0

Giải pháp nước sạch cho vùng lũ

5 19 0
  • Giải pháp nước sạch cho vùng lũ

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 00:47

Nội dung bài viết trình bày hiện trạng cung cấp nước mùa lũ và giải pháp cấp nước sạch phù hợp. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết. K t qu nghiên c u KHCN GIẢI PHÁP NƯỚC SẠCH CHO VÙNG LŨ ThS Trần Hưng ThS Phạm Đình Kiên CS Viện Nước, Tưới tiêu Môi trường Tóm tắt: Nước cho người dân trước, sau lũ tỉnh đồng sông Hồng tỉnh miền Trung nhu cầu cấp thiết Viện Nước, Tưới tiêu Môi trường đề xuất công nghệ thiết bị lọc nước quy mô từ 80-120 l/h (thiết bị xách tay) đến 3-4 m3/h (thiết bị chạy máy phát điện) phục vụ cho ăn, uống, sinh hoạt, đáp ứng yêu cầu Quy chuẩn Việt Nam Chất lượng nước mùa lũ Bảng 1: Kết phân tích mẫu nước lũ lấy Ninh Bình, Hà Tónh Mүu nѭӟc tҥi Hà Tƭnh ChӍ tiêu Ĉѫn vӏ Mүu nѭӟc tҥi Ninh Bình QCVN MTM1 MTM2 MTM3 MTM4 SHM1 SHM2 SHM3 SHM4 08:2008/ BTNMT/ A2 02: 2009/ BYT 01: 2009/ BYT TDS mg/l 548 234 776 515 486 262 192,2 257,6 COD mg/l 21,32 22,72 106,6 85,7 133,3 130 60 5,12 15 Fets mg/l 0,15 0,32 0,03 0,5 0,5 0,3 NH4+ mg/l 0,56 0,28 0,46 0,53 0,25 0,18 0,39 0,28 0,2 3 NO3- mg/l
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nước sạch cho vùng lũ,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1: Kết quả phân tích mẫu nước lũ lấy tại Ninh Bình, Hà Tĩnh - Giải pháp nước sạch cho vùng lũ

Bảng 1.

Kết quả phân tích mẫu nước lũ lấy tại Ninh Bình, Hà Tĩnh Xem tại trang 1 của tài liệu.
Hình 1: Sơ đồ công nghệ cho thiết bị lọc nước xách tay 80 – 120 l/h - Giải pháp nước sạch cho vùng lũ

Hình 1.

Sơ đồ công nghệ cho thiết bị lọc nước xách tay 80 – 120 l/h Xem tại trang 3 của tài liệu.
3.2.1. Sơ đồ công nghệ thiết bị lọc nước xách tay (Hình 1, 2) - Giải pháp nước sạch cho vùng lũ

3.2.1..

Sơ đồ công nghệ thiết bị lọc nước xách tay (Hình 1, 2) Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 3: Sơ đồ công nghệ cho thiết bị lọc nước công suất 1,5-2,0 m3/h và 3,0-4,0 m3/h - Giải pháp nước sạch cho vùng lũ

Hình 3.

Sơ đồ công nghệ cho thiết bị lọc nước công suất 1,5-2,0 m3/h và 3,0-4,0 m3/h Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan