0

Ki lô mét vuông | Toán học, Lớp 4 - Ôn Luyện

10 30 0
  • Ki lô mét vuông | Toán học, Lớp 4 - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:10

tích một thành phố, một khu rừng hay một vùng biển…. người ta thường dùng đơn vị : ki-lô-mét vuông.[r] (1)(2) Để đo diện tích lớn diện tích thành phố, khu rừng hay vùng biển… (3)vng có cạnh dài 1km 1km Mét ki-l«-mÐt vu«ng Ki-l«-mÐt vu«ng viÕt tắt là: km2 (4)Vớ d: (5)Đọc Viết Chín trăm hai mươi mốt ki-lơ-mét vng Hai nghìn ki-lơ-mét vng 2000km2 509km2 320 000m2 Năm trăm linh chín ki-lơ-mét vng Ba trăm hai mươi nghìn mét vuông (6)Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 1km2 = m2 1m2 = dm2 32m249dm2 =…dm2 (7)1km2 = m1 000 000 2 1 100 000 000 3249 2 1000 000m2 = km2 1m2 = dm2 5km2 =… m2 32m2 49dm2 =… dm2 (8)Bài 3: Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 3km chiều rộng 2km Hỏi diện tích khu rừng bao nhiêu li-lô-mét vuông? Bài giải Diện tích khu rừng hình chữ nhật là: 3x2 = (km2) (9)hợp chỉ: a) Diện tích phịng học: 81cm2 ; 900dm2 ; 40m2 Diện tích phịng học: 40m2 b) Diện tích nước Việt Nam: 000 000m2 ; 324 000dm2 ; 330 991km2 Diện tích nước Việt Nam: 330 991km2 (10)
- Xem thêm -

Xem thêm: Ki lô mét vuông | Toán học, Lớp 4 - Ôn Luyện, Ki lô mét vuông | Toán học, Lớp 4 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Bài 3: Một khu rừng hình chữ nhật - Ki lô mét vuông | Toán học, Lớp 4 - Ôn Luyện

i.

3: Một khu rừng hình chữ nhật Xem tại trang 8 của tài liệu.