0

Giải toán lớp 12: Đáp án bài 7 trang 28 SGK hình học

2 13 0
  • Giải toán lớp 12: Đáp án bài 7 trang 28 SGK hình học

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:12

Lưu ý công thức trên chỉ được phép dùng đối với chóp tam giác, khi không là chóp tam giác phải sử dụng phân chia và lắp ghép các khối đa diện trước khi sử dụng công thức.[r] (1)Tốn lớp 12 – Hình học lớp 12 - Chương khối đa diện GIẢI TOÁN LỚP 12: ĐÁP ÁN BÀI TRANG 28 SGK HÌNH HỌC Đề Cho hình chóp S ABCD Gọi A′,B′,C′,D′ theo thứ tự trung điểm SA , SB , SC , SD Tỉ số thể tích hai khối chóp S A′B′C′D′ S ABCD bằng: (A) 1/2 (B) 1/4 (C) 1/8 (D) 1/16 Hướng dẫn giải Sử dụng kết sau: Cho khối chóp S.ABC, cạnh SA, SB, SC lấy điểm A', B', C' Khi ta có: (2)Tốn lớp 12 – Hình học lớp 12 - Chương khối đa diện Toán lớp 12 Hình học lớp 12 Chương khối đa diện
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải toán lớp 12: Đáp án bài 7 trang 28 SGK hình học, Giải toán lớp 12: Đáp án bài 7 trang 28 SGK hình học

Hình ảnh liên quan

Toán lớp 12 – Hình học lớp 12 - Chương 1. khối đa diện - Giải toán lớp 12: Đáp án bài 7 trang 28 SGK hình học

o.

án lớp 12 – Hình học lớp 12 - Chương 1. khối đa diện Xem tại trang 2 của tài liệu.