0

Các chiêu thức trong lập trình Biến giao diện chương trình theo phong cách Windowns XP

1 510 0
  • Các chiêu thức trong lập trình Biến giao diện chương trình theo phong cách Windowns XP

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 14:20

Biến giao diện chương trình theo phong cách Windowns XP (Nền WindowXP thui nha) home Xuất xứ : www.pscode.com (Chú ý : Mẫu này lấy từ PSC tuy nhiên phần hiệu đính thì “Mượn” tạm của CauLacBoVB ) Binh khí : Thật bực mình khi chương trình của bạn chạy trên nền WindownsXP hào nhoáng mà giao diện chương trình của bạn vẫn cứ trung thành với giao diện “Cổ điển” (Classic), vậy giờ ta sẽ cùng nhau khắc phục điều này. Chú ý : Trong thực tế ứng dụng (Để chương trình bạn mang tính “Pro” hơn bạn nên sử dụng kết hợp Resource với File này. Bạn sẽ được biết một (Hoặc vài) cách sử dụng Resource cực kỳ hiệu quả thông qua một chiêu ở sau (Chú ý hiện này do chưa có thời gian nên Dũng còi chưa cập nhật cho cuốn tài liệu chiêu này. Trong lần cập nhật sau sẽ có ) Đoạn mã : Bạn copy đoạn code sau vô chương trình soạn thảo NotePad: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <assembly xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1" manifestVersion="1.0"> <assemblyIdentity processorArchitecture="x86" version="1.0.0.0" type="win32" name="your application name"/> <description> .Enter your description here </description> <dependency> <dependentAssembly> <assemblyIdentity type="win32" name="Microsoft.Windows.Common-Controls" version="6.0.0.0" publicKeyToken="6595b64144ccf1df" language="*" processorArchitecture="x86"/> </dependentAssembly> </dependency> </assembly> Save lại và khi muốn cho chương trìnhgiao diện XP thì copy file chứa code trên vô thư mục cùng chung với file.exe, đặt lại tên cho nó : tên_chương_trình_của_bạn.exe.manifest Ví dụ : bạn có 1 file chương trình : timcap.exe Đổi tên file chứa đoạn code trên thành : timcap.exe.manifest Bây giờ thử mở chương trình timcap.exe lên xem, nó đã có giao diện XP . . Biến giao diện chương trình theo phong cách Windowns XP (Nền WindowXP thui nha) home Xuất xứ : www.pscode.com. Thật bực mình khi chương trình của bạn chạy trên nền WindownsXP hào nhoáng mà giao diện chương trình của bạn vẫn cứ trung thành với giao diện “Cổ điển” (Classic),
- Xem thêm -

Xem thêm: Các chiêu thức trong lập trình Biến giao diện chương trình theo phong cách Windowns XP, Các chiêu thức trong lập trình Biến giao diện chương trình theo phong cách Windowns XP,