0

Những vấn đề cần biết về tiền lương năm 2017

4 5 0
  • Những vấn đề cần biết về tiền lương năm 2017

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:15

Các đối tượng áp dụng bảng lương trên tại Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2016 hợp nhất Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang do Bộ Nội vụ[r] (1)Những vấn đề cần biết tiền lương năm 2017 Năm 2016 qua, gác lại bộn bề lo toan sống Mỗi dịp tết đến, gia đình, góc phố lại tất bật chuẩn bị cho tết đầm ấm, sum vầy Một năm khép lại, năm khác chào đón với nhiều tin vui cho người lao động, đặc biệt vấn đề liên quan đến tiền lương Một điểm ý tiền lương tối thiểu vùng áp dụng cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tiền lương sở áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức tăng năm 2017 Dưới nội dung liên quan đến tiền lương cán bộ, công chức, viên chức người lao động năm 2017 (2)Lương tối thiểu vùng 2017 áp dụng cho đối tượng người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định Bộ luật lao động 2012 người làm việc loại hình doanh nghiệp, quan, tổ chức hay cá nhân Quy định trước Nghị định 122/2015/NĐ-CP áp dụng người lao động làm việc ởdoanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động theo quy định Bộ luật Lao động Bảng lương tối thiểu áp dụng người lao động làm việc doanh nghiệp cụ thể sau: Vùng Mức lương tối thiểu vùng năm 2016 Từ ngày 01/01/2016-31/12/2016 (Nghị định 122/2015/NĐ-CP) Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 Áp dụng từ ngày 01/01/2017 (Nghị định 153/2016/NĐ-CP) Mức tăng so với năm 2016 I 3.500.000 đồng/tháng 3.750.000 đồng/tháng 250.000 đồng/tháng II 3.100.000 đồng/tháng 3.320.000 đồng/tháng 220.000 đồng/tháng III 2.700.000 đồng/tháng 2.900.000 đồng/tháng 200.000 đồng/tháng IV 2.400.000 đồng/tháng 2.580.000 đồng/tháng 180.000 đồng/tháng Khơng có thay đổi mức lương, sang năm 2017 cịn có thay đổi địa bàn áp dụng Cụ thể: - Chuyển “huyện Tân Thành thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu” từ vùng II sang vùng I; - Chuyển địa bàn sau từ vùng III sang vùng II; Thị xã Phổ Yên thuộc tỉnh Thái Nguyên Thành phố Sông Công, thuộc tỉnh Thái Nguyên Thành phố Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam (3)- Chuyển địa bàn sau từ vùng IV sang vùng III: Huyện Quế Sơn, Thăng Bình thuộc tỉnh Quảng Nam; Thị xã Duyên Hải thuộc tỉnh Trà Vinh - Chuyển “huyện Giang Thành tỉnh Kiên Giang” từ vùng III sang vùng IV Bảng lương sở áp dụng năm 2017 Là mức lương áp dụng cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp người lao động (sau gọi chung người hưởng lương, phụ cấp) làm việc quan, tổ chức, đơn vị nghiệp Đảng, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội hội ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (cấp huyện), xã, phường, thị trấn (cấp xã), đơn vị hành - kinh tế đặc biệt lực lượng vũ trang, lương sở có thay đổi nhằm giúp cán bộ, cơng chức có điều kiện sống tốt Bảng lương sở năm 2017 áp dụng sau: Thời gian Mức lương sở năm 2017 Căn pháp lý Từ ngày 01/01/2017 -30/6/2017 1.210.000 đồng/tháng Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương sở đối với cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang Từ ngày 01/7/2017 -31/12/2017 1.300.000 đồng/tháng Nghị dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 Quốc hội thông qua vào ngày 11/11/2016 Trên mức lương sở chung áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang Căn vào Nghị định 47/2016/NĐ-CP, Nghị dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 Văn hợp 01/VBHN-BNV năm 2016 hợp Nghị định chế độ tiền lương cán bộ, công, viên chức lực lượng vũ trang Bộ Nội vụ ban hành để biết mức lương cụ thể mà cán bộ, công chức nhận  BẢNG LƯƠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG (4) BẢNG LƯƠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC Các đối tượng áp dụng bảng lương Văn hợp 01/VBHN-BNV năm 2016 hợp Nghị định chế độ tiền lương cán bộ, công, viên chức lực lượng vũ trang Bộ Nội vụ ban hành Ngoài nội dung cịn số điểm bật ban hành Luật tiền lương tối thiểu quy định cứng Bộ luật lao động 2012 có nhiều điểm khơng cịn phù hợp Do vậy, phải ban hành Luật tiền lương tối thiểu để áp dụng thực theo chế thị trường Đồng thời, dự kiến thông qua dự kiến thông qua Bộ luật lao động sửa đổi 2017 kỳ họp Quốc hội thứ 4, khóa XIV diễn vào khoảng tháng 10, 11/2017 Sau 03 năm vào thực hiện, Bộ Luật lao động 2012 có bộc lộ nhiều hạn chế, điểm bất cập Trong Báo cáo tổng kết 03 năm thực hiện Bộ Luật lao động có nhiều điểm đề xuất như:Đề xuất:  Quy định cụ thể hành vi quấy rối tình dục nơi làm việc;  Tăng tuổi nghỉ hưu  Tăng ngày nghỉ hưởng nguyên lương cho người lao động (xem xét bổ sung ngày kỷ niệm Ngày Chiến thắng Điện biên phủ 7/5 hàng năm vào ngày nghỉ lễ quốc gia);  Tăng số làm thêm năm;  Bổ sung quy định cấm ký kết loại hợp đồng khác thay cho hợp đồng lao động phát sinh quan hệ lao động  Người lao động nuôi nhỏ tuổi có quyền từ chối làm việc ban đêm; Nghị định 2017 Nghị dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 Văn hợp 01/VBHN-BNV BộLuật lao động 2012
- Xem thêm -

Xem thêm: Những vấn đề cần biết về tiền lương năm 2017, Những vấn đề cần biết về tiền lương năm 2017

Hình ảnh liên quan

Bảng lương tối thiểu vùng mới áp dụng từ ngày 01/01/2017 - Những vấn đề cần biết về tiền lương năm 2017

Bảng l.

ương tối thiểu vùng mới áp dụng từ ngày 01/01/2017 Xem tại trang 1 của tài liệu.
Bảng lương cơ sở áp dụng trong năm 2017 - Những vấn đề cần biết về tiền lương năm 2017

Bảng l.

ương cơ sở áp dụng trong năm 2017 Xem tại trang 3 của tài liệu.