0

Bài 5 trang 26 SGK Hình học 12: Cho tam giác ABC ...

2 15 0
  • Bài 5 trang 26 SGK Hình học 12: Cho tam giác ABC ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:00

Trên đường thẳng qua C và vuông góc với mặt phẳng ( ABC ) lấy điểm D sao cho CD = a. Tính thể tích khối tứ diện CDEF theo a. +) Sử dụng định lí Pitago và các hệ thức lượng trong tam giá[r] (1)Bài Khối đa diện lồi khối đa diện Tốn lớp 12 – Hình học lớp 12 - Chương khối đa diện ĐÁP ÁN BÀI TRANG 26 SGK HÌNH HỌC LỚP 12 Đề Cho tam giác ABC vuông cân A AB=a Trên đường thẳng qua C vng góc với mặt phẳng ( ABC ) lấy điểm D cho CD = a Mặt phẳng qua C vng góc với BD , cắt BD F cắt AD E Tính thể tích khối tứ diện CDEF theo a Hướng dẫn giải +) Dựng điêm F E +) Sử dụng định lí Pitago hệ thức lượng tam giác vng tính CE, EF (2)Bài Khối đa diện lồi khối đa diện Tốn lớp 12 – Hình học lớp 12 - Chương khối đa diện Bài Khối đa diện lồi khối đa diện Toán lớp 12 Hình học lớp 12 Chương khối đa diện
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 5 trang 26 SGK Hình học 12: Cho tam giác ABC ..., Bài 5 trang 26 SGK Hình học 12: Cho tam giác ABC ...

Hình ảnh liên quan

Toán lớp 12 – Hình học lớp 12 - Chương 1. khối đa diện - Bài 5 trang 26 SGK Hình học 12: Cho tam giác ABC ...

o.

án lớp 12 – Hình học lớp 12 - Chương 1. khối đa diện Xem tại trang 2 của tài liệu.