - Chuong 3

Bảng 3.6..

Tác động môi trường và những phương pháp đánh giá Xem tại trang 18 của tài liệu.
Hình 3.6. Các bước đo lường tác động trong các phương pháp dựa vào thị trường  - Chuong 3

Hình 3.6..

Các bước đo lường tác động trong các phương pháp dựa vào thị trường Xem tại trang 21 của tài liệu.
Hình 3.8. Sử dụng chi tiêu ngăn ngừa để tính WTP cho giảm sương mù. - Chuong 3

Hình 3.8..

Sử dụng chi tiêu ngăn ngừa để tính WTP cho giảm sương mù Xem tại trang 30 của tài liệu.