0

Phơi nhiễm nghề nghiệp với các hydrocacbon thơm đa vòng trong bụi gỗ

42 21 0
  • Phơi nhiễm nghề nghiệp với các hydrocacbon thơm đa vòng trong bụi gỗ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 01:09

Ung thư mũi xoang (Sino-nasal cancer – SNC) đại diện cho khoảng 3% các bệnh ung thư taimũi-thanh quản (Oto-Rhino-Laryngology – ORL). Ung thư tuyến SNC là một bệnh nghề nghiệp được công nhận ảnh hưởng đến những người lao động (NLĐ) chuyên môn hóa như thợ mộc mỹ nghệ và thợ mộc kỹ thuật. Tỷ lệ cao NLĐ làm việc trong ngành gỗ bị mắc ung thư SNC ước tính cao hơn gấp từ 50 đến 100 lần so với cộng đồng dân cư chịu ảnh hưởng nói chung, đã gợi ý cho rất nhiều hướng nghiên cứu về các nguyên nhân gây ra như tannin trong gỗ cứng (hardwood), formaldehyde trong gỗ dán (plywood) và benzo(a)pyrene trong gỗ sinh ra khi bị đốt nóng bởi các dụng cụ cắt. K t qu nghiên c u KHCN Phơi nhiễm nghề nghiệp với hydrocacbon thơm đa vòng bụi gỗ C K Huynh, P Schupfer and P Boiteux Vi n s c kh e lao đ ng Lausanne, Th y S Tóm t t Ung thư mũi xoang (Sino-nasal cancer – SNC) đại diện cho khoảng 3% bệnh ung thư taimũi-thanh quản (Oto-Rhino-Laryngology – ORL) Ung thư tuyến SNC bệnh nghề nghiệp công nhận ảnh hưởng đến người lao động (NLĐ) chun mơn hóa thợ mộc mỹ nghệ thợ mộc kỹ thuật Tỷ lệ cao NLĐ làm việc ngành gỗ bị mắc ung thư SNC ước tính cao gấp từ 50 đến 100 lần so với cộng đồng dân cư chịu ảnh hưởng nói chung, gợi ý cho nhiều hướng nghiên cứu nguyên nhân gây tannin gỗ cứng (hardwood), formaldehyde gỗ dán (plywood) benzo(a)pyrene gỗ sinh bị đốt nóng dụng cụ cắt Người ta biết tanin không gây ung thư cho NLĐ phơi nhiễm với bụi chè Formaldehyde, ngồi gây kích thích, xem chất gây ung thư Như hướng nghiên cứu liên quan đến hydrocacbon thơm đa vịng (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons - PAHs) gỗ bị đốt nóng hấp dẫn Trong nghiên cứu này, chúng tơi đo đạc kích thước hạt bụi hàm lượng PAHs có bụi q trình chế biến gỗ buồng thí nghiệm trường Số lượng 16 PAHs tiến hành phân tích phương pháp sắc ký khối phổ (GC-MS) bẫy ion mao dẫn Vật liệu thử nghiệm gỗ thông sồi thô chưa qua xử lý, gỗ sồi ngâm tẩm polyurethane (PU) Bụi gỗ có chứa PAHs mức μg.g-1 ppm Trong q trình đánh bóng, gỗ ngâm tẩm chất làm bóng PU sinh lượng PAHs cao 100 lần so với gỗ không ngâm tẩm I GIỚI THIỆU thập niên 60 kỷ trước, nguy vượt ngưỡng ung thư tuyến SNC quan sát thấy người thợ làm đồ nội thất NLĐ khác phơi nhiễm với bụi gỗ [1-3] Trong số nguyên nhân nghề nghiệp dẫn đến ung thư mũi khoang, Cơ quan Nghiên cứu quốc tế ung thư (IARC) phân loại bụi gỗ tác nhân gây ung thư cho người (nhóm T 66 1) dựa chứng dịch tễ học [4], hợp chất gây ung thư cụ thể chưa xác định [5-6] Các giới hạn tiếp xúc nghề nghiệp (OEL) Liên minh Châu Âu (EU) quy định cho bụi gỗ 1mg.m-3 Giá trị giới hạn ngưỡng trung bình theo thời gian (TLVTWA, USA) bụi gỗ tuyết tùng đỏ miền tây (Western red cedar) 0,5 mg.m-3 1mg.m-3 loại bụi lại Ủy ban Khoa học Giới hạn tiếp xúc Nghề nghiệp (SCOEL) Liên minh Châu Âu (EU) nêu rõ việc tiếp xúc với bụi gỗ 0,5mg.m-3 gây ảnh hưởng đến phổi cần phòng tránh [7] Căn rủi ro mắc ung thư, tiếp xúc nghề nghiệp với bụi gỗ đánh giá dự án Châu Âu có tên gọi WOODEX [8], khoảng thời gian từ năm 20002003, đưa kết luận có khoảng 3,6 triệu NLĐ (2,0% dân số lao động số 25 quốc gia thành viên EU) tiếp Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2015 K t qu nghiên c u KHCN xúc nghề nghiệp với bụi gỗ Giới hạn tiếp xúc nghề nghiệp Thụy Sỹ quy định bụi gỗ cứng 2mg.m-3 3mg.m-3 bụi gỗ mềm bảo vệ khơng hiệu cho NLĐ giới hạn cần thấp Tỷ lệ cao số lượng NLĐ làm việc ngành gỗ mắc phải SNC gợi mở nhiều hướng nghiên cứu nguyên nhân gây ung thư tannin gỗ cứng (hardwood), formaldehyde gỗ dán (plywood) benzo(a)pyrene gỗ sản sinh bị làm nóng dụng cụ cưa cắt Việc phơi nhiễm với bụi chè mãn tính gây hội chứng hô hấp tăng cao Tuy nhiên tannin không gây ung thư phơi nhiễm với bụi chè [9] Formaldehyde chất gây kích thích phân loại chất gây ung thư (nhóm 1), có gỗ dán, gỗ ép ván sợi Các cơng việc cụ thể đánh bóng tạo hạt bụi mịn, lơ lửng khơng khí nhiều nơi thơng gió Hướng nghiên cứu liên quan đến chất gây ung thư PAHs thoát gỗ bị làm nóng cơng cụ cắt hấp dẫn Trong nghiên cứu tiến hành kiểm tra hàm lượng PAHs thao tác thực hành gỗ; buồng thí nghiệm, sau trường Chúng tơi đo đạc kích thước hạt bụi, nồng độ bụi lơ lửng khơng khí lượng PAHs có bụi thu mẫu thiết bị lấy mẫu bụi cá nhân II PHƯƠNG PHÁP LUẬN Việc lấy mẫu bụi lơ lửng khơng khí với lưu lượng thấp, khoảng 28,3lít/phút (1CFM), tùy theo kích thước hạt bụi, thực thiết bị Andersen impactor (thiết bị lấy mẫu xác định kích thước hạt mơi trường xung quanh – Ambient Particle Sizing Sampler, model 2000, Andersen Inc., USA) có giấy lọc sợi thủy tinh Để nghiên cứu phân bố kích thước hạt bụi tương ứng với công đoạn cưa, bào mài, tiến hành mô công đoạn buồng thí nghiệm 10m3 Các vật liệu thử nghiệm gỗ thông gỗ sồi thô chưa qua xử lý gỗ sồi ngâm tẩm polyurethane (PU) Bụi lơ lửng sinh buồng thí nghiệm tạo dụng cụ xử lý gỗ máy đánh bóng, máy cưa vịng máy bào Đường kính khí động trung bình hạt bụi lơ lửng khơng khí đo cách cân trọng lượng bụi thu máy sàng tầng Andersen sau điện tốn hóa, sử dụng đường cong lọt hiệu chuẩn riêng tầng Giám sát liên tục ghi lại mức độ hít bụi vào q trình đánh bóng thiết bị quan trắc bụi thời gian thực (MIE personal DataRAM, model pDR-1200AN, ThermoAndersen, USA), điều khiển thiết bị nh 1: nh soi kính hi n vi quang h c b i g s i sinh công đo n bào thu đ c b l c Thi t b : Kính hi n vi quang h c (Leica, model DM2500P, đ l n quang h c (optical magnitude: 20x) H t b i g kích th c 352,9 x 29,7μm (chi u dài x đ ng kính) đ c quan sát th y, bay l l ng khơng khí Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2015 67 K t qu nghiên c u KHCN nhập ký liệu với quãng cách thời gian giây 2.1 Lấy mẫu bụi gỗ Cassette Polystyrene bịt kín mặt (SKC Inc., Eghty four, PA, USA), đặt đầu hút bơm có chứa phin lọc sợi thủy tinh ø 37mm GF/B (Gelman Science Inc., M, USA) đặt hai vòng đệm, dùng để thu bụi với lưu lượng lít/phút khoảng thời gian từ đến 2.2 Dung môi Toluen, dichloromethane, nhexane, cyclohexane, dimethylformamide methanol (chất lượng cấp độ phân tích, Ammann-Technik AG, Thụy Sỹ) chưng cất lại trước sử dụng SiO2, hộp lọc, bình, đồ thủy tinh thiết bị phần cứng rửa methanol chưng cất để đảm bảo thiết bị kiểm sốt hồn toàn 2.3 Tiêu chuẩn PAHs mua từ Văn phòng cấp chứng nhận (BCR, Brussels) Độ tinh khiết cao 99% Các dung dịch hòa tan chất chuẩn mẫu lưu chai thủy tinh sẫm màu (tránh quang phân) đặt tủ lạnh nhiệt độ 200C đưa sử dụng Indeno [1,2,3-cd] fluoranthene dùng chất chuẩn nội Các hợp chất perdeuterated PAHs khác chứng nhận Naphthalene-d 8(51.2ng.μL -1), Perylene-d12(19.86 ng.μL-1) Benzo [ghi] perylene-d12 68 (23.49ng.μL-1), dung mơi hịa tan hexane/toluene (dung mơi hịa tan SRM 2270 PAH-II Viện nghiên cứu tiêu chuẩn công nghệ, NIST, USA) sử dụng chất chuẩn nội 2.4 Hệ thống làm làm giàu Hệ thống chung phục vụ việc xử lý mẫu bước làm nhằm xác định PAHs báo cáo chi tiết trước [10] Quy trình bao gồm hệ thống chiết xuất siêu âm với toluene đun sơi, chứng minh có hiệu PAHs khối lượng phân tử cao (high molecular weight PAHs) Các bước khác bao gồm phân tách lỏnglỏng (liquid-liquid partition), tinh chế vi cột SiO2 phân đoạn HPLC trước phun Chất chiết xuất cuối thu sau làm làm giàu có dạng dung dịch màu vàng toluene, sẵn sàng để phân tích phương pháp sắc ký khí khối phổ (GC-MS) 2.5 Các phương pháp xác định bẫy ion (ion-trap) GCMS Các điều kiện thí nghiệm mơ tả đầy đủ [10-12] Chúng tơi tóm tắt số chi tiết Phân tích GCMS 1μL phần chiết xuất cuối tiến hành thiết bị Varian Saturn 2000 MS (Varian, Inc., PaloAlto, Calif) có lắp đầu phun “on-column” (model 1078, Varian), cột silica làm chảy DB-17ms có chiều dài 30m, đường kính bên (ID) 0,25mm lớp màng có độ dày 0,25μm (SGE, Infochroma, Switserland) nối đầu vào với khoảng trì có ID 2m x 0,53mm Hê-li dùng khí mang áp suất hút vào lập trình sau: bắt đầu 10psi sau tăng dần với mức 20psi/ phút đạt 30psi Nhiệt độ lò ban đầu 800C giữ phút sau tăng dần mức 200C/phút lên đến 1200C lần tăng dần 50C/phút tới nhiệt độ cuối 3200C giữ 20 phút Thiết bị lấy mẫu tự động Autosampler: CombiPAL, Varian, tốc độ bơm: 0,2μl/giây Nhiệt độ lập trình cho đầu phun: 400C – 2000C/ phút – 3000C (58 phút) Máy phát khối phổ MS vận hành chế độ ion hóa điện tử với lượng điện tử 50eV, điện áp nhân điện tử 2000V, dòng điện phát 10μA Dải khối scan từ 55 đến 350m/z mức scan/giây Mô đun quanh trục bẫy ion đặt mức 4.0V Việc xác định cỡ khối thực perfluorotributylamine (FC-43) Phát xác định PAHs mẫu tiến hành cách so sánh quang phổ mức chuẩn tương ứng thời điểm lưu trữ Việc lượng hoá PAHs thực sở tính tỷ lệ diện tích vùng đỉnh PAH so với nội chuẩn (indeno[1,2,3 cd-fluoranthene) biểu đồ đoạn khối riêng Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2015 K t qu nghiên c u KHCN Một chiết xuất phân tích sắc ký lỏng hiệu cao đầu dị huỳnh quang (HPLC-FL) Tuy nhiên, để lượng hóa, sắc ký khí mao dẫn bẫy ion kỹ thuật phổ kế khối ưu tiên lựa chọn cột HPLC khơng đủ phân dải bị dừng xảy hiệu ứng tách đồng thời hợp chất ma trận 3.2 Quan trắc nồng độ bụi công đoạn mài ván sàn gỗ III KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 3.1 Sự phân bố kích thước hạt bụi gỗ Các vật liệu kiểm tra gỗ thông thô (gỗ mềm), sồi (gỗ cứng) gỗ sồi tẩm PU Hình cho thấy kích thước bụi gỗ thu lọc sợi thủy tinh cơng đoạn đánh bóng (mài) Bức ảnh chụp thiết bị hiển vi quang học, lắp camera kỹ thuật số (Leica, Model DM2500P, Optical Magnitude 20x) Một hạt bụi gỗ có kích thước 352,9x29,7μm (chiều dài x đường kính) lơ lửng khơng khí lấy từ thiết bị lọc Quan sát cho thấy hạt bụi gỗ có kích thước to, lớn 100μm, thu thiết bị lấy mẫu bụi cá nhân có khả bị người lao động hít vào Trong thực tế, tác giả cho khó quan trắc xác phơi nhiễm cá nhân với bụi gỗ sử dụng đầu lấy mẫu thực tế có lưu lượng hút thấp nên khơng hút hạt bụi thơ [13-14] Hình cho thấy phân bố kích thước hạt bụi theo khối lượng hạt bụi lơ lửng khơng khí buồng thí nghiệm cơng đoạn bào, mài cưa: đường kính trung bình khí động học tương tự nhau, khoảng 11μm, với độ lệch chuẩn ±2μm nh 2: M c đ phi nhi m b i g c a m t ng i đ c ghi l i b ng thi t b đo b i th i gian th c t (DataRAM) su t công đo n mài ván sàn g t th đ ng Đ ng th i b i đ c l y b ng thi t b l y m u b i cá nhân (bm g n v i b l c cassette) Hình 1: Phân b kích th c h t b i đ ng kính trung bình c a h t b i treo l l ng khơng khí bu ng thí nghi m ti n hành công đo n bào, mài ho c ca, đ c xác đ nh b ng máy Andersen phép đo tr ng l c Ở Hình 2, chúng tơi trình bày biểu đồ nồng độ bụi gỗ hít vào quan trắc cơng đoạn mài ván sàn gỗ tình thực tế (Ảnh 2) Nồng độ bụi trung bình ghi nhận vượt tiêu chuẩn Thụy Sỹ cho phép (Swiss VME=2mg/m-3), đặc biệt người lao động Taïp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2015 69 K t qu nghiên c u KHCN tư ngồi, nồng độ bụi quan sát 40mg.m-3 Như thấy nghiên cứu trước [15-16], công đoạn mài công đoạn xử lý gỗ có mức phơi nhiễm bụi cao 3.3 PAHs bụi gỗ Bảng cho thấy trị số trung bình nhân (N=3) nồng độ 16PAHs bụi từ nhiều lồi gỗ (thơng, sồi gỗ sồi tẩm PU), với kết thu từ thiết bị lấy mẫu bụi cá nhân thiết bị lấy mẫu cố định suốt công đoạn mài ván sàn gỗ PAHs sinh mài cắt, bề mặt lớp gỗ bị đốt nóng mức gây cháy phần chất hữu có gỗ lớp vecni PU Khơng có khác biệt đáng kể hàm lượng PAHs gỗ mềm (thông) gỗ cứng (sồi) Ngược lại, gỗ tẩm vecni PU sinh lượng PAHs nhiều 100 lần so với gỗ không ngâm tẩm suốt công đoạn mài Chú trọng quan sát lượng benzo(a)pyren, hợp chất tiềm ẩn hàm lượng chất gây ung thư đặc biệt cao, thấy tượng phát sinh PAHs cao gỗ tẩm PU 5,90μg.g-1 so với 0,00890μg.g-1 bụi gỗ mềm gỗ cứng Nếu ý vào hàm lượng PAHs, khác biệt mức PAHs bụi gỗ mềm so với mức PAHs gỗ cứng không đáng kể: 1,775μg.g -1 2,296μg.g -1; điều khơng giải thích khác biệt nêu quy định Thụy Sỹ (Swiss VME) quy định mức hít vào cho phép bụi gỗ cứng 2mg.g-3 bụi gỗ mềm 3mg.g-3 Nhưng so sánh với gỗ tẩm PU, tổng lượng PAHs cao gấp 100 lần: 191,45μg.g -1 Phơi nhiễm cá nhân PAHs đáng kể, ví dụ Chrysene mức 0,499μg.m-3, Benzo(a) pyrene mức 0,057μg.m-3 Indeno (1,2,3cd) pyrene mức 0,041μg.m-3 Con số tương tự mức PAHs phơi nhiễm nghề nghiệp với nhựa đường [11-12] IV KẾT LUẬN Hình 2: M c đ phi nhi m b i g c a m t ng i đ c ghi l i b ng thi t b đo b i th i gian th c (DataRAM) su t công đo n mài ván sàn g t th đ ng N ng đ b i cao đ c hít vào (40 mg.m-3) đ c quan sát su t công đo n mài b ng tay, t th ng i, g n b t n nhi t 70 Trong này, trình bày nghiên cứu hàm lượng PAHs có bụi gỗ công đoạn chế biến loại gỗ khác nhau, thực buồng thí nghiệm thực tế Cho đến khơng có nhiều kinh nghiệm việc đo đạc nồng độ PAHs bụi gỗ Viễn cảnh nghiên cứu chất gây ung thư PAHs q trình gỗ bị đốt nóng máy cắt hấp dẫn chứng minh nghiên cứu Thực tế lượng PAHs có bụi gỗ cịn nguy hiểm thân loại gỗ PAHs chất gây ung thư Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2015 K t qu nghiên c u KHCN B ng 1: Hàm l ng PAHs b i (μg.g-1 ho c ppm) khơng khí (μg.m-3) có b i cơng đo n mài Nồng độ bụi (ȝg.g-1 ppm) Sản phẩm Nồng độ không khí (ȝg.m-3) Gỗ sồi tẩm PU Gỗ thông Gỗ sồi Gỗ sồi tẩm polyurethane (PU) Trạm cố định Cá nhân Thời gian lấy mẫu (phút) - - - 127 127 Thể tích không khí (L) - - - 292.1 698.1 Nồng độ bụi (mg.m-3) - - - 29.63 32.37 0.153 0.401 0.13 - - Acenaphthene - - - - - Acenaphthylene - - 1.65 - - Fluorence 0.038 0.034 0.07 - - Phenanthrene 0.544 0.887 34.10 0.037 0.132 Anthracene 0.137 0.188 5.80 0.011 0.035 Fluoranthene 0.290 0.240 28.50 0.056 0.105 Parene 0.240 0.185 20.0 0.043 0.150 Benzo(a)anthracene 0.016 0.063 5.90 0.021 0.099 Chrysene 0.232 0.184 57.90 0.112 0.499 Benzo(b)fluoranthene 0.081 0.051 20.80 0.029 0.166 Benzo(k)fluoranthene 0.020 0.011 5.30 0.004 0.061 Benzo(a)pyrenea 0.008 0.008 5.90 0.025 0.057 Dibenzo(a,h)anthracene 0.003 0.005 2.80 - 0.036 Benzo(g,h,i)perylene 0.022 0.012 1.80 - - Indeno(1,2,3-cd)pyrene 0.027 0.027 0.80 0.003 0.041 1.775 2.296 191.45 0.341 1.381 Naphthalene Cộng Ghi chú: - Khơng phát thấy thấp giới hạn phát phương pháp (0,05) (Bảng 2) Phân tích tương quan Pearson cho thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê số khả làm việc điểm số stress nhóm nhân viên y tế (p=0,004; r= -0.37) (Bảng 3) B ng 3: M i liên quan gi a m s stress ch s kh làm vi c WAI Stress n Giá trị p Chỉ số khả làm việc WAI Trung bình Tốt Rất tốt n % n % n % Kiểm soát tốt stress 20 0 10 50 10 50 Kiểm soát tương ñoái 37 10,8 22 59,5 11 29,7 33,3 33,3 33,3 tốt stress Không kiểm soát (Pearson) p = 0,004 r= -0,37 stress Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2015 75 K t qu nghiên c u KHCN với việc thực pháp luật BVMT làng nghề tỉnh ĐBSH giải pháp quan trọng, đặc biệt nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu thực pháp luật BVMT làng nghề nước ta nói chung tỉnh ĐBSH nói riêng - Ba là: Kiện tồn tăng cường phối hợp quan quản lý Nhà nước Trung ương tỉnh ĐBSH Trong thời gian tới, cần tiếp tục kiện toàn hệ thống quản lý nhà nước MTLN từ Trung ương đến sở, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước BVMT làng nghề cấp, ngành - B n là: Tuyên truyên giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức vê bảo vệ môi trường làng nghề sở sản xuất, hộ gia đình làm nghề nhân dân tỉnh ĐBSH - Năm là: Nâng cao trình độ, lực chun mơn nghiệp vụ phẩm chất đội ngũ cán bô quản lý vê môi trường làng nghê tỉnh ĐBSH Xây dựng đội ngũ cán quản lý vê môi trường làng nghề giỏi trình độ chun mơn, kỹ nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, trình độ tin học, ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu công tác BVMT làng nghề trình hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần quan trọng việc tạo ổn định phát triển KT-XH tỉnh ĐBSH - Sáu là: Tăng cường hoat đông tra, kiêm tra, sơ kết, tổng kết, giải khiếu tố khiếu nại, xử lý vi pham pháp luật khen thưởng viêc thưc hiên pháp luât vê BVMT làng nghê KẾT LUẬN Môi trường làng nghề vùng ĐBSH ô nhiễm mức độ nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu tới cuôc sông sức khỏe người dân mà làm giảm suất trồng, vật nuôi, thiệt hại đáng kể mặt kinh tế Nguyên nhân chủ yếu hệ thống văn pháp lý có làng nghề chưa cập nhật, phổ biến đến cấp thực hiện; quyền địa phương cịn thiếu quan tâm đến tình trạng ONMT làng nghề hạn chế hành vi gây ONMT, thiếu hụt nhân sự, phương tiện tài cho việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật BVMT đến hộ sản xuất nghề Một số giải pháp đề xuất là: Hoàn thiện quy định pháp luật BVMT làng nghề Trung ương tỉnh ĐBSH; Tăng cường sư lãnh đao cấp ủy Đảng quản lý Nhà nước tỉnh ĐBSH đôi với thưc hiên pháp luât vê BVMT làng nghê; Tăng cường phối hợp quan quản lý Nhà nước Trung ương tỉnh ĐBSH; Tăng cường hoat động tra, kiêm tra việc thực pháp luật vê BVMT làng nghề; Tuyên truyên, phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhân thức vê BVMT làng nghề chủ thể sản xuất làng nghề TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Báo cáo kêt năm thưc hiên Nghi đinh 66/2006/NĐ-CP, 2011 [2] Đặng Thị Kim Chi (chủ biên), Nguyễn Ngọc Lân, Trần Lệ Minh, Làng nghề Việt Nam môi trường, Nxb Khoa học Kĩ thuật, 2005 [3] Đặng Thị Kim Chi, "Nghiên cứu sở khoa học thực tiễn nhằm xây dựng sách giải pháp cải thiện mơi trường làng nghề nông thôn Việt Nam" đề tài KC 08.09, 2005 [4] Bộ Tài nguyên Môi trường, Báo cáo môi trường Quốc gia 2008 - Môi trường làng nghề Việt Nam, 2008 Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Soá 1,2&3-2015 93 K t qu nghiên c u KHCN Điều tra số triệu chứng bệnh lý dân cư sống khu công nghiệp T Tuy t Bình, Nguy n Thu Hà Vi n S c kh e ngh nghi p Môi tr ng Nghiên cứu tiến hành nhằm điều tra số biểu triệu chứng bệnh lý 3428 người sống khu dân cư thuộc khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ; có 192 đối tượng phải tiếp xúc với hoá chất làm việc Tuổi đời trung bình nhóm tiếp xúc 41±8 tuổi nhóm khơng tiếp xúc 49±12 tuổi Kết điều tra cho thấy tỷ lệ đối tượng có biểu kích thích hệ quan thể nhóm có tiếp xúc cao nhóm khơng tiếp xúc có ý nghĩa thống kê (p0,05) Nghiên cứu tìm thấy mối liên quan rõ rệt cảm nhận mức độ ô nhiễm mơi trường sống với biểu kích thích hệ quan thể (p tuần (23,9% 22,6%); dị ứng, mày đay (6,5% 2,1%); bệnh da (2,2% 0,6%) Đối với bệnh mãn tính: nhóm I có tỷ lệ số bệnh cao nhóm II bệnh khối u (u lành tính ác tính) (6,3% 2,5%), bệnh sinh sản phụ khoa (6,3% 3,0%) Tuy vậy, đối tượng nghiên cứu nhóm cộng đồng dân cư làm việc phải tiếp xúc với hố chất khơng nhiều nên khác biệt khơng thấy có ý nghĩa thống kê Kết điều tra cho thấy tỷ lệ đối tượng có biểu kích thích hệ quan thể nhóm có tiếp xúc cao nhóm khơng tiếp xúc có ý nghĩa thống kê (P0,05 16 Ngứa mặt 2,6 146 4,5 >0,05 17 Ngứa tay 1,6 71 2,2 >0,05 18 Phát ban mặt 1,0 39 1,2 >0,05 19 Phát ban tay 1,0 36 1,1 >0,05 Đáp ứng Thần kinh thực vật – Thần kinh trung ương 20 Nhức đầu 59 30,7 944 29,2 >0,05 21 Buồn nôn 4,2 87 1,7 0,05 23 Cảm giác gai người, ngấy sốt 1,6 21 0,6 >0,05 24 Mệt mỏi 48 25,0 731 22,6 >0,05 25 Ra nhiều nước bọt 1,0 11 0,3 >0,05 26 Đau ngực 31 16,1 240 7,4
- Xem thêm -

Xem thêm: Phơi nhiễm nghề nghiệp với các hydrocacbon thơm đa vòng trong bụi gỗ,

Hình ảnh liên quan

Hình 1: Phân b kích thc ht bi và đng kính trung bình ca ht b i treo l lng trong khơng khí trong bung thí nghim khi tin hành các cơng đon bào, mài hoc ca, đc xác đnh bng máy Andersen và phép đo trng lc - Phơi nhiễm nghề nghiệp với các hydrocacbon thơm đa vòng trong bụi gỗ

Hình 1.

Phân b kích thc ht bi và đng kính trung bình ca ht b i treo l lng trong khơng khí trong bung thí nghim khi tin hành các cơng đon bào, mài hoc ca, đc xác đnh bng máy Andersen và phép đo trng lc Xem tại trang 4 của tài liệu.
Ở Hình 2, chúng tơi trình bày biểu đồ nồng độ bụi gỗ hít vào được quan trắc trong cơng đoạn mài ván sàn gỗ ở một tình huống thực tế (Ảnh 2) - Phơi nhiễm nghề nghiệp với các hydrocacbon thơm đa vòng trong bụi gỗ

Hình 2.

chúng tơi trình bày biểu đồ nồng độ bụi gỗ hít vào được quan trắc trong cơng đoạn mài ván sàn gỗ ở một tình huống thực tế (Ảnh 2) Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 1 cho thấy trị số trung bình nhân (N=3) nồng độ của 16PAHs trong bụi từ nhiều lồi gỗ (thơng, sồi và gỗ sồi tẩm PU), cùng với kết quả thu được từ thiết bị lấy mẫu bụi cá nhân và thiết bị lấy mẫu cố định trong suốt cơng đoạn mài ván sàn gỗ - Phơi nhiễm nghề nghiệp với các hydrocacbon thơm đa vòng trong bụi gỗ

Bảng 1.

cho thấy trị số trung bình nhân (N=3) nồng độ của 16PAHs trong bụi từ nhiều lồi gỗ (thơng, sồi và gỗ sồi tẩm PU), cùng với kết quả thu được từ thiết bị lấy mẫu bụi cá nhân và thiết bị lấy mẫu cố định trong suốt cơng đoạn mài ván sàn gỗ Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hiện nay vùng trồng hoa ở Thái Phiên đang hoạt động chủ yếu theo mơ hình hộ gia đình. Cần cĩ chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và phát triển thị trường cho hoa cúc Đà Lạt, tiến tới thực hiện quy hoạch, hình thành vùng sản xuất mang tính cơng nghiệp tạ - Phơi nhiễm nghề nghiệp với các hydrocacbon thơm đa vòng trong bụi gỗ

i.

ện nay vùng trồng hoa ở Thái Phiên đang hoạt động chủ yếu theo mơ hình hộ gia đình. Cần cĩ chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và phát triển thị trường cho hoa cúc Đà Lạt, tiến tới thực hiện quy hoạch, hình thành vùng sản xuất mang tính cơng nghiệp tạ Xem tại trang 13 của tài liệu.
Phần này trình bày các bảng tổng hợp kết quả đo các thơng số: nhiệt độ, độ ẩm, vận tốc giĩ, bức xạ nhiệt, bụi tồn phần, các hơi khí CO 2, H2S, NH3, NOx - Phơi nhiễm nghề nghiệp với các hydrocacbon thơm đa vòng trong bụi gỗ

h.

ần này trình bày các bảng tổng hợp kết quả đo các thơng số: nhiệt độ, độ ẩm, vận tốc giĩ, bức xạ nhiệt, bụi tồn phần, các hơi khí CO 2, H2S, NH3, NOx Xem tại trang 14 của tài liệu.
Hình 1: H thng phun sng Hình 2: Màng nc gii nhit tm coolingpad - Phơi nhiễm nghề nghiệp với các hydrocacbon thơm đa vòng trong bụi gỗ

Hình 1.

H thng phun sng Hình 2: Màng nc gii nhit tm coolingpad Xem tại trang 18 của tài liệu.
Hình 3: Qut giĩ Hình 4: Li ct nng aluminet - Phơi nhiễm nghề nghiệp với các hydrocacbon thơm đa vòng trong bụi gỗ

Hình 3.

Qut giĩ Hình 4: Li ct nng aluminet Xem tại trang 19 của tài liệu.
”Nghiên cứu tình hình quản lý, sử dụng hố chất và sức khỏe người lao động”, Cục y tế dự - Phơi nhiễm nghề nghiệp với các hydrocacbon thơm đa vòng trong bụi gỗ

ghi.

ên cứu tình hình quản lý, sử dụng hố chất và sức khỏe người lao động”, Cục y tế dự Xem tại trang 34 của tài liệu.
- Đếm khuẩn lạc hình thành (Colony forming unit- CFU) trong một m3 - Phơi nhiễm nghề nghiệp với các hydrocacbon thơm đa vòng trong bụi gỗ

m.

khuẩn lạc hình thành (Colony forming unit- CFU) trong một m3 Xem tại trang 35 của tài liệu.
Hình 1: Hình minh ha m ts cơng c ly mu khơng khí bng ph ng pháp ch đng. - Phơi nhiễm nghề nghiệp với các hydrocacbon thơm đa vòng trong bụi gỗ

Hình 1.

Hình minh ha m ts cơng c ly mu khơng khí bng ph ng pháp ch đng Xem tại trang 38 của tài liệu.
Hình 2: M ts loi đĩa thy tinh chuyên dng s" dng trong ph ng pháp đt đĩa - Phơi nhiễm nghề nghiệp với các hydrocacbon thơm đa vòng trong bụi gỗ

Hình 2.

M ts loi đĩa thy tinh chuyên dng s" dng trong ph ng pháp đt đĩa Xem tại trang 39 của tài liệu.

Từ khóa liên quan