0

Câu hỏi thảo luận số 2 trang 95 sgk Địa 9 |Giải bài tập SGK Địa lí lớp 9

2 18 0
  • Câu hỏi thảo luận số 2 trang 95 sgk Địa 9 |Giải bài tập SGK Địa lí lớp 9

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:50

Ven biển có nhiều bãi tôm bãi cá lớn (2 ngư trường trọng điểm Ninh Thuận – Bình Thuận , Hoàng Sa – Trường Sa), các vũng nước mặn nước lợ để nuôi trồng thủy sản. Ngư nghiệp chiếm tới 2[r] (1)CÂU HỎI THẢO LUẬN SỐ TRANG 95 SGK ĐỊA 9 Đề bài: Quan sát hình 26.1, xác định bãi tơm, bãi cá. (2)Trả lời: - Các bãi tôm, bãi cá: + Bãi tôm phân bố ven biển hầu hết tỉnh: Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hịa, Ninh Thuận, Bình Thuận + Bãi cá: vùng biển tỉnh Đà Nẵng, Bình Định, Ninh Thuận – Bình Thuận - Ven biển Nam Trung Bộ tiếng nghề làm muối, đánh bắt ni hải sản, nhờ có nhiều điều kiện thuận lợi: + Nghề muối: Khí hậu nắng nóng quanh năm, nhiệt độ cao, độ mặn biển cao, thuận lợi cho phát triển nghề muối Các cánh đồng muối tiếng Cà Ná, Sa Huỳnh + Nghề cá: Ven biển có nhiều bãi tơm bãi cá lớn (2 ngư trường trọng điểm Ninh Thuận – Bình Thuận , Hồng Sa – Trường Sa), vũng nước mặn nước lợ để nuôi trồng thủy sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi thảo luận số 2 trang 95 sgk Địa 9 |Giải bài tập SGK Địa lí lớp 9, Câu hỏi thảo luận số 2 trang 95 sgk Địa 9 |Giải bài tập SGK Địa lí lớp 9

Hình ảnh liên quan

Quan sát hình 26.1, hãy xác định các bãi tôm, bãi cá. - Câu hỏi thảo luận số 2 trang 95 sgk Địa 9 |Giải bài tập SGK Địa lí lớp 9

uan.

sát hình 26.1, hãy xác định các bãi tôm, bãi cá Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan