Seminar_San_xuat_kim_chi

25 729 0
Seminar_San_xuat_kim_chi

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Seminar_San_xuat_kim_chi KIMCHIKIMCHII. Giới thiệu về kimchi.I. Giới thiệu về kimchi.II. Phân loại kimchi.II. Phân loại kimchi.III. Quá trình sản xuất kimchi.III. Quá trình sản xuất kimchi.1. Các yếu tố tham gia quá trình sản xuất1. Các yếu tố tham gia quá trình sản xuấta. Nguyên liệu làm kimchi.a. Nguyên liệu làm kimchi.b. Vi sinh vật lên men kimchi: b. Vi sinh vật lên men kimchi: 2. 2. Quá trình muối chua và hòa trộn.Quá trình muối chua và hòa trộn. 3. Quá trình lên men. 3. Quá trình lên men. a. Quá trình lên men. a. Quá trình lên men. b. b. Điều kiện cho sự phát triển của vi sinh vật lên men kimchi.Điều kiện cho sự phát triển của vi sinh vật lên men kimchi. c. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men kimchi.c. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men kimchi.d. d. Đặc trưng hóa học của quá trình lên men kimchi.Đặc trưng hóa học của quá trình lên men kimchi.e. Sự sản xuất bacteriocin của vi khuẩn.e. Sự sản xuất bacteriocin của vi khuẩn.4. 4. Bảo quản và phân phối. Bảo quản và phân phối. 5. 5. Đặc tính cảm quan.Đặc tính cảm quan.IV. Một số quy trình làm kimchi điển hình.IV. Một số quy trình làm kimchi điển hình.1. Kimchi cổ truyền. 1. Kimchi cổ truyền. BaechuBaechu Kimchi (kimchi cải bắp Hàn Quốc). Kimchi (kimchi cải bắp Hàn Quốc). BossamBossam kimchi (kimchi được bao phủ kín). kimchi (kimchi được bao phủ kín). 2. Mool2. Mool kimchi. kimchi. V. Một số sản phẩm kimchi trên thị trườngV. Một số sản phẩm kimchi trên thị trường I. Giới thiệu về kimchi.I. Giới thiệu về kimchi.a. Khái niệma. Khái niệmKimchi là tên một loại thực phẩm truyền thống của Kimchi là tên một loại thực phẩm truyền thống của Hàn Quốc được chế biến từ rau quả, hải sản, . Hàn Quốc được chế biến từ rau quả, hải sản, . muối (dầm, ngâm) bằng nhiều hình thức khác muối (dầm, ngâm) bằng nhiều hình thức khác nhau, có vị cay chua mặn độc đáo trên thế giới.nhau, có vị cay chua mặn độc đáo trên thế giới.b. Nguồn gốc xuất xứb. Nguồn gốc xuất xứTheo ParK (1997), kimchi có nguồn gốc từ các quá Theo ParK (1997), kimchi có nguồn gốc từ các quá trình muối chua ở Trung Quốctrình muối chua ở Trung Quốc Tại sao kimchi phát triển ở Hàn Quốc?Tại sao kimchi phát triển ở Hàn Quốc? - Nguyên liệu rất phổ biến .- Nguyên liệu rất phổ biến .- Hàn Quốc có kỹ thuật muối cá rất đáng chú ý. - Hàn Quốc có kỹ thuật muối cá rất đáng chú ý. c. c. Thành phần dinh dưỡng của kimchi.Thành phần dinh dưỡng của kimchi.- Thành phần dinh dưỡng của kimchi thay đổi tùy - Thành phần dinh dưỡng của kimchi thay đổi tùy thuộc vào thành phần nguyên liệu chính. thuộc vào thành phần nguyên liệu chính. - Thành phần dinh dưỡng chính:- Thành phần dinh dưỡng chính:Carbohydrate không sợi, Protein thôCarbohydrate không sợi, Protein thôChất Xơ, Chất béo, Vitamin, khoáng chấtChất Xơ, Chất béo, Vitamin, khoáng chất d. Giá trị dinh dưỡng của kimchi đối với sức khỏe.d. Giá trị dinh dưỡng của kimchi đối với sức khỏe. II. Phân loại kimchiII. Phân loại kimchiCó hai nhóm kimchi cổ truyền và Có hai nhóm kimchi cổ truyền và moolmool kimchi (với kimchi (với giải pháp thêm muối hoặc nước, nước muối )giải pháp thêm muối hoặc nước, nước muối ) III. Quá trình sản xuất kimchi.III. Quá trình sản xuất kimchi.1. Các yếu tố tham gia quá trình sản xuất1. Các yếu tố tham gia quá trình sản xuấta. Nguyên liệu làm kimchi.a. Nguyên liệu làm kimchi.b. Vi sinh vật lên men kimchi: b. Vi sinh vật lên men kimchi: a. Nguyên liệu làm kimchi.a. Nguyên liệu làm kimchi.Nguyên liệu để làm kimchi chia thành 4 nhóm Nguyên liệu để làm kimchi chia thành 4 nhóm chính: Nguyên liệu chính, gia vị, phụ gia và các chính: Nguyên liệu chính, gia vị, phụ gia và các nguyên liệu khác.nguyên liệu khác. . Quốc). Kimchi (kimchi cải bắp Hàn Quốc). BossamBossam kimchi (kimchi được bao phủ kín). kimchi (kimchi được bao phủ kín). 2. Mool2. Mool kimchi. kimchi. V.. KIMCHIKIMCHII. Giới thiệu về kimchi.I. Giới thiệu về kimchi.II. Phân loại kimchi.II. Phân loại kimchi.III. Quá trình sản xuất kimchi.III. Quá

Ngày đăng: 08/08/2012, 11:00

Hình ảnh liên quan

IV. Một số quy trình làm kimchi điển hình.IV. Một số quy trình làm kimchi điển hình. 1 - Seminar_San_xuat_kim_chi

t.

số quy trình làm kimchi điển hình.IV. Một số quy trình làm kimchi điển hình. 1 Xem tại trang 2 của tài liệu.
muối (dầm, ngâm) bằng nhiều hình thức khácmuối (dầm, ngâm) bằng nhiều hình thức khác  - Seminar_San_xuat_kim_chi

mu.

ối (dầm, ngâm) bằng nhiều hình thức khácmuối (dầm, ngâm) bằng nhiều hình thức khác Xem tại trang 3 của tài liệu.
hình.hình. - Seminar_San_xuat_kim_chi

h.

ình.hình Xem tại trang 21 của tài liệu.

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan