0

Bài 10 :LỰC ĐÀN HỒI (HOT)2010

14 443 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 22:11

Bộ môn: Vật Lý Lớp 6 Giáo viên: KIỂM TRA BÀI CŨ Câu hỏi: Em hãy cho biết trọng lực là gì ? Phương và chiều của trọng lực. Đơn vò của trọng lực là gì ? Trả lời: Trọng lực là lực hút của Trái Đất. Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều hướng từ trên xuống. Đơn vò của trọng lực là Niutơn (N). Khi dùng hai tay kéo dãn sợi dây cao su hoặc lò xo ra vừa phải, giữ chặt một đầu rồi đầu kia buông tay ra thì chúng ta thấy dây cao su hoặc lò xo ở trạng thái như thế nào? Hiện tượng đó sẽ giúp chúng ta biết dây cao su và lò xo có tính chất gì và đi đến khái niệm gì về lực do tay ta tác dụng vào dây cao su hoặc lò xo? Nội dung bài học I. Biến dạng đàn hồi. Độ biến dạng 1. Biến dạng của một lò xo 2. Độ biến dạng của lò xo II. Lực đàn hồi và đăïc điểm của nó 1. Lực đàn hồi 2. Đặc điểm của lực đàn hồi I. Biến dạng đàn hồi.Độ biến dạng 1. Biến dạng của một lò xo: * Thí nghiệm: Bảng kết quả: Số quả nặng 50g móc vào lò xo Tổng trọng lượng của các quả nặng Chiều dài của lò xo Độ biến dạng của lò xo 0 quả nặng (N) l 0 = …. (cm) …………… (cm) 1 quả nặng …… (N) l 1 = …… (cm) …………… (cm) 2 quả nặng 3 quả nặng …… (N) … (N) l 2 = … (cm) l 3 = …… (cm) …………… (cm) …………… (cm) 0 4 0.5 5.5 1 6 1.5 8 Rút ra kết luận: Rút ra kết luận: C 1 : Tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu: Khi bò trọng lượng của các quả nặng kéo thì lò xo bò …………………. , chiều dài của nó………………… Khi bỏ các quả nặng đi, chiều dài của lò xo trở lại ……………… chiều dài tự nhiên của nó. Lò xo lại có hình dạng ban đầu bằng tăng lên dãn ra dãn ra tăng lên bằng Như vậy, biến dạng của lò xo có đặc điểm như trên là biến dạng đàn hồi. Lò xo là vật có tính chất đàn hồi. 2. Độ biến dạng của lò xo: Là hiệu giữa chiều dài khi biến dạng và chiều dài tự nhiên của lò xo: l – l 0 C 2 : Hãy tính độ biến dạng của lò xo ở thí nghiệm trên ? Bảng kết quả Số quả nặng 50g móc vào lò xo Tổng trọng lượng của các quả nặng Chiều dài của lò xo Độ biến dạng của lò xo 0 quả nặng (N) l 0 = …. (cm) ……… (cm) 1 quả nặng …… (N) l 1 = …… (cm) ……… (cm) 2 quả nặng 3 quả nặng …… (N) … (N) l 2 = … (cm) l 3 = …… (cm) … . (cm) . … . (cm) 0 4 0.5 5.5 1 6 1.5 8 0 1.5 3 4.5 II. Lực đàn hồi và đăïc điểm của nó: 1. Lực đàn hồi: Lực mà lò xo khi biến dạng tác dụng vào quả nặng trong thí nghiệm trên gọi là lực đàn hồi. C 3 : Trong thí nghiệm trên khi quả nặng đứng yên thì lực đàn hồi mà lò xo tác dụng vào nó đã cân bằng với lực nào? Trả lời: Lực đàn hồi của lò xo đã cân bằng với trọng lực của quả nặng. 2. Đặc điểm của lực đàn hồi: C 4 : Chọn câu đúng trong các câu dưới đây: A. Lực đàn hồi không phụ thuộc vào độ biến dạng. B. Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi giảm. C. Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi tăng. [...]...Ghi nhớ: Lò xo là một vật đàn hồi Sau khi nén hoặc kéo dãn nó một cách vừa phải, nếu buông ra, chiều dài của nó lại trở lại chiều dài tự nhiên Khi lò xo bò nén hoặc kéo dãn, thì nó sẽ tác dụng lực đàn hồi lên các vật tiếp xúc (hoặc gắn) với hai đầu của nó Độ biến dạng của lò xo càng lớn, thì lực đàn hồi càng lớn Trò chơi ô chữ 1 2 3 4 5 6 Lực mà vật đàn hồi ( lò xo) khi bò biến dạng tác dụng... biến dạng (quả nặng) gọi là………….(1) Ở thí nghiệm trên thì lực đàn hồi có phương thẳng đứng và có chiều hướng từ…………….(2) Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều từ…………………(3) ………………… (4) là lực hút của Trái Đất Hai lực cân bằng là hai lực có…………….(5), ngược chiều và mạnh như nhau và cùng tác dụng vào một vật Ở thí nghiệm trên lực đàn hồi và trọng lực cùng tác dụng vào quả nặng mà quả nặng vẫn đứng... lực………………… (6) TRÒ CHƠI Ô CHỮ L Ư C Đ A N H Ô I D Ư Ơ I L Ê N T R Ê N X U Ô N G T R O N G L Ư C C U N G P H Ư Ơ N G C Â N B Ă N G Về nhà: 1 Học thuộc ghi nhớ, C1, C5 2 Làm bài tập từ 9.1 đến 9.4 (sách bài tập) vào vở bài tập 3 Xem trước bài mới( Lực kế) . dung bài học I. Biến dạng đàn hồi. Độ biến dạng 1. Biến dạng của một lò xo 2. Độ biến dạng của lò xo II. Lực đàn hồi và đăïc điểm của nó 1. Lực đàn hồi. 4.5 II. Lực đàn hồi và đăïc điểm của nó: 1. Lực đàn hồi: Lực mà lò xo khi biến dạng tác dụng vào quả nặng trong thí nghiệm trên gọi là lực đàn hồi. C 3 :
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 10 :LỰC ĐÀN HỒI (HOT)2010, Bài 10 :LỰC ĐÀN HỒI (HOT)2010,

Hình ảnh liên quan

Bảng kết quả: - Bài 10 :LỰC ĐÀN HỒI (HOT)2010

Bảng k.

ết quả: Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng kết quả - Bài 10 :LỰC ĐÀN HỒI (HOT)2010

Bảng k.

ết quả Xem tại trang 8 của tài liệu.