0

Đề thi chính thức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia môn Toán năm 2018 (Mã đề thi 109)

5 17 0
  • Đề thi chính thức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia môn Toán năm 2018 (Mã đề thi 109)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 11:28

Đề thi chính thức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia môn Toán năm 2018 mã đề thi 109 được biên soạn bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo; là tư liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh, củng cố kiến thức, chuẩn bị chu đáo cho kì thi THPT QG sắp đến. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 109 Câu 1: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai điểm 𝐴(2; − 4; 3) 𝐵(2; 2; 7) Trung điểm đoạn thẳng 𝐴𝐵 có tọa độ A (2; − 1; 5) B (1; 3; 2) C (4; − 2; 10) D (2; 6; 4) Câu 2: Nguyên hàm hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 𝑥 1 B 3𝑥 + + 𝐶 C 𝑥 + 𝑥 + 𝐶 A 𝑥 + 𝑥 + 𝐶 Câu 3: Có cách chọn hai học sinh từ nhóm gồm 34 học sinh ? C 𝐶 A 34 B D 𝑥 + 𝑥 + 𝐶 D 𝐴 𝑥= 2−𝑡 Câu 4: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, đường thẳng 𝑑: 𝑦 = + 2𝑡 có vectơ phương ⎯⎯ → = (2; 1; 3) A 𝑢 ⎯⎯ → = ( − 1; 2; 3) B 𝑢 𝑧 = 3+𝑡 ⎯⎯ → = (2; 1; 1) C 𝑢 ⎯⎯ → = ( − 1; 2; 1) D 𝑢 Câu 5: Cho hàm số 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐𝑥 + 𝑑 (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 ∈ ℝ) có đồ thị hình vẽ bên Số điểm cực trị hàm số cho A B C D Câu 6: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, mặt phẳng (𝑃) : 𝑥 + 2𝑦 + 3𝑧 − = có vectơ pháp tuyến A → 𝑛 = (1; 2; − 3) B → 𝑛 = (3; 2; 1) C → 𝑛 = (−1; 2; 3) D → 𝑛 = (1; 2; 3) Câu 7: Diện tích mặt cầu bán kính 𝑅 A 𝜋𝑅 B 𝜋𝑅 C 4𝜋𝑅 D 2𝜋𝑅 Câu 8: Với 𝑎 số thực dương tùy ý, ln(5𝑎) − ln(3𝑎) ln5 ln(5𝑎) B ln(2𝑎) A C ln D ln3 ln(3𝑎) Câu 9: lim 5𝑛 + 1 A B +∞ C D Câu 10: Gọi 𝑆 diện tích hình phẳng giới hạn đường 𝑦 = 𝑒 , 𝑦 = 0, 𝑥 = 0,  𝑥 = Mệnh đề ? A 𝑆 = 𝜋 𝑒 d𝑥 B 𝑆 = 𝑒 d𝑥 C 𝑆 = 𝜋 𝑒 d𝑥 D 𝑆 = 𝑒 d𝑥 Câu 11: Số phức −3 + 7𝑖 có phần ảo A −3 B C −7 D Câu 12: Cho khối chóp có đáy hình vng cạnh 𝑎 chiều cao 2𝑎 Thể tích khối chóp cho C 2𝑎 D 4𝑎 A 𝑎 B 𝑎 3 Trang 1/5 - Mã đề thi 109 Câu 13: Đường cong hình vẽ bên đồ thị hàm số ? A 𝑦 = 𝑥 − 3𝑥 − B 𝑦 = 𝑥 − 3𝑥 − C 𝑦 = − 𝑥 + 3𝑥 − D 𝑦 = − 𝑥 + 3𝑥 − Câu 14: Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có bảng biến thiên sau Hàm số cho nghịch biến khoảng ? A ( − ∞; 0) B (0; 1) C (−1;  0) D (1;   + ∞) Câu 15: Phương trình + = 32 có nghiệm B 𝑥 = D 𝑥 = A 𝑥 = C 𝑥 = 2 Câu 16: Một người gửi tiết kiệm vào ngân hàng với lãi suất 7,5%/năm Biết không rút tiền khỏi ngân hàng sau năm số tiền lãi nhập vào vốn để tính lãi cho năm Hỏi sau năm người thu (cả số tiền gửi ban đầu lãi) gấp đôi số tiền gửi ban đầu, giả định khoảng thời gian lãi suất khơng thay đổi người khơng rút tiền ? A 12 năm B 10 năm C năm D 11 năm Câu 17: 𝑒 − d𝑥 1 D 𝑒 − 𝑒 𝑒 −𝑒 B (𝑒 + 𝑒 ) C (𝑒 − 𝑒 ) 3 Câu 18: Tìm hai số thực 𝑥 𝑦 thỏa mãn (2𝑥 − 3𝑦𝑖) + (1 − 3𝑖) = 𝑥 + 6𝑖 với 𝑖 đơn vị ảo A 𝑥 = − 1; 𝑦 = − B 𝑥 = 1; 𝑦 = − C 𝑥 = 1; 𝑦 = − D 𝑥 = − 1; 𝑦 = − A Câu 19: Giá trị lớn hàm số 𝑦 = 𝑥 − 4𝑥 + đoạn [−2; 3] A 201 B C D 54 Câu 20: Cho hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐𝑥 + 𝑑 (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 ∈ ℝ) Đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) hình vẽ bên Số nghiệm thực phương trình 3𝑓(𝑥) + = A B C D Câu 21: Số tiệm cận đứng đồ thị hàm số 𝑦 = A B √𝑥 + − 𝑥 +𝑥 C D Câu 22: Từ hộp chứa 11 cầu màu đỏ cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời cầu Xác suất để lấy cầu màu xanh 24 33 4 A B C D 455 91 165 455 Câu 23: Cho hình chóp 𝑆 𝐴𝐵𝐶 có đáy tam giác vuông đỉnh 𝐵, 𝐴𝐵 = 𝑎, 𝑆𝐴 vng góc với mặt phẳng đáy 𝑆𝐴 = 2𝑎 Khoảng cách từ 𝐴 đến mặt phẳng (𝑆𝐵𝐶) √5𝑎 √5 𝑎 2√2𝑎 2√5𝑎 C A B D 5 Trang 2/5 - Mã đề thi 109 Câu 24: Cho hình chóp 𝑆 𝐴𝐵𝐶𝐷 có đáy hình vng cạnh 𝑎, 𝑆𝐴 vng góc với mặt phẳng đáy 𝑆𝐵 = 2𝑎 Góc đường thẳng 𝑆𝐵 mặt phẳng đáy B 30 o C 90 o D 60 o A 45 o Câu 25: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, mặt phẳng qua điểm 𝐴(2; − 1; 2) song song với mặt phẳng (𝑃) : 2𝑥 − 𝑦 + 3𝑧 + = có phương trình A 2𝑥 − 𝑦 + 3𝑧 + 11 = B 2𝑥 − 𝑦 − 3𝑧 + 11 = C 2𝑥 − 𝑦 + 3𝑧 − 11 = D 2𝑥 + 𝑦 + 3𝑧 − = Câu 26: Cho hình chóp 𝑆 𝐴𝐵𝐶𝐷 có đáy hình chữ nhật, 𝐴𝐵 = 𝑎, 𝐵𝐶 = 2𝑎, 𝑆𝐴 vng góc với mặt phẳng đáy 𝑆𝐴 = 𝑎 Khoảng cách hai đường thẳng 𝐴𝐶 𝑆𝐵 𝑎 𝑎 2𝑎 √6𝑎 A C D B 3 𝑥−3 𝑦−1 𝑧+7 Câu 27: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho điểm 𝐴(1; 2; 3) đường thẳng 𝑑: = = −2 Đường thẳng qua 𝐴, vng góc với 𝑑 cắt trục 𝑂𝑥 có phương trình 𝑥= 1+𝑡 𝑥 = − + 2𝑡 𝑥= 1+𝑡 𝑥 = − + 2𝑡 A 𝑦 = + 2𝑡 𝑧 = + 3𝑡 B 𝑦 = 2𝑡 𝑧 = 3𝑡 C 𝑦 = + 2𝑡 𝑧 = + 2𝑡 D 𝑦 = − 2𝑡 𝑧=𝑡 Câu 28: Một chất điểm 𝐴 xuất phát từ 𝑂, chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian 11 quy luật 𝑣(𝑡) = 𝑡 + 𝑡 (m/s), 𝑡 (giây) khoảng thời gian tính từ lúc 𝐴 bắt đầu 180 18 chuyển động Từ trạng thái nghỉ, chất điểm 𝐵 xuất phát từ 𝑂, chuyển động thẳng hướng với 𝐴 chậm giây so với 𝐴 có gia tốc 𝑎(m/s 2) (𝑎 số) Sau 𝐵 xuất phát 10 giây đuổi kịp 𝐴 Vận tốc B thời điểm đuổi kịp 𝐴 A 7(m/s) B 10(m/s) C 15(m/s) D 22(m/s) Câu 29: Hệ số 𝑥 khai triển biểu thức 𝑥(2𝑥 − 1) + (3𝑥 − 1) A 13848 B 13368 C −13848 D −13368 d𝑥 Câu 30: Cho = 𝑎 ln2 + 𝑏 ln5 + 𝑐 ln11 với 𝑎, 𝑏, 𝑐 số hữu tỉ Mệnh đề 𝑥√𝑥 + ? A 𝑎 + 𝑏 = 𝑐 B 𝑎 − 𝑏 = − 𝑐 C 𝑎 − 𝑏 = − 3𝑐 D 𝑎 + 𝑏 = 3𝑐 Câu 31: Xét số phức 𝑧 thỏa mãn (𝑧̅ ̅ + 𝑖)(𝑧 + 2) số ảo Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất điểm biểu diễn số phức 𝑧 đường trịn có bán kính √3 √5 A B C D 2 Câu 32: Gọi 𝑆 tập hợp tất giá trị nguyên tham số 𝑚 cho phương trình 16 − 𝑚.4 + + 5𝑚 − 45 = có hai nghiệm phân biệt Hỏi 𝑆 có phần tử ? A B 13 C D Câu 33: Một bút chì có dạng khối lăng trụ lục giác có cạnh đáy mm chiều cao 200 mm Thân bút chì làm gỗ phần lõi làm than chì Phần lõi có dạng khối trụ có chiều cao chiều dài bút đáy hình trịn có bán kính mm Giả định 1 m gỗ có giá 𝑎 (triệu đồng), 1 m than chì có giá 8𝑎 (triệu đồng) Khi giá ngun vật liệu làm bút chì gần với kết ? A 90, 𝑎 (đồng) B 9, 𝑎 (đồng) C 9, 07 𝑎 (đồng) D 97, 03 𝑎 (đồng) 𝑥+2 Câu 34: Có giá trị nguyên tham số 𝑚 để hàm số 𝑦 = đồng biến khoảng 𝑥 + 5𝑚 ( − ∞;   − 10) ? A B C D Vô số Trang 3/5 - Mã đề thi 109 Câu 35: Ông A dự định sử dụng hết 6, m kính để làm bể cá kính có dạng hình hộp chữ nhật khơng nắp, chiều dài gấp đơi chiều rộng (các mối ghép có kích thước khơng đáng kể) Bể cá có dung tích lớn (kết làm tròn đến hàng phần trăm) ? A 2, 26 m B 1, 50 m C 1, 33 m D 1, 61 m Câu 36: Cho hình lập phương 𝐴𝐵𝐶𝐷 𝐴'𝐵'𝐶'𝐷' có tâm 𝑂 Gọi 𝐼 tâm hình vng 𝐴'𝐵'𝐶'𝐷' 𝑀 điểm thuộc đoạn thẳng 𝑂𝐼 cho 𝑀𝑂 = 2𝑀𝐼 (tham khảo hình vẽ) Khi cơsin góc tạo hai mặt phẳng (𝑀𝐶'𝐷') (𝑀𝐴𝐵) 6√13 17√13 7√85 6√85 C D A B 65 65 85 85 Câu 37: Cho hàm số 𝑓(𝑥) thỏa mãn 𝑓(2) = − 𝑓 (𝑥) = 2𝑥[𝑓(𝑥)] với 𝑥 ∈ ℝ Giá trị 𝑓(1) 2 35 19 A − B − C − D − 15 36 36 Câu 38: Có giá trị nguyên tham số 𝑚 để hàm số 𝑦 = 𝑥 + (𝑚 − 2)𝑥 − (𝑚 − 4)𝑥 + đạt cực tiểu 𝑥 = ? A Vô số B C D Câu 39: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho mặt cầu (𝑆) có tâm 𝐼(−2; 1; 2) qua điểm 𝐴(1; − 2; − 1) Xét điểm 𝐵,  𝐶,  𝐷 thuộc (𝑆) cho 𝐴𝐵,  𝐴𝐶,  𝐴𝐷 đơi vng góc với Thể tích khối tứ diện 𝐴𝐵𝐶𝐷 có giá trị lớn A 216 B 36 C 72 D 108 Câu 40: Ba bạn A, B, C bạn viết ngẫu nhiên lên bảng số tự nhiên thuộc đoạn [1;17] Xác suất để ba số viết có tổng chia hết cho 1079 1637 1728 23 A B C D 4913 4913 4913 68 Câu 41: Cho phương trình + 𝑚 = log (𝑥 − 𝑚) với 𝑚 tham số Có giá trị nguyên 𝑚 ∈ (−20;  20) để phương trình cho có nghiệm ? A 20 B 19 C D 21 Câu 42: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho mặt cầu (𝑆) : (𝑥 + 1) + (𝑦 + 1) + (𝑧 + 1) = điểm 𝐴(2; 3; − 1) Xét điểm 𝑀 thuộc (𝑆) cho đường thẳng 𝐴𝑀 tiếp xúc với (𝑆), 𝑀 ln thuộc mặt phẳng có phương trình A 3𝑥 + 4𝑦 + = B 6𝑥 + 8𝑦 − 11 = C 6𝑥 + 8𝑦 + 11 = D 3𝑥 + 4𝑦 − = 𝑥−1 Câu 43: Cho hàm số 𝑦 = có đồ thị (𝐶) Gọi 𝐼 giao điểm hai tiệm cận (𝐶) Xét tam 𝑥+2 giác 𝐴𝐵𝐼 có hai đỉnh 𝐴, 𝐵 thuộc (𝐶), đoạn thẳng 𝐴𝐵 có độ dài C A 2√3 B 2√2 D √6 Câu 44: Cho hàm số 𝑦 = 𝑥 − 𝑥 có đồ thị (𝐶) Có điểm 𝐴 thuộc (𝐶) cho tiếp tuyến (𝐶) 𝐴 cắt (𝐶) hai điểm phân biệt 𝑀(𝑥 ; 𝑦 ), 𝑁(𝑥 ; 𝑦 ) (𝑀, 𝑁 khác 𝐴) thỏa mãn 𝑦 − 𝑦 = 6(𝑥 − 𝑥 ) ? A B C D Trang 4/5 - Mã đề thi 109 Câu 45: Cho khối lăng trụ 𝐴𝐵𝐶 𝐴'𝐵'𝐶', khoảng cách từ 𝐶 đến đường thẳng 𝐵𝐵' 2, khoảng cách từ 𝐴 đến đường thẳng 𝐵𝐵' 𝐶𝐶' √3, hình chiếu vng góc 𝐴 lên mặt 2√3 phẳng (𝐴'𝐵'𝐶') trung điểm 𝑀 𝐵'𝐶' 𝐴'𝑀 = Thể tích khối lăng trụ cho 2√3 A C B √3 D Câu 46: Cho 𝑎 > 0, 𝑏 > thỏa mãn log trị 𝑎 + 2𝑏 A B + + (9𝑎 + 𝑏 + 1) + log + C (3𝑎 + 2𝑏 + 1) = Giá D 𝑔(𝑥) = 𝑑𝑥 + 𝑒𝑥 + (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒 ∈ ℝ) Biết đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) 𝑦 = 𝑔(𝑥) cắt ba điểm có hồnh độ −3; − 1; (tham khảo hình vẽ) Hình phẳng giới hạn hai đồ thị cho có diện tích A B D C Câu 47: Cho hai hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐𝑥 − Câu 48: Có số phức 𝑧 thỏa mãn |𝑧|(𝑧 − − 𝑖) + 2𝑖 = (5 − 𝑖)𝑧 ? A B C D Câu 49: Cho hai hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥), 𝑦 = 𝑔(𝑥) Hai hàm số 𝑦 = 𝑓 (𝑥) 𝑦 = 𝑔 (𝑥) có đồ thị hình vẽ bên, đường cong đậm đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑔 (𝑥) Hàm số ℎ(𝑥) = 𝑓(𝑥 + 4) − 𝑔 2𝑥 − đồng biến khoảng ? 25 31 A 6; B ; +∞ C ;3 D 5; 31 𝑥 = + 3𝑡 Câu 50: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho đường thẳng 𝑑: 𝑦 = + 4𝑡 Gọi 𝛥 đường thẳng qua điểm 𝑧=1 → 𝐴(1; 1; 1) có vectơ phương 𝑢 = (1; − 2; 2) Đường phân giác góc nhọn tạo 𝑑 𝛥 có phương trình 𝑥 = + 7𝑡 𝑥 = + 3𝑡 𝑥 = − + 2𝑡 𝑥 = − + 2𝑡 A 𝑦 = + 𝑡 𝑧 = + 5𝑡 B 𝑦 = + 4𝑡 C 𝑦 = − 10 + 11𝑡 𝑧 = − 5𝑡 𝑧 = − 5𝑡 HẾT D 𝑦 = − 10 + 11𝑡 𝑧 = − − 5𝑡 Trang 5/5 - Mã đề thi 109 ... lãi) gấp đôi số tiền gửi ban đầu, giả định khoảng thời gian lãi suất khơng thay đổi người khơng rút tiền ? A 12 năm B 10 năm C năm D 11 năm Câu 17:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi chính thức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia môn Toán năm 2018 (Mã đề thi 109),

Hình ảnh liên quan

Câu 10: Gọi là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường  - Đề thi chính thức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia môn Toán năm 2018 (Mã đề thi 109)

u.

10: Gọi là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 13: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây ? .  - Đề thi chính thức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia môn Toán năm 2018 (Mã đề thi 109)

u.

13: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây ? . Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 35: Ông A dự định sử dụng hết 6, 5m kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể) - Đề thi chính thức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia môn Toán năm 2018 (Mã đề thi 109)

u.

35: Ông A dự định sử dụng hết 6, 5m kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể) Xem tại trang 4 của tài liệu.
(tham khảo hình vẽ). - Đề thi chính thức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia môn Toán năm 2018 (Mã đề thi 109)

tham.

khảo hình vẽ) Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan