0

Sự giàu đẹp của Tiếng Việt | Ngữ văn, Lớp 7 - Ôn Luyện

15 19 0
  • Sự giàu đẹp của Tiếng Việt | Ngữ văn, Lớp 7 - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:18

"Tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay".. Tác giả đã phát hiện phẩm chất đó trên phương diện nào.[r] (1)SỰ GIÀU ĐẸP (2)Kiểm tra cũ ? Nêu luận điểm văn “ Tinh thần yêu nước nhân dân ta” Hồ Chí Minh ? ? Để chứng minh cho luận điểm tác giả đưa những dẫn chứng nào? ? Nhận xét cách đưa dẫn chứng tác giả? Đáp án: Luận điểm: Dân ta có lịng nồng nàn u nước Đó truyền thống quý báu dân tộc ta Dẫn chứng: Truyền thống yêu nước lịch sử thời đại ngày (3)1 Tác giả : Đặng Thai Mai (1902 - 1984) - Người làng Lương Điền (nay Thanh Xuân), huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, sinh trong gia đình nho học - Trước 1945: Dạy học, hoạt động cách mạng, sáng tác nghiên cứu văn học - Sau 1945: Giữ nhiều trọng trách trong máy quyền cơ quan văn nghệ, viết số cơng trình nghiên cứu văn học có giá trị lớn - Năm 1996: Được Nhà nước phong tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh Văn hóa – Nghệ thuật (4)2 Tác phẩm: • Văn học khái luận (1944) • Lỗ Tấn (1944) • Tạp văn văn học Trung Quốc ngày (1945) • Chủ nghĩa nhân văn thời kì văn hóa Phục Hưng (1949) • Giảng văn Chinh Phụ Ngâm (1950) • Lược sử văn học đại Trung Quốc (1958) • Văn thơ Phan Bội Châu (1958) • Văn thơ cách mạng Việt Nam đầu kỉ XX (1961) • Trên đường học tập nghiên cứu, tập (1959), tập (1969), tập (1070) • Đặng Thai Mai – tác phẩm, tập (1978), tập (1984) • Hồi kí (1985) Trích phần đầu nghiên cứu Tiếng Việt, biểu hùng hồn sức sống dân tộc/ Tuyển tập Đặng Thai Mai, tập Phương thức: Nghị luận chứng minh (5)3 Bố cục : 2 phần + P1: Từ đầu đến “ lịch sử” Nhận định chung phẩm chất giàu đẹp Tiếng Việt + P2: Còn lại Làm rõ phẩm chất giàu (6)1- Nhận định chung phẩm chất giàu đẹp Tiếng Việt Câu văn khái quát phẩm chất tiếng Việt? "Tiếng Việt có đặc sắc thứ tiếng đẹp, thứ tiếng hay" ? Tác giả phát phẩm chất phương diện T/C giải thích TV thể loạt cụm từ lặp lại Đó cụm từ nào? Nói nghĩa nói Vẽ đẹp TV giải thích yếu tổ nào? - Nhịp điệu: Hài hoà âm hưởng, điệu - Cú pháp : tế nhị, uyển chuyển ? Dựa vào để tác giả nhận xét TV thứ tiếng hay? - Đủ khả diễn đạt từ ngữ - Thoả mãn cho yêu cầu … ĐV có câu liên kết ba nội dung, qua em thấy cách lập luận tác giả có đặc biệt ? => Cách lập luận : Ngắn gọn, rành mạch, từ ý khái quát đến ý cụ thể => Tỏc dụng : Làm rõ luận điểm “Tiếng Việt thứ tếng đẹp, thứ tiếng hay” (7)Tiếng Việt có những đặc sắc của thứ tiếng đẹp, thứ tiếng hay Tiếng Việt đẹp TiÕng ViÖt hay Hài hòa mặt âm hưởng, thanh iu Cú pháp tế nhị, uyển chuyÓn Đủ khả diễn đạt từ ng÷ Thỏa mãn … đời sống văn hóa nước nhà (8)2- Phẩm chất giàu đẹp Tiếng Việt a- Tiếng Việt đẹp ? Để chứng minh vẽ đẹp của TV, tác giả dựa những đặc sắc cấu tạo ? - Giàu chất nhạc - Uyển chuyển, cân đối, nhịp nhàng về cú pháp - Từ vựng dồi - Ngữ âm, phát âm phong phú, giàu thanh điệu ? Tính uyển chuyển TV tác giả xác nhận chứng đời sống ? * Tính uyển chuyển: Rành mạch trong lời nói ? Nhận xét cách nghị luận tác giả vẻ đẹp TV? - Kết hợp chứng khoa học đời sống làm cho lý lẽ, từ ngữ trở nên sâu sắc Song thiếu (9)Ví dụ: 1 Long lanh đáy nước in trời Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng (Nguyễn Du) 2 Cùng trông lại mà chẳng thấy Thấy xanh xanh ngàn dâu 3 Đối trơng theo cách ngăn Tuôn màu mây biếc trải ngàn núi xanh (Trích Chinh phụ ngâm khúc) 4 Lom khom dướI núi tiều vài Lác đác bên sông chợ nhà (10) Sơ đồ 2: Tiếng Việt […] có đặc sắc thứ tiếng đẹp Thứ tiếng giàu chất nhạc Rành mạch lối nói, uyển chuyển câu kéo Hệ thống nguyên âm, phụ âm phong phú (11)2- Phẩm chất giàu đẹp Tiếng Việt b- Tiếng Việt hay ? Tác giả quan niệm ntn thứ tiếng hay? - Dồi cấu tạo từ ngữ, hình tượng diễn đạt - Từ vựng … tăng lên ngày - Ngữ pháp uyển chuyển, xác ? Nhận xét cách lập luận tác giác trong đoạn văn ? - Lý lẽ, chứng KH, thuyết phục bạn đọc chính xác, KH song thiếu dẫn chứng cụ thể, sinh động ? Trong phong cách của TV mà tác giả phân tích, phong cách thuộc về HT, phong cách thuộc nội dung? - Tiếng Việt đẹp HT -Tiếng Việt hay Nội dung -=> Quan hệ gắn bó với (Cỏi đẹp gắn với cỏi hay, chớnh cỏi (12)Sơ đồ 3: Tiếng Việt hay Thỏa mãn nhu cầu trao đổi tình cảm Thỏa mãn yêu cầu đời sống văn hóa Cấu tạo từ ngữ, từ vựng (13)III Tổng kết 1 Nghệ thuật : - Lập luận chặt chẽ, chứng cớ toàn diện, phong phú - Kết hợp giải thích, chứng minh, bình luậ … 2- Nội dung : (14)IV.Luyện tập: 1- Hãy tóm tắt văn cách ngắn, gọn, rõ (5 câu) 2- Em có nhận xét điệu tiếng câu thơ sau: Bến Tầm Dương canh khuya đưa khách T B B B B B T 3- Em có suy nghĩ số người hay dùng từ ngữ bị đẹp, bị hay, bị tức cười giao tiếp (15)Hướng dẫn nhà + Đọc lại văn - Nắm nghệ thuật, nội dung (+ Ghi nhớ) + Luyện tập /SGK/tr.37 + Làm BT SBT Chuẩn bị mới: + Đọc, tìm hiểu : Thêm trạng ngữ cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự giàu đẹp của Tiếng Việt | Ngữ văn, Lớp 7 - Ôn Luyện, Sự giàu đẹp của Tiếng Việt | Ngữ văn, Lớp 7 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

- Dồi dào về cấu tạo từ ngữ, về hình tượng diễn đạt   - Sự giàu đẹp của Tiếng Việt | Ngữ văn, Lớp 7 - Ôn Luyện

i.

dào về cấu tạo từ ngữ, về hình tượng diễn đạt Xem tại trang 11 của tài liệu.
tăng. Hình thức diễn đạt. - Sự giàu đẹp của Tiếng Việt | Ngữ văn, Lớp 7 - Ôn Luyện

t.

ăng. Hình thức diễn đạt Xem tại trang 12 của tài liệu.