0

2017

2 12 0
  • 2017

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:39

- Khoản 4 Điều 1 Nghị định 91/2014/NĐ-CP quy định: "Các khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động sẽ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu thỏa [r] (1)Quy định tặng quà cho lao động Nữ nhân ngày 8/3/2017 Chị Trịnh Lan Hương (Email: info@123doc.org) có thắc mắc sau: “Dịp Quốc tế Phụ nữ năm lao động nữ có người sử dụng lao động, cơng đồn tặng q hay khơng? Mức quà tặng bao nhiêu? Văn quy định vấn đề này?” Về vấn đề này, VnDoc.com xin giải đáp sau: - Điểm 3.7 Khoản Điều Quy định thu, chi, quản lý tài cơng đồn sở ban hành kèm theo Quyết định 1910/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 Tổng liên đồn lao động Việt Nam (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2017) có đề cập đến Chi tuyên truyền, tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (2)- Khoản Điều Nghị định 91/2014/NĐ-CP quy định: "Các khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động trừ xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thỏa điều kiện quy định pháp luật, giới hạn định" Như vậy, pháp luật cho phép người sử dụng lao động tặng quà cho lao động nữ dịp 8/3 giới hạn định trừ xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: 2017, 2017

Hình ảnh liên quan

Theo đó, Ban chấp hành công đoàn cơ sở căn cứ vào tình hình tài chính của công đoàn mà có thể chi hoặc không chi trong việc tuyên truyền, tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 - 2017

heo.

đó, Ban chấp hành công đoàn cơ sở căn cứ vào tình hình tài chính của công đoàn mà có thể chi hoặc không chi trong việc tuyên truyền, tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 Xem tại trang 1 của tài liệu.