0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: Vật lý lớp 7

3 12 0
  • ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: Vật lý lớp 7

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:39

[r] (1)Page ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: Vật lý lớp Thời gian làm bài: 45 phút I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm ) Chọn ý trả lời phương án lựa chọn ghi vào giấy làm Câu 1: Yếu tố định bóng nửa tối là: A, ánh sáng không mạnh lắm; B, nguồn sáng to; C, chắn xa nguồn; D, nguồn sáng nhỏ Câu 2: Phát biểu đường truyền ánh sáng khơng khí là: A, đường cong ; B, đường thẳng ; C, đường gấp khúc ; D, đường lượn sóng Câu 3: Tính chất ảnh ảo vật tạo gương cầu lõm là: A, vật; B, nhỏ vật; C, lớn vật; D, nhỏ tùy vị trí Câu 4: Nếu tia phản xạ tạo với tia tới góc1200 góc phản xạ có giá trị là: A, i’ = 600 ; B, i’ = 900 ; C, i’ = 450 ; D, i’ = 1200 Câu 5: Âm truyền với vận tốc lớn môi trường nào? A, Lỏng; B, Rắn; C, Khí; D, Chân không Câu 6: Các vật phản xạ âm tốt vật có đặc điểm: A, cứng; B, mềm, xốp; C, cứng bề mặt nhẵn; D, mặt sần sùi, gồ ghề Câu 7: Tính chất giống ảnh tạo gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm là: A; ảnh ảo, vật ; B, ảnh ảo , nhỏ vật ; C, ảnh ảo, lớn vật ; D, ảnh ảo, không hứng Câu 8: Pha đèn pin, đèn chiếu xa có dạng tương tự với gương ? A,Gương phẳng ; B, Gương cầu lồi ; C, Gương cầu lõm ; D, Bất kỳ gương A,B,C Câu 9: Vật phát âm ? A, Khi kéo căng vật ; B, Khi uốn cong vật ; C, Khi nén vật ; D, Khi làm vật dao động Câu 10: Vật phát âm cao khi: A, vật dao động mạnh hơn; B, vật dao động chậm hơn; C, vật lệch khỏi vị trí cân nhiều ; D, tần số dao động lớn Câu 11: Khi hạ giọng để nói chuyện riêng tư, đặc tính tiếng nói giảm? A, độ to; B, độ cao; C, hai đặc tính độ to độ cao; D, khơng có đặc tính kể Câu 12: Giọng nói người khác Ta nhận giọng người quen nhờ vào đại lượng: A, Tần số dao động phát âm; B, biên độ dao động phát âm; C, hai đại lượng nêu A,B; D, đại lượng nêu II/ PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm ) Câu 1: ( 1,00đ ) Hiện tượng nhật thực xảy vào thời điểm ngày Vị trí Mặt trời, Trái đất Mặt trăng, nào? Câu 2: ( 2,00 đ ) Âm truyền môi trường nào, không truyền môi trường So sánh vận tốc truyền âm môi trường? Câu 3: ( 1,0đ ) Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng? Câu 4: (3,0 đ) S ∙ Cho điểm sáng S gương phẳng G hình vẽ Hãy: //////////////////////////// G a, Dùng định luật phản xạ ánh sáng vẽ tia tới SI tia phản xạ IR góc tới, góc phản xạ? b, Vẽ ảnh S’của S ? (2)Page ĐÁP ÁN I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm ) Mỗi nội dung đúng: 0,25 đ x 12 = 3,0điểm Câu 10 11 12 Đ.án B B C A B C D C D D A C II/ PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm ) Hướng dẫn nội dung chấm Biểu điểm Câu 1: Hiện tượng nhật thực: - Thời điểm xảy ra: Ban ngày - Vị trí Mặt trời, Mặt trăng, Trái đất nằm thẳng hàng - (hoặc Mặt trời, Trái đất, Mặt trăng thẳng hàng, Mặt trăng nằm giữa) 1,00điểm 0,25 đ 0,75 đ Câu 2: Truyền âm - Âm truyền mơi trường: Rắn, lỏng, khí; khơng truyền chân không - Vận tốc truyền âm chất rắn lớn chất lỏng - Vận tốc truyền âm chất lỏng lớn chất khí 2,00điểm - ý 0,25x4=1,00đ - 0,5 đ - 0,5 đ Câu 3: Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng: Phát biểu ý suốt đồng tính 1,00 điểm 0,50đ 0,50đ Câu 4: a, Dùng định luật phản xạ để vẽ: - Vẽ tia tới SI ( ý có mũi tên hướng truyền) - Vẽ pháp tuyến IN ( ý có ký hiệu vng góc) - Vẽ tia phản xạ IR ( ý có mũi tên hướng truyền) - Làm dấu ký hiệu góc ghi rõ góc tới i; góc phản xạ i’ b, Vẽ ảnh S’ - Vẽ SS’ vuông góc với gương (có dấu vng góc) - có ký hiệu hai đoạn - phần sau vẽ nét đứt c, SS’ = 2x3 = 6(cm) :khoảng cách từ vật đến gương khoảng cách từ gương đến ảnh (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: Vật lý lớp 7, ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: Vật lý lớp 7

Hình ảnh liên quan

         Cho điểm sáng S và gương phẳng G như hình vẽ. Hãy:  - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: Vật lý lớp 7

ho.

điểm sáng S và gương phẳng G như hình vẽ. Hãy: Xem tại trang 1 của tài liệu.