0

Mẫu báo cáo nợ quá hạn và phân loại nợ

2 26 0
  • Mẫu báo cáo nợ quá hạn và phân loại nợ

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:52

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé..[r] (1)Cơ quan thực hiện: (Cơ quan ủy quyền cho vay lại không chịu rủi ro) BÁO CÁO NỢ QUÁ HẠN VÀ PHÂN LOẠI NỢ Kỳ báo cáo: từ ngày đến ngày Tình hình nợ q hạn vốn nước ngồi cho vay lại Tháng Tổng dư nợ hạn vốn nước ngoài Quy USD Quy VND Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tình hình phân loại nợ Nhóm nợ khoản vaySố lượng lại Dư nợ vốn nước cho vay lại Nguyên tệ Quy USD Quy VND - Dư nợ đủ tiêu chuẩn - Dư nợ nhóm - Dư nợ nhóm - Dư nợ nhóm - Dư nợ nhóm Ghi chú: - Báo cáo tổng dư nợ hạn tháng thời điểm ngày cuối tháng báo cáo - Các cột quy USD, VNĐ: Áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước Bộ Tài cơng bố thời điểm cuối kỳ báo cáo (2)NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu) thủ tục hành t biểu mẫu
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu báo cáo nợ quá hạn và phân loại nợ, Mẫu báo cáo nợ quá hạn và phân loại nợ

Hình ảnh liên quan

Tình hình nợ quá hạn vốn nước ngoài cho vay lại - Mẫu báo cáo nợ quá hạn và phân loại nợ

nh.

hình nợ quá hạn vốn nước ngoài cho vay lại Xem tại trang 1 của tài liệu.