0

Đáp án bài 5 trang 50 sách giáo khoa hình học 12

2 8 0
  • Đáp án bài 5 trang 50 sách giáo khoa hình học 12

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:26

Sử dụng định lí Pitago tính độ dài đoạn A H. b) Sử dụng các công thức diện tích xung quanh và thể tích khối. trụ: trong đó r,h lần lượt là bán kính đáy và chiều cao của khối[r] (1)Tốn lớp 12 – Hình học lớp 12 - Chương mặt nón - mặt trụ - mặt cầu ĐÁP ÁN BÀI TRANG 50 SÁCH GIÁO KHOA HÌNH HỌC 12 Đề Cho tứ diện A B C D cạnh a Gọi H hình chiếu vng góc đỉnh A xuống mặt phẳng ( B C D ) a) Chứng minh H tâm đường trịn ngoại tiếp tam giác B C D Tính độ dài đoạn A H b) Tính diện tích xung quanh thể tích khối trụ có đường tròn đáy ngoại tiếp tam giác B C D chiều cao A H Hướng dẫn giải +) Chứng minh Δ A H B = Δ A H C = Δ A H D suy H B = H C = H D Sử dụng định lí Pitago tính độ dài đoạn A H b) Sử dụng công thức diện tích xung quanh thể tích khối trụ: r,h bán kính đáy chiều cao khối (2)Tốn lớp 12 – Hình học lớp 12 - Chương mặt nón - mặt trụ - mặt cầu Toán lớp 12 Hình học lớp 12 Chương mặt nón - mặt trụ - mặt cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án bài 5 trang 50 sách giáo khoa hình học 12, Đáp án bài 5 trang 50 sách giáo khoa hình học 12

Hình ảnh liên quan

Toán lớp 12 – Hình học lớp 12 - Chương 2. mặt nón - mặt trụ - mặt cầu - Đáp án bài 5 trang 50 sách giáo khoa hình học 12

o.

án lớp 12 – Hình học lớp 12 - Chương 2. mặt nón - mặt trụ - mặt cầu Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan