0

Hiển thị nhiệt độ độ ẩm từ DHT11 lên LCD thông qua PIC16F877A

10 383 3
  • Hiển thị nhiệt độ độ ẩm từ DHT11 lên LCD thông qua PIC16F877A

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 13:30

Hiển thị nhiệt độ độ ẩm từ DHT11lên LCD thông qua PIC16F877A, mạch PCB, code sử dụng C, -Đọc nhiệt độ và độ ẩm trong môi trường.Hiển thị và cập nhật các thông số theo thời gian thực. 3Mô phỏng bằng proteus ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ BỘ MÔN ĐIỆN TỬ -o0o - BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN HIỂN THỊ DHT11 LÊN LCD Giảng viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Tên tập lớn GVHD: Tên giáo viên : TP HỒ CHÍ MINH, THÁNG NĂM 20 Tên tập lớn GVHD: Tên giáo viên : I Mục tiêu a Mục tiêu cá nhân - Tìm hiểu ngun lí cách hoạt động loại cảm biến - Học tập ứng dụng lập trình vi điều khiển vào mạch thực tế - Luyện tập cách làm mạch học sử dụng breadboard, mạch in,… b Mục tiêu mạch thực - Đọc nhiệt độ độ ẩm môi trường - Hiển thị cập nhật thông số theo thời gian thực II Mô tả kĩ thuật Các module a DHT11 - Là cảm biến đo nhiệt độ độ ẩm sau xuất kết dạng digital truyền dạng nối tiếp với khoảng cách tối đa 20m, tốc độ truyền 40ms - Các thông số: Tầm đo nhiệt độ: từ 0-50oC Tầm đo độ ẩm: từ 20%RH đến 90%RH Điện áp cung cấp:5 V Dòng tối da 2.5 mA Tên tập lớn GVHD: Tên giáo viên : Chu kỳ lấy mẫu 1s - DATAOUT: Data out bao gồm chuổi xung nối tiếp 40 bits (truyền MSB trước) Data format gồm bit phần nguyên độ ẩm + bit phần thập phân độ ẩm + bit phần nguyên nhiệt độ + bit phần thập phân nhiệt dộ + bit check sum - Kiểm tra lỗi: chuỗi truyền bit check sum tổng byte data phía trước Tên tập lớn GVHD: Tên giáo viên : - Giao tiếp với DHT11: trạng thái DHT11 gồm: trạng thái tiêu thụ thấp (A) trạng thái tích cực (B) Khi MCU gửi tín hiệu bắt đầu cách truyền bit mức thấp khoảng thời gian tối thiểu 18ms sau kéo mức điện áp trở lại mức cao DHT11 chuyển từ A qua B Khoảng thời gian chờ 20-40us Sau DHT11 truyền tín hiệu bắt đầu truyền có dạng mức thấp khoảng thời gian 80us mức cao 80us Sau bắt đầu truyên 40bit data - MCU phân biệt bit bit 0:  Bit 1: Tên tập lớn GVHD: Tên giáo viên : Bit bao gồm vùng chuyển tiếp (mức thấp 50us) vùng phân biệt (mức cao 70us) Tên tập lớn GVHD: Tên giáo viên : Bit 0: Bit bao gồm vùng chuyển tiếp (mức thấp 50us) vùng phân biệt (26-28us)  Timer delay 40us để đọc tín hiệu từ DHT11 phân biệt mức b PIC16F877A - Lập trình ngơn ngữ C, có nhiều source sẵn - Sử dụng mạch nạp Burn – E - Dung lượng lớn: 368 Bytes RAM, 8K ROM - Tốc độ xử lí nhanh , tần số hoạt động tối đa 20 MHZ Kết luận: Dễ sử dụng, đáp ứng tốt yêu cầu hệ thống đơn giản c LCD 16x2 - Khả hiển thị kí tự đa dạng, trực quan - Dễ dàng đưa vào mạch ứng dụng - Tốn tài nguyên - Giá thành rẻ Tên tập lớn GVHD: Tên giáo viên : Thuật toán code a Giản đồ giải thuật b Code Mô proteus Tên tập lớn GVHD: Tên giáo viên : Tên tập lớn GVHD: Tên giáo viên : Mạch Schematic Altium Mạch PCB III Nhận xét - Nhóm hồn thành mạch với mục tiêu ban đầu đề - Quá trình làm mạch gặp nhiều vấn đề linh kiện hỏng, nguồn không đáp ứng hệ thống,… nhiên tìm cách khắc phục 10 ... digital truyền dạng nối tiếp với khoảng cách tối đa 20m, tốc độ truyền 40ms - Các thông số: Tầm đo nhiệt độ: từ 0-50oC Tầm đo độ ẩm: từ 20%RH đến 90%RH Điện áp cung cấp:5 V Dòng tối da 2.5 mA Tên... thực - Đọc nhiệt độ độ ẩm môi trường - Hiển thị cập nhật thông số theo thời gian thực II Mơ tả kĩ thuật Các module a DHT11 - Là cảm biến đo nhiệt độ độ ẩm sau xuất kết dạng digital truyền dạng... bits (truyền MSB trước) Data format gồm bit phần nguyên độ ẩm + bit phần thập phân độ ẩm + bit phần nguyên nhiệt độ + bit phần thập phân nhiệt dộ + bit check sum - Kiểm tra lỗi: chuỗi truyền bit
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiển thị nhiệt độ độ ẩm từ DHT11 lên LCD thông qua PIC16F877A,