0

Bài 14 trang 147 sgk giải tích lớp 12 - cách làm và đáp án

1 11 0
  • Bài 14 trang 147 sgk giải tích lớp 12 - cách làm và đáp án

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:50

[r] (1)Ơn tập cuối năm - giải tích 12 Tốn lớp 12 – Giải Tích lớp 12 BÀI 14 TRANG 147 SGK GIẢI TÍCH LỚP 12 - CÁCH LÀM VÀ ĐÁP ÁN Đề Tìm vật thể trịn xoay thu quay hình phẳng giới hạn đường y = 2x² y = x³ xung quanh trục Ox Hướng dẫn giải Tính thể tích vật trịn xoay xoay hình phẳng giới hạn đường y = f (x) ; y = g (x) xung quanh trục Ox ĐÁP ÁN BÀI 14 TRANG 147 SGK GIẢI TÍCH LỚP 12 Ôn tập cuối năm - giải tích 12 Tốn lớp 12 Giải Tích lớp 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 14 trang 147 sgk giải tích lớp 12 - cách làm và đáp án, Bài 14 trang 147 sgk giải tích lớp 12 - cách làm và đáp án

Hình ảnh liên quan

Tìm vật thể tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường y= 2x² và - Bài 14 trang 147 sgk giải tích lớp 12 - cách làm và đáp án

m.

vật thể tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường y= 2x² và Xem tại trang 1 của tài liệu.