0

Sưu tập mã code dể nhúng vào website

12 383 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 21:11

SƯU TẬP BỘ CODE NHÚNG VÀO WEBSITE Code Dự Báo Thời Tiết: Hà Nội <img src="http://banners.wunderground.com/banner/gizmotimetemp_both/ language/www/global/stations/48820.gif" alt="Du bao thoi tiet - Thu do Ha Noi" title="Dự báo thời tiết - Thủ đô Hà Nội" height="41" width="127"> Huế <img src="http://banners.wunderground.com/banner/gizmotimetemp_both/ language/www/global/stations/48852.gif" alt="Du bao thoi tiet - Co do Hue" title="Dự báo thời tiết - Cố đô Huế" height="41" width="127"> Thành Phố Hồ Chí Minh <img src="http://banners.wunderground.com/banner/gizmotimetemp_both/ language/www/global/stations/48900.gif" alt="Du bao thoi tiet - Thanh pho Ho Chi Minh" title="Dự báo thời tiết - Thành phố Hồ Chí Minh" height="41" width="127"> Đà Nẵng <img src="http://banners.wunderground.com/banner/gizmotimetemp_both/ language/www/global/stations/48855.gif" alt="Du bao thoi tiet - Thanh pho Da Nang" title="Dự báo thời tiết - Thành phố Đà Nẵng" height=41 width=127> Thành phố Nha Trang: <a href="http://www.wunderground.com/global/stations/ 48877.html?bannertypeclick=gizmotimetemp"> <img src="http://banners.wunderground.com/ weathersticker/gizmotimetemp_both/language /www/global/stations/48877.gif" border=0 alt="Click for Nha Trang, Viet Nam Forecast" height=41 width=127></a> Bạch Long Vĩ: <a href="http://www.wunderground.com/global/ stations/48839.html?bannertypeclick=miniDial"> <img src="http://banners.wunderground.com/ weathersticker/miniDial_both/language/www/ global/stations/48839.gif" border=0 alt="Click for Bach Long Vi, Viet Nam Forecast" height=50 width=150></a> Cà Mau: <a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48914.html?bannertypeclick=gizmotimetempbig"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetempbig_both/language/www/global/stations/4 8914.gif" border=0 alt="Click for Ca Mau, Viet Nam Forecast" height=40 width=467></a> Cao Bằng: <a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48808.html?bannertypeclick=gizmotimetempbig"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetempbig_both/language/www/global/stations/4 8808.gif" border=0 alt="Click for Cao Bang, Viet Nam Forecast" height=40 width=467></a> Côn Sơn: <a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48918.html?bannertypeclick=gizmotimetempbig"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetempbig_both/language/www/global/stations/4 8918.gif" border=0 alt="Click for Con Son, Viet Nam Forecast" height=40 width=467></a> Đồng Hới: <a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48848.html?bannertypeclick=gizmotimetempbig"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetempbig_both/language/www/global/stations/4 8848.gif" border=0 alt="Click for Dong Hoi, Viet Nam Forecast" height=40 width=467></a> Sơn La: <a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48806.html?bannertypeclick=gizmotimetempbig"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetempbig_both/language/www/global/stations/4 8806.gif" border=0 alt="Click for Son La, Viet Nam Forecast" height=40 width=467></a> Lạng Sơn: <a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48830.html?bannertypeclick=gizmotimetempbig"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetempbig_both/language/www/global/stations/4 8830.gif" border=0 alt="Click for Lang Son, Viet Nam Forecast" height=40 width=467></a> Lào Cai: <a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48803.html?bannertypeclick=gizmotimetempbig"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetempbig_both/language/www/global/stations/4 8803.gif" border=0 alt="Click for Lao Cai, Viet Nam Forecast" height=40 width=467></a> Nam Định: <a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48823.html?bannertypeclick=gizmotimetempbig"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetempbig_both/language/www/global/stations/4 8823.gif" border=0 alt="Click for Nam Dinh, Viet Nam Forecast" height=40 width=467></a> Phan Thiết: <a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48887.html?bannertypeclick=gizmotimetempbig"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetempbig_both/language/www/global/stations/4 8887.gif" border=0 alt="Click for Phan Thiet, Viet Nam Forecast" height=40 width=467></a> Vinh: <a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48845.html?bannertypeclick=gizmotimetempbig"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetempbig_both/language/www/global/stations/4 8845.gif" border=0 alt="Click for Vinh, Viet Nam Forecast" height=40 width=467></a> Phú Quốc: <a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48917.html?bannertypeclick=gizmotimetempbig"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetempbig_both/language/www/global/stations/4 8917.gif" border=0 alt="Click for Phu Quoc, Viet Nam Forecast" height=40 width=467></a> Qui Nhơn: <a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48870.html?bannertypeclick=gizmotimetempbig"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetempbig_both/language/www/global/stations/4 8870.gif" border=0 alt="Click for Qui Nhon, Viet Nam Forecast" height=40 width=467></a> Thanh Hoá: <a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48840.html?bannertypeclick=gizmotimetempbig"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetempbig_both/language/www/global/stations/4 8840.gif" border=0 alt="Click for Thanh Hoa, Viet Nam Forecast" height=40 width=467></a> Trường Sa: <a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48920.html?bannertypeclick=gizmotimetempbig"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetempbig_both/language/www/global/stations/4 8920.gif" border=0 alt="Click for Truong Sa, Viet Nam Forecast" height=40 width=467></a> Code Báo Mới: Tin tổng hợp: <script type="text/javascript"> epi_id = 'epi-widget-container'; epi_width = '180'; epi_height = 'auto'; epi_border = 1; </script> <script type="text/javascript" src="http://www.baomoi.com/Widget/JS/Widget.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://www.baomoi.com/Widget/GenerateJS.aspx?zone=- 1&count=15&ntype=popular&dtype=2&target=0"></script> Tin thể thao: <script type="text/javascript"> epi_id = 'epi-widget-container'; epi_width = '170'; epi_height = '600'; epi_theme = 'widgetDisplayThemePink'; </script> <script type="text/javascript" src="http://www.baomoi.com/Widget/JS/Widget.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://www.baomoi.com/Widget/GenerateJS.aspx? zone=55&count=10&ntype=popular&dtype=2&target=0"></script> Code Truyện cười: Xem truyện cười <iframe frameborder="1" width="98%" src="http://www.luudiachiweb.com/truyencuoi.htm" height="300"></iframe> Code tra Từ điển trực tuyến: </iframe> <iframe name=khungphu frameborder="1" height=220 width=100% src="http://thienchanh.webng.com/tudien.txt"></iframe> Code Lịch truyền hình xem bóng đá: <iframe src="http://bongda.com.vn/truyenhinh.aspx" frameborder="1" width="100%" height="200" scrolling="yes"></iframe> Code Xưa và Nay: <iframe width = "100%" src = "http://home.vnn.vn/ngaynaynamxua/"></iframe> Code ngựa chạy (Past vào mục thông tin bản quyền): <marquee style="z-index: 1; left: 10px; width: 770px; position: absolute; top: 20px; height: 1000px;" scrollamount="5" direction="right"><span class="falling1"><img src="http://d.violet.vn/uploads/resources/161/0.horses_76.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif"></span></marquee><marqu ee style="z-index: 1; left: 10px; width: 770px; position: absolute; top: 60px; height: 1000px;" scrollamount="8" direction="right"><span class="falling1"><img src="http://d.violet.vn/uploads/resources/161/0.horses_75.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif"></span></marquee><marqu ee style="z-index: 1; left: 10px; width: 770px; position: absolute; top: 80px; height: 1000px;" scrollamount="10" direction="right"><span class="falling1"><img src="http://d.violet.vn/uploads/resources/161/0.horses_47.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif"></span></marquee> Code Hoa rơi (Past vào mục thông tin bản quyền): <marquee style="z-index: 1; left: 677px; width: 30px; position: absolute; top: -11px; height: 1000px;" scrollamount="4" direction="down"><span class="falling1"><img src="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif"></span></marquee> <marquee style="z-index: 1; left: 191px; width: 30px; position: absolute; top: -231px; height: 1000px;" scrollamount="5" direction="down"><span class="falling1"><img src="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif"></span></marquee> <marquee style="z-index: 1; left: 636px; width: 30px; position: absolute; top: -266px; height: 1000px;" scrollamount="7" direction="down"><span class="falling1"><img src="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif"></span></marquee> <marquee style="z-index: 1; left: 672px; width: 30px; position: absolute; top: -495px; height: 1000px;" scrollamount="9" direction="down"><span class="falling1"><img src="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif"></span></marquee> <marquee style="z-index: 1; left: 425px; width: 30px; position: absolute; top: -440px; height: 1000px;" direction="down"><span class="falling1"><img src="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif"></span></marquee> <marquee style="z-index: 1; left: 645px; width: 30px; position: absolute; top: -133px; height: 1000px;" scrollamount="3" direction="down"><span class="falling1"><img src="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif"></span></marquee> <marquee style="z-index: 1; left: 270px; width: 30px; position: absolute; top: -335px; height: 1000px;" scrollamount="4" direction="down"><span class="falling1"><img src="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif"></span></marquee> <marquee style="z-index: 1; left: 248px; width: 30px; position: absolute; top: -121px; height: 1000px;" scrollamount="7" direction="down"><span class="falling1"><img src="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif"></span></marquee> <marquee style="z-index: 1; left: 374px; width: 30px; position: absolute; top: -478px; height: 1000px;" scrollamount="2" direction="down"><span class="falling1"><img src="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif"></span></marquee> Code Bướm bay: <embed allowScriptAccess="never" allowNetworking="internal" enableJavaScript="false" src="http://www.crazyprofile.com/butterfly/Butterfly.swf? nr=6&type1=0&type2=3&type3=1&type4=4&type5=5&type6=2" width=350 height=300 wmode="transparent"><br><div><a href="http://www.crazyprofile.com/butterfly/butterflies.asp" target="_blank">Butterflies at crazyprofile.com</a></div> Code Cá bơi: <embed src='http://www.crazyprofile.com/fish.swf' quality='high' wmode=Transparent allowScriptAccess="never" width='300' height='300' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer'/></embed> Code Đồng hồ Solex: <embed src="http://www.nackvision.com/goodies/clocks/nackvision_timer06.swf" quality="high" width="240" height="240" name="calendar" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed> Code Tìm kiếm Google: (Xem báo)<script type="text/javascript"> epi_id = 'epi-widget-container'; epi_width = '170'; epi_height = '220'; epi_theme = 'widgetDisplayThemePink'; epi_border = 1; </script> <script type="text/javascript" src="http://www.baomoi.com/Widget/JS/Widget.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://www.baomoi.com/Widget/GenerateJS.aspx?zone=- 1&count=30&ntype=popular&dtype=2&target=0"></script> <form action="http://www.google.com/cse" id="cse-search-box"> <h2><font color="#FF0000"><b>CÔNG CỤ TÌM KIẾM</b></font></h2> <br> <img border="0" alt="Google" src="http://d.violet.vn/uploads/resources/507/0.Logo_25wht.gif" <input type="hidden" name="cx" value="012596416485239023597:bdyrt64se6s" /> <input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="text" name="q" size="25" /> <p> <input type="radio" name="sitesearch" value="" /> Tìm kiếm tất cả<br> <input type="radio" name="sitesearch"value="http://violet.vn/" checked="checked" /> Thư viện Violet <br> <input type="radio" name="sitesearch"value="http://giaoan.violet.vn/" checked="checked" /> Thư viện Giáo án<br> <input type="radio" name="sitesearch"value="http://dethi.violet.vn/" checked="checked" /> Thư viện Đề thi <br> <input type="radio" name="sitesearch"value="http://baigiang.violet.vn/" checked="checked" /> Thư viện Bài giảng<br> <input type="radio" name="sitesearch"value="http://trunggvvl.violet.vn/" checked="checked" /> Trang này </p> <p> <input type="submit" name="Thanh" value="Tìm kiếm với Google" /></p> </form>(Hỗ Trợ trực tuyến Code Đồng hồ quả lắc Flash: <embed src=" http://d.violet.vn/uploads/resources/495/0.Lam_dong_ho_Flash.swf? TimeZone=VietNam_Hanoi&Place=&" width="180" height="180" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"> Code Lịch Flash: <embed src="http://d.violet.vn/uploads/resources/495/0.kal18.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="180" height="230"> Code Máy tính bỏ túi Flash: <embed src="http://d.violet.vn/uploads/resources/495/0.calculator.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="180" height="230"> Code Danh ngôn song ngữ Anh-Việt <script src="http://www.gmodules.com/ig/ifr? url=http://danico.googlepages.com/iframe.xml&up_myname=&up_mylink=&up_myurl=http%3A%2F %2Fhotrotrekhiemthinh.110mb.com%2FJAVA%2520SCRIPT%2FDANH%2520NGON %2Fdanhngonsongngu- final.htm&up_mywidth=180&up_myheight=250&up_myalign=center&synd=open&w=180&h=250&tit le=&border=%23ffffff%7C3px%2C1px+solid+%23999999&output=js"></script> Code Du lịch - Danh lam thắng cảnh <script src="http://www.skydoor.net/gadget/vietnamtravel/random?format=javascript" type="text/javascript"></script> Code Album Hoa đẹp <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,40,0" align="middle" width="348" height="289"><param name="movie" value="http://static.timnhanh.com/yumephoto/20090608/images/flash/slideshow/20080703/slideshow.s wf?xmlPath=http://photo.timnhanh.com/slideshow/bellsla/35A71462/fade.xml"/><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="mAuto" value="false" /><embed width="348" height="289" mAuto="false" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" quality="high" src="http://static.timnhanh.com/yumephoto/20090608/images/flash/slideshow/20080703/slideshow.swf? xmlPath=http://photo.timnhanh.com/slideshow/bellsla/35A71462/fade.xml" type="application/x- shockwave-flash"/></object> Code Nhà đẹp <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,40,0" align="middle" width="348" height="289"><param name="movie" value="http://static.timnhanh.com/yumephoto/20090608/images/flash/slideshow/20080703/slideshow.s wf?xmlPath=http://photo.timnhanh.com/slideshow/hien6dn/35A71B90/fade.xml"/><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="mAuto" value="false" /><embed width="348" height="289" mAuto="false" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" quality="high" src="http://static.timnhanh.com/yumephoto/20090608/images/flash/slideshow/20080703/slideshow.swf? xmlPath=http://photo.timnhanh.com/slideshow/hien6dn/35A71B90/fade.xml" type="application/x- shockwave-flash"/></object> Code Cá cảnh : <script type="text/javascript" src="http://cdn.widgetserver.com/syndication/subscriber/InsertWidget.js"></script><script>if (WIDGETBOX) WIDGETBOX.renderWidget('b8b608be-780d-4a43-a926- de2a7b4a95bf');</script><noscript>Get the <a href="http://www.widgetbox.com/widget/zen-fish-tank- aquarium-by-buddhahands">Zen Fish Tank (Aquarium) by LocalHealers</a> widget and many other <a href="http://www.widgetbox.com/">great free widgets</a> at <a href="http://www.widgetbox.com">Widgetbox</a>!</noscript> Code Cây cảnh <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,40,0" align="middle" width="348" height="289"><param name="movie" value="http://static.timnhanh.com/yumephoto/20090608/images/flash/slideshow/20080703/slideshow.s wf?xmlPath=http://photo.timnhanh.com/slideshow/hien6dn/35A7098B/slideleft.xml"/><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="mAuto" value="false" /><embed width="348" height="289" mAuto="false" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" quality="high" src="http://static.timnhanh.com/yumephoto/20090608/images/flash/slideshow/20080703/slideshow.swf? xmlPath=http://photo.timnhanh.com/slideshow/hien6dn/35A7098B/slideleft.xml" type="application/x- shockwave-flash"/></object> CODE Bể cá cảnh: <object type="application/x-shockwave-flash" data="http://widgets.clearspring.com/o/486c097c0199c884/4a34f7c5d3778819/486c0985da626c82/40aa 1df8" id="W486c097c0199c8844a34f7c5d3778819" width="400" height="345"><param name="movie" value="http://widgets.clearspring.com/o/486c097c0199c884/4a34f7c5d3778819/486c0985da626c82/40a a1df8" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowNetworking" value="all" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /></object> CODE Thác nước: <object type="application/x-shockwave-flash" data="http://widgets.clearspring.com/o/4852c6ad8adeae53/4a34fa9f8d854a07/4852c6bf0dd110e3/9b0b5 e18" id="W4852c6ad8adeae534a34fa9f8d854a07" width="404" height="344"><param name="movie" value="http://widgets.clearspring.com/o/4852c6ad8adeae53/4a34fa9f8d854a07/4852c6bf0dd110e3/9b0b 5e18" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowNetworking" value="all" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /></object> CODE Cảnh đẹp: <script src="http://www.skydoor.net/gadget/vietnamtravel/random? format=javascript&width=200"></script> CODE Lịch: <embed src="http://d.violet.vn/uploads/resources/495/0.kal18.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="180" height="230"> CODE Lịch kèm Đồng hồ: <embed src="http://d.violet.vn/uploads/resources/495/0.calendarmo4.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="180" height="240"> CODE để thay đổi màu các đường link trên blog của mình: <STYLE type=text/css>A:link { COLOR:green; FONT: 10pt Arial; TEXT-DECORATION:none } A:visited { COLOR: blue; FONT: 10pt Arial; TEXT-DECORATION:none } A:hover { COLOR:blue; FONT: 10pt Arial; TEXT-DECORATION:none } </STYLE> Các bạn hãy copy đoạn code trên và dán vào một khối HTML. Có thể chèn đoạn code này trước hoặc sau các đoạn code khác. Hãy tự khám phá : Các bạn hãy thay đổi chữ in đậm theo màu và font chữ xem kết quả mình tạo ra ! Với menu ngang ở phía trên của blog thì đã được hỗ trợ trong theme và cách tạo khá dễ dàng. Tuy nhiên, để tạo thêm menu ở cuối trang thì chúng ta không thể thực hiện được như thông thường. Để làm được điều này chúng ta cần chèn thêm code vào blog. CODE để tạo thêm menu ngang ở cuối trang hoặc trong các thẻ HTML: Cấu trúc code như sau : <div class="menutop nowrap" id="chromemenu"><ul><li><a href="link"><span> Tên menu </span></a></li></div> Để tạo thêm menu các bạn hãy lặp lại đoạn code <li><a href="link"><span> Tên menu </span></a></li> tuỳ theo số menu cần tạo. Lưu ý : - Hãy thay link bằng địa chỉ (URL) cần link đến của menu - Thay tên menu bằng tên bạn muốn hiển thị trên menu. Các bạn có thể xem ví dụ về menu ngang tôi tạo ở cuối trang. Chúc các bạn thành công ! Bộ đếm số lượt truy cập cho blog thay thế bộ đếm của Violet Khi đưa một website lên internet hay sử dụng blog ở một dịch vụ nào đó thì bộ đếm lượt truy cập là một cái có thể nói là không thể thiếu, nó giúp cho việc đánh giá hiệu quả hoạt động cũng như “sự nổi tiếng” của trang web. . Một số blog đã cung cấp sẵn bộ đếm như wordpress hay yahoo 360, nhưng blogspot và một số site khác thì không có sẵn. Sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn một số website miễn phí có thể giúp bạn đưa bộ đếm vào website hay blog của mình. Cách sử dụng rất đơn giản, bạn chỉ cần đăng kí một tài khoản tại website, cung cấp địa chỉ của website hay blog của bạn, sau đó nó sẽ sinh ra một đoạn chứa HTML và Javascript, bạn hãy copy đoạn này và đặt vào bất cứ đâu trong website của mình, ở chỗ bạn muốn nó hiện ra ấy. Các bạn có thể xem một số hình minh họa nó sẽ hiển thị khi đưa vào website của chúng ta, còn rất nhiều kiểu dáng, các bạn có thể vào site của nó để xem và lựa một kiểu thích hợp . • http://www.sitemeter.com • http://www.onestat.com • http://www.gostats.com (site này có hỗ trợ tiếng Việt) • http://www.histats.com Sau khi đã dùng thử ở một số site tôi quyết định chọn histats vì nó có hình thức hiển thị rất hay và hiển thị đầy đủ những thông tin tôi cần cho blog. Nếu các site cung cấp bộ đếm không đáp ứng được nhu cầu của bạn thì bạn có thể tự tạo cho mình một bộ đếm thích hợp. (Blogtinhoc) File thông báo ngày tháng hiện tại bằng flash. Chỉ việc sử dụng đoạn code cho sẵn để tạo nhanh chóng file này. Bạn có thể đặt file này trên các website, tại vị trí cần hiển thị ngày giờ hiện tại. Ngoài ra để thêm sinh động hơn, bạn hãy tạo thêm màu hoặc ảnh nền cho thông báo ngày giờ này. Để xem Flash thì trình duyệt phải hỗ trợ Flashplayer! Bước 1 Mở một file Flash mới, định dạng độ rộng và chiều cao của file (Ctrl + J). [...]... nhập time Bước 5 Chọn hai hộp text vừa vẽ, nhấn F8 (Convet to Symbol) để chuyển hộp text này sang dạng Movie Clip Symbol Bước 6 Chọn công cụ Selection Tool (V) và kích vào Movie Clip vừa tạo Vào phần Action Script Panel (F9) và đưa vào đoạn sau: onClipEvent (load) { weekdays = ["Chủ nhật", "Thứ hai", "Thứ ba", "Thứ tư", "Thứ năm", "Thứ sáu", "Thứ bảy"]; months = ["Tháng 1", "Tháng 2", "Tháng 3", "Tháng...Bước 2 Chọn công cụ Text Tool (T) và vào phần Properties Panel (Ctrl + F3) Trong phần bên trái, bạn sẽ thấy một hộp Text Type xổ xuống Chọn Dynamic Text trong hộp menu này: Vẽ một hình chữ nhật để hiển thị ngày trong hình chữ nhật này Bước 3 Vào lại phần Properties Panel (Ctrl + F3), trong phần Var nhập date Bước 4 Thực hiện lại bước 2 và . SƯU TẬP BỘ MÃ CODE NHÚNG VÀO WEBSITE Code Dự Báo Thời Tiết: Hà Nội <img src="http://banners.wunderground.com/banner/gizmotimetemp_both/. chỉ của website hay blog của bạn, sau đó nó sẽ sinh ra một đoạn mã chứa HTML và Javascript, bạn hãy copy đoạn mã này và đặt vào bất cứ đâu trong website
- Xem thêm -

Xem thêm: Sưu tập mã code dể nhúng vào website, Sưu tập mã code dể nhúng vào website,

Hình ảnh liên quan

Các bạn có thể xem một số hình minh họa mà nó sẽ hiển thị khi đưa vào website của chúng ta, còn rất nhiều kiểu dáng, các bạn có thể vào site của nó để xem và lựa một kiểu thích hợp . - Sưu tập mã code dể nhúng vào website

c.

bạn có thể xem một số hình minh họa mà nó sẽ hiển thị khi đưa vào website của chúng ta, còn rất nhiều kiểu dáng, các bạn có thể vào site của nó để xem và lựa một kiểu thích hợp Xem tại trang 9 của tài liệu.
Sau khi đã dùng thử ở một số site tôi quyết định chọn histats vì nó có hình thức hiển thị rất hay và hiển thị đầy đủ những thông tin mà tôi cần cho blog. - Sưu tập mã code dể nhúng vào website

au.

khi đã dùng thử ở một số site tôi quyết định chọn histats vì nó có hình thức hiển thị rất hay và hiển thị đầy đủ những thông tin mà tôi cần cho blog Xem tại trang 10 của tài liệu.