0

Thao tác lập luận phân tích | Lớp 11, Ngữ văn - Ôn Luyện

16 15 0
  • Thao tác lập luận phân tích | Lớp 11, Ngữ văn - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:45

Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận phân tích.. Cách phân tích?[r] (1)BÀI GIẢNG NGỮ VĂN LỚP 11 THAO TÁC LẬP (2)Kiểm tra cũ: Kiểm tra cũ: Em cho biết, qúa trình lập dàn ý bao gồm bước (3)Quá trình lập dàn ý: Quá trình lập dàn ý: * Xác lập luận điểm * Xác lập luận cứ. (4)Làm văn: Thao tác lập luận phân tích. A Lý thuyết: I Mục đích, yêu cầu thao tác lập luận phân tích. II Cách phân tích. III Ghi nhớ. (5)I Mục đích, yêu cầu thao tác lập luận phân tích: 1, Ngữ liệu: Đoạn trích SGK trang 25 2, Tìm hiểu ngữ liệu: Em trả lời câu hỏi 1,2 SGK trang 26. (6)Sự bẩn thỉu bần tiện nhân vật Sở Khanh Mức cao tình hình đồi bại xã hội Sở Khanh sống “nghề” đồi bại, bất chính, “nghề” bám vào nhà chứa Nhưng, Sở Khanh tồi tàn tất kẻ nghề ở giả dối, đội lốt nhà nho, hiệp khách Người bị Sở Khanh lừa Kiều - người con gái hiếu thảo hết lòng tin và đội ơn Sở Khanh lừa gạt Kiều, làm nàng khổ nhục Đã thế, vác mặt mo trở lại nhiều lần mắng định đánh Kiều Sơ đồ tóm tắt: Em sự kết hợp chặt chẽ phân (7)Mục đích yêu cầu thao tác lập luận phân tích là gì? Mục đích , u cầu: làm rõ đặc điểm nội dung, hình thức mối quan hệ bên bên đối tượng. ( Làm sáng tỏ luận điểm). (8)II CÁCH PHÂN TÍCH. 1 Ngữ liệu: * Đoạn trích 1 (Trang 26 – SGK). 2 Tìm hiểu ngữ liệu: (9)Thế lực đồng tiền Tác dụng tốt Mặt tác hại Một loạt hành động gian ác bất đồng tiền chi phối Đồng tiền cơ hồ thành lực vạn Quan lại vì tiền bất chấp cơng lí Sai nha vì tiền tra người Một số kẻ tiền mà bn bán người Sở Khanh vì tiền mà táng tận lương tâm. Khuyển, Ưng tiền làm điều đại ác. Tài hoa, nhan sắc, nhân phẩm khơng cịn nghĩa Kiều hàng Kiều phần xiêu lịng ngọc vàng Giọng hằn học khinh bỉ Nguyễn Du. Thảo luận: Trong đoạn trích, Hồi Thanh chia tách đối tượng theo tiêu chí, quan hệ ? Kiều chuộc Kiều cứu cha đền ơn Em mối quan hệ giữa phân tích tổng hợp thể trong đoạn trích? *Phân tích theo quan hệ nội bộ đối tượng. * Quan hệ nguyên nhân – kết quả Trong đoạn trích, phân tích kết hợp rất chặt chẽ với tổng (10)3 Nhận xét: Khi phân tích, cần chia tách đối tượng như ? Khi phân tích cần chia tách đối tượng thành yếu tố theo tiêu chí, quan hệ nhất định Phân tích cần sâu vào yếu tố, khía cạnh, song cần lưu ý đến quan hệ giữa chúng với trong một chỉnh thể toàn vẹn, (11)III Ghi nhớ: (12)B LUYỆN TẬP: Bài tập 1: Sgk T 28. * Đoạn a * Đoạn b * Đoạn trích Sgk T27 Bài tập 3: Bài tập trắc nghiệm ( Phiếu tập ). Bài tập 2: sgk T 28 Theo em, để giải đề trên, phần thân cần xác lập những ý nào? a Nghệ thuật sử dụng sử dụng từ ngữ giàu hình ảnh cảm xúc. b Nghệ thuật sử dụng từ trái nghía. c Nghệ thuật sử dụng phép lặp từ ngữ, phép tăng tiến, đảo trật tự cú pháp câu 5, 6. (13)Em trình bày các bước thực (14)Các bước thực thao tác lập luận phân tích: -Xác định luận điểm. Chia nhỏ vấn đề để xem xét. (15)Làm văn: Thao tác lập luận phân tích. A Lý thuyết: I Mục đích, yêu cầu thao tác lập luận phân tích. II Cách phân tích. III Ghi nhớ. (16)
- Xem thêm -

Xem thêm: Thao tác lập luận phân tích | Lớp 11, Ngữ văn - Ôn Luyện, Thao tác lập luận phân tích | Lớp 11, Ngữ văn - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Mccaonh'tcºatìnhhình đi b¥i trong xã hi này. - Thao tác lập luận phân tích | Lớp 11, Ngữ văn - Ôn Luyện

ccaonh.

'tcºatìnhhình đi b¥i trong xã hi này Xem tại trang 6 của tài liệu.
a.Ngh¸thu–tsædØngsædØng tnggiàuhình§nhvà c§m xúc. - Thao tác lập luận phân tích | Lớp 11, Ngữ văn - Ôn Luyện

a..

Ngh¸thu–tsædØngsædØng tnggiàuhình§nhvà c§m xúc Xem tại trang 12 của tài liệu.

Từ khóa liên quan