Thiết kế website về phương pháp giải nhanh các bài tập trắc nghiệm khách quan hóa học vô cơ ở trường trung học phổ thông

143 28 0
Thiết kế website về phương pháp giải nhanh các bài tập trắc nghiệm khách quan hóa học vô cơ ở trường trung học phổ thông

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

... nghiệm khách quan - Nghiên cứu tổng quan phần mềm hỗ trợ thiết kế website - Đề xuất hệ thống hóa phương pháp giải tập trắc nghiệm hóa học vơ - Thiết kế website phương pháp giải nhanh tập trắc nghiệm. .. cách thể phương pháp website cách phối hợp phần mềm dùng để thiết kế trang web phương pháp giải nhanh tập trắc nghiệm hóa học vơ trường THPT Chương PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH CÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM... nghiên cứu Q trình dạy học mơn hóa học trường phổ thông 4.2 Đối tượng nghiên cứu Việc thiết kế Website phương pháp giải nhanh tập trắc nghiệm khách quan hóa vơ trường trung học phổ thơng Phạm vi

Ngày đăng: 02/01/2021, 10:03

Mục lục

  • THIET KE WEBSITE VE PHUONG PHAP GIAI NHANH CAC BAI TAP TRAC NGHIEM

  • Luanvan.pdf

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan