0

Tải Bài văn mẫu lớp 9: Phân tích hình tượng vua Quang Trung trong Hoàng Lê nhất thống chí - Những bài văn hay lớp 9

13 43 0
  • Tải Bài văn mẫu lớp 9: Phân tích hình tượng vua Quang Trung trong Hoàng Lê nhất thống chí -  Những bài văn hay lớp 9

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:36

Chỉ trong vòng hơn một tháng trời, Nguyễn Huệ đã làm được rất nhiều việc: Ngày 25 lên ngôi hoàng đế, "tế cáo trời đất cùng các thần sông, thần núi", rồi đốc thúc đại quân tiến ra[r] (1)Bài văn mẫu lớp 9 Phân tích hình tượng vua Quang Trung Dàn ý phân tích hình tượng vua Quang Trung I Mở bài: - Giới thiệu hình ảnh Quang Trung Hồng Lê thống chí Ví dụ: Lịch sử Việt Nam trải qua đời có thăng trầm lịch sử, trải qua nhiều vị vu tài ba lãnh đạo vị vua tài ba có hình ảnh lỗi lạc vua Quang Trung Hình ảnh vua Quang Trung thể rõ qua tác phẩm Hồng Lê thống chí Tác phẩm ghi chép lại thống vương triều Lê Tác phẩm tái lịch sử hào hùng oanh liệt dân tộc Việt Nam xưa II Thân bài: - Phân tích hình ảnh Quang Trung Hồng Lê thống chí 1 Hình ảnh người đoán, mạnh mẽ + Giận, liền họp tướng sĩ, tự cầm quân để đuổi bọn giặc + Nghe lời tướng sĩ đứng làm vua tiến quân Bắc (2)2 Là người sáng suốt, có tầm nhìn xa trơng rộng: + Phân tích sáng suốt tương quan quân ta quân địch + Rất giỏi việc phán xét dùng người + Mở tiệc khao quân 3 Tài giỏi việc dùng binh: + Vị tướng mưu lược tài ba + Có tính tốn việc hành qn đánh giặc + Có mưu tính xác 4 Có cách đánh giặc độc đáo: + Bắt gọn bọn nghe thám + Đánh nghi binh + Là vị vua tài ba, có tài cầm quân mưu lược xác I Kết bài: - Nêu cảm nghĩ em hình ảnh Quang Trung Hồng Lê thống chí Ví dụ: Hình ảnh Quang Trung Hồng Lê thống vị vua có lịng u nước, u dân Bên cạnh Quang Trung cịn có tài mưu lược cầm quân kháng chiến chống lại bọn giặc ngoại xâm (3)Quang Trung vị tướng tài, vị anh hùng dân tộc Dưới lãnh đạo Quang Trung dân tộc ta giành thắng lợi vẻ vang trước kẻ xâm lược nhà Thanh ngang tàn, hãn Tất vẻ đẹp, tầm vóc vị anh hùng tái cách chân thực đầy đủ qua hồi thứ mười bốn trích “Hồng Lê thống chí” Đoạn trích lời ca ngợi người anh hùng Nguyễn Huệ tài đức song toàn sức mạnh vô song Vẻ đẹp vua Quang Trung thể nhiều mặt khác nhau, phương diện miêu tả kĩ lưỡng, giọng điều hào hùng, ngợi ca (4)của ông hành động sáng suốt, giúp thu phục nhân tâm, phải tâm phục, phục Không vậy, Quang Trung cịn người có tư tưởng chiến, thắng có tầm nhìn xa, trơng rộng Qn Thanh vào nước ta lực lớn, khởi binh Quang Trung kiên khẳng định vịng mười ngày lấy lại kinh thành Thăng Long Là người tài trí, có tầm nhìn xa ơng cịn nhận chất thâm độc kẻ thù, bại trận, nước lớn định đem quân trả thù Vì vậy, ơng tính sẵn kế hoạch ngoại giao sau chiến thắng, để đảm bao cho dân ta có sống n ổn, bình phục lại sau chiến tranh Quang Trung vị vua tài trí, tâm sáng, khơng lo giành độc lập mà cịn lo đến đời sống nhân dân, đến việc xây dựng đất nước sau (5)Đẹp đẽ nhất, khắc họa rõ nét hình ảnh vua Quang Trung ơng đích thân cầm qn trận Dưới cảnh khói mù mịt trời, cách gang tấc khơng thể nhìn rõ mặt người bật lên hình ảnh vị vua lẫm liệt, mặc áo bào, cưỡi voi, anh dũng xơng trận Hình ảnh cho thấy rõ tính cách mạnh mẽ, trí tuệ sáng suốt vua Quang Trung Ơng linh hồn trận đấu, làm cho tướng sĩ tin tưởng vào chiến thắng quân ta Xây dựng nhân vật Quang Trung, tác giả có kết hợp nhuần nhuyễn, hài hòa, kết hợp tự sự, miêu tả cách hợp lí, chân thực, sinh động Khắc họa chân dung vị anh hùng rõ nét với tính cách cảm, dũng mãnh, tài dùng binh thần Trích đoạn cho thấy tồn vẻ đẹp oai hùng, dũng mãnh vua Quang Trung trước kẻ thù xâm lược, ông đại diện tiêu biểu cho sức mạnh vẻ đẹp dân tộc Việt Nam Vị anh anh niềm tự hào dân tộc ta, gương sáng để hệ trẻ học tập noi theo Phân tích hình tượng vua Quang Trung - Mẫu 2 Khi Nguyễn Trãi làm thơ đánh giặc Nguyễn Du viết Kiều đất nước hóa thành văn Khi Nguyễn Huệ cưỡi voi cửa Bắc Hưng Đạo diệt quân Nguyên sóng Bạch Đằng (Tổ quốc đẹp chăng? – Chế Lan Viên) Với bốn năm lịch sử dựng nước nước, dân tộc Việt Nam trải qua biết đau thương, mát trước vó ngựa xâm lăng kẻ thù Và truyền thống yêu nước, truyền thống anh hùng dân tộc tạo nên liên tục phát huy từ Bên cạch anh hùng dân tộc Lí Thường Kiệt chống Tống, Hưng Đạo vương chống quân Nguyên Mông, (6)Dưới ngòi bút nhà văn, người đọc sống lại phút đau thương lịch sử dân tộc mà vào cuối năm Mậu Thân 1788, đầu năm Kỉ Dậu 1789, vua Lê Chiêu Thống rước 29 vạn quân Thanh Tôn Sĩ Nghị cầm đầu, kéo sang xâm lược nước ta Ngày 22 tháng 11, Tôn Sĩ Nghị chiếm thành Thăng Long, tướng Ngô Văn Sở phải tạm thời rút lui Tam Điệp để phòng thủ Đứng trước vận mệnh lịch sử Việt Nam "ngàn cân treo sợi tóc", Nguyễn Huệ lên vị cứu tinh chói lọi dân tộc ta thờ kì Nhận tin báo Nguyễn Huệ giận lắm, "định thân chinh cầm quân ngay" Chỉ vòng tháng trời, Nguyễn Huệ làm nhiều việc: Ngày 25 lên ngơi hồng đế, "tế cáo trời đất thần sông, thần núi", đốc thúc đại quân tiến Bắc; ngày 29 tới Nghệ An, nhà vua cho tuyển thêm quân sĩ mở duyệt binh lớn, thu nạp vạn quân tinh nhuệ; sau đưa lời phủ dụ, vạch rõ âm mưu tàn độc quân xâm lược phong kiến phương Bắc, nêu cao truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm dân tộc đưa lời hiệu triệu kêu gọi quân sĩ "đồng tâm hiệp lực, để dựng lên công lớn" Lời phủ dụ sấm truyền bên tai, lời hịch mang âm hưởng vang vọng sơng núi, kích thích lịng u nước truyền thống anh hùng dân tộc Chưa dừng lại đó, nhà vua cịn hoạch định kế hoạch hành quân "lần ta ra, thân hành cầm quân, phương lược tiến đánh có tính sẵn Chẳng qua mươi ngày đánh đuổi người Thanh" chia qn sĩ làm năm đạo" Hơm ngày 30 tháng chạp, vua cho tổ chức mở tiệc khao quân , hẹn đến ngày mồng bảy năm vào thành Thăng Long mở tiệc ăn mừng Qua đó, ta thấy vua Quang Trung - Nguyễn Huệ lên người có hành động mạnh mẽ, xơng xáo, có trí tuệ sáng suốt nhận định tình hình địch ta người biết nhìn xa trông rộng, chưa thắng nhà vua nghĩ tới sách ngoại giao, kế hoạch hịa bình mười năm tới (7)(8)mùng tết Kỉ Dậu – trước kế hoạch hai ngày Giặc bỏ chạy, vua cho phục binh đê Yên Duyên Đại Áng, vây quân Thanh Quỳnh Dô, giặc chạy xuống đầm Mực, cuối bị quân Tây Sơn " lùa voi cho giày đạp, chết đến hàng vạn người" Tơn Sĩ Nghị ngựa khơng kịp đóng n, người không kịp mặc giáp, sợ mật, nhằm hướng bắc mà chạy Sầm Nghi Đống treo cổ tự vẫn; quan quân nhà Thanh lũ lượt, kinh hoàng bạt vía tan tác bỏ chạy, tranh xơ đẩy mà rơi xuống sơng nước sơng Nhị Hà mà tắc nghẽn Hình ảnh nhà vua lẫm liệt lưng voi huy trận đánh, dũng mãnh, tài ba khắc họa bật linh hồn chiến công vĩ đại dân tộc Đây hình ảnh người anh hùng chiến trận đẹp vào bậc văn học trung đại Việt Nam Tóm lại "Hồng Lê thống chí" "Hồi thứ 14" khơng có giá trị lịch sử mà cịn có giá trị văn học độc đáo, tiêu biểu cho thể loại tiểu thuyết lịch sử viết theo lối chương hồi Với quan điểm lịch sử đắn niềm tự hào dân tộc, tác giả "Hoàng Lê thống chí" tái chân thực hình ảnh người anh hùng áo vải Quang Trung – Nguyễn Huệ qua chiến cơng thần tốc đại phá hai mươi chín vạn quân Thanh Đây nghệ thuật khắc họa hình tượng nhân vật - thủ pháp nghệ thuật đặc sắc, góp phần làm nên thành cơng tác phẩm Phân tích hình tượng vua Quang Trung - Mẫu 3 (9)trong trận thủy chiến trời long đất lở Nguyễn Huệ, người anh hùng áo vải đạp đổ ngai vàng chúa Trịnh Đàng Ngồi kết dun cơng chúa Ngọc Hân làm chấn động Bắc Hà Nguyễn Huệ- vua Quang Trung tiêu diệt 29 vạn quân Thanh xâm lược, xây nên Gò Đống Đa lịch sử Đọc Hồi thứ 14 " Hoàng Lê thống chí", hình tượng người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ để lại tâm hồn ta bao ấn tượng không phai mờ Những tác giả- người ưu tú dịng họ Ngơ Tả Thanh Oai mượn lời nói cung nhân cũ từ phủ Trường Yên tâu với Thái Hậu, khách quan, để giới thiệu Nguyễn Huệ với tâm phục kinh sợ Vì người phía bên kia, phe đối địch, nên đại từ " hắn" mà người cung nhân dùng để Nguyễn Huệ chẳng làm mờ truyền thần vị chiến tướng trăm trận trăm thắng "Không biết rằng, Nguyễn Huệ tay anh hùng lão luyện, dũng mãnh có tài cầm quân Xem Bắc vào Nam, khơng lường biết Hắn bắt Hữu Chỉnh bắt trẻ con, giết Văn Nhậm giết lợn, khơng người dám nhìn thẳng vào mặt Thấy trỏ tay, đưa mắt phách lạc hồn xiêu, sợ sợ sấm sét." Nên biết lúc giờ, Tôn Sĩ Nghị 29 vạn quân Thanh đóng chật Thăng Long, coi nước ta quận huyện chúng, Lê Chiêu Thống Thiên triều cho làm An Nam quốc vương, với nhìn sắc sảo, người cung nhân cũ bại vong tất yếu bọn cướp nước bè lũ bán nước: "E chẳng lâu nữa, lại trở ra, tổng đốc họ Tôn đem thứ quân nhớ nhà mà chống chọi, địch cho nổi?" Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa năm 1789 cho thấy lời nói dự báo linh nghiệm, chân lí lịch sử hùng hồn (10)lên ngơi hồng đế lấy hiệu Quang Trung chứng tỏ tầm nhìn chiến lược người anh hùng áo vải Tổ Quốc đứng trước họa xâm lăng Cứu nước cứu lửa Ngày 25 cịn Thuận Hóa mà 29 hành quân tới Nghệ An : gặp cống sĩ Nguyễn Thiếp, mộ thêm vạn tinh binh, tổ chức duyệt binh lớn truyền hịch đánh giặc cứu nước để kích thích chí khí tướng sĩ ba quân "đồng tâm hiệp lực, để dựng nên công lớn", nghiêm khắc cảnh cáo kẻ "ăn hai lòng bị giết tức khắc", vạch trần thói tàn bạo tham lam người phương Bắc để kích thích lịng cẳm thù, kêu gọi tướng sĩ noi gương Trưng Nữ Vương, Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, Trần Hưng Đạo, Lê Thái Tổ để quét quân xâm lược khỏi bờ cõi Chỉ ngày đêm, Nguyễn Huệ kéo quân tới Tam Điệp hội sưu với cánh quân Đại tư mã Ngô Văn Sở Ông lệnh cho tướng sĩ ăn tết trước, hẹn đến mùng vào Thăng Long mở tiệc ăn mừng, chia đại quân thành năm đạo binh lớn " gióng trống lên đường Bắc" Nguyễn Huệ thật "lão luyện, dũng mãnh có tài cầm quân." Ông lấy yếu tố bất ngờ để đánh thắng giặc : bắt sống toàn quân giặc thám sông Thanh Quyết đồn Hà Hồi, bao vây tiêu diệt đồn Ngọc Hồi, hàng vạn giặc bị giết " thây nằm đầy đồng, máu chảy thành suối" Tại đàm Mực làng Quỳnh Đô, giặc Thanh bị hợp vây, " quân Tây Sơn lùa voi cho giày đạp chết đến hàng vạn người." Trong đó, trận "rồng lửa" diễn ác liệt Khương Thượng, xác giặc chất thành 12 gò cao núi Nguyễn Huệ tiến công vũ bão, khác " tướng trời xuống, quân chui đất lên" làm cho Tôn Sĩ Nghị "sợ mật, ngữ không kịp đóng n, người khơng kịp mặc áo giáp nhằm hướng Bắc mà chạy." Trưa mùng 5, Nguyễn Huệ đại quân kéo vào Thăng Long trước kế hoạch hai ngày Nhãn quan quân - trị Nguyễn Huệ vô sâu rộng sáng suốt Trên đường tiến quân đánh giặc Thanh, ông giao cho Ngơ Thì Nhậm " người khéo lời lẽ" để "dẹp nỗi việc binh đao", đem lại "phúc cho dân." (11)nên tượng đài tráng lệ, hùng vĩ người anh hùng áo vải – vua Quang Trung để dân tộc ta đời đời tự hào ngưỡng mộ: " Mà áo vải cờ đào, Giúp dân dựng nước cơng trình" ("Ai tư vãn" – Ngọc Hân công chúa) Xây dựng khắc họa hình tương người anh hùng Nguyễn Huệ thành cơng đặc sắc Nó làm cho trang văn " Hồng Lê thống chí" thấm đẫm chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng Đại Việt Phân tích hình tượng vua Quang Trung - Mẫu 4 Hồng Lê thống chí văn viết kiện lịch sử, mà nhân vật tiêu biểu – anh hùng Quang Trung (Nguyễn Huệ) Hồng Lê thống chí văn viết kiện lịch sử, mà nhân vật tiêu biểu – anh hùng Quang Trung (Nguyễn Huệ) Ơng có nét đẹp vị anh hùng dân tộc chiến công đại phá quân thanh, với dũng mãnh, tài trí, tầm nhìn xa trơng rộng Quang Trung hình ảnh đẹp lịng dân tộc Việt Nam Một người có hành động mạnh mẽ đốn: Từ đầu đến cuối đoạn trích, Nguyễn Huệ luôn người hành động cách xơng xáo mạnh mẽ, nhanh gọn, có chủ đích Nghe tin giặc chiếm thành Thăng Long, vùng đất đai rộng mà ông không nao núng, "định thân chinh cầm quân ngay" Rồi vòng tháng, Nguyễn Huệ làm việc lớn: "Tế cáo trời đất", "lên ngơi hồng đế", " đốc suất đại binh'' Bắc gặp gỡ "người cống sĩ huyện La Sơn", tuyển mộ quân lính mở duyệt binh lớn Nghệ An, phủ dụ tướng sĩ, định kế hoạch hành quân, đánh giặc kế hoạch đối phó với nhà Thanh sau chiến thắng Hơn ơng cịn có trí tuệ sáng suốt, nhạy bén: (12)Sáng suốt nhạy bén việc xét đoán dùng người, thể qua cách xử trí với tướng sĩ Tam Điệp, Sở Lân mang gươm lưng chịu tội Ông hiểu sở trường sở đoản tướng sĩ, khen chê người việc, Cùng với ý trí thắng tầm nhìn xa trơng rộng Quang Trung làm lên trang lịch sử hào hùng cho dân tộc Chỉ khởi binh đánh giặc chưa dành lại tấc đất nào, mà mà Quang Trung nói đinh đóng cột "phương lược tiến đánh có tính sẵn", lại cịn tính sẵn kế hoạch ngoại giao sau chiến thắng nước lớn gấp 10 lần nước mình, để dẹp chuyện binh đao, cho nước nhà yên ổn mà nuôi dưỡng lương thực Tài dùng binh thần: Cuộc hành binh thần tốc vua Quang Trung huy đến làm kinh ngạc Ngày 25 tháng chạp bắt đầu xuất binh phú xuân (Huế), tuần lễ sau tận Tam Điệp cách Huế 500km Vậy mà đến đêm 30 tháng chạp hành quân Bắc vừa vừa đánh giặc mà ông hoạch định mồng tháng giêng vào ăn tết Thăng Long, thực tế vượt mức hai ngày Hành quân xa đầy gian khổ cờ đội chỉnh tề, răm rắp nghe theo huy Hình ảnh Quang Trung lẫm liệt chiến trận: Hoàng đế Quang Trung thân chinh cầm quân đánh giặc danh nghĩa Ông tổng huy chiến dịch thật hoạch định phương lược tiến đánh, tổ chức quân sĩ, tự thống lĩnh mũi tên tiến cơng, cưỡi voi đốc thúc, xơng pha trước hịn tên mũi đạn, bày mưu tính kế (13)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tải Bài văn mẫu lớp 9: Phân tích hình tượng vua Quang Trung trong Hoàng Lê nhất thống chí - Những bài văn hay lớp 9, Tải Bài văn mẫu lớp 9: Phân tích hình tượng vua Quang Trung trong Hoàng Lê nhất thống chí - Những bài văn hay lớp 9

Hình ảnh liên quan

Phân tích hình tượng vua Quang Trung - Tải Bài văn mẫu lớp 9: Phân tích hình tượng vua Quang Trung trong Hoàng Lê nhất thống chí -  Những bài văn hay lớp 9

h.

ân tích hình tượng vua Quang Trung Xem tại trang 1 của tài liệu.
- Nêu cảm nghĩ của em về hình ảnh Quang Trung trong Hoàng Lê nhất thống chí - Tải Bài văn mẫu lớp 9: Phân tích hình tượng vua Quang Trung trong Hoàng Lê nhất thống chí -  Những bài văn hay lớp 9

u.

cảm nghĩ của em về hình ảnh Quang Trung trong Hoàng Lê nhất thống chí Xem tại trang 2 của tài liệu.
Phân tích hình tượng vua Quang Trung - Mẫu 3 - Tải Bài văn mẫu lớp 9: Phân tích hình tượng vua Quang Trung trong Hoàng Lê nhất thống chí -  Những bài văn hay lớp 9

h.

ân tích hình tượng vua Quang Trung - Mẫu 3 Xem tại trang 8 của tài liệu.

Từ khóa liên quan