0

KT Vật lý 10 học kỳ I năm học 2019-2020

5 13 0
  • KT Vật lý 10 học kỳ I năm học 2019-2020

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:04

Câu 3 (2,0 điểm) Một ôtô có khối lượng 1 tấn đang chuyển động với vận tốc 18 km/h thì tăng tốc chuyển động thẳng nhanh dần đều sau khi đi được quãng đường 50 m thì đạt vận tốc 54 km/h.. [r] (1)SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT PHÚ LÂM ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2019 - 2020 Mơn: VẬT LÍ Khối: 10 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Họ tên học sinh: Lớp: SBD: Câu (3,0 điểm) a/ (1,0 điểm) Chuyển động thẳng nhanh dần đều, thẳng chậm dần gì? b/ (1,0 điểm) Chuyển động trịn gì? c/ (1,0 điểm) Vào kỉ 16, Galileo Galilei thả hai đạn có khối lượng khác từ tháp nghiêng Pisa (Ý) để chứng minh vật rơi nhanh Từ thí nghiệm trên, biết nơi thả vật có độ cao 57 m Nếu bỏ qua ảnh hưởng khơng khí sau vật rơi chạm đất ? Lấy g = 10 m/s2. Câu (1,0 điểm) Rất nhiều tai nạn giao thơng có ngun nhân vật lí qn tính Em tìm một ví dụ điều nêu cách phịng tránh tai nạn trường hợp thế? Câu (2,0 điểm) Một ôtô có khối lượng chuyển động với vận tốc 18 km/h tăng tốc chuyển động thẳng nhanh dần sau quãng đường 50 m đạt vận tốc 54 km/h Biết lực kéo động xe có độ lớn 2200 N, hệ số ma sát bánh xe mặt đường μ Lấy g = 10 m/s2 a/ (0,5 điểm) Vẽ hình biểu diễn lực tác dụng lên vật. b/ (0,5 điểm) Tính gia tốc vật. c/ (1,0 điểm) Tính hệ số ma sát μ bánh xe mặt đường. Câu (2,0 điểm) a/ (1,0 điểm) Phát biểu viết hệ thức định luật ba Niu – tơn. b/ (1,0 điểm) Một lị xo nhẹ, có chiều dài tự nhiên 12 cm đầu giữ cố định Treo vật có khối lượng m = 200 g vào đầu lò xo, trạng thái cân chiều dài lị xo lúc 14 cm Lấy g = 10 m/s2 Tính độ cứng lò xo. Câu (2,0 điểm) a/ (1,0 điểm) Phát biểu điều kiện cân vật có trục quay cố định (quy tắc momen lực) b/ (1,0 điểm) Bạn An với bố ngồi bập bênh hình vẽ Bạn An phải ngồi cách bố đoạn để bập bênh đạt trạng thái cân bằng? Biết trục quay O nằm trọng tâm bập bênh Cho d = m, P1 = 770 N, P2 = 350 N ― Hết ― (2)Sở GD & ĐT TP Hồ Chí Minh Trường THPT Phú Lâm KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 – 2020 Mơn: VẬT LÍ Khối: 10 ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM Câu 1 (3,0 điểm) a/ (1,0 điểm) Chuyển động thẳng nhanh dần đều, thẳng chậm dần gì? Chuyển động thẳng nhanh dần chuyển động có quỹ đạo đường thẳng độ lớn vận tốc tức thời tăng theo thời gian 0.50 Chuyển động thẳng chậm dần chuyển động có quỹ đạo đường thẳng độ lớn vận tốc tức thời giảm theo thời gian 0.50 b/ (1,0 điểm) Chuyển động trịn gì? Chuyển động trịn chuyển động có quỹ đạo đường trịn 0.50 và có tốc độ trung bình cung tròn 0.50 c/ (1,0 điểm) Thời gian rơi vật 2h 2.57 t 3.38 g 10    s Đúng công thức 0.5 điểm, thay số 0.25 điểm, đáp án 0.25 điểm Không trừ điểm làm tròn số 1.00 (3)(1,0 điểm) nạn tàu hỏa, tàu hỏa phanh gấp tàu hỏa chuyển động thường có qn tính lớn Nếu tàu hỏa phanh gấp làm cho đồn tàu phía sau bị lật khỏi đường ray gây tai nạn nghiêm trọng Vì thế, đến đoạn giao với đường sắt, người đường cần ý giảm tốc độ quan sát cẩn thận trước băng qua đường Nếu học sinh lấy ví dụ khác với yêu cầu của đề đạt điểm 0.50 Câu 3 (2,0 điểm) a/ (0,5 điểm) 0.50 b/ (0,5 điểm) Gia tốc: 2 2 0 v v 15 a 2s 2.50      m/s2 Biểu thức 0.25 Thay số, tìm kết 0.25 0.50 c/ (1,0 điểm) Áp dụng định luật II Niu – tơn: k ms P N F  F ma                                                                       Thiếu dấu véctơ trừ 0.25 0.50 Chiếu lên chiều dương (hoặc chiếu lên chiều chuyển động) (4)k ms k F F ma F mg ma 2200 1000.10 1000.2 0.02              Biểu thức 0.25 Thay số, tìm kết 0.25 Câu 4 (2,0 điểm) a/ (1,0 điểm) Phát biểu viết hệ thức định luật ba Niu – tơn Trong trường hợp, vật A tác dụng lên vật B lực, vật B tác dụng lại vật A lực 0.25 Hai lực có giá, độ lớn ngược chiều 0.25 B A A B F  F    hay BA AB F F Thiếu dầu véc tơ thiếu dấu ( - ) trừ 0.25 0.50 b/ (1,0 điểm) Khi vật cân bằng: dh F P 0.25 k mg k 0.14 0.12 0.2.10 k 100 N / m          0.250,25 0,25 Câu 5 (2,0 điểm) a/ (1,0 điểm) Muốn cho vật có trục quay cố định trạng thái cân bằng, tổng mơmen lực có xu hướng làm vật quay chiều kim đồng hồ phải tổng mômen lực có xu hướng (5)làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ b/ (1,0 điểm) Áp dụng qui tắc momen: 2 M M P x P d 800.x 350.1 x 2.2m          0.25 0.25 0.25 Khoảng cách bạn An bố là: 2.2 + = 3.2 m 0.25
- Xem thêm -

Xem thêm: KT Vật lý 10 học kỳ I năm học 2019-2020, KT Vật lý 10 học kỳ I năm học 2019-2020

Hình ảnh liên quan

a/ (0,5 điểm) Vẽ hình biểu diễn các lực cơ bản tác dụng lên vật. - KT Vật lý 10 học kỳ I năm học 2019-2020

a.

(0,5 điểm) Vẽ hình biểu diễn các lực cơ bản tác dụng lên vật Xem tại trang 1 của tài liệu.