0

Bài 5 trang 121 SGK Giải tích 12 | Giải Toán lớp 12

2 14 0
  • Bài 5 trang 121 SGK Giải tích 12 | Giải Toán lớp 12

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:16

+)Xác định phương trình đường thẳng OM và sử dụng công thức tính thể tích để tính thể tích khối tròn xoay cần tính. b) Tính được thể tích của khối tròn xoay theo α.[r] (1)Bài Ứng dụng tích phân hình học Tốn lớp 12 – Giải Tích lớp 12 - Chương - Nguyên hàm - Tích phân ứng dụng GIẢI TOÁN LỚP 12: ĐÁP ÁN BÀI TRANG 121 SGK GIẢI TÍCH Đề Hướng dẫn giải a) Hình phẳng cần tính thể tích giới hạn đoạn thẳng OM,MP trục hoành +)Xác định phương trình đường thẳng OM sử dụng cơng thức tính thể tích để tính thể tích khối trịn xoay cần tính b) Tính thể tích khối trịn xoay theo α Khảo sát hàm số V = V(α)để tìm thể tích lớn (2)Bài Ứng dụng tích phân hình học Bài Ứng dụng tích phân hình học Tốn lớp 12 Giải Tích lớp 12 Chương - Nguyên hàm - Tích phân ứng dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 5 trang 121 SGK Giải tích 12 | Giải Toán lớp 12, Bài 5 trang 121 SGK Giải tích 12 | Giải Toán lớp 12

Hình ảnh liên quan

Bài 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học - Bài 5 trang 121 SGK Giải tích 12 | Giải Toán lớp 12

i.

3. Ứng dụng của tích phân trong hình học Xem tại trang 2 của tài liệu.